DA - SPOŠTOVANJU BIOTSKE RAZNOLIKOSTI

DA - SONARAVNEMU RAZVOJU


DA - PRAVICI GLASU POSAMEZNIKA IN NJEGOVI PRAVICI
- BITI 

V Sloveniji v okolje ne smemo sproščati gensko spremenjenih organizmov! 

je stališče spodnjih gibanj in združenj:

Inštitut za trajnostni razvoj,  Zveza potrošnikov Slovenije,  CIPRA – Slovenija, Zavod za varstvo Alp, Ljubljana,  Slovensko ekološko gibanje,  Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije,  Združenje ekoloških kmetov Obala, Pinus d. o. o.,  Ajda - društvo za biodinamicno kmetijstvo,  Društvo Svetlin,  Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji,  Odprti krog - neformalna skupina,  Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Inštitut za preventivno medicino, Mitja Fajdiga, Društvo za okolje, družbo naravo in zdravje Ljubljana,  ZAVOD MIR http://zavod-mir.org/sl - Društvo za svobodo odločanja - SVOOD http://www.svood.org/  - gibanje OPS http://www.gibanje-ops.org/strani/index.php - stranka SEM-SI http://www.se -si.si/o-stranki.html - ZDD Hervardi http://www.hervardi.com/kdo_smo.php - stranka SED http://www.lokalnevolitve.si/sed-stranka-enakopravnih-dezel-a-70.php - stranka SMS http://www.sms.si/ - Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji http:// stran v nastajanju - Združenje za zdravo Slovenijo & Ajda Vrzdenec http://www.ajda-vrzdenec.si/ - Ćebelarska zveza Slovenije http://www.czs.si/ - Združenje umetnikov Paviljon (stran je v delu) http://users.volja.net/bodhi/paviljon/index.html - Institut za trajnostni razvoj http://www.itr.si - Humanitarno društvo Slovenije http://www.humanitarno-drustvo-slovenije.si/

fotogalerija shoda

Ne - laboratorijsko gensko spremenjenim organizmom (GSO)

NE - UŽIVANJU GSO

NE - GOJENJU GSO

NE - UNIČEVANJU BIOTSKE RAZNOLIKOSTI


 

 

ZAHTEVE  ZDRUŽENJA PROTI GSO v Sloveniji
AGAINST GMO in Slovenia 

 

1 – Najmanj dvajsetletni varnostni pridržek - absolutni moratorij na gojenje genetsko modificiranih organizmov v Sloveniji, kar velja tudi za poskusne nasade;

.

2 – Zakon o razglasitvi celotne Slovenije kot ekološke cone – biotskega parka EU, z absolutno prepovedjo gojenja GSO s toleranco 0.0 promila.
.

3 – Vsi uvoženi prehranski artikli z merljivo vsebnostjo GSO nad 0.0 promila morajo biti označeni s posebno nalepko ‘vsebuje GSO’

.

4 – Posebej stroga pravila naj se sprejme glede uvoza živinske krme – dovoljena vsebnost GSO naj bo 0.0 promila.

.

5 – Posebej stroga naj bodo pravila glede dodatkov hrani iz GSO soje in GSO koruze.

 

Vsi obstoječi zakoni naj se NEMUDOMA ustrezno popravijo oziroma prilagodijo tako, da bodo ustrezali zgoraj naštetim zahtevam.

 

Le ena je narava skupna naša. In kot so rekli naši stari: ‘Če hočeš medu, ne mlati po panju!

 


 

Zahteve združenja so bile 09. 07. 2009 oddane Državnemu zboru RS - pdf.
.
Do danes 29. 07. 2009 nismo prejeli odgovora.

