ZEMLJINO POTOVANJE V OSONČJU IN V GALAKSIJI

Naklon zemljine osi se spreminja. Okoli svoje osi se vrti kot vrtavka, pri tem vrtenju včasih okoli nje bolj, včasih manj opleta. Trenutno je že precej iz tira. To govori da se bo v kratkem utirila  - povezala z novim središčem

Ozvezdje Strelca se ujema z osrčjem Rimske ceste. Maji so glede tega menili, da je v središču Rimske ceste u je božje jedro iz katerega vse izhaja in vanj vse izginja  Njihov koledar se je začel  3.114 pnš in se konča 21.12.2012 leta.  Torej je to eno od 8 (če so enako dolga pa 8,323699) obdobij precesijskega obrata.  Sodobna astronomska spoznanja napovedujejo da se bo 21.12.2012  zgodila res nekaj edinstvenega  prišlo bo do poravnave  Zemlje Sonca z osrčjem rimske ceste.  Maji so govorili da morajo živeti v sozvočju z kozmičnimi ritmi božjega srca.

 

POZNAVANJE PRECESIJSKIH CIKLUSOV ZEMLJE

Pri precesijskem potovanju Zemljo zadene marsikaj, tako (na energetski način) občudovanje, obsipanje z dobroto, kot strogost in odvzem energij… vsi ti obrati ključno vplivajo na življenje bioorganizmov in seveda tudi ljudi. Če približno vemo za probleme prihodnosti, se nanje v času kot civilizacija lažje pripravimo tako da se načrtno prilagodimo na pogojne katastrofe. Do tovrstne katastrofe je v tem precesijskem obratu prišlo v ključni točki precesije, ki so jo Arkhonti in kasneje tudi svečeniki Horusovega očesa imenovali z imenom ZEP TEPIrojstvo sveta. Zakaj takšno ime saj precesijski obrat traja le 25.920 let?

Morda zato ker   se takrat  za organizme  zgodijo hude spremembe ali fantastičen nedoumljiv vzpon ali pa popolne katastrofe, ki pripeljejo do izumrtja skoraj vsega živega. Danes so znanstveniki že odkrili, da na Zemljo padajo, v današnjem času sicer redko,  tudi  visokoenergijskih kozmičnih žarkov   En proton z energijo 10 na dvajseto elektronvolta ima približno takšno kinetično energijo kot teniška žogica pri hitrosti 200 kilometrov na uro (izjava dr. Danila Zavrtanika sodelavca laboratorija za fiziko delcev Cern v Švici).

Precesijsko potovanje našega sončnega sistema in s tem tudi Zemlje okrog galaksije ni stalno enako. Pot kroženja okoli navidezne osi je grafično mreža v obliki razpotegnjene krogle... ZEP TEPI lahko razdelimo na 12 obdobij v katerih Zemljo vodi 6 različnih ključnih zvezd. Tudi zadnji ciklus se je začel z obdobjem LEO takrat je postala zvezda vodnica Zemlje Vega iz ozvezdja Lyra. Njeno delovanje je najmočnejše od vseh zvezd vodnic. Posledica njenega delovanja na Zemljo je rojstvo »sveta«. Na začetku obdobja LEO med 10.890 do 8.730 p.n.š je na Zemlji prišlo do t.im. vesoljnega potopa, o čemer v pripovedi o Noetu govori Biblija stare zaveze in pa tudi Sumerske pripovedi o Utnapištimu… Vesoljni potop je sprožilo masovno padanje meteoritov. Na začetku obdobja LEO se je Zemlja takrat otresla meteoritskega plašča, ki se je pred tem okrog nje nabiral dolga desettisočletja. Posledice so znane - uničenje velike večine organizmov. Obdobje ZEP TEPI je v vsakem precesijskem letu malce drugačno. To obdobje je lahko obdobje popolne harmonije ali pa uničenje posameznega nivoja (organizmov, duš, duha) ali pa vseh nivojev skupaj. O teh, našim kreatorjem in njihovim potomcem dobro poznanih dejstvih, govori še dandanes izvorni TAOizem. Današnji dvospolni Človek bo v bodočnosti moral kreirati naslednika, ki se bo lahko uspešneje spopadal z zahtevami precesijskih in YIN YAN obratov. Lahko domnevamo, da bodo kreirani s strani človeka zaradi izjemnih prednosti, ki jih bodo predvsem na duševnem in duhovnem nivoju pridobili, ljudi kreatorje najprej občudovali in jim služili, sčasoma pa se jih bodo hoteli osvoboditi. In zgodovina, ki je s številnimi vojnami zaznamovala naše zadnje obdobje, se bo ob drugačnih niansah ponovila. Le ta takrat ne bodo potomci današnjih ljudi zmagovalci ampak preživela oblika bivanja - poraženci.

Če zadnjo stranico Velikega voza petkrat podaljšamo pridemo do zvezde Severnice.

Slika magnetosfere z magnetnim ščitom (magnetosheath), magnetopavzo (magnetopause), udarnim valom (bow shock), odprtimi polarnimi regijami (cusp), magnetnim repom (magnetotail) iz dveh polovic (lobes) in vmesne nevtralne plasti (neutral sheet). Bliže Zemlji je ujeta plazma (trapping region). Slika je last Roberte Johnson in Windows to the Universe Project.

 Povezano s tem pa obstaja pa še ena skrivnost - potovanje duš. Zemlja ustvarja magnetno polje, ki se širi daleč okrog nje. Za vsako magnetno polje velja da vzporedno teče elektrika. Tako skozi os Zemlje teče električni fluid. In ravno ta tok omogoča da Zemlja prejema energijo z območja skupine objektov okrog in v smeri zvezde Severnice (ki je del ozvezdja Osa menor – malega medveda). Oboje tako magnetno polje kot električni tok predstavlja komunikacijo Zemlje z vesoljem. Magnetno polje je kot nekakšen aurični plašč, ki ga Zemlja sama kontrolira. Trenutno je zvezda vodnica zvezda Severnica. Smer magnetnega polja narekuje smer električne energije, ki vstopa skozi severni pol in predelana in šibkejša izstopa na južnem polu. Značilnost posameznega precesijskega obdobja je da ima Zemlja najprej pasivno vlogo - je predvsem prejemnika oz. akumuliranja energij, ki jih prejema s strani zvezde vodnice, nekako na sredini posameznega precesijskega obdobja (ki je dolgo 4200 let) pa se magnetno polje in tok specifične električne energije obrne . Takrat Zemlja iz pasivnega odnosa z zvezdo vodnico preide v aktiven odnos. Ta obrat naj bi zgodil ok. 2010, ko bomo iz dobe rib prešli v dobo astrološkega simbola vodnar.

Pred obratom je značilno da moč magnetnega plašča in električnega toka slabi, pa tudi to da os elektromagnetnega polja postaja vse bolj nestabilna. Zemlja je zaradi ošibitve magnetnega plašča pred obratom polov manj zavarovana pred sevanji Sonca. Aktivno dolgotrajnejše sončenje bo tako postalo še bolj nevarno kot je že. Zaradi šibkejše električne povezanosti z zvezdami in večjimi nebesnimi objekti v smeri Severnice pa je Zemlja duhovno bolj izolirana, v takšnem vmesnem obdobju se med civilizacijami organizmov poleg izjemne individualne ustvarjalnosti razpasejo tudi egoizmi in t.im. ateizmi ter medsebojna obračunavanja. Ker se Zemlja aktivneje ukvarja sama s sabo se hitro povečuje njena temperatura. Če se bo ok. leta 2010-12 smer magnetnega polja res obrnila se bo taljenje ledu severnega pola ustavilo, dvignile pa se bodo temperature na južnem antarktičnem. Pripraviti pa se moramo tudi na razcvet povsem novih in bolj pristnih duhovnosti, kot jih poznamo danes.

