Alternativa

Genska spremenjena hrana
Polona Kovič

 

Z gensko manipuliranim krompirjem (ki so mu dodali gen druge rastline, s katerim so dosegli, da je imela ena izmed beljakovin v krompirju insekticidno delovanje) so v Veliki Britaniji (v Aberdeenu) poskusno hranili živali te leta 1995. Znanstveniki so po triletnem opazovanju teh hvali predstavili svoje ugotovitve na BBC in v televizijski seriji World in Action in razburkali javnost.

Gensko spremenjen krompir, s katerim so krmili poskusne živali, je usodno oslabil njihov imunski sistem. Čeprav je bil to prvi poskus znanstvenega preverjanja učinka na gensko manipulirane hrane na zdravje živali, se je prizadeti proizvajalec gensko spremenjenih posevkov takoj »zbudil«.

 

 Gensko spremenjen krompir je poskusnim živalim usodno oslabil imunski sistem.

 

 

Moč kapitala je dosegla ne samo odpravo fi­nančnih sredstev za nove raziskave, ampak je tudi odkrito napadla tako sodelujoče znan­stvenike (predvsem vodilnega dr. Pusztaija) kot tudi medije, ki so ugotovitve objavili.

 

Slabši imunski sistem

Znanstveniki so zasebno še naprej vztrajali in ob različnih priložnostih javno opozarjali in ozaveščali audi, da je gensko spremenjena hrana zdravju nevarna. Kljub v kali zadušenih informaciji je dr. Stanley Ewen istega leta objavil tudi ugotovitve anatomskih raziskav poskusnih živali, ki so natančno opredelile poškodbe njihovih prebavil in izločal, predvsem želodca in ledvic, pa tudi možganov, ki so nastale zaradi usodne oslabljenega imunskega sistema. Skupaj z znanstveniki iz dru­gih evropskih držav (več kot 20 znanstvenikov) so britanski že leta 1999 oblikovali me­morandum, s katerim zahrevajo javno objavo ugotovitev omenjene raziskave, prav tako pa nadaljevanje raziskav pred razširitvijo prodaje gensko spremenjenih semen in posevkov.

 Kupca naj ne vodi politika

Kako si mi porabniki sploh še lahko krojimo svojo prehransko in s tem zdravstveno usodo v času, ko nam jo poskušajo krojiti interesi kapitala oziroma dobičkonosni posli nekaterih?

Vso odgovornost za ohranjanje osnovnih življenjskih okoliščin smo kot družba zaupali in preložili na ramena politike in po njej obliko­vana strokovna telesa. Pa vendar prav ta tudi tokrat capljajo daleč za znanstvenimi spozna­nji) in tako tudi za interesi tistih, ki so jim odgovornost zaupali, to je prebivalcev oziroma porabnikov in no nazadnje njihovih volivcev. Najbolj grozljivo pri vsem skupaj pa je, da imamo posevke gensko spremenjene hrane, ki neizogibno zastrupljajo posevke na sose­dnjih poljih, tudi že v Sloveniji! Širjenja semen gensko spremenjenih rastlin nikakor ni mogoče nadzorovati, tako da na polju, ki meji na obdelovalno površino, posejano z gensko spremenjenim materialom, že v naslednjem letu ne bomo več pobirali naravne hrane, ki smo jo sami zasejali, saj bo križanje oziroma genska kontaminacija, ki je ireverzibilna (nepovratna), neizogibna!

 Ekološka ali genska manipulacija

Bo Slovenija v kmetijskem smislu ekološka ali gensko manipulirana? Vmesne možnosti zaradi prej navedenih razlogov namreč ni. Soobstoj pridelovanja gensko nespremenjene hrane in gensko spremenjene je namreč nemogoč, saj gensko spremenjeni posevki že v nekaj letih neustavljivo kontaminirajo gen­sko nespremenjene (prenos semen med polji in križanje).

Usodnost naše odločitve zares poznajo samo tisti znanstveniki, ki so na lastne oči gledali prezgodnje trpljenje in umiranje poskusnih živali, da o patologih, ki so gledali njihove poškodbe prebavil in izločal, niti ne govorimo. Človekova presnova je del narave, tako kot je človekovo telo v celoti. Ni ga mogoče navaditi prav na vse, kar si izmisli človekov intelekt. Ena izmed teh stvari je prav gotovo genske manipulirana hrana. Zakaj bi bolelo, če lahko pravočasno rečemo: Ne!

Vir: ČGP DELO, Prilogi ONA, 11. 09. 2007
 

domov