Kratek predstavitveni izsek iz  več kot 100 strani obsežne knjige A5 formata.


 

 

 

MEDITACIJE

 


Predavanja avtorja o vizualizaciji umetnosti lahko naročite na naslovu

Fabianijeva 45, Ljubljana 
tel 031 578-981

 
 

 

 

Delo je avtorsko zaščiteno copyright ©  by Vladislav Stres.      

 

 

KAZALO
 

UVOD

PRVI DEL - SVET JE ENERGIJA..

1. DINAMIZIRANJE ŽIVČNE MREŽE.

2. DOTIKI KOT SPOROČILA

A) PREJEMANJE IN DAJANJE ENERGIJ

5.  RAZVOJ AURE  IN KREACIJA AURIČNEGA TELESA

A) KREACIJA AURIČNEGA TELESA

b) PRANAJAMA

C) HRANJENJE  "ANGELOV"

6.  POMEN DUŠE

MEDITACIJA GNEZDENJE DUŠE

DELOVANJE IN POSLEDICE

POSLEDICE  VLADAVINE DUŠE:

7. ZORENJE ČAKER (ENERGETSKO SAMOZDRAVLJENJE?)

9) O HRANI

DRUGI DEL - KREACIJA DREVESA ŽIVLJENJA

2. MEDITACIJA ATLAS.

MEDITACIJA  ATLAS

3. KREATORJI DREVESA ŽIVLJENJA

a) ENERGETSKO DREVO

b) MEDITACIJA DIHANJE ENERGIJ

c) PRIKLICEVANJE ENERGIJ

d) USTVARJANJE "BOŽJEGA" OČESA

f) DVIGOVANJE VODE.

MEDITACIJA:  DVIGOVANJE VODE

5. USKLADITEV TRTICE IN DUŠE.

MEDITACIJA PTIČ IN KAČA

SPANJE

MOLITEV.

6. ODNOS DO  SVETA - SAMOZADOSTNOST ALI ODPRTOST? 
    RAZLAGA POSAMEZIH SIMBOLOV.

MEDITACIJA JI DJING

7. POGLED NA SVET IZ POSAMEZNIH NIVOJEV

7.  PRIPRAVA NA ENERGETSKO DELOVANJE

SPOŠTUJEM TE SVET

8.  RAZVOJ DUŠE (ŽENSKOST, MOŠKOST, REINKARNACIJA)

9. KOMUNIKACIJA MED MOŠKIM IN ŽENSKO

MEDITACIJA NA SIMBOL POVEZOVANJA.

KOMUNIKACIJA - KAKO?.

a) MOZAIK DOPOLNITVE.

TRETJI DEL  -  MAGIJA.

1. MAGIJA

2. ZMAGA ENERGIJ KAČE

3. VOJNA ENERGIJ

4. ČLOVEK JE MOČ

MEDITACIJA

5. O PRIMITIVNOSTI

4. ČIŠČENJE ENERGIJ

6. KULTURA GIBANJA

MEDITACIJA: UGLASITEV CELIC

7. POVEZOVANJE ENERGIJ

MEDITACIJA KRISTUS IN MAGDALENA

9. VPLIV PLANETOV IN ZVEZD?

KAKO POSTATI OZIRIS.

1. ZAVEDANJE VIŠJIH ENERGIJ

3. STOLP - ATLAS II. (1. del)

KOAN O ROŽI

10. YIN YANG - motor življenja

MEDITACIJA MODROST NIČA

MEDITACIJA KROGLA PRAZNINE

MEDITACIJA MOČI

NEKAJ MISLI

 


 

UVOD

Pogoji meditiranja: Vsako meditacijo moramo vsaj deloma osvojiti, da lahko gremo na naslednjo.  Delati moramo v okolju, ki je prijazno in iskreno. Takšni - prijazni in iskreni pa moramo biti tudi do samega sebe. V nasprotnem lahko pride do tega da se izgubimo v lastni glavi – oz. v iluzijah ali pa  da pridemo do nepotrebnih stisk in problemov.  Prijaznost pojmujem tudi tako da moramo vsak dan posvetiti nekaj časa sebi. Smo izvor vseh sprememb v sebi in v svojem okolju. Če se bomo ukvarjali s samim seboj bomo: bolje povezani, bolj zdravi, bolje bomo prepoznavali svoje mesto v svetu in tako bomo srečnejši, bolj motivirani. Na svoje ožje okolje bomo vplivali  spodbudno…