 

Pred nami je TAO(ističen) simbol YIN YANG(a). Simbol obkrožen z t.im. 8. stebri modrosti, ki govori o ključnih zemeljskih in človeških kozmoloških obdobjih.

Varuhi zgoraj orisno opisovanega znanja so bili Arkhonti. Bili pa so tudi tisti, ki so aktivno sodelovali pri povezovanju Zemlje z Nebom. Vedeli,da bodo sčasoma povsem izginili, zato so žezlo znanja in odgovornosti za prihodnost predajali v roke ljudi. Da bi uspešno predali ta znanja so kreirali ljudi najprej s poskusi spolnega razmnoževanja med Arkhonti samimi, kasneje pa bistveno bolj uspešno s spolnimi kombinacijami s  takrat najpopolnejšimi človekolikimi opicami  kot so bili Neandertalec... in predvsem vzgojo od rane mladosti. Tudi po prvih mogočnih kreacionističnih postopkih so kreacionizem nadaljevali z vzgojnimi metodami…

Imperij v katerem  so Arkhonti  imeli neskončno oblast, tako na materialnem  kot psihičnem nivoju je bila Sumerija.   Sčasoma pa so ljudje uspeli uveljaviti  nasledstvene pravice tistih v katere je bila prenešena modrost je bila zastopana v nazorski filozofiji Marduk. Sledilci nazora Marduk so trdili, da je  nujnost da ljudje prevzamejo odločilno vlogo. Tako je bilo tudi stališče Arkhontov, ki so kreirali ljudi, tak pa je bil tudi skrivni namen samega kreatorja/kreatorke Arkhontov - Sofije. Sofija je s kreacionističnimi postopki Arkhontom omogočila, da so  lahko občevali z ljudmi in to mnogo bolj uspešno kot med sabo. Zaradi skoraj povsem enakih genomov  so bila občevanja med Arkhonti namreč  razvojno neuspešna.

 

Vedel je, da se mora nesodobnost sicer izpopolnjevane obojespolnosti umakniti  dvospolni heteroseksualnosti. Enki se je namreč zavedal da bo v času njegov rod izginil, želel pa je ohraniti izjemna duhovna znanja Arkhontov. Kot kaže so Arkhonti zaradi prenosa svojih najvišjih znanj pospešili svoje izginotje.  Eno teh znanj je bilo poznavanje precesije Zemlje oz. potovanja našega sončnega sistema skupaj z Zemljo okrog galaksije Rimska cesta oz. okrog galaktičnega ekvatorja. Ta izjemna vedenja moramo v svoje življenje vgraditi tudi mi, predvsem ker se bliža leto 2010 ko vstopamo v novo astrološko obdobje vodnarja. Doba rib se namreč hitro končuje

Posoda, Kition, Cyprus muzeum, bronasta doba

Poslikava krožnika govori o dobi rib, ki se bo nepreklicno iztekla in o treh življenskih obdobjih, ki se konča s smrtjo telesa – oči ostanejo.

Kaj nas torej čaka v bližajočem obratu precesijske dobe ok. Leta 2010?

 

 

V apokrifni Janezovi knjigi II, 4—5, Sveta knjiga velikega nevidnega Duha (znana tudi kot Evangelij Egipčanov, kodeks Nag Hamadi III)  lahko preberemo:

 "Oče se je zazrl v Barbelo; čista svetloba je obdajala nevidnega Duha in njegovo žarenje. Barbelo je od njega spočela in on je naredil iskro svetlobe, podobno blaženi svetlobi, a ne tako mogočno. To je bil edini Otrok Očeta-Matere, ki je nastal, edini potomec, edini Otrok Očeta, čista svetloba. Nevidni deviški Duh se je razveselil svetlobe, ki je nastala, ki je prišla iz prve sile utelešene misli Duha, utelešene misli, ki je Barbelo." (II, 6)

 

Seveda je besedilo na silo poetizirano zaradi izjemnega pomena kreacionističnih dogodkov. Potomec tako seveda ni bil edini potomec...

 

 

Nadaljevanje Setovega zmagoslavnega pohoda k osvojitvi prav vseh  ravni oblasti  je tako tudi  glorifikacija dogajanj okrog Jezusa. Evangelij po Judi tudi v apokrifni  Janezovi knjigi Jezusa posredno istoveti s Samorojenim - sinom božanske Barbelo "Iz nesmrtnega eona oz.kraljestva Barbelo si. In nisem vreden, da bi izgovoril ime tistega, ki te poši1ja.(II, 6-7).

 

 Ti potomci so že kvalitetno opravili svoje delo, Biblija stare zaveze je ljudem že popolnoma nerazumljivo čtivo, ki ga zlahka proglasijo za del bajeslovja nevednih, starodavnih ljudstev, ki so si pojave  naravnih sil razlagali z besedo Bog. Ker dokazov o  biblijskih dogodkih ni (saj se dokazi in simbolna govorica sistematično sproti maličijo) javno zlahka sprejme končni udarec – ugotovitev, da je vse skupaj izmišljija.  

Horus sin Isis, tempelj iz_Aleksandrije Ptolom obdobje

 

V etru se lahko kreirajo angelska bitja.

Mitro, perziskega boga, ki je imel človeško podobo odrešenika, je rodila brezmadežna devica Anahita

Po Janezevem apokrifnem  (torej prepovedanem) evangeliju   je Sofija ustvarila Arkhonte. Arkhonti pa so nato kreirali ljudi. Kreacionistični postopki so glede na to že zelo stara ravnanja prednikov ljudi. Sofija je danes sinonim za modrost in del korena besede filozofija (želje po modrosti).

 

Kreirali so torej novega Človeka. Le ta je prejel vse kar je imel stari  rod, ki ga je kreiral.

Jaltabaoth - tisti, ki vztraja

Saklas - tisti, ki je neveden,

Samael - tisti, ki želi kreirati


1 Mz 6,2
2 in Božji sinovi so videli, da so človeške hčere lepe. Jemali so si jih za žene, katere koli so izbrali. [O
1 Mz 6,4
4 Tiste dni in tudi pozneje - ko so hodili Božji sinovi k človeškim hčeram, ki so jim rodile otroke - so bili na zemlji velikani. To so bili junaki, sloveči možje iz davnine.
26 Tam so se rodili velikani, slavni od nekdaj,  visoke postave, vešči bojevanja. [r] [O]Bar 3,28 v Kánaanu
1 Mz 6,4
4 Tiste dni in tudi pozneje - ko so hodili Božji sinovi k človeškim hčeram, ki so jim rodile otroke - so bili na zemlji velikani. To so bili junaki, sloveči možje iz davnine. [r] [O]
5 Mz 2,10; Mdr 14,6-7; Sir 16,7; Bar 3,26-28; Mt 24,37;
Od stare zgodbe je ostala še ta razlaga o izvoru velikanov; pisec povzema izročilo Judovega rodu, saj so po njem velikani nekoč živeli na področju Hebróna; prim. 4 Mz 13,33. - sloveči možje db. možje imena; ime v tej zvezi predstavlja ugled, uspešnost in oblast.
--------------------------------------------------
4 Mz 13,33
33 Tam smo videli tudi velikane, Anákove sinove iz rodu velikanov; v lastnih očeh smo bili kakor kobilice in taki smo morali biti tudi v njihovih očeh.« [r]
1 Mz 6,4; 5 Mz 1,28; Joz 11,22; 14,12; Iz 40,22; Prd 12,5;
--------------------------------------------------
 [O]
Jišbí Benób tako MT; konzonantno besedilo Prebivali so v Nobu. - velikanov tako aram.; hebr. rafá; gr. iz Rafe; morda gre za prvotne prebivalce Kánaana, Rafájevce, ali pa izraz označuje oddelek filistejskih čet. - Konec v. 15 in začetek v. 16 Lukijan prevaja: Dadu, Joášev sin, ki je bil izmed potomcev velikanov; sir. David, Joáb in Abišáj so se prestrašili velikana. - tristo šeklov: približno 3,5 kg; prim. izjemno težo Goljatovega orožja v 1 Sam 17,5-7.
--------------------------------------------------
Jer 47,5
5 Britje na plešo je prišlo nad Gazo, potišan je Aškelón. Ostanek njihove ravnine, doklej se boš zarezoval? [O]
--------------------------------------------------
Kánaana

