Izjava Institute of science in society (ISIS) za javnost, 28. junij 2007

 

Dr. Mae-Wan Ho razkriva sramotno ravnanje genskega inženiringa, ki spodbuja pridelovanje GS poljščin kljub pogubnim dokazom, da umetni GS0 ogrožajo človekovo zdravje in okolje ter da lahko nadaljnje uvajanje GSO resno ogrozi naše možnosti za preživetje svetovnega segrevanja ozračja.

 

Povzetek poročila Evropskemu parlamentu

Znanstveniki za Evropo brez GSO, 12. 06. 2007

 

Neokrnjena različica članka z vsemi navedbami je objavljena v ISIS-ovem spletišču za člane. Za podrobnosti glej tu.

Elektronska različica poročila ali katerokoli poročilo z vsemi viri in navedbami se lahko dobi po e-pošti ob daritvi 5,18 evra. Prosimo, sporočite naslov poročila, ki ga želite prejeti, na report@i-sis.org.uk.

 

O mojem prvem srečanju z genskim inženiringom

Kot znastvenica obožujem znanost in bi veselo še naprej delovala v akademskih krogih, če ne bi 1994 srečala nekaj izjemnih ljudi, med drugim direktorja ustanove Mreža za nerazvite dežele (Third world network, TWN), Martina Khora, ki me je pregovoril, da sem se poglobila v biotehnologijo genetskega inženiringa (GI), ki po mnenju njegove ustanove hudo ogroža preproste kmetovalce v nerazvitih deželah. GS pridelki so se pojavili na obzorju kot velika grozeča senca, obljubljajoč čudežne poljščine, ki naj bi tako povečale pridelke, da bi bilo z njimi možno nahraniti ves svet, izboljšati prehrano ter očistiti in varovati okolje. Paradižnik podjetja Monsanto s trgovskim nazivom flavr savr je bila prva GS poljščina, ki je prišla na trg, čeprav se je izkazala za popoln polom.

Vse bolj je kazalo, da se bodo sanje genskega inženiringa (GI) o GS poljščinah spremenile v nočno moro. Lahkoverno sem verjela, da se bo vse uredilo, če bodo javnost, poslovni svet in politika obveščeni o nevarnosti GI in težavah, ki jih prinaša, ter da se bom lahko vrnila k svojim laboratorijskim raziskavam. Takrat sem šele spoznala pravi obraz GI. S tem ne mislim samo na znanost, na kateri temelji GI, ki je že sam po sebi zlonameren, temveč mislim tudi na gensko spremenjeno znanost, ki se je spremenila do obisti, da bi z zavajanjem javnosti, poslovnega sveta in politike prinašala dobiček biotehnološkim podjetjem. 

Zgodbo o svojem srečanju z GI sem 1997—98 zapisala v knjigi Genetic engineering dream or nightmare, the Brave New World of Bad Science and Big Business1 (Ali genski inženiring uresničuje dolgoletne sanje ali povzroča nočno moro; kaj vse si drzneta pokvarjena znanost in velepodjetništvo), ki je postala svetovna knjižna uspešnica, prevedena v mnoge jezike in bila pred kratkim z razširjenim uvodom ponatisnjena, kar se je naključno ujelo z njenim prevodom v indonezijščino. Vse, kar sem napovedala v knjigi, se je tudi zgodilo. Utemeljila sem tudi, zakaj je znanost, ki podpira GI, zlonamerna. Zadevo sem dodatno razdelala v knjigi Living with the fluid genome2 (Življenje z nestanovitnim genskim zapisom), ki je izšla 2003.

GI na rastlinah in živalih se je začel sredi 1970-ih let v zmotenm prepričanju, da je genski zapis — celotno gensko gradivo določene vrste — nespremenljiv in dan za zmeraj ter da se značilnosti organizma določene z geni. Vendar so genetiki na svoje presenečenje kmalu ugotovili, da se genski zapis s časom spreminja in je »nestanoviten« v smislu, da se njegov zapis in ustroj stalno spreminjata pod vplivi iz okolja.