Meditacije so postopki, ki pospešijo pretoke energij tako v človeku samem, kot z njegovim okoljem. Okrog nas, in v nas samih, je veliko »nežne« energije, ki je izjemno drobna in je običajno ne. Ta energija je kot veter – kot neotiplivi zrak v katerem se gibamo in je nujen sestavni del našega prehranjevanja. Ta  energija dolgoročno oblikuje svet. V času izjemno pomembna, je motor sprememb. Deloma jo lahko zajamemo s polji, ki jih ustvarjamo s čutenji. V te energije lahko resnično vstopimo le pod pogojem, da razvijemo nežnost, lastno  energetsko občutljivost. Energije o katerih govori knjižica so nežne, človeku, ki je samostojna osebnost ne morejo ukazovati, lahko mu le svetujejo in ga usmerjajo pri njegovem razvoju.  Odnos med fizičnim svetom  (fizični svet predstavljajo velikanski konglomerati energij) in opisovano energijo (v mikrosvetu opazimo, da je vse energija, da vse vibrira, seva – živi, ta svet lahko imenujemo tudi nanosvet) bi lahko primerjali z odnosom med skalo in vetrom. V stotih letih veter skalo popolnoma preoblikuje, na kratki rok pa skala na veter lahko pozabi.

Meditacije  se naslanjajo na Vas same. Poudarjajo pomen DUŠE, ki je IZVORNI PREROKSONCE, VEDEŽ vašega življenja. Vi sami ste preko DUŠE izhodišče energetskega razvoja. Preko meditacij boste pridobili dodatna znanja in moč, da boste uspešneje udejanjali svoje predvsem  DUHOVNE CILJE. Postali boste posebni, postali boste močnejša osebnost, zanimivi in bolje se boste integrirali s svetom izven Vas.

 

»Veter energij« ustvarjamo s svojimi čustvi. Če so čustva usmerjena proti samemu sebi, veter energij deluje v nas, če pa proti okolju, deluje v okolju. Želje in čustva dajejo stvarem, ki si jih želimo težo in večji privlak, zato želimo biti občudovani. Za pridobitev občudovanja marsikaj naredimo, saj občudovani lažje čaramo – oz. kreativno soustvarjamo svet ali sebe. Zato priporočam, da občudujete vsaj izvorni del samega sebe. To je temelj lastne sreče. Srečen pa bo tudi veter, ki ga ustvarjate in širite v prostor, prijeten in  spodbujajoč.

 

Knjižica je opremljena s slikovnim gradivom - slikami umetnin izginulih civilizacij. V teh umetninah sem preko metode vizualizacije odkril potrditve mojih pogledov na duhovnost. Slike so zanimive. Vzemite si čas in jih natančno poglejte.

 

Vizualizacija je postopek ko si natančno pogledamo objekt opazovanja, nato odmislimo sebe in zahtevamo odgovor. Odgovor se v obliki filma sestavlja v naši glavi samodejno. Rezultati vizualizacij so mnogo pristnejši ter informacijsko zanimivi, kot če objekt proučujemo preko predpostavk in racionalne logike.

Več o vizualizaciji umetnin si lahko ogledate na moji spletni strani z naslovom Umetnost vida.   Prijetno branje in meditiranje.


Vladislav Stres

DODATNE INFORMACIJE: 
http://www.arnes.si/~sspvstre/
e poštni naslov: Vladislav.Stres@guest arnes.si    
tel.: 031/578-981

 

LAHKO NAROČITE  PREDAVANJE O VIZUALIZACIJI…

 

avtor © by Vladislav Stres                              V Ljubljani: 18.8.2003                              IZVOD št. 9

 


 

PRVI DEL - SVET JE ENERGIJA

Ves SVET je energija, energija na različnih nivojih dozorelosti. Energija, ki se išče in s tem ko se najdeva - dozoreva. Energije  torej  »zorijo«  v času. Osnovni cilj energij je najdevanje po podobnosti.  Ljubezen je tako osnovni zakon vesolja.