28 In propadli so, ker niso imeli preudarnosti, propadli zaradi svoje neodločnosti.
Sir 16,7
7 Ni odpustil starodavnim velikanom, upornikom, ki so se zanašali na svojo moč. [r] [O]
----
Bar 3,26

--------------------------------------------------

 

Hanuman (Sanskrit,hanumāna) je v hinduizmu vanara, ki je pomagal Rami pri reševanju njegove žene Site iz rok rakšaskega kralja Ravana. Bolje je znan kot sin Vaju deva, boga vetra. Včasih je upodobljen kot opica.

Hermafroditizem - dvospolnost je normalen pojav pri številnih rastlinah (dvospolne cvetnice) in živalih (npr. polži, deževniki). pri enospolnih živalih je to redka spolna nepravilnost (npr. pri metulju, ko je vsaka polovica telesa drugega spola). Pri človeku je ta pojav redek, čeprav se pojavlja.

Evangelij po Judu je apokrifni gnostični evangelij iz 2. stol. po Kr., besedilo, ki je nastalo v gnostični sekti kajnitov. Omenja ga Irenej Lyonski v svojem delu Zoper krivoverstva. Koptski prevod izvirno grškega besedila je bil najden okrog leta 1970 v Egiptu. Papirusni rokopis je bil ilegalno prenesen iz Egipta v ZDA in je nekaj desetletij ležal v sefih neke banke na Long Islandu in propadal, dokler ni bil leta 2006 restavriran. Odkritje je objavila revija National Geographic na dokaj senzacionalističen način.

neposlušnosti v Raju. Tertullian, zaprisežen sovražnik gnostikov, je napisal sledeči odstavek ženskim članom krščanske skupnosti: »… ve ste vrata v pekel…ve ste tiste, ki ste prepričale njega, ki se ga hudič ni upal napasti… Ali ne veste, da je vsaka od vas Eva? Božja obsodba vašega spola živi v tem času in s tem obvezno tudi krivda.« 

Tudi magnetno polje zemlje je stacionarno, njegova jakost se spreminja od ekvatorja (cca. 30 µT) do polov (cca. 60 µT). V Sloveniji znaša približno 45 µT.
Poleg naravnega polja imamo polja, ki jih povzročajo umetni viri. Polje teh virov, ki jih je ustvaril človek se superponirajo med seboj in z naravnim poljem in tako dobimo rezultirajoče elektromagnetno polje v katerem živimo.

magnetno polje stalno "šibi"(razpolovilna doba okoli 1500 let) danes magnetno poljsko jakost merimo v gaussih (G)
V Genezi (prvi Mojzesovi knjigi) beremo: (26) "Bog je rekel: »Naredimo človeka po svoji podobi, kot svojo podobnost!"  Zanimivo je kako se  v današnjih časih  skoraj nihče resno ne ukvarja s to in temu podobnimi trditvami. Trditev je namreč podprta s trditvami najstarejših mitov po celem svetu. Pa ne samo to, če malce pogledamo naokoli najdemo številne dokaze, ki to trditev podpirajo.  Ne, raje  se številni zatekajo k razmišljanjem da so as ustvari  nezemljani npr. Gini... pa za svoje trditve nimajo niti trdne logike, iti številnih dokazov.

Zemlja magnetno polje tudi v času menjave polov, vendar bo magnetno polje šibkejše zaradi pojava množice magnetnih dipolov. Smer magnetnega polja bo spremenljiva in težko določljiva. Posledice bodo vidne na radio komunikacijah in navigaciji, kjer se smer določa s kompasom. Težave z orientacijo pa bodo imele tudi živali selivke.

obratno. Potem bo počasi jakost magnetnega polja ponovno rastla naslednjih nekaj deset tisoč let. V času obrata zemeljskega magnetnega polja, bo zemljska magnetna zaščita oslabela, zato se bo sončni veter (atomski delci kot so nevtroni, protoni in ostali razpadli produkti) prebijal globje do zemeljske skorje in vplival na genetiko vrst na zemlji. Vse več bo bolezni, raka kože in tistih, ki nastanejo zaradi večje radiacije v okolici. V našteto pa ne sodi uporaba polja jedrske sile, ki sodi po jedrski teoriji v področje s kratkim dosegom (med atomi samimi). Vendar pa nastane tam, kjer je prostor enak nič, anihilacija. Prostor je enak nič tam, kjer je jakost gravitacijskega polja enaka nič. Torej v centru planeta ali sonca. Anihilacija je sto odstotna pretvorba mase v energijo.

Muktanande: »Si ves svet. Si v vsem in vse je v tebi. Sonce, luna in zvezde krožijo znotraj tebe«.

Nikola Tesla zapisal svojo iluminacijo vrtilnega magnetnega polja, temeljni princip.

Kopija Judovega sporočila

Za Tomažev evangelij dobimo ime domnevnega pisca v prvi vrstici, kjer je omenjen "didymos Judas thomas". Beseda "didymos" je grška beseda za dvojčka, besda "thomas" pa je Aramejskega izvora (jezika Jezusa in njegovih učencev) in prav tako pomeni dvojček. Torej je bilo piscu ime Juda, to je pa tudi vse kar lahko rečemo. Da je ta evangelij napisal apostol Tomaž dvojček, tega ne moremo reči.

Tomažev evangelij ima na originalnih papirusih 22 strani govorov, ki jih pripisujejo Jezusu. Vsebuje 114 večinoma kratkih govorov ali prilik, ki jim pravimo "logie". Več kot pol prilik poznamo iz Nove zaveze, predvsem iz evangelijev po Mateju, Marku in Luku. Preostale so nam povsem neznane. Teh besedil ne priznava nobena sodobna krščanska cerkev in vse jih smatrajo za apokrifne.

Od kod izvirajo papirusni zapisi in kako so preživeli do danes?