Največja korist razkritega človekovega genskega zapisa je v tem, da se je dokončno zrušil mit o genetski določljivosti živih organizmov, ugotovila se je dodatna molekularna zapletenost in nestanovitnost genskega zapisa skozi čas in kako zelo je podvržen vplivom iz okolja (Life beyond the central dogma series, SiS 24; 24. nanizanka SiS Življenje je večje od osrednje dogme)3.

»Nestanovitnost genskega zapisa« je posledica natačno vodenega dogajanja v celotnem organizmu, zelo usklajenega »plesa življenja«, ki je nujen za obstanek. V nasprotju s tem pa je laboratorijski GI grob, nenatančen in vsiljiv. Prevaranstki geni, ki se vstavljajo v genski zapis GS rastline ali živali, se lahko vsidrajo kjerkoli; ker je zanje značilno, da preuredijo, zmaličijo, pomešajo ali povzročijo mutiranje genskega zapisa gostitelja, obenem pa lahko po vnosu v celico nenadzorovano spreminjajo svoje mesto in vlogo v DNK. To je pravzaprav glavni razlog, zakaj spreminjanje genskega zapisa ne učinkuje v skladu s pričakovanji in je poleg vsega še nevarno.

 

Neodvisna znanost proti GI

Leta 1999 sem skupaj s soprogom in dolgoletnim sodelavcem Petrom Saundersom, profesorjem matematike na londonski Kraljevi fakulteti, ustanovila Institute of science in society (ISIS; Zavod za družbeno koristno znanost), ki deluje v prid znanosti, družbe in trajnostnega razvoja, da se znanosti povrne ugled dejavnika, ki deluje v prid javnega dobrega. Srečo imamo, da so se nam pridružili čudoviti znanstveni sodelavci, zlasti prof. Joe Cummins, ki je začel z ISIS-om sodelovati že zelo zgodaj in kot eden vodilnih osveščenih znanstvenikov še naprej opozarja javnost na škodljivo početje znanosti na področju GI.

Več dest znanstvenikov iz vsega sveta, z znastveniki z ISIS-a vred, se je 2003 povezalo v Neodvisni odbor za znanost in izdelalo poročilo z naslovom The case for a GM-free sustainable world (Razlogi za ohranitev sveta brez GSO)4, kjer so navedeni dokazi o težavah in tveganjih, ki jih povzročajo GS poljščine, obenem pa tudi uspešnost in koristnost trajnostnega poljedelstva brez GSO. Poročilo je bilo prej kot v letu dni ponatisnjeno, prevedeno v številne tuje jezike in pritegnilo je široko pozornost. Ob pomoči evropske poslanke Jill Evans in njene pisarne je bilo 2004 predstavljeno temu parlamentu (Keep GM out of Europe, SiS 24; 24. SiS Obvarujmo Evropo pred GS)5.

Zdaj je odbor svoje poročilo opremil še z več kot 160 članki z vsemi navedbami virov v arhivu ISIS, ki obelodanjajo javno nevzdržnost prezrtih resnih nevarnosti, znanstvenih goljufij, sprejemanja zavajajoče zakonodaje in kršenje pravic kmetovalcev (GM science exposed: hazards ignored, fraud, regulatory sham, violation of farmers rights; Razkrinkanje GI: prezrte nevarnostmi GSO, goljufanje, sprejemanje zavajajoče zakonodaje in krenje pravic kmetovalcev)6. Zavedeni kmetovalci v Indiji so si v obupu trumoma sodili sami. Znanost GI počenja zločin proti človeštvu.

