Gnostične tekste Nad Hammadi (  - s)  sem odkril povsem slučajno, po  svojih prevodih začetka Biblije,  konec januarja 2006.   

 

V skoraj meter visokem glinenem vrču sta dva moška pri izkopavanju prsti ob Nilu decembra leta 1945 našla trinajst skoraj popolnoma ohranjenih, v usnje vezanih knjig. Rokopisi so pisani v koptščini. Na 1240 straneh  je  napisnaih 52 del od tega  40 doslej neznanih. Ker so bili kodeksi najdeni v bližini kraja Nag Hammadi (severni Egipt v bližini bolj znanega  Abydosa), so po tem kraju tudi poimenovani.   Teksti naj bi bili zakopani ok. 4. st. n. š. Kdo jih je zakopal in zakaj so jih zakopali? Teksti predstavljajo srž neke večje knjižnice, zato je verjetna domneva, da so to storili krščanski svečeniki na begu v obupnem poskusu ohraniti znanje, ki je bilo očitno preganjano. Kodekse, ovite v usnje, so dali v skoraj meter visok glinen vrč, ga zapečatili in vrč zazidali. Že to, da je večina tekstov danes javnosti neznanih govori o tem, da so bili (so?) nezaželeni. Teksti so večidel podpisovani z  Jezus Kristus, Amen. Če pomislimo na dejstvo, da je bila v tistem času izbrisana - točneje uničena esenska verska ločina, lahko  postavimo vprašanje: Mar nismo s kodeksi Nag Hammadi našli Znanje preganjanih Esenov?   Esenski svečenik pa je bil tudi naš prerok Jezus.  Najbolj pa s svojo vsebino prepričajo sami kodeksi. Vsebina je namreč visoko duhovna, nekateri teksti segajo v našo daljno preteklost - v naše travne izgona iz Raja in druge skrivnosti. 

Teksti so objavljeni na: http://www.gnosis.org/naghamm/nhlalpha.html. Danes originalne kodekse hranijo v Koptskem muzeju v Kairu.

 

Med kodeksi je tudi izjemni Janezov apokrifni tekst iz 2. knjige tekstov Nag Hammadi.

 

NAG HAMMADI  (NH Marko Uršič)

 

Te, večinoma gnostične, tekste dojemam kot mozaik duhovnosti zelo različnih duhovnih nivojev. Nekateri vsebujejo izjemne  delčke starodavnih znanj in biblijo dopolnjujejo. Na eni strani imajo torej prednost pred biblijo, na drugi pa nimajo njene čistosti in nivojske usklajenosti. Teksti večinoma kažejo nesposobnost piscev in prepisovalcev obvladovanja  tem, ki jih obravnavajo oz. prepisujejo.  Zato so bili, deloma upravičeno, proglašeni za  škodljive - Adversus haereses. Upam da pretiranih obsodb  o hereziji ne bodo doživljale moje interpretacije starodavnih znanj v  projektu  Govorica dreves in pripoved o Raju.  Žalostno je, da so pravoverni praviloma bolj papeški od papeža. Vsak poskus zoperstavljanja aktualni  farizejščini se prelahko očrni in zavrže.  Kaj le bi danes naredili s  prerokom, ki naj bi ga imeli tako zelo radi pravoverni častilci Mojzesa oz. Jezusa?   Poglejmo in  videli bomo.  Sam sem na stališču, da je prav, da se o vsem zopet pogovorimo.

 

V knjigi Nag Hammadi,  avtorja Didim Juda Tomaža (t.im. Tomažev evangelij) beremo:


(10) Jezus je rekel: »Nad svetom sem zanetil ogenj, in glej, jaz sem tisti, ki ga varujem, dokler ne vzplameni.«

Jezus je zatrjeval, da se je povzpel po drevesu moči  in na višjem nivoju prebujal  božanske sile, da bi Zemlji in ljudem v polnejši meri naklonili razsvetlenje. Je bil uspešen v svojih darovih. Kot vemo ne. Tako je izpolnil le poslanstvo Jezusa, ni pa zmogel izpolniti poslanstva Kristusa. S svojimi dejanji je lahko več in manj le pripravljal njegov prihod.  Zaključimo lahko, da je bil Jezus tako alfa in temelj  krščanske cerkve, Kristus pa bo Omega jas bo njeno poslanstvo dokončal.

 

 

(39) Jezus je rekel: »Farizeji in pismouki so vzeli ključe Znanja in jih skrili. Oni sami niso vstopili, niti niso dovolili, da bi vstopili tisti, ki želijo. Vi pa bodite modri kot kače in nedolžni kot golobice.«

Če je prana - kača čista (golobica je namreč znak miru in čistosti oz. nedolžnosti) ji je vstop v Raj dovoljen. 
Kača in ptič sta lahko združena - eno. Ni nujno da se stalno spopadata.    Iz grobnice Tuhancamona. Stari egipt je torej častil  sožitje teh dveh energij.  Energije kače jasno  kažejo na to da so to energije našega izvora podtrtičnih ter trtične čakre pa vse do trebušne čakre. Ključno razvojno pozornost so posvečali srčni čakri, ki je bila vezivo s trebušno in grleno. Razvoj srčne čakre  nadzoruje svečenik - faraon. Celostno razvite energije ljubezni - srčne čakre - so bile osnova energetske komunikacije "kače" s svetom.  Zaradi poduhovljenosti je bila kot taka  deležna tudi  polnega energetskega letenja. Spor, do katerega kasneje pride me "kačo" in "ptičem" pa ji onemogoči letenje v višje svetove. Njen svet postane omejen in glede svetega prazen - izgon iz Edena in Raja.  Svečeniki so odvzeli ključe znanja. Jezus je torej skušal povezati  v celoto in odpraviti spore predvsem med t.im. kačo ter ptičem - golobico, oz. med energijami Telesa ter Sv. Duha.

