KODEKS VOYNICH
1.450 in 1.520

avtor razlag in slikovne dekripcije ©Vladislav Stres

 

1. del: KNJIGA O KAČI

UVOD V KNJIGO O KAČI

Knjiga O Kači je del kodeksa, ki govori le o razvoju rastlinskega sveta. Slikovno je predstavljena s 109 slikami od št.  1006077 do slike št. 1006186.

Prosim da knjigo berete s predpostavko, da imajo rastline zavest. Samo tako se boste približali načinu razmišljanja avtorjev (pa tudi civilizacij izpred t.im. moderno dobo ateizma "železnega" človeka). Upoštevajte možnost, da so rastline izjemna molilnica. Zaradi tega ker se ne gibljejo (oz. imajo generacijsko... odloženo gibanje) svoje cilje uresničujejo na druge bolj prikrite - duhovne načine.

Vedeti moramo, da imajo nekatere rastline zelo dolgo življenjsko dobo - tudi več tisoč let, same korenine pa še daljše. Pretok informacij med zavestnimi centri rastlin omogoča, da imajo med živimi bitji najboljšo shrambe kronologije dogodkov. Imajo torej bistveno boljše knjižnice informacij kot jih imamo ljudje.


  

Svet je bil nekoč povsem drugačen kot je danes. Ve se le to, da so rastline hodile, ločitve med živalskim in rastlinskim še ni bilo. Na začetku tudi kopnega ni bilo, bilo je le morje in v morju so živele rastlinsko - živalska bitja, različna in čudna. Življenje je bilo v morju tudi v najbolj skritih kotičkih: ribe - zveri, z luskami in ogromnimi očmi, druge so hodile po dnu s kremplji in kožuhi, tretje so se skrile in čakale da mine pokol tam pod morjem. In prav vse zveri so takrat imele v sebi rastlinski del. Pod morjem so rasla drevesca. Imela so seme, liste za lovljenje sončnih žarkov in liste za odmet in hrano plenilcem. Imela so tudi plodove - semena.

In potem ko je Bog ustvaril kopno, ki se je dvignilo iz morja, so nekatere rastline - živali prikorakale na kopno. Predvsem so se na kopno zatekale rastline - živali, ki so bežale pred plenilci.  Na kopnem je vladala povsem drugačna atmosfera, kot je bila v morju, zato je bilo osvajanje kopnega dodatno upočasnjeno. Najprej so na kopno hodile predvsem ponoči, saj so sončni žarki na kopnem povsem nekaj drugega, kot so jih bile vajene v morju.

Bivanje na kopnem pa je trajalo le kratek čas (npr. nekaj ur), ob prehudi pripeki, so se običajno vračale  v morje kjer so tudi odlagale semena.

p.s: Zgornji rastlinski in spodnji živalski del sta pretirano ločena in kažeta dve skrajnosti. To govori da moramo upoštevati vse vmesne možnosti. Tace so oblikovane v obliki črke y kar govori o vrtenju - spremembah. Površina so luske, dlake.. tudi roževinasti zaključi so pri vseh treh simbolnih tacah različni.

Slika nudi številne odgovore. Če pomislimo na dejstvo da na prav vseh gorah lahko najdemo fosilne ostanke  (tudi na himalajski planoti) v luči zgornje dekripcije potem smo že na sledi velike pomote oz. prevare glede razvoja materije, saj so prav vse stvari nastale iz vode.  Teorija da je bila Zemlja najprej žareča krogla je povsem napačna. Kdaj drugič več o tej izjemni temi


Te rastline - živali so imele veliko težav, saj je na kopnem sonce pripekalo. Noge so prilagodile površju. Na kopnem so predvsem počivale pred preganjalci in tako velikokrat mirovale.  Ob morju so letale številne takratne mušice, ki so jim služile za hrano. Te rastline - živali so bile rod, ki je  bival predvsem na kopnem. V sebi so imele še vedno veliko živalskega.

p.s: V stebelcih vidimo krvožilni sistem, korenine pa so obarvane z rdečo barvo, kasneje, ko se rastline - živali "vgnezdijo" (prsti najprej ni bilo), jo nadomesti rjava barva..


Sčasoma so kamnine razpokale, tu in tam pa se je tvorila prst od odmrlih rastlin - živali, predvsem se je to dogajalo ob takratni rečni in jezerski vodi. Takšna prijaznejša mesta so  rastline naselile za stalno, se ukoreninile in se ukvarjale predvsem s fotosintezo, lovile so tudi morebitni mrčes oz. manjše živali.


 
 

Toda to ni bilo dovolj. Številne pa niso imele tako ugodnih okolij, zato so okorno iskale in privabljati hrano. Zbirale pa so tudi deževnico.  Hrana je bila v obliki drobnih živali, ki so iskale zatočišče. Postale so zelo bujne, osvojile so kopno, ki je sčasoma postajalo vse bolj obljudeno. Korenine so izgubljale na pomenu. Rastline - živali so z bivanjem imele še vedno številne, toda bistveno manjše težave.