ISIS-ov znanstveno zastavljeni pregled stanja (GM food nightmare unfolding in the regulatory sham; Nočna mora GS hrane grozi s sprejemanjem zavajajoče zakonodaje)7 je bil pred kratkim objavljen v spletišču. Poročilo razkrinkava državne in mednarodne uredbene in svetovalne organe, recimo Evropsko upravo za varno hrano, ki namerno zanemarjajo previdnostno načelo (ki ga je sprejela Evropska komisija), zlonamernost znanosti, ki skuša zaobiti zakonodajo in zagovarja tehnologijo GS kljub kopici dokazov, ki pričajo o nevarnosti GS hrane in krme.

Zato po zaslugi prizadevanj naše partnerske organizacije Mreže za nerazvite dežele, mreže GreenNetwork ter evropskega poslanca g. Janusza Wojciechowskega in njegovih sodelavcev še enkrat pozivamo, prizadevajmo si za Evropo in svet brez GSO! V Neodvisnem odboru za znanost delujejo najuglednješi znanstveniki iz šestih držav in prijatelji neodvisnih znanstvenikov, evropski poslanki Caroline Lucas in Jill Evans ter Jeffrey Smith, ki so si srčno prizadevali za predstavitev naših utemeljitev.

Naše navedbe so od 2004 še dodatno pridobile na teži, vendar ne zaradi vse številnejših razlogov, ki pričajo proti GS poljščinam, temveč predvsem zaradi vse večjega segravanja svetovnega ozračja, pomanjkanja vode in fosilnih goriv, ki terjajo celovit prehod na trajnostne načine pridelave hrane in pridobivanja energije, kot predlaga ISIS-ovo obsežno energetsko poročilo (Which energy?; Katera vrsta energije?; in 31. SiS Dream farm 2 - story so far; Sanjska kmetija, 2. poglavje — zgodba o njeni dosedanji uspešnosti)8 in 9, namesto da se zelo omejeni čas in gmotni viri tratijo za ukvarjanje z GS. Kajti če se slednje ne opusti, se lahko resno zmanjšajo naše možnosti za preživetje segrevanja svetovnega ozračja.

Prestali smo že 30 let GSO-jev, ki so povzročili več kot dovolj škode, kakor je razvidno iz poročila Neodvisnega odbora za znanost4 in našega dosjeja Znanost GI6.

 

Trideset let GSO-jev je več kot dovolj:

 

 

GS hrana in krma sta sami po sebi zdravstveno oporečni7

Sledi nekaj poudarkov iz dosjeja Znanost GI o nevarnostih GS hrane in krme. Raziskave dr. Irine Ermakov so pokazale, da so podgane, krmljene z GS sojo, rojevale opazno manjše in izmaličene mladiče, od katerih jih je več kot polovica poginila v treh tednih. Letos se poroča, da ima v Indiji več stotin vaščanov in trgovcev z bombažem simptome, podobne alergijskim; zaradi pokladanj ostankov GS-BT-bombaža živini je poginilo na tisoče ovac, pa tudi koz in krav. Neškodljiva fižolova beljakovina je, prenesena v grah, pri poskusnih miših povzročila močno vnetje pljuč in izzvala splošno preobčutljivost na hrano. Na jugu Filipinov je 2003 zbolelo na ducate vaščanov, ko je v soseščini rastoča GS koruza začela cveteti; pet vaščanov je umrlo, nekaj pa jih še danes ni ozdravelo. V nemškem Hessu je poginilo ducat krav, ki so bile krmljene z GS koruzo, zaradi skrivnostnih bolezni pa bo potrebno ubiti še več živali iz iste črede. Arpad Pusztai je s sodelavci odkril, da je lecitin iz zvončka v GS krompirju škodoval vsem organom mladih podgan, želodčna stena pa se je zadebelila, da je bila enkrat debelejša kot pri podganah v primerjalni skupini. Kokoši, krmljene z GS koruzo chardon LL, so poginjale enkat pogosteje kot primerjalne živali ter, da bo mera polna, za GS koruzo vrste mon 863 je proizvajalec trdil, da je varna kot gensko neoporečna koruza, zato jo je Evropska uprava za varnost hrane odobrila. Ko pa so jo znova analizirali neodvisni znanstveniki iz Criigen (www.criigen.org), pa so ugotovili, da zastruplja jetra in ledvice.