 

(75) Jezus je rekel: »Mnogi stojijo pred vrati, toda samotni so tisti, ki bodo vstopili v nevestino sobo.«

Sposobnost združevanja med spolno različnima je ena od ključnih stopnic  k presežni ljubezni. Ljubezen na visokem nivoju je tako močno povezovalna, da  takrat pozabimo na druge in smo del ene same osebe in obratno.   Staro grško so nevesto označevali z nymphón.

 

 

     (112) Jezus je rekel: »Gorje telesu, ki je odvisno od duše; gorje duši, ki je odvisna od telesa.«

     (113) Učenci so Mu rekli: »Kdaj bo prišlo Kraljestvo?«

     (114) Jezus je rekel: »Ne bo prišlo tako, da čakate nanj. Ne gre za to, da govorite 'Tu je' ali 'Tam je'. Kajti Kraljestvo Očeta je razprostrto po zemlji, toda ljudje ga ne vidijo.«

 

Kača in ptič  ne smeta biti odvisna drug od drugega, prava ljubezen je, da se dopolnjujeta in  sta obenem svobodna v svojem razvoju.

Božje je tu in sedaj, le odkriti in povezati ga je treba  s ciljem udejanjanja prave ljubezni, ki je presežna in v končnem absolutna.

 

 


V knjigi Nag Hammadi, t.im. Evangelij po Filipu,  beremo:

 

(1) Velika je skrivnost poroke! Zakaj brez nje svet ne bi obstal. Kajti obstoj sveta je odvisen od človeka in obstoj človeka od poroke. Imej v mislih neskrunjen odnos, zakaj ta ima veliko moč.

Osnovni cilj obstoja človeka je združevanje energij. Človek ima izjemno mesto v Svetu, saj je neposredno in posredno sposoben sprožati in udejanjati neverjetne energetske pretoke ter združevanja energij. V razvoju sveta ima zato lahko zelo pomembno mesto. Od udejanjanja tega cilja je odvisen tudi  razvoj in obstoj Človeštva.

 

(8) ...Če kdo postane sin nevestine sobe, bo prejel luč. Če kdo luči ne prejme, medtem ko je v teh krajih, je ne bo mogel prejeti drugje. Kdor bo prejel luč, ne bo viden niti ne bo zadržan. In nihče ne bo mogel mučiti takšnega človeka, niti v času, ko prebiva v svetu.

 

Z udejanjanjem  presežne ljubezni dobimo luč, postanemo  mnogo bolj sončni kot smo bili preje. Do presežne ljubezni pa lahko pridemo le ob  dejanski ljubezni ženske - šele če nas  ženska nevesta sprejme kot sprejme sina - za del svojega telesa.  Če prejmemo presežno ljubezen postanemo trdni in neustrašni, kot takega pa ga nihče ne more dejansko mučiti.

 

 


V prvi knjigi Nag Hammadi TRIDELNI TRAKTAT beremo:
 

 Krst... se imenuje 'oblačilo tistih, ki ga ne slečejo s sebe', kajti tisti, ki ga oblečejo in prejmejo odrešitev, ga nosijo za vselej. Imenuje se tudi 'potrditev resnice, ki nikoli ne premine'... Imenuje se 'tišina' zaradi spokojnosti in miru. Imenuje se tudi 'nevestina soba' zaradi skladja in posameznih stanj tistih, ki vedo, da so ga spoznali. Imenuje se tudi 'luč, ki ne zaide in sveti brez plamena', saj sam ne daje luči, temveč so tisti, ki so ga oblekli, spremenjeni v luč... Krst se imenuje tudi 'večno življenje', ki je nesmrtnost; in imenuje se preprosto 'vse, kar je'...

 

Krst je energija  - energetsko seme t. im. drevesa moči, je kakor biser modrosti v duši, biser prejet preko Sv Duha... Daje spokoj miru, daje povezav, ki jih človek sam ne zmore, človek, ki je prejel krst je tudi luč okolici. Če prejmemo krst preko svečenikov so  največja luč svečeniki, ki so ga omogočili. Krst omogoča bistveno boljše  povezovanje in s tem  delno nesmrtnost. 

 

 

...odrešenje je... vstop v tišino, kjer ni potreben noben glas niti znanje niti pojmovanje niti razsvetljenje, zakaj tam so vse stvari luč, ki ne potrebuje, da bi bila prižgana. Odrešitve ne potrebujejo samo ljudje, temveč tudi angeli...

 

Odrešenje je čistost energij, ki jo lahko dosežemo tudi preko odrešenika - moči, ki razbije naš konglomerat energij in  se dokoplje do "diamanta". Ta diamantna energija  pa ne potrebuje nikakršnega znanja, niti  razsvetlenja, saj enostavno je takšen, da v stiku z drugimi  popolnoma čisto prepoznava bitnosti in cilje ter z izjemno natančnostjo izbira  sebi primerno "prano".  

 


ARHONTI KREATORJI LJUDI  (JANEZOV APOKRIF)

KUMRANSKI ROKOPISI


  PAVLIZEM

 

Stari Adam     KERUB


O BOGU


 

 

domov

 

avtor © Vladislav Stres