Tako prof. Kester, kot prof Givertsen (strokovnjaka za Tomažev evangelij) menita, da so govore v Tomaževem evangeliju prvič napisali med letoma 50 in 100, v istem času kot Novo zavezo, vendar brez vpliva le-te. Sklepata, da so besede v Tomaževem evangeliju starejše in pristnejše kot njihove različice v Novi zavezi. Nekateri raziskovalci pravijo, da več kot polovica govorov sodi med najstarejše Jezusove besede, ki jih poznamo.
Prve verzije so bile zagotovo napisane v grš
čini, tako kot papirusni zapisi iz Grčije, ki so jih našli leta 1900. Za njih so ugotovili, da so bili prepisani najkasneje leta 125. Skozi stoletja se je ohranili le krajši del grške verzije.
Koptska verzija, ki so jo našli leta 1945 v Nag Hammadiju v Egiptu, je bila prvo prevedena iz grškega originala. Napisana pa je bila med letoma 341 in 344, kar so pokazale raziskave papirusnih platnic. Tomažev evangelij iz Nag Hammadija je bil v uporabi 20 let, nakar so ga prepovedali uporabljati. Leta 367 je aleksandrijski patriarh Atanazij Veliki prepovedal branje nekaterih besedil v cerkvi. Med njimi sta bili tudi besedili, ki so ju našli v Nag Hammadiju. Tomažev evangelij je bil med njimi. Vse kaže, da je ta rokopis pripadal samostanu.

Tudi našli so ga blizu enega prvih krščanskih samostanov, ki ga je leta 322 v Egiptu ustanovil menih Pahobi. Ko so menihi prejeli Atanazijevo pismo, so verjetno zbrali zapise, ki jih niso smeli uporabljati, želeli pa so jih ohraniti za ugodnejše čase, ter jih skrbno zapečatili v vrč, upajoč, da bo z novim patriarhom prišel tudi novi red. Nov red pa ni prišel nikoli.Tisti, ki so poznali skrivališče, so skrivnost odnesli s sabo v grob. Tomažev evangelij je izginil za skoraj 2000 let.
Natan
čneje do leta 1945, ko so okoliški kmetje našli skrbno zapečatene vrče, v katerih so bili starodavni rokopisi. Lokalni duhovnik jim je preprečil, da jih niso uporabili za kurjavo. Rokopise so shranili v Koptskem muzeju v Kairu, kjer so čakali na prve objave in prevode. Tudi našli so ga blizu enega prvih krščanskih samostanov, ki ga je leta 322 v Egiptu ustanovil menih Pahobi. Ko so menihi prejeli Atanazijevo pismo, so verjetno zbrali zapise, ki jih niso smeli uporabljati, želeli pa so jih ohraniti za ugodnejše čase, ter jih skrbno zapečatili v vrč, upajoč, da bo z novim patriarhom prišel tudi novi red. Nov red pa ni prišel nikoli.Tisti, ki so poznali skrivališče, so skrivnost odnesli s sabo v grob. Tomažev evangelij je izginil za skoraj 2000 let.
Natan
čneje do leta 1945, ko so okoliški kmetje našli skrbno zapečatene vrče, v katerih so bili starodavni rokopisi. Lokalni duhovnik jim je preprečil, da jih niso uporabili za kurjavo. Rokopise so shranili v Koptskem muzeju v Kairu, kjer so čakali na prve objave in prevode.

 

Besede vera, ki se v Novi zavezi pojavlja znova in znova, Jezus v evangeliju po Tomažu ne uporablja. Pomembni so vedenje, spoznanje in biti eno. V tem evangeliju vera ne premika gora. Jezus je rekel: "Ko boste združili dvoje v eno, boste postali otroci človeštva. In ko boste gori rekli naj se premakne, se bo premaknila."

gnosticizem je verski, filozofski nazor, po katerem je svet ustvaril hudoben bog ali pa je nastal po hudi napaki, padcu. Nikakor pa ga ni ustvaril dober bog.

Kaj je glavno sporočilo TOMAŽEVEGA EVANGELIJA?

1. Bog ni v morju ali v zraku, pač pa v nas in zunaj nas, tukaj in zdaj. In poznavanje samega sebe je nujni pogoj za odkritje Boga. To je radikalno sporočilo Tomaževega evangelija.


2. Evangelij prikazuje Jezusa, ki ne zavrača le Judovskih predpisov, temveč vse zunanje predpise, kajti ti niso pomembni. Namesto tega zahteva: ozdravite bolne, jejte kar vam postrežejo. Človeka ne omadežuje tisto kar gre v usta, ampak tisto kar gre iz njih.

3. Govori v evangeliju nam kažejo, kako lahko delimo najglobljo resnico. Resnico, do katere se ne moremo dokopati z nobeno raziskavo. Do katere pa se lahko dokoplje iskalec resnice.

4. Če sprejmemo njegove nauke tako popolnoma, kot da pijemo iz njegovih usta, bomo postali kakor on. O tem govori Pavel, ko pravi: "Živim pa ne več jaz, ampak v meni živi Kristus." Vsakdo je lahko kakor Jezus, vsakdo ima to možnost. Številni bi radi bili tako, a le malo jih res postane. V Tomaževem  

evangeliju Jezus pravi: "Veliko jih je okoli vodnjaka, ampak nobenega ni v vodnjaku." To so besede, ki se ti vtisnejo v spomin. Bolj ko razmišljamo o njih, bolj se nekaj odkriva. Tako takrat, ko govori v prispodobah, kot takrat ko nas pozove: "Išči in našel boš. In kdor bo našel, se bo čudil in bo zmeden."

  5. (Logion 22) Ločena moški in ženska bosta eno, zunaj in znotraj bo enako, v poštenju in pravičnosti moramo dovoliti roki, da je roka, stopalu, da je stopalo. Jezus pravi, da moramo svet gledati in ga sprejemati prav takega kot je. Po drugi strani pa moramo odpraviti delitev, ne smemo soditi in ločevati na znotraj in zunaj, zgoraj in spodaj, na moškega in žensko. To niso določbe o veri, temveč smernice na poti v nebeško kraljestvo.
6. Evangelij vsebuje najgloblje Jezusove nauke, ki se zrcalijo tudi v Novi zavezi. Njegove prispodobe so kakor najgloblji nauki drugih velikih verstev. V katerih so luč, ogenj, izviri in življenje prispodobe neizrekljivega - božanskega.
7. Prvo moramo spoznati sebe, da bi lahko spoznali vse drugo.
8. Moramo se zavedati, da smo minljivi in da nič ni večnega razen....
9. Postavljeni smo pred izbiro. In za to gre v življenju. To spoznate v Tomaževem evangeliju

The "Scholars' Translation" of the Gospel of Thomas
by Stephen Patterson and Marvin Meyer

*opomba: izreki v rdeči barvi potrebujejo pomoč!!!

To so skrivni zapisi Jezusovih besed, ki jih je zbeležil Didymos Judas Thomas.


1
In rekel je: " Kdor"odkrije razlago teh besed, ne bo"okusil smrti."

2
Jezus je rekel: "Tisti, ki iščejo, naj ne nehajo iskati dokler ne najdejo. Ko bodo našli, bodo začudeni, ko Bodo začudeni, bodo kraljevali nad vsem. In po kraljevanju bodo počivali."

3
Jezus je rekel: " Če vam voditelji govorijo, Glejte, Očetovo kraljestvo je na nebu, potem imajo ptice prednost pred vami. Če vam pravijo, da se Očetovo kraljestvo nahaja v morju, potem so ribe pred vami. Bolje rečeno, Kraljestvo je v Vas in je vse okrog Vas.
Potem, ko boste spoznali sebe, boste spoznani in razumeli boste, da ste otroci živega Očeta. Če pa se ne poznate, potem živite v bedi in vi ste beda"

4
Jezus je rekel: " Starejši človek se ne bo obotavljal spraševati sedemletnega otroka o življenju in ta oseba bo živela.
Zakaj veliko prvih bo zadnjih in postali bodo eno."

5
Jezus je rekel:"Spoznaj tisto, kar imaš pred nosom in razkrilo se ti bo skrito.
Zakaj ničesar ni skritega, kar se ne bo razodelo. [ In ničesar ni zakopanega, česar ne bo odkopanega]."