Dokazi silijo k premisleku o možnosti, da nevarnosti GSO izvirajo iz njihove tehnologije, kakor sem predvidela pred desetimi leti1. Živali in ljudje, ki pridejo v stik z različnimi GS poljščinami z različnimi GS značilnostmi, bodisi zbolijo ali umrejo.

 

1. preglednica: Povzetek posledic zaradi izpostavljenosti živali in človeka GSO-jem

vrsta živega bitja

vrsta GS poljščine

GS značilnost

njeno škodljivo učinkovanje

podgane

soja

roundup ready

drobnost mladičev, umrljivost in neplodnost

človek

bombaž

Cry1Ac/Cry1Ab

alergijski simptomi

ovce

umrljivost, strpenost za jetra

krave

koze

miši

grah

zaviralec alfa-amilaz

vnetje pljuč, splošna občutljivost na hrano

miši

soja

roundup ready

prizadetost jeter, trebušne slinavke in jajčnikov

človek

koruza

Cry1Ab

obolelost in umrljivost po porodu

podgane

koruza

Cry3Bb

strupenost za jetra in ledvice

krave

koruza

Cry1Ab/Cry1Ac

umrljivost po porodu in obolelost

podgane

krompir

lecitin iz zvončka

poškodbe na vseh organih; želodčna stena enkrat debelejša kot pri primerjalnih živalih

miši

krompir

Cry1A

zadebelena stena črevesja

podgane

paradižnik

odgoditev zorenja

želodčni čiri

kokoši

koruza

odpornost na glufosinat

umrljivost

 

Gensko spremenjeni organizem (GSO) je organizem, ki mu je bilo naravno genetsko gradivo spremenjeno z vnosom umetnega genetskega gradiva. Sčasoma se izkaže, da je tak organizem lahko škodljiv in nevaren v številnih ozirih (glej besedilo v 1. okviru)

 

1. okvir

Možna nevarnost in škodljivost GSO-jev:

 • umetni geni in genski proizvodi so evolucijski tujki, zato so lahko strupeni in (ali) v telesu človeka in drugih živalih povzročajo odzive kot na tujek
 • Genskih sprememb se ne da nadzirati in so neobvladljive, saj mutirajo in kvarijo genetski zapis, s tem povzročajo maličenje, pa tudi zastrupljajo telo in povzročajo, da se telo nanje odziva kot na tujek; te težave močno zaostrujejo nestanovitnost vnešenih umetnih genov v DNK
 • z umetno gensko spremembo lahko v genskem zapisu gostitelja oživijo bolezenski virusi
 • s horizontalnim prenosom genov med vrstami se širi antibiotična odpornost genov na bolezenske povzročitelje, zato lahko okužbe postanejo neozdravljive
 • gensko spreminjanje močno olajšuje in spodbuja horizontalni prenos genov in njihove nove kombinacije, kar poraja osnovne pogoje za razvoj bolezenskih snovi
 • transgena DNK naj bi bila sposobna vdirati v genski zapis, zato lahko njeni močni umetni spodbujevalci sprožijo razvoj raka, ker prebudijo speče rakotvorne gene
 • poljščine, ki so odporne na herbicide, v sebi kopičijo herbicide in njihove snovi, ki so izjemno strupeni za živali in človeka, pa tudi za rastline

 

In zadeva se bo še poslabšala, če se ne bomo takoj odrekli GSO6: v uporabi so že farmacevtski izdelki iz GS poljščin. Poleg tega so GS poljščine izvor vse več hranil, od katerih so mnoga strupena, če se jih zaužije preveč; GS probiotični mikrobi so prilagojeni na življenje v človekovem črevesju; in z GS krmo krmljenim živalim preti nevarnost okužbe s cepivi, z vzbujevalci telesnih reakcij na tujke, z verižnimi kislinami, virusi in drobnoživkami, ki povzročajo bolezni.

