Izraz "sumerski" je skupno ime za prebivalce južne Mezopotamije. Sumerijo so okoliški prebivalci imenovani z: "dežela vode", prebivalce pa z  ùĝ saĝ gígpe - kreiranci, uŋ saŋ giga - veliki graditelji. Kasnejša civilizacija, ki je nasledila Sumersko, Akkadska jih je imenovala Shumer - božji veter, znan je podoben izraz shumerû - dežela spoznanja, svetopisemski Shineara - dežela kjer je "sonce",  Egipčanski Sngr - kjer se rojeva "sonce",  Hetitski Shanhar - kjer je varovano "sonce",  Shumer - dežela kjer blešči.

Sumerija je bila do ok 3000 p.n.š. razdeljena deset t.im. mestnih državic, druga od druge so bile oddeljene z  rekami, vodnimi kanali ali obzidji ter mejnimi kamni.  Mestom so vladali ensi - pooblaščenci imenovani tudi - PA.TE.SI, tisti, ki izlušči ukaz.   Ensi je bil lahko tudi LÚ.GAL - iskalec skupnih koristi. Lugali so delovali predvsem na manj pokornih področjih. Deset sumerskih mestnih državic je upravljalo deset atlantidskih kraljev. Mesta so imela dopolnjujoče in različne svečeniške vloge. Potovanje po Sumeriji je tako (najverjetneje) najmogočnejša in dokaj natančno določena božja pot. I Vsako mesto je imelo torej različno vlogo. Med dokaj samostojnimi mestnimi skupnostmi je bila izvedena delitev dela. Mesta so bila v podobni vlogi kot organi telesa. telo pa je bilo država Sumerija. Sumerija je bila za današnje čase torej nepredstavljivo dobro organizirana tako duhovno kot materialno bila je dejansko dežela Edena - Raja.  Na severu blizu izvirov Evfrata je bilo prvo za nesumerske prebivalce dostopno mesto Assur.
1. V  Assuru se je dogajalo vse kar se je tudi v prestolnici Sumerije Ur. Tako so radovedneži lahko potešili svojo radovednost kar tu, daleč stran od Ura.  Ur je določal spremembe vsem drugim civilizacijam, tam je bilo duhovno središče t.im. kolesa sprememb.

2. Eshnunna - Je bilo mesto pozabljenja oz. očiščenja. Tujci so v tem mestu doživeli preobrazbo, odkrili so meje svojih zablod in se jih odrekli. Samo očiščeni so lahko nadaljevali pot proti ostalim mestom. Če pa kriteriju osebnostnega očiščenja niso zadostili so morali iz Sumerije oditi.

3. Danes znano mesto je tudi Kish, ki pa je zelo oddaljeno od mesta očiščenja Eshnunna. Kish je znan tudi iz biblijske povedi o stvarjenju Adama in Eve.   Mesto Kish  je bil kraj podeljevanja iniciacij - osebe so tu prejele "sonca" svoje duhovne preobrazbe.

4. V mestu Nippur so prišleki prejeli dejanska znanja o mestu Ur. V neposredni bližini v mestu Pazurish Dagan so bili prišleki duhovno preizkušani  in postavljani pred izbiro.  Veliko jih je tudi od tu odšlo nazaj v nesumerske kraje.

6. Mesto Isin je neposredno poleg mesta preizkušanj, tu so "iskalci svetosti" postali svetost. Od tu naprej so se lahko prosto gibali:  npr. lahko so šli v bližnja mesta središča Sumerije

7. Lagash, ki je bil raziskovalni center

8. Umma, ki se je ukvarjalo predvsem z umevanjem vesolja in sveta kot celote, neposredno blizu je bilo tudi mesto Girsu ker so se soočali različni koncepti vedenja... V mestu Girsu je tako marsikoga "bolela" glava", saj je mesto skušalo sistematično zbrano zgodovinsko znanje soočati z sodobnimi hipotezami. Tu so pisali knjigo knjig (znanj).

9. V mestu Uruk so bili izolirani nosilci nezaželenih duhovnih in magičnih  znanj.   Bili so idealni kritiki in zato tolerirani do te mere da so lahko svoja vedenja izmenjavali med seboj. Predvsem v starosumerskem času so imeli podporo pri raziskovanju svojih vedenj. Mesto Uruk je bilo mesto t.im. antipapeža, antikritusa...  Larsa, ki je neposredno poleg Uruka je mesto srečanja soočanja dodelanih ideologij, duhovnih  znanj podprtih z veščinami. Mesto - arena bojev na duhovnih ravneh. 

10 In že smo blizu  mestu Ur, mestu kolesa sprememb. Tu so pisali "božje" zakone, ki so se jih morali držati vsi. Tako Sumerci, ki so bili zgled vsem ostalim, kot Sumeriji priključene dežele.  Ur je bila mestna državica kjer je uradoval pooblaščenec Poseidona Atlant. Ur je bila najbližje Poseidonovemu otoku - najsvetejšemu kraja takratnega bližnjega vzhoda. Tu so potomci in dediči rodu Sofija in Arkhontov skrbeli za čipko Sumerske države, za stalno prerojevanje  svojih zamisli preko  oplojevanja sumerskih pomembnejših žena z atlantidskimi kralji in za širitev imperija svoje duhovno nadmoči. jačanje duhovne moči pa ima v ozadju past vse močnejše poseganje v absolutno pravico posameznika duhovno svobodo. Tu pa je sčasoma izjemna sumerska država zašla v vse večje težave. Tega otoka ni več, saj ga je po eksploziji otoka prekrilo blato.

 

 1. Eridu (Povej Abu Shahrain)
 2. Bad-tibira (verjetno Povej al-Madain)
 3. Larsa (Povej as-Senkereh)
 4. Sipar (Povej Abu Habbah)
 5. Shuruppak (Povej Fara)

Druga glavna mesta:

 1. Kish (Povej Uheimir & Ingharra)
 2. Uruk (Warka)
 3. Ur (Povej al-Muqayyar)
 4. Nippur (Afak)
 5. Lagash (Povej al-Hiba)
 6. Ngirsu (Tello ali Telloh)
 7. Umma (Povej Jokha)
 8. Hamazi 1
 9. Adab (Povej Bismaya)
 10. Mari (Tell Hariri) 2
 11. Akshak 1
 12. Akad 1
 13. ISIN (Ishan al-Bahriyat)