6
Njegovi učenci so ga spraševali in rekli: " Želiš da se postimo? Kako naj molimo? Naj dajemo miloščino? Kakšne diete naj se držimo?"
In Jezus je rekel: "Ne lažite in ne delajte tistega, kar sovražite, kajti pred nebesi so vse stvari razkrite. Navsezadnje, nič ni skritega, kar se ne bi odkrilo in nič zakritega kar bi ostalo neodkrito."


7
Jezus je rekel:"Srečen je lev, ki ga poje človek, kajti lev postane človek. In gnusen je človek, ki ga poje lev in lev bo vseeno postal človek."


8
Rekel je: "Človek je kot moder ribič, ki je vrgel mrežo v morje in jo potegnil iz morja polno majhnih rib. Izmed njih je moder ribič odkril sijajno veliko ribo. Nazaj v morje je vrgel vse male ribe in z lahkoto izbral večjo. Vsak, ki ima dve dobri ušesi naj posluša!"


9
Jezus je rekel: "Glejte, sejalec je šel na polje, vzel polno pest semen in jih raztrosil. Nekaj jih je padlo na cesto, prišle so ptice in jih nabrale. Nekaj semen je padlo na skalo in niso se ukoreninile, da bi zraslo žito. Nekaj semen je padlo na trnje in jih je zadušilo in pojedli so jih črvi. Ostala semena pa so padla na rodovitno zemljo in ustvarile dober pridelek : proizvajala šestdeset na mero in stodvajset na mero."

10
Jesus said, "I have cast fire upon the world, and look, I'm guarding it until it blazes."

Jezus je rekel: "Priklical sem ogenj nad svet in glejte, in zdaj ga stražim dokler plamtil."

11
Jezus je rekel: "Tukajšnja nebesa bodo šla mimo in tudi nebesa zgoraj bodo minila.
Mrtvi niso živi in živi ne bodo umrli. Za časa vašega hranjenja s tistim, kar je mrtvega, bo to oživelo. Ko ste prosvetljeni, kaj boste storili? Na dan, ko ste bili eno, ste postali dvoje. Ko pa postanete dvoje, kaj boste storili?"

12
Učenci so rekli Jezusu: "Vemo, da nas boš zapustil. Kdo nas bo vodil?"
Jezus jim je odvrnil: "Ne glede na to kje ste, pojdite do James-a Pravičnega, zaradi katerega sta bila ustvarjena nebo in zemlja."
(op.prev: Jakob Pravični, po gnostičnih zapisih Jezusov brat, ki je kasneje dejansko vodil skupnost iz domačega kraja, medtem ko so ostali učenci potovali in razširjali Jezusove nauke)

13
Jezus je rekel svojim učencem: "Primerjajte me z nečim in povejte mi kakšen sem.Ť
Simon Peter mu je rekel: ť Si kot pravičen glasnik."
Matej mu je rekel:"Si kot moder filozof."
Tomaž mu je rekel: "Učitelj, moja usta so skrajno nesposobna primerjati te s čim."
Jezus je rekel: "Nisem vaš učitelj. Ker ste pili, ste postali omamljeni od penečega izvira, ki sem ga negoval."
Prijel ga je, se oddaljil in mu povedal tri izreke. Ko se je Tomaž vrnil k prijateljem, so ga vprašali: "Kaj ti je Jezus povedal?"
Tomaž pa jim je rekel: "Če vam povem enega od povedanih stavkov, boste pobrali kamenje in me kamenjali in iz kamenja se bo prikazal ogenj, ki vas bo pogoltnil."

14
Jezus jim je rekel: "Če se postite, si boste nakopali greh, če molite boste obsojeni, če darujete miloščino, boste s tem škodovali svojemu duhu.
Kadar greste v katerikoli okoliš in hodite po deželi - ko vas ljudje sprejmejo, jejte kar vam je ponujenega in zdravite bolne med njimi.
Navsezadnje, ne bo vas umazalo kar daste v usta, marveč tisto, kar pride iz vaših ust."

15
Jezus je rekel: "Ko boste videli tistega, ki ga ni rodila žena, spustite se s obrazom na zemljo in ga častite . Kajti ta je vaš Oče."

16
Jezus je rekel: "Morda ljudje pomislijo, da sem prišel ustvarit mir na zemljo. Ne vedo pa, da sem na svet prišel zanetit spor: ogenj, meč, vojno.
Kajti v hiši jih bo pet: trije proti dvema in dva proti trem, oče proti sinu in sin proti očetu in stali bodo sami."

17
Jezus je rekel: "Dal vam bom, česar niso videle še nobene oči, česar še niso slišala nobena ušesa, česar se ni dotaknila še nobena roka in kar še ni vstalo v človeškem srcu."

18
Učenci so rekli Jezusu: "Povej nam, kako bomo doživeli svoj konec?"
Jezus je rekel: "Ako najdete začetek, kako boste našli konec? Vidite, konec bo, kjer je tudi začetek.
Blagor tistemu, ki stoji na začetku: ta bo vedel kakšen je konec in ne bo okusil smrti."


19
Jezus je rekel:"Blagor tistemu, ki je pričel obstajati še preden je obstajal.
Če postanete moji učenci in pozorno poslušate moje besede, vam bodo ti tlakovani kamni dobro služili.
Zakaj v Paradižu je za vas pet dreves; ta se ne spreminjajo ne v poletju ne v zimi in njihovo listje ne odpade. Kdor jih spozna, ne bo okusil smrti."

20
Učenci so rekli Jezusu: "Povej nam, kakšno je Nebeško Kraljestvo?"
In rekel jim je: "Je kot gorčično seme, najmanjše od vseh semen, a ko pade na pripravljeno zemljo, ustvari veliko rastlino in postane zatočče ptic na nebu."

21
Marija je rekla Jezusu: "Kakšni so tvoji učenci?"
Rekel je:"So kot majhni otroci, ki živijo na polju, ki ni njihovo. Ko pridejo lastniki polja, bodo rekli: "Dajte nam nazaj naše polje." Slečejo svoja oblačila vpričo njih, da bi jih vrnili in vrnejo jim polje.
In zaradi tega pravim, če lastniki hiše vedo da prihaja tat, bodo na straži še preden pride tat in ne bodo mu pustili, da bi vlomil vanjo in pokradel njihovo imetje.
Bodite na straži zoper svet. Opremite se z veliko močjo, tako da vam kradljivci ne bodo prišli do živega, kajti težave, ki jih pričakujete, bodo prišle.
Naj bo med vami kdo, ki razume.
Prišel je s srpom, ko je pridelek dozorel in je vse požel. Vsi z dvemi ušesi naj dobro poslušajo."

22
Jezus je videl dojenčke, ki so jih dojili. Rekel je svojim učencem: "Ti dojenčki so kot tisti, ki vstopajo v Kraljestvo"
Rekel jim je: "Ko napraviš iz dveh enega in narediš notranje kot zunanje in zunanje kot notranje, zgornje kot spodnje in ko iz ženske in moškega narediš enost, tako da moški ne bo več moški in ženska ne več ženska, ko napraviš oči na mestu očesa, roko na kraju roke, nogo na kraju noge, sliko v sliki, potem vstopiš v Nebeško Kraljestvo."

23
Jezus je rekel: "Izbral vas bom, enega izmed tisočih in dva izmed desettisočih in stali bodo kot eden."


24
Učenci so rekli: "Pokaži nam kraj kjer si, moramo ga poiskati."
In rekel jim je: "Kdorkoli z dvemi ušesi naj dobro posluša! Svetloba je v osebi razsvetljenega in sije nad celotnim svetom. Če ne sije, potem je tema."

