ČAKRE

Človek je energetsko drevo, ki komunicira tako sam v sebi, kot  z energijami, ki so v prostoru okrog njega, kot z ergijami Neba in Zemlje.

 

V človeku se energije pretakajo predvsem na dva načina:

  1.  vertikale - Nebo - Zemlja. Pretoku zgolj s strani  spodnjih čaker navzgor, rečemo kundalini energia ali pa libido. Toda ta energija je le del energetskega sistema in je sama zase lahko groba in pretirano oblastna. 

  2. horizontale - horizontalo tvori prostor okrog njega npr. bioenergija. Simbol pretokov energij  na tehnični ravni je KRIŽ, če energetske pretoke zavestno spremljamo pa ANGH - torej križ z glavo - vedenjem.    . V dobi križa, ki jo uveljavlja predvsem katolicizem je torej duhovno znanje  nezaželjeno oz. umaknjeno. Posledica tega je večja pristnost ravnanj ljudi.  To je tudi razlika z egipčansko religijo Ozirisa..., ki je imelo za temeljni simbol presežnega, energetsko udejanjenega človeka - ANGH. Za to udejanjanje so poznali številne tehnike, ki pa so se marsikdaj izkazale za neučinkovite. Iz prhlega semena pač ne moreš vzgojiti  zdravega povezovalca Neba in Zemlje.

Oglejmo si nekaj slik čaker (vir: http://www.sahajayogasardegna.it):

Sahasrara

nadglavna


 

Il Void

vrh glave

Agnya

čelna

Vishuddi

grlena


Cuore

srčna

 


Nabhi

pleksus


Swadistan

spolna

mooladhara

trtična

Ker je človek tudi preko živčevja energetsko povezana celota, so čakre izraziteje povezane z različnimi deli tako v telesu, kot tudi na površini telesa.

 

DUŠA

Je center t.im. vesti, ključni moralni... razsodnik osebe. Poglejmo si nekaj upodobitev centralne zavesti človeka. Tudi ta centralna zavest ima lahko nekaj plaščev in obrambnih sistemov, lahko pa je boilj ali manj odprta v svet, lahko pa je celo ujeta v omejitve, strah, blodnje...


Slika kaže okvirni sistem delovanja energij DUŠE, ki je dosegla izjemno stopnjo dozorelosti .
 

 

ž

Slika (t.im. mandala) kaže izjemen notranji boj srčike za urejenost vsega okrog nje.

 

Slika (t.im. mandala) na simbolni ravni kaže na to, da je oseba dosegla določeno stopnjo notranje urejenosti in da je postala odprta za komunikacijo, prejemanje in dajanje. Zaveda se, da je del večjega sistema in da tudi deluje kot del večjega sistema.

Slika na simbolni ravni nakazuje, da je DUŠA sposobna potovanja - se pa pred nezaželenimi skriva in brani s t.im. lepoto.
 

 

Slika kaže da je DUŠA povsem zaprta za nepovabljene. Je kot trdnjava. Ko naleti na pravo energijo se odpre, se prelevi - spremeni obliko. Sposodbna je lastne transformacije - prerazporeditve ključnih  objedernih energij v druge oblike.

 

DUŠA KOT UJETNIK ENERGIJ

DUŠA je več in manj ujetnik ukazov večjih sistemov npr. energij spodnjih čaker človeka, pa tudi kozmičnih energij kot npr. sončnega planetarnega sistema: predvsem duhovno močnih planetov: Saturna, Jupitra, Urana... Astrološke karte, ki so narejene ob našem rojstvu, nam kažejo delno (s strani teh planetarnih sistemov željeno) determiniranost. Spodaj sta dve takšni karti, ki kažeta na relacije in obenem tudi na dokajšnjo ujetost v "Usodo", ki jo skuša na dan rojstva človeka predpisati predvsem planetarni sistem in Zemlja sama.

Dokaj determinirani in stem ujeti pa smo seveda preko vzgoje. Če se rodimo na določenem področju  večinom osvojimo običaje in vero tistega območja. Če bi se tako, teoretično istočasno, rodil npr. v Afganistanu,  ZDA, Vietnamu... bi lahko kasneje zaradi različnih verskih prepričanj streljal na drugje rojenega samega sebe. Vsaka ujetnost duš je seveda proti temeljnim ciljem vesolja, ki gradi na cilju absolutne ljubezni, ta pa je možna le, če omogočimo absolutno svobodo.  Če tega ne storimo sami, to namesto nas naredijo drugi, toda storijo tako, da nas najprej spremenijo v prah.

 

            Sestavil in komentaral:  Vladislav Stres