 

Biotehnologija spodbuja proizvodnjo biogoriv

In ne pozabite na GS poljščine za bioenergijo iz katerih se pridobiva biogorivo. Biogorivo ni »karbonsko nevtralno«. Ker so koruza, soja, oljna repica, sladkorni trs idr. tudi krma za živino, njihova cena raste strmo v nebo. Za njihovo pridelavo se namenjajo pridelovalne površine, ki se med drugim pridobijo tudi z izsekavanjem velikih površin tropskega deževnega gozda, nadomestijo ga plantaže, ki potem izpuščajo v ozračje dodatne tone ogljikovega dioksida in s tem zaostrujejo segrevanja ozračja v svetu (glej Biofuels: biodevastation, hunger & false carbon credits, SiS 33; 33. SiS, Biogorivo: bioopustošenje, lakota in zavajajoča koristnost v oziru ogljikovega dioksida)11.

George Bush je odredil, da morajo do 2017 biogoriva zadostiti 20 odstotkom porabe po bencinskih gorivih (The BP-Berkeley Energy BioScience Institute, SiS 34; 34. SiS, BP—Berkleyski bioznanstveni  zavod za energetiko)12. Evropska unija je odredila, da mora do 2020 delež biogoriv znašati 10 odstotkov celotne porabe goriv za transport13.

Narašča tudi tržni pritisk za gojenje GS drevesnih vrst, ki so jim bili vcepljeni številni različni umetni geni, GS drevesa pa se na široko priporočajo za plantažno gojenje ob zmotni domnevi, da lahko zmanjšajo izpuste ogljikovega dioksida, zato se taki projekti celo potegujejo za denarno podporo iz Kjotskega sporazuma za okoljsko čist razvoj (ISIS-ovo poročilo Moratorium on all GM trees and ban on GM forest trees; Začasna zamrznitev gojenja vseh vrst GS dreves in prepoved gojenja GS gozdnih dreves)14.

Biotehnološka industrija se je že vključila v prizadevanja za pridobivanje biogoriv13 v upanju, da bo na ta način ublažila močno nasprotovanje javnosti GS poljščinam in dobila zeleno luč za njihovo pridelovanje. Upa tudi, da bo lahko zaobšla prepreke v predpisih s sklicevanjem, da varnostni vidik pri gojenju GS poljščin za biogorivo ni pomemben, ker naj bi se tak pridelek ne uporabljal za prehrano. Vendar pa bodo GS plantaže in poljščine za biogorivo zaostrile že obstoječe težave z GS poljščinami in se bo verjetnost okuževanja  z GSO-ji še povečala.

 

Sodišča v ZDA so razsodila, da so poskusi z GS poljščinami na prostem in njihovo sproščanje v okolje nezakoniti

Kaže, da tudi sodstvo ugotavlja, da GS poljščine niso neškodljive. Sodišče je v treh primerih razsodilo, da je Ameriško ministrstvo za kmetijstvo ravnalo nezakonito, ker ni pridobilo zadostnih okoljevarstvenih ocen o primernosti GS poljščin, in razglasilo zadevne odobritve ministrstva za nezakonite (Approval of GM crops illegal, US federal courts rule, SiS 34; 34. SiS Ameriško sodstvo presodilo, da so odobritve GS poljščin nezakonite)14. To so prvi primeri, da se je sodstvo v deželi, ki je največji pridelovalec GS poljščin na svetu in njihov zagrizeni zagovornik, izreklo proti GS poljščinam.

Prvi tak primer so bile GS poljščine za pridobivanje kemičnih sestavin na Havajih. Sodišče je odredilo, da je Ameriško ministrstvo za kmetisjtvo z odobritvijo njihovega gojenja kršilo Zakon o ogroženih vrstah in tudi Zvezni zakon o okoljski politiki.