25
Jezus je rekel: "Ljubite svoje prijatelje kot svojo lastno dušo, varujte jih kot punčico svojega očesa."

26
Jezus je rekel: "Vidite trsko v prijateljevem očesu, ne vidite pa hloda v svojem lastnem očesu. Ko izdrete ta hlod iz svojega očesa, boste videli tako dobro, da boste lahko odstranili trsko iz očesa prijatelja."

27
"Če se ne postite od sveta, ne boste našli Kraljestva. Če se ne držite Sabata kot Sabata, ne boste videli Očeta."

34
Jezus je rekel: "Če slepec vodi slepca, bosta oba padla v luknjo."

35
Jezus je rekel: "Nihče ne more vstopiti v hišo močnega človeka in se je na silo polastiti, da se poprej ne bi spoprijel z njim z rokami. Potem pa lahko pleni njegovo hišo."

36
Jesus said, "Do not fret, from morning to evening and from evening to morning, [about your food--what you're going to eat, or about your clothing--] what you are going to wear. [You're much better than the lilies, which neither card nor spin.
As for you, when you have no garment, what will you put on? Who might add to your stature? That very one will give you your garment.]"

***
Jezus je rekel: "Ne vznemirjajte se od jutra do večera in od večera do jutra, kaj boste jedli ali kaj boste oblekli. ?_________________________________________?
Pravim vam, ko nimate nobenih oblačil, kaj boste oblekli? Kdo bo pomagal vašemu telesu?
Prav ta vam bo dal vašo obleko."


37
Njegovi učenci so rekli: "Kdaj se nam boš prikazal in kdaj te bomo videli?"
Jezus je rekel: "Ko se slečete brez sramu, vzamete obleko in jo položite pod noge in po njej teptate kot majhni otroci, potem boste videli sina človekovega in ne boste se bali."

38
Jezus je rekel: "Velikokrat ste si zaželeli slišati besede, ki vam jih izgovarjam in nikogar drugega nimate, da bi ga poslušali. Prišli bodo dnevi, ko me boste iskali in me ne boste našli."

39
Jezus je rekel: "Farizeji in učenjaki so se polastili ključev znanja in jih poskrili. Niso vstopili in tudi drugim, ki želijo vstopiti, ne pustijo, da bi vstopili.
Bodite prebrisani kot kače in preprosti kot golobi."

40
Jezus je rekel: "Vinska trta je bila posajena ločeno od Očeta. Ker ni tako močna,
bo izkoreninjena in uvenela."

41
Jezus je rekel: "Kdor že ima nekaj v rokah, mu bo dodeljeno še več. In kdor nima nič, bo prikrajšan še za tisto malo kar ima."

42
Jezus je rekel: "Bodite minljivi".

43
Učenci so mu rekli: "Kdo si, da nam praviš te stvari?"
" Ne morete spoznati, kdo sem, preko tega, kar vam pravim.
Raje, ste kot Judje, ki ljubijo drevo a sovražijo sad ali pa ljubijo sad in sovražijo drevo."

44
Jezus je rekel: Kdor preklinja Očeta, mu bo odpuščeno in kdor preklinja zoper sina mu bo odpuščeno, kdor pa preklinja zoper svetega duha, mu ne bo odpuščeno ne na zemlji in ne v nebesih.

45
Jezus je rekel: "Grozdje ni požeto od trnovih dreves in tudi fige ne pobrane iz osata, zakaj ne prinašajo sadu.
Dobre osebe ustvarijo dobro s tem, kar so si nakopičili; slabi ljudje ustvarijo zlo z zlobnostjo, ki so jo uskladiščili v svojih srcih in izrekli zle besede. S tako poplavljenim srcem bodo delali grešnost."

46
Jezus je rekel: "Od Adama do Janeza Krstnika, izmed vseh, ki so jih rodile žene, ni nobeden večji od Janeza Krstnika in nobeden naj ne odvrača pogleda.
A rekel sem, kdorkoli med vami postane otrok, bo spoznal kraljestvo in postal večji od samega Janeza Krstnika."

47
Jezus je rekel: "Nobeden ne more zajahati dva konja ali upogniti dva loka hkrati. Tako tudi služabnik ne more služiti dvema gospodarjema, kajti potem bo spoštoval enega in žalil drugega.
Nihče, ki pije staro vino, bi si želel piti mladega. Mlado vino ni natočeno v star meh za vino, saj bi počil in postarano vino ni natočeno v nov meh, saj bi se pokvaril.
Stara zaplata ni prišita na novo obleko, ker bi povzročila raztrg."

48
Jezus je rekel: "Če dva skleneta mir pod eno streho, bosta rekla gori: 'Premakni se', in premaknila se bo."

49
Jezus je rekel: "Blagor tistemu, ki je osamljen in izbran, kajti našel bo kraljestvo. Iz njega ste in vanj se vrnete."

50
Jezus je rekel: "Če vas vprašajo 'Od kod prihajate?', jim odgovorite: 'Prišli smo iz luči, kjer je bila luč ustvarjena, osnovana in prikazana.'
Če vam porečejo: 'Ste vi luč?' recite: ' Mi smo njeni otroci, izbrani od živega Očeta'
Če vas vprašajo: 'Kaj dokazuje Očeta v vas?', jim odgovorite: 'Je gibanje in počitek.' "

51
Učenci so mu rekli: "Kdaj bodo mrtvi počivali in kdaj pride nov svet?"
In rekel jim je: "Česar se veselite, je že prišlo, le da tega ne veste."

52
Učenci so mu rekli: "Štiriindvajset prerokov je govorilo v Izraelu in vsi so govorili o tebi."
Rekel jim je: "Omalovažujete živega med vami in govorite o mrtvih."


53
Učenci so ga vprašali: "Je obrezovanje koristno ali ne?"
Rekel jim je: "Če bi bilo koristno, bi oče ustvaril že obrezanega otroka iz njegove matere. Pravo obrezovanje v duhu pa je donosno v vsakem pogledu."

54
Jezus je rekel: "Blagor revnim, kajti vam pripada Nebeško Kraljestvo."

55
Jezus je rekel: "Kdor ne sovraži očeta in matere ne more biti moj učenec in kdor ne sovraži bratov in sester, nosi križ, kot ga nosim jaz, me ne bo vreden."

56
Jezus je rekel:" Kdor odkrije svet, je spoznal truplo, in kdor je odkril truplo, ga svet ni vreden."


57
Jezus je rekel: "Očetovo kraljesto je kot človek z dobrim semenom. Njegov sovražnik je prišel ponoči in posejal plevel med seme. Ta človek ni dovolil, da bi njegovi delavci populili plevel in jim rekel:' Ne, skupaj s plevelom lahko izpulite tudi dobra semena.'
Na dan žetve bo plevel očiten, izpuljen in zažgan."

58
Jezus je rekel: "Blagor trpečemu, ta je našel življenje."

59
Jezus je rekel: "Namerite pozornost živemu, dokler živite. Kadar umrjete in poskušate videti živega, tega ne boste sposobni."

60
Videl je Samaritanca (*usmiljenega človeka) nesti jagnje v Judejo. Rekel je učencem: "Ta človek[....]okoli jagnjeta."
Rekli so mu: "Da ga ubije in poje."
Rekel jim je: "Ne bo ga pojedel, dokler je še živ marveč potem, ko ga bo ubil in bo jagnje postalo truplo."
Rekli so mu:"Drugače ne more narediti?"
In rekel jim je: "In tudi vi najdite mir, če ne boste trupla in vas bodo pojedli."