OSTALI TEKSTI SO V TEM PREDSTAVITVEME DELU IZPUŠČENI:


 


  
 

 


 


 
 

 


 
 


 


     

 
 


 
 

  

 


   


  


 


 
 


 

 


 


  


 

 


 
  

 


   


 


 

 


 


 


 

 

 

 

 

 


 


 

 


 


 

 

  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 


 


Katastrofa je bila strahotna. Uničila je večino vseh rastlin. Toda korenine so preživele in zopet začele graditi najprej skromen svet rastlin. Živalski svet je bil bistveno bolj prizadet kot rastlinski, predvsem kopenski. Večina živali je bila iztrebljena, s tem pa se je izgubil pomemben del poznavanja zgodovine. Večina živalskega sveta je začel graditi skorajda znova.  Izjema je bil le svet organizmov predvsem v najglobljih delih oceana, "NOE" nekaj rodov takratnih ljudi in nekaj njihovih slug. Skriti v zatočišča urejenih podzemskih jamah so (v t. im. časovnih ladjah) so uspeli ohraniti tudi nekaj živalskih in predvsem poljščin.

p.s.: Od te slike naprej ne vidimo več ločnice med koreninami in zgornjim - vidnim delom rastline. To je zato ker večinoma niso bile več ogrožene s strani živali. Manjšo distinkcijo (npr. slika 168) odpravi vedenje o tem da se stopnja abstraktnosti povečuje iz slike v sliko.

Knjiga v tem razdelku obravnava obdobje katastrofe, ki je bila ok. pred 65 milijoni leti.  Geolog Walter Alvarez je odkril rdečkasto glineno zemljino plast, ki je razmejuje kamnine geoloških dob in ne vsebuje nobenega fosila. Starejši sedimenti pod njo so polni fosilnih ostankov majhnih morskih organizmov iz obdobja pozne krede, v plastjo nad njo so kamnine kasnega terciarja z bistveno redkeje posejanimi  fosili kot je plast iz obdobja krede. Leta1991 so odkrili dodatni dokaz o padcu manjše lune na Zemljo. Na polotoku Yucatan v Mehiki so odkrili ostanke velikanskega kraterja, ki ima v premeru 180 kilometrov. Poimenovali  so ga s Chicxulub krater. O vesoljnem potopu si opis v Sumerskem tekstu Vrba in Gilgamesh lahko ogledate tu... 

OSTALI TEKSTI SO V TEM PREDSTAVITVEME DELU IZPUŠČENI:

 

  

  


 


 

 

Izjemna zakladnica znanja rastlin jim je omogočila povsem novo raven povezovanja. Osnovna pot pretakanja informacij niso bile več korenine ampak je na pomenu dobila t.im. "telepatija" posameznih delov rastlinskega sveta se je oblikovala skupna zavest. Med seboj so se na energetski ravni povezali centri zavesti malih in visokih dreves in ločeno grmovnic.  Niso se povezale zavesti travniških rastlin in še nekaj posebnežev.  Posledica obsežnih povezovanj zavesti rastlin je nastanek džungel kot jih poznamo danes - težko prehodne in neprehodne, Živalskemu svetu so džungle z izjemno bujno rastočimi rastlinami zelo neprijazne, zato jih je v džunglah malo. V tem obdobju so se visoko razvite civilizacije začele izseljevati iz osrednje Afrike na sever v t.im. zmerni toplotni pas. V zmerno toplem pasu imajo rastline bistveno manjšo moč, saj pozimi počivajo...   Kreiranje skupne zavesti - skupno duhovnost je imel za posledico da so začele del cvetov in semen namenjati nadaljnemu razvoju te skupne duhovnosti oz. t.im. "KAČE".

p.s.:  "Na široko se je razrastlo drevo, da ni mogla več prerezati njegove skorje.  V njegovih koreninah si je izbrala gnezdo kača, proti kateri so bili vsi čari brez moči, v njegovi krošnji je ptič Imdugud odgajal svoje mladiče, in v njegovem deblu si je napravila bivališče žalik žena. Devica, ki venomer kliče, ki razveseljuje sleherno srce, sveta Inanna, preliva zdaj grenke solze."Gilgamesh in vrba
"Da, Gilgameš, tu je Uršanabi, brodnik Utnapištima, gospodar nad ravnotežnimi kamni, pravkar išče kače po gozdu."  Ep o Gilhameshu, oboje Sumerski tekst

OSTALI TEKSTI SO V TEM PREDSTAVITVEME DELU IZPUŠČENI:

 

 

 

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


p.s: sledi prva slika naslednjega dela - KNJIGE O ČLOVEKU
 

večja slika
 

p.s.: Pričakujem podporo, v tem primeru bom vizualizacijske tekste opremil s podpornimi arheološkimi dokazi...

 

avtor © vizualizacijskih pripovedi/dekripcij slik kodeksa Voynich  in komentarjev, ki so vključeni v zgornji tekst

 

Vladislav Stres
 


2. del: KNJIGA O ČLOVEKU

KODEKS VOYNICH - UVOD
 

domov