UJETI TRENUTK

Ujeti trenutek
in ko ujameš trenutek
ne veš več ali bi z njim ostal
in sanjal KARNEVAL v neskončnost
Saj je za SANJE večja resničnost
od tiste iz katere is prišel

Ujeti trenutek
ČUDOVIT SI
zato v mojem srcu
skrit si