61
Jezus je rekel: "Dva bosta položena na ležišče. Eden bom umrl, drugi bo živel."
Salome je rekla: "Kdo ste, gospod? Splezali ste na moje ležišče, jedli pri moji mizi, kot da se poznava."
Jezus ji odvrne: "Jaz prihajam iz tistega, kar je celo. Dodeljen sem bil od svojega Očeta."
" Tvoja učenka sem."
" In zato pravim, kadar je nekdo cel, bo napolnjen z lučjo, kdor pa je razcepljen, bo napolnjen s temo."

62
Jezus je rekel: "Svoje skrivnosti razkrijem tistim, ki so vredni mojih skrivnosti. Ne dovoli vedeti levici, kaj počenja desnica."

63
"Bil je bogat človek in imel veliko denarja.
Rekel je: 'Svoj denar bom vložil tako, da bom lahko sejal, žel, sadil in napolnil svoje kašče s pridelki, tako da mi ne bo manjkalo ničesar.'
To si bile reči, ki jih je razmišljal, a še tisto noč je umrl.
Vsak z dvemi ušesi naj dobro posluša!"

64
Jezus je pravil o človeku, ki je sprejemal goste. Ko je pripravil večerjo, je poslal hlapca, da bi povabil goste. In šel je hlapec do prvega in mu rekel: 'Moj gospodar vas vabi.' In ta je odgovoril: 'Nekaj trgovcev mi dolguje denar in pridejo nocoj k meni. Iti moram, da jim dam napotke. Prosim, opraviči me pri gospodarju.'
Hlapec je šel do drugega: 'Moj gospodar vas vabi na večerjo.' In ta odvrne hlapcu: 'Kupil sem hišo in poklicali so me, da moram stran za en dan. Ne bom imel časa.'
In hlapec gre do tretjega: 'Moj gospodar vas vabi.' In rekel mu je: 'Prijatelj se bo poročil in poskrbeti moram za pojedino. Ne morem priti. Prosim, opraviči me.'
In k naslednjemu gre hlapec in reče: 'Gospodar vas vabi na večerjo.' In pravi hlapcu: 'Kupil sem posest in moram pobrati najemnine. Ne bom se mogel udeležiti večerje. Prosim, opraviči me.'
In hlapec se vrne in reče svojemu gospodarju: 'Tiste, ki ste jih povabili, so se opravičili, da ne morejo priti.'
In gospodar veli hlapcu: 'Pojdi ven na ulice in pripelji na večejo kogarkoli najdeš.'

"Kupci in trgovci ne bodo vstopili v prostore mojega Očeta."


65
Rekel je: "Človek je imel v posesti vinograd in ga dajal v najem kmetom, da bi ga obdelovali in pobrali pridelek. Poslal je hlapca h kmetom, da bi mu izročili pridelek. Kmetje so zgrabili hlapca, ga pretepli, ga skorajda ubili, nakar se ta vrne h gospodarju. In gospodar pravi: ťMorda jih ni poznalŤ. In pošlje drugega hlapca in tudi tega so pretepli. Nato gospodar pošlje svojega sina rekoč: 'Morda bodo vsaj mojemu sinu izkazali spoštovanje.' Ker pa so kmetje vedeli, da je ta naslednik tega vinograda, so ga zgrabili in ubili. Vsak z dvemi ušesi naj le dobro posluša."


66
Jezus je rekel: "Pokažite me kamen, ki so ga zidarji zavrnili: ta je sklepnik."

67
Jezus je rekel: "Tisti, ki vedo vse a trpijo pomanjkanje v sebi, so skrajno pomanjkljivi."

68
Jezus je rekel: "Blagor vam, ki ste osovraženi in pregnani; in ne bo najden noben kraj, kjer ste bili preganjani."

69
Jezus je rekel: "Blagor tistim, ki so preganjani v njigovih srcih: ti so tisti, ki resnično spoznajo Očeta.
Blagor lačnim, saj bo želodec lačnega nasiten."

70
Jezus je rekel: "Če razjasnite tisto, kar je v vas, vas to reši. Če pa tega v sebi nimate, vas bo to, česar nimate, pogubilo."

71
Jezus je rekel: "Zrušil bom to hišo in nihče je ne bo mogel več zgraditi [...]."

72
Človek mu je rekel: "Reci mojim bratom, naj razdelijo očetovo imetje z menoj."
In rekel je človeku: "Kdo me je naredil za razdeljevalca?"
In obrnil se je k učencem in jim rekel: "Nisem razdeljevalec , mar ne?"

73
Jezus je rekel: "Pridelek je ogromen a delavcev malo, zatorej rotite gospodarja, da razpošlje delavce na polje."

74
Rekel je: "Gospod, toliko jih je, ki pijejo pri koritu, a v vodnjaku ni ničesar."

75
Jezus je rekel: "Veliko jih je, ki stojijo pred vrati, a tisti, ki so sami, bodo vstopili v poročno stanovanje."

76
Jesus said, The Father's kingdom is like a merchant who had a supply of merchandise and found a peal. That merchant was prudent; he sold the merchandise and bought the single pearl for himself.
So also with you, seek his treasure that is unfailing, that is enduring, where no moth comes to eat and no worm destroys."

Jezus je rekel: ťOčetovo kraljestvo je kot trgovec, ki je imel zaloge trgovskega blaga
?________________________________________________________________________?
Ta trgovec je bil preudaren, vse je prodal in si kupil en sam biser. In tudi vi, iščite zanesljiv zaklad, ki je trpežen, da ga ne požre noben molj ali uniči črv.Ť

77
Jezus je rekel: "Sem luč, ki sveti nad vsem. Sem vse: iz mene vse izstopa in po meni je vse izvršeno.
Razcepi kos lesa in jaz bom tam.
Dvigni kamen in našel me boš pod njim."

78
Jezus je rekel: "Zakaj ste šli po deželi? Da bi videli kako se trstje ziba v vetru? In da bi videli
človeka oblečenega v mehka oblačila kakršen je vaš vladar in vplivneži? Oblečeni so že v mehka oblačila, a ne morejo doumeti resnice."


79
Rekla mu je žena iz množice: "Blagor materinemu telesu, ki te je rodilo in prsim, ki so te dojile."
In rekel ji je: "Blagor tistim, ki so slišali Očetove besede in se jih resnično držijo. Zakaj prišli bodo dnevi, ko boste rekli: 'Blagor telesom, ki niso spočela and blagor prsim, ki ne dajejo mleka.' "


80
Jezus je rekel: "Kdorkoli spozna svet, spozna telo in kdor spozna le telo, tega svet ni vreden."

81
Jezus je rekel: "Naj vlada tisti, ki je postal premožen, tisti ki ima moč, naj se ji odreče."

82
Jezus je rekel: "Kdor je blizu mene, je blizu ognja, in kdor je daleč od mene je daleč od Kraljestva."

83
Jezus je rekel: "Podobe so ljudem vidne, a skrita je luč v njih v podobi Očetove luči. Razkrit bo, vendar bo njegova podoba zaslepljena z njegovo lučjo."

84
Jezus je rekel: "Ko vidite svojo sličnost, ste zadovoljni. Ko pa boste videli vaše podobe pred vami oživeti , ki pa niti ne umrejo niti postanejo vidne, koliko boste morali pretrpeti!"

85
Jezus je rekel: "Adam je prišel iz velike moči in bogastva, a ni vas bil vreden. Da bi vas bil vreden, ne bi smel okusiti smrti."

