POZIV ZA PODPISOVANJE PETICIJE


06.06.2008 sem preko maila, tako kot številni pedagogi, starši šoloobveznih otrok..., prejel spodnje javno pismo
 
 
"Nova vlada meni, da otroci premalo znajo, zato so učnim načrtom dodali kar precej snovi, oz. po domače povedano, so precej učne snovi  premaknili en razred nižje. Popravljam: nameravajo zelo v kratkem in po hitrem postopku premakniti. Zato da bi upravičili poseg v šolski  učni načrt, so "vključili" tudi učitelje. Pri nas smo imeli 50 minut časa, da pregledamo vse učne načrte za  prvo triado, se pravi 50 minut časa za proučitev 18. načrtov,  primerjati, predlagati spremembe, prebrati dooolgo anketo in jo tudi  izpolniti. Vsakemu laiku je jasno, da je to naše sodelovanje pač samo zato, da  lahko odkljukajo sodelujoče, ni pa namenjeno resničnemu sodelovanju -  enako kot se je dogajalo pri uvedbi devetletke. Pogovarjala sem se z  več učitelji iz različnih koncev SLO in povsod je bilo zelo podobno. Večina učiteljev se  s predlaganimi spremembami ne strinja. Imamo  sicer možnost internetnega sodelovanja oz. prispevanja svojega mnenja  (kar sem sama prebrala, so učitelji vsi proti spremembam, na vseh  srečanjih v živo, kjer sem sodelovala so tudi  ogorčeni in  nezadovoljni), vendar glede na pretekle izkušnje, dvomim v  merodajnost ali realno upoštevanje le-tega (internetnega pritoževanja  namreč). Javnost menda nima pravice glasovanja, saj o spremembah niti ve ne kaj dosti, niti se očitno javnost vladi ne zdi primerna za to,  da bi jo kaj dosti seznanjala s tem, saj se spremembe sprejemajo na  hitro.
 
Snovalci sprememb trdijo, da so zmanjšali število ciljev, ki jih mora otrok doseči. V prvih treh razredih je resnica taka, da so po dva cilja slovnično združili v enega samega, pa še kakšnega dodali. Učitelji ves čas trdimo, da so sicer reči, ki jih v posameznih razredih  učimo, lahko primerne otrokovi stopnji, vendar da jih je preveč, da bi  jih lahko kvalitetno utrdili, da bi se otroku usedli v njegovo  bistvo, da vse snovi lahko zgolj na hitro obravnavamo, časa za kaj  več pa ni. Tako se otroci naučijo večino reči na pamet, za en teden  ali dva, potem pa reči pozabijo. Dolgoročno ne znajo prav dosti, kar  se izkaže tudi na mednarodnih testih. Ker nimajo dobrih, utrjenih osnov, ne   morejo graditi neke širine, vsaj sama tako menim. Obstoječim učnim načrtom pa dodajajo snov! Prestavljajo jo en razred nižje, otroci so  pa eno leto  mlajši.
Kako se bo otrok lahko naučil še več, če še sedaj večine reči ne  razume, ne poglobi znanja, ampak zgolj memorira detajle (celjski  ravnatelj, ki je odstopil zaradi razmer v šolstvu, jih je označil za  papagajsko učenje in zelo se strinjam z njim)!?
 
Če povem samo primer, ki me zelo bode v oči: učenje ali ne-učenje  črk, branja in pisanja, naj bi bilo premaknjeno iz 2. v 1. razred,  ali vsaj naj bi bila možnost za to po izboru šole, učenje seštevanja do 20, s prehodi
Vred,  naj bi bilo v 1. razredu, v drugem do 100, s  prehodom, v tretjem razširitev  do 10.000.  Decimalke naj bi se začele v 3. razredu , ker so tam deli celote,  ki sodijo zraven, če pa se učitelje vpraša, so pa še deli  celote odveč....
 
Okolje je nabutano z mnooožico fizike, snovi je preveč, naravnih  okolij pa skoraj ni...skratka, stroka je zgrožena nad predlogom  sprememb. Sami pa ne moremo nič, tako kot pri uvedbi 9-letke nismo  mogli nič.
 
Prosim starši, zahtevajte vpogled v spremembe učnih načrtov. Za vaše otroke gre!!! Tudi za tiste, ki so zdaj stari eno leto ali manj. Varčuje se pa na otrocih. Na vaših in naših otrocih. Ljubljana bo  ukinila nadstandard ene cele vzgojiteljice na razred. Jankovič hoče  stadion namesto kvalitetnega izobraževanja. Namesto da bi se  vzgojiteljica v polnem
delovnem  obsegu uvedla še v 2. razred ali  vsaj cel čas vzgojiteljica v 1. razredu po celi SLO, se je ukinja pol v prvem. Skratka, kako si predstavljajo,da se  človek lahko polno posveti vsakemu otroku, če jih ima neprestano 28 v  razredu? Kako lahko o vsakem otroku sploh ve, kaj dela in čuti? Normativi so grozljivi. Izgovarjajo se na Evropo. Edina reč, v kateri  smo res dobri, so bili normativi, zdaj moramo Evropo ujeti, ne bo  ujela ona nas, mi gremo dol k  njej, saj moramo biti podn v edini  reči, kjer smo bili res fajn.
 
Malo sem se razpisala, ampak povem vam, morate vedeti! Prosim,  vključite se  vsaj v spoznavanje sprememb, le tako boste imeli čisto  vest pred svojimi otroki, da ste zanje storili vse. In iz izkušenj  vam povem, če je otrok v totalnem stresu v šoli, trpi cela družina. Ne more biti drugače. Omogočite mu  zgledno in normalno šolanje. Edino tako bo kaj znal poglobljeno in z razumevanjem.
 
p.s.: učiteljice, prosim še vašo pomoč, mnenja in pobude, pa seveda informacije o ostalih spremembah in predlogih."
 
 
Učiteljica ene izmed slovenskih OŠoblikovanje spletne strani:
Vladislav Stres