ZA ALI PROTI AVTANAZIJI  BOLNIH PODJETIJ

 

Trditev: »Pri podjetjih, ki nimajo perspektive, da bi preživela, pa je treba pomagati predvsem zaposlenim, ki bodo izgubili delo, ter bankam, ki imajo slabe terjatve do teh podjetij,«

 

KOMENTAR V. Stres: Menim, da bi bilo prav da gredo ukrepi sanacije krize v dveh smereh, kaže pa da imajo besedo predvsem:
- reševalci bank, ki uspešno odvračajo kakršno koli odgovornost, tudi za t.im. tajkunizacijo slovenskega premoženja. Banke so d.d. in d.o.o. torej lastniki ne odgovarjajo za propadle poteze z osebnim premoženjem zato se pač v poslovnih potezah lahko tudi hecajo. Ker pa želijo ohraniti tudi deleže v bankah in ker so banke integrativni del finančnega trga pač izsiljujejo tudi ohranjanje premoženja, ki je naložen v banke.

- lastniki avtomobilske industrije (del avtomobilske industrije je dejansko dolgoročno prenapihnjen nekaj proizvajalcev bo propadlo kljub nerecesiji), ki kot kaže večji del dobičkov uspešno »izvozijo« s transfernimi cenami…

 

 

1. Državna pomoč za dodatno vitalizacijo gospodarsko uspešnih je lahko posredna: informacijsko razvojna, nudenje mednarodnega lobiranja za grozdenje, znižanje davka od dobička, ki se porabi za  naložbe in dvig davka na dobiček, ki se nameni za neivesticijsko porabo…
 

2. Gnilo jabolko - beri v daljšem razdobju neuspešna podjetja - pa ni kar tako za odvreči, se pa »fajn« sliši. Do sedaj sanacije podjetij niso izpeljale tistega kar bi lahko, saj je sanacija večinoma pomenila samo finančno injekcijo isti ekipi vodstev večjih podjetij, ki je najela neko ekipo, ki je nekako naredila nov  pOSLOVni načrt, za neuspehe pa praviloma seveda ni nikdar dejansko odgovarjala...
Pri nas ni trga kriznih managerjev.  Tovrstni managerji, ki bi prevzeli del odgovornosti za sanacijo, bi edini lahko merodajno presodili ali je podjetje res za natečajni postopek in morda celo likvidacijo oz. stečaj.
 

Kje je tu civilna družba (stroke…), ki jo "kao" imamo, kje verjetje v potenciale kadrov, s katerimi se tako zlahka baranta z njihovo usodo, kje je ustanovitev vladnega posvetovalnega kriznega managementa. V Sloveniji kljub vsemu premoremo nekaj pametnih  osebnosti, ki  niso  obsedene z egoizmom, tako v gospodarstvu, pa tudi v negospodarskem sektorju.

 

komentar članka:
http://www.dnevnik.si/poslovni_dnevnik/1042227057

 

Vse slabše manageriranje z delovnimi potenciali se na makro nivoju kaže v spodnji statistiki. Z nakazanimi ukrepi vlade se od socialne in kohezivne države solidarnosti kot kaže trenutno oddaljujemo.

 

 


Vladislav Stres, univ. dipl. oec.

 


Podatki Instituta za varovanje zdravja in obdelava absolutnih podatkov

 

 


AKTIVNO DRŽAVLJANSTVO - POSVET V DS RS


 

POLITIKA