V drugem primeru je sodišče ne le razsodilo, da je bila odobritev za gojenje GS trave za golfska igrišča, ki je odporna na herbicid, nezakonita, temveč Ministrstvo za kmetisjtvo tudi naložilo, da ne sme odobriti novih poljskih poskusov za tako travo, dokler se ne pridobijo dodatne ocene o njeni okoljevarstveni primernosti.

Tretji primer je bila sodna razsodba o Monsantovi krmni detelji roundup ready — odobritev njene tržne prodaje je bila nezakonita, ker je bila izdana brez Izjave o okoljevarstvenih vplivih.

 

Plaz prepovedi in razsodb proti GS poljščinam po vsem svetu

V zadnjem letu je bilo sprejetih ničkoliko prepovedi in omejitev za gojenje GS poljščin, ki pričajo o nezadostnosti pravnih predpisov v svetu (glej 2. okvir; za slednje je zaslužen odličen arhiv GMWatcha (www.GMWatch.org).

 

2. okvir

Druge razsodbe o GS poljščinah in prepovedi njihovega gojenja:

 • gojenje GS detelje v ZDA je trajno prepovedano15
 • devet mest v ameriški zvezni državi Massachusetts se je izreklo proti GS poljščinam in hrani16
 • kalifornisjko okrožje Santa Cruz je odredilo začasno zamrznitev gojenja GS poljščin17
 • ekvadorska vlada je prepovedala uvoz GS hrane v sklopu pomoči v prehrani18
 • Bolovija se pripravlja, da izobči GS poljščine in začne podpirati ekološko pridelavo19
 • Mehika je prepovedala gojenje GS koruze20
 • Južna Avstralija je podaljšala prepoved poskusnih posevkov GS poljščin, zahodna Avstralija pa se jim je odrekla21 in 22
 • v Romuniji je od januarja 2007 prepovedano gojenje GS soje23
 • Grčija je prepovedala promet z GS semeni24
 • Nemčija je za gojenje GS koruze sprejela strožje pravne predpise25
 • Madžarska namerava sprejeti “najstrožje” zakonske predpise proti gojenju GS poljščin26
 • Poljska je prepovedala GS živalsko krmo in sejanje GS semena27
 • Indija je prepovedala nadaljnje gojenje GS poljščin na prostem in zaostrila pogoje za že izdana dovoljenja28
 • Nizozemska je odredila, da se morajo pošiljke ameriške GS koruze, ki so brez ustreznih dokumentov o neoporečnosti, vrniti ali sežgati29
 • ciprski minister Photis Photious je 6. junija 2007 napovedal, da bo Ciper razglašen za otok brez GSO30

 

Fosilna goriva hitro pohajajo31 (Oil running out, SiS 25; 25. SiS Nafte zmanjkuje)32. Še bolj kot to pa skrbi dejstvo, da je raven podtalnice v vseh glavnih svetovnih pridelovalkah krušnega žita na najnižji ravni doslej in da se soočajo z dolgotrajno sušo. ZDA že sedmo leto zapored muči pomanjkanje pitne vode33, Avstraliji preti najhujša suša v zadnjih 1.000 letih34 in 35, na Kitajskem pa je najhujša suša v zadnjih 50 letih36 in 37. Evropski parlament bi moral nehati tratiti čas in energijo za ukvarjanje z GSO. Poleg nevarnosti, ki jih povzročajo, pridelava GS poljščin terja tudi veliko fosilnih goriv in vode. Vsako nadaljnje popuščanje GSO-jem gotovo ogroža naše možnosti za preživetje segrevanja svetovnega ozračja. Takoj se moramo lotiti ustvarjanja pogojev za pridobivanje trajnostnih načinov pridelave hrane in pridobivanja energije.

 

julija '07 poslovenil Mitja Fajdiga

 

(za dodatna pojasnila sem dosegljiv na e-naslovu mitja.fajdiga@siol.net in mobilnem tel. 040-757-259)