 

Podobne energije se združujejo v makro sisteme - v različna telesa npr. v kamenine… Če si predstavljamo planet Zemlje in njeno sevanje dobimo informacijo o razmerjih med makro in  mikro energetskimi sistemi. Duhovnost Zemlje se izraža skozi njeno sevanje (kar izvaja predvsem preko severnega tečaja) in sprejemanje sevanj zvezd… (predvsem preko južnega tečaja). Ta sevanja v materialnem svetu niso močna, so pa iz razvojnega vidika ključnega pomena. Skozi energetski razvoj, v času,  Zemlja vse močneje komunicira z vesoljem, vse več daje in sprejema. Za učinkovitejšo komunikacijo spreminja ekliptiko. V času tako  postaja vse toplejša. Mlade planetne tvorbe imajo izjemno šibko sevanje s strani opazovalca in so v obliki temnih ledeni gmot tak je npr. planet Pluton…

Tudi duhovno sevanje in sprejemanje energij Človeka ni otipljiva moč. Ta energija je bolj podobna neki energetski »vodi«, ki prepaja stvari… Občutimo jo če razvijemo senzorje – če postanemo občutljivi na zelo nežno, toda zelo pomembno »hrano«. Torej smo deloma ali v celoti energetska hrana svetu in na drugi strani je ves SVET naša potencialna HRANA. Hrana v smislu, da nas nek sistem vgradi vase. Pred tem nas lahko "prebavi" razgradi na  manjše elemente in "použije" le "prebavljene" dele.  Hranimo se zavestno in nezavedno. DUŠO, ki je osnovno gibalo našega zavedanja in bivanja, hranimo  z višjimi oblikami energij. Pri tem hranjenju je zelo izbirčna in večino energij le transformira da s tem vpliva na zavestno delovanje človeka.

 

Pri hranjenju ne smemo biti nasilni in egoistično omejeni. Ne smemo iti preko pravice do razvoja drugih DUŠ. Zavestna spoznanja o pomenu energetskega hranjenja omogočijo  kvalitetnejše energetske procese, urejenost in RAJSKOST.

 

Smo del velikega mozaika VELIKEGA SVETA. V življenju si lahko zastavimo dober cilj - izboljševati pretok energij, tako v kvaliteti kot kvantiteti.  Pretok izboljšamo tako, da se zavedamo pomena DAJANJA IN SPREJEMANJA. Več na predavanju VAZE.  

Smo posoda za energije. Na drugi strani pa moramo te energije  smiselno povezati v celoto.

Faraon  upodobljen na freski od svečenic prejema dve kroni. 

Prva krona – v obliki POSODE simbolizira sposobnost sprejemanja, druga v obliki KUPOLE z zaključkom v obliki jajčka, pa povezovanja ter dajanja in obljube novosti. 

Faraon  tako sprejema dve osnovni  duhovni znanji – dve iniciaciji.

 

Dve "boginji prva s krono spodnjega Egipta, druga s krono zgornjega Egipta"  Edfu ok. 230 p.n.š.


 

Sposobnost prejemanja in sposobnost dajanja sta sposobnosti, ki omogočata kvalitetno komunikacijo. 

 

Horusovo oko, Tutanch Amun, 1360 p.n.š., Theben

 

Elementi slike so: oko, solzica, kameleonov jezik (med lovljenjem muhe)  in  skodelica (simbol shranjevanja, bogastva  in varovanja ulovljenih "solz")

 

Egipčansko "sveto oko" prikazuje osnovo komunikacije, ki se sestoji iz dveh lastnosti:


a)  Darovanja znanja, čustev, hrepenenj, želja… in

b)  Eidetskosti -  sposobnost vživljanja v energije  izven sebe,
torej  sposobnost poslušanja, prejemanja in jemanja.


Sposobnosti prejemanja in darovanja omogočata hiter pretok in najdevanje energij.  Človek, ki razvije lastnosti prejemanja  in dajanja postane "energetsko drevo". Energetska drevesa sestavljajo RAJ. Ta drevesa  so prepleteno povezana. Lahko ustvarijo samostojna, nefizična energetska drevesa.

Katoliška cerkev ima zelo podobne simbole, ki pa govorijo o dajanju ne pa tudi o prejemanju energij (samozadostnost tistih, ki posedujejo znanje?).

 

Detajl iz cerkve na Svetih gorah na Kozjanskem Slovenija, 18. stoletje n.š.