Prevod prof. Samuela Kramerja (vodilnega strokovnjaka za Sumerce):
 

ERROV EP

 

"Dežele bom uničil,
v kup prahu jih spremenil;
mesta bom vrgel v zrak, opustošil jih bom;
gore bom zravnal,
poskrbel, da njih živali izginejo;
morja bom razburkal, zdesetkal bom življenje v njih;
ljudi bom pospravil, njih duše spremenil v paro;
nikomur ne bo prizaneseno ..."

Svečenice so na drugi strani  opominjale Arkhonte:  

»Hrabri Erra, ali boš res pogubil pravičnega s krivičnim vred? Ali boš res pogubil tiste, ki so proti tebi grešili, skupaj s tistimi, ki niso grešili?«  

Svečenice, zaveznice Arkhontov so skušale vodjo - Erra pomiriti s skoraj enakimi besedami, kakršne v biblijski pripovedi Abraham glede nameravanega uničenja Sodome namenil Bogu:

p.s.: Glavni Arkhont imenovan z Hum zaradi razraščanja napetosti in poniževanj ukazal  vojaškemu rodu  Erra, da izvede obljubljeno. Hum je fonološko in vsebinsko podobna slovenski besedi um - misliti, predvsem pa latinski humus - zgornji del prsti. In že smo pri znani sodbi. "Iz prahu si, v prah se povrneš."   Zaradi grobosti življenja si notranje nepovezan in po smrti telesa se res razbliniš.


"Na deželo padla je nesreča, takšna človeku neznana;
takšna, kakršne še ni bilo videti, takšna, kakršni se ni moč upreti.

 Velik vihar z neba ...
deželo uničujoč vihar ...

Zli veter kot deroč hudournik ...
Rušilen vihar skupaj z žgočo vročino ...
Sredi dne oropal deželo je svetlega sonca ...
Zvečer zvezde niso sijale ...

Zgroženi ljudje so komaj dihali, zli veter jih je zagrabil, naklonil jim ni še enega dne ...
Usta so bila vsa krvava, glave so se kopale v krvi ...
Obraz bled je zaradi Zlega vetra.

 Zaradi njega so mesta opustošena,
hiše postale so puste; hlevi postali so pusti, ovčje staje prazne ...
V rekah Sumerije zaradi njega teče voda, ki je grenka; na njenih poljih plevel raste,
na njenih pašnikih raste veneče rastlinje."

Gospod, nosilec Zažigalnika,
ki sežgal je nasprotnika;
ki zbrisal je neposlušno deželo;
ki uničil je življenje poslušalcev Grešne besede;
ki je dežil kamenje in ogenj na nasprotnike.

 

Strašna prizadetost ljudi, ki so kot otroci kljub vsej nagajivosti, prepotentnosti, neumnosti ljubili Arkhonte, je imela za posledico gibanje Ishum. Njihov ljubljeni "bog oče", tokrat imenovan z Hum je namreč dovolil pokončanje številnih nedolžnih ljudi, pa tudi povsem nedolžnih rastlin in živali. Pokazal je obraz groze in objestnosti. Preživeli ljudje so zato Atlantido poimenovali z Gomora (dežela samovšečnih, nasilnih),  (v hebrejščini kasneje tej besedi dodajajo tudi pomen "potopitev" - beseda se tako navezuje na potopitev, miniranje atlantidskega otočka pred delto Evfrata in Tigrisa), nato so pričeli spraševati  Huma, če je to res ukazal, oziroma zakaj je to dovolil. Hum pa je le nadaljeval z duhovnimi ipd darili, to pa ni več zadostovalo. Uporniki so pričeli sistematično uničevati pred tem sveto Atlantido, deželo sinov neba, deželo z otočkom najbolj svete planote takratnega sveta. Sodomi je sledila Gomora. Dejanje Huma (uporaba atomskega orožja) je imelo za posledico padec Sumerske države in kasneje tudi Akkadske...


KAZALO