86
Jezus je rekel: "Lisice imajo svoje brloge, ptice svoja gnezda a ljudje nimajo mesta, da bi se ulegli in spočili."

87
Jezus je rekel: "Kako nesrečno je telo, ki zavisi od drugega telesa in kako nesrečna je duša, ki zavisi od njiju."

88
Jezus je rekel: "Glasniki in preroki vas bodo obiskali in vam dali, kar vam pripada. Povrnite jim s tem, kar imate in si recite: 'Kdaj bodo prišli in odnesli kar jim pripada?' "

89
Jezus je rekel: "Zakaj pomivate zunanjost skodelice? Ali ne razumete, da je tisti, ki je ustvaril notranjoist skodelice, prav tako ustvaril zunanjost?"

90
Jezus je rekel: "Pridite k meni kajti moja vprega je udobna in moja oblast nežna in našli boste počitek."

91
Rekli so mu: "Povej nam, kdo si, da bomo lahko verjeli vate."
In rekel jim je: "Preiskujete obraz nebes in zemlje, a ne spoznate tistega, ki je v vaši navzočnosti in ne veste, kako bi preiskovali zdajšnji trenutek."

92
Jezus je rekel: "Iščite in našli boste.
V preteklosti vam nisem povedal o rečeh, po katerih ste me takrat spraševali. Zdaj sem vam voljan povedati, a si jih ne prizadevate najti."

93
" Ne dajajte psom, kar je svetega, zakaj lahko konča na kupu gnoja. Ne mečite biserov svinjam, zakaj lahko jih [...]."

94
Jezus je rekel: "Tisti, ki išče, bo našel in tistemu, ki bo trkal, se bo odprlo."

95
Jezus je rekel: "Če imate denar, ga ne posojajte z obrestmi. Raje ga podarite nekomu, ki vam ga ne bo vrnil."

96
Jezus je rekel: "Očetovo kraljestvo je kot ženska. Vzela je malo kvasa, ga dala v testo in naredila velike hlebce kruha. Vsi z dvemi ušesi dobro poslušajte!"

97
Jezus je rekel: "Očetovo kraljestvo je kot ženska, ki je nosila poln vrč hrane. Ko je hodila po oddaljeni cesti, se je zlomil ročaj vrča in hrana se je razlila po cesti. In tega ni zapazila. Ko pa je prispela domov in spustila vrč, je šele ugotoviula, da je prazen."

98
Jezus je rekel: "Očetovo kraljestvo je kot človek, ki je hotel umoriti nekega mogočneža. Doma je dvignil svoj meč in z njim predrl zid, da bi ugotovil ali gre skozenj njegova roka. Nato je umoril mogočneža."

99
Učenci so mu rekli: "Tvoji bratje in mati stojijo zunaj."
Rekel jim je: "Tisti tukaj, ki delajo tako, kot naroča moj Oče, so moji bratje in moja mati. Oni so tisti, ki bodo vstopili v Očetovo kraljestvo."

100
Pokazali so mu zlatnik in mu rekli: "Ljudje Rimskega cesarja zahtevajo od nas davke."
Rekel jim je: "Dajte cesarju kar je cesarjevega, dajte Bogu kar je božjega, in dajte meni kar je mojega."

101
" Kdor ne sovraži očeta in matere kot jaz, ne more biti moj učenec in kdor ne ljubi svojega očeta in matere kot jaz, ne more biti moj učenec. Moja mati [...], a moja resnična mati mi je dala življenje."

102
Jezus je rekel: "Prekleti naj bodo Farizeji! Kot psi so, ki spijo v jaslih za živino: Pes ne je in ne pusti živini jesti."

103
Jezus je rekel: "Blagor tistim, ki vedo, kje bodo uporniki napadli. Lahko gredo in zberejo kraljevska sredstva, da bodo pripravljeni, ko uporniki prispejo."

104
Rekli so Jezusu: "Pridi, naj molimo in naj se postimo."
Jezus jim je rekel: "Kakšen greh sem zagrešil ali česa ne naredil? Raje naj ljudje molijo in se postijo, ko ženin zapusti spalnico."

105
Jezus je rekel: "Kdorkoli pozna svojega očeta in mater, ga bodo klicali kurbin sin."

106
Jezus je rekel: "Ko naredite iz dveh eno, boste postali Adamovi otroci and ko boste rekli: ' Gora, premakni se', se bo gora premaknila."

107
Jezus je rekel:" Kraljestvo je kot pastir, ki je imel sto ovac. Ena izmed njih ,največja, je odtavala. Pustil je devetindevetdeset ovac in jo iskal, dokler je ni našel. Po naporu je rekel ovci: 'Rad te imam bolj kot tistih devetindevetdesez ovac.' "

108
Jezus je rekel: "Kdorkoli pije iz mojih ust, bo postal kot jaz; in jaz bom postal on in vse skrito mu bo razodeto."

109
Jezus je rekel: "Kraljestvo je kot človek, ki je imel skrit zaklad na polju, a tega ni vedel. Ko je umrl, je polje zapustil sinu. Tudi sin ni vedel zanj. Prevzel je polje in ga prodal. Kupec je šel orati, odkril zaklad in nato posojal denar z obrestmi komurkoli je želel."

110
Jezus je rekel: "Naj se tisti, ki je našel svet in je postal premožen, odreče svetu."

111
Jezus je rekel: "Nebesa in zemlja se bosta zvila v vaši navzočnosti in kdorkoli živeči ne bo videl smrti živega.Ť
Ali ne pravi Jezus: ťTisti, ki so našli sebe, njih svet ni vreden?"

112
Jezus je rekel: "Prekleto naj bo meso, ki je odvisno od telesa. Prekleta naj bo duša, ki zavisi od telesa."

113
Učenci so mu rekli: "Kdaj pride Kraljestvo?"
" Ne bo prišlo, če prežite nanj. Ne bode rečeno: 'Glej, tu je!' ali 'Glej, tam je!' . Prej, Očetovo kraljestvo se razprostira po zemlji a ljudje ga ne vidijo."

[Kasneje dodano originalni zbirki]:
114
Simon Peter jim je rekel: "Naj nas zapusti Marija, saj ženske ne zaslužijo življenja."
Jezus je rekel: "Glej, vodil jo bom, da postane moški, da bo tudi ona postala živeči duh, vam enaka. Vsaka ženska, ki naredi iz sebe moškega, bo vstopila v Nebeško Kraljestvo."

angleški prevod:
http://www.misericordia.edu/users/davies/thomas/Trans.htm

Bog je ustvaril moža in ženo po svoji podobi, da bi bila kot božja otroka popolnoma srečna v svoji človeški bíti, da bi torej mogla biti deležna intimnega življenja z Bogom in se uresničiti po nesebičnem darovanju samega sebe. Tako se je začelo njuno življenje.

 

 

The Neolithic site of Çatalhöyük was first discovered in the late 1950s and excavated by James Mellaart between 1961 and 1965. The site rapidly became famous internationally due to the large size and dense occupation of the settlement, as well as the spectacular wall paintings and other art that was uncovered inside the houses.  Since 1993

Prehistorical times are studied in three separate periods. Since the emergence of humans until 12000 B.C., this first period is called the Palaeolithic Age; this period is also named the Old Stone Age. The Palaeolithic Age which left only cave paintings, primitive stone tools and monuments was followed by a transitional period between 12000 B.C. and 8000 B.C. called the Mesolithic Age or Middle Stone Age.   Mother Goddess giving birth while resting on two leopards. In the