 
09. 07. 2009

NAGOVOR Bodija,  Bogdana Meška pred PARLAMENTOM DZ RS govor
 
.
KULTURNI DEL SHODA PRED PREŠERNOVIM SPOMENIKOM

 

PETICIJA HOČEMO SLOVENIJO BREZ GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV

- PETICIJA -

PROTESTNI SHODI PROTI (SO)OBSTOJU GSO V RS BODO VSAKE 14. DNI TUDI VNAPREJ.

Zadnji protestni shod je bil 06. 08. 2009, ob ob 17. uri pred Prešernovim spomenikom v Ljubljani.
Vabilo: 
http://www.youtube.com/watch?v=KFnxh3Ovmo0&feature=related

 

23. 07. 2009

NAGOVOR Elene Pečarič pred prešernovim spomenikom v Ljubljani govor


fotoreportaža SHODA PRED PREŠERNOVIM SPOMENIKOM

 

 

 

Kljub drugačnim zagotovilom se v Sloveniji že več let gojijo nekateri GSO pridelki. Mimo poglobljenejše/dejanske seznanitve javnosti. 
Slika nasadov gensko spremenjene koruze v Polzeli (Slovenija) je bila posneta leta 2008 še pred sprejetjem zakona o soobstoju GSO. 
Slika s tu in tam podivjanimi semeni gensko spremenjene koruze


     
 

  Raziskave so odkrile že 50 različnih škodljivih posledic GSO

 
9 evropskih držav je posevke gensko modificiranih organizmov prepovedalo: 
Grčija, Poljska in Švica (2005.), 
Italija in Mađarska (2006.), 
Francija  in Rumunija (2008.), 
Luxemburg in Nemčija (2009.). 

Prof. dr. Marjan Jošt z univerze v Zagrebu pravi, da imamo že dovolj dokazov, da genski inženiring nima trdnih znanstvenih temeljev in da ne izpolnjuje obljub: je le sredstvo majhnega števila močnih korporacij, ki želijo doseči nadzor nad proizvodnjo hrane. To ni vprašanje napredka in znanosti, je le strategija, kako nadzirati svet (Mag, 18.6.2008, članek Proti gensko spremenjenim organizmom).

 
Poleg tega je veliko število prostih gensko modificiranih organizmov regij (GMO - free) povezanih v mrežo. 
Kje je Slovenija?

Slovenske lokalne skupnosti - občine/območja brez gensko spremenjenih organizmov

   

Zemljevidi območij brez GSO v Evropi (GMO-free)


Lastniki licenc, ki imajo monopol nad proizvodnjo laboratorijsko modificiranih semen - kokteilov med živalskimi in rastlinskimi geni - so nadnacionalke:
Monsanto, DuPont/Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer,  BASF ipd


 

 

Lutkarji  nudijo številne cilje, od tod tudi KAOS. Človek ima osnovno pravico - misliti in odločati o sebi samem, torej tudi o svoji hrani.  Največji problem vrhovnih LUTKARJEV - DIKTATORJEV je
da se tudi oni sami znajdejo v položaju lutke - posledice: genocidnost in splošna paranoja
 

Jutri hočemo da bi bil svet lep in urejen, zato delujemo že danes.

 


NEKAJ DEJSTEV, KI JIH JE GLEDE GENSKO SPREMENJENIH ORGANIZMOV TREBA POZNATI
 

·        Genski inženiring posega v temeljne gradnike živih organizmov,

·        narava je tako kompleksen sistem, da ga znanstveniki ne poznajo v celoti,

·        v Sloveniji je DZ RS 01.06.2009 po hitrem postopku sprejel zakon z nepregledno kratico in vsebino ZSGSROKR, ki omogoča uvajanje GSO,

·        v Sloveniji ni bilo javne razprave o nameri uvajanja gensko spremenjenih živil. Zahtevamo javno razpravo o tej, za kvaliteto življenja, ključni temi,

·        9 evropskih držav je posevke gensko modificiranih organizmov na podlagi raziskav znanstvenikov in tehtnih premislekov prepovedalo: Grčija, Poljska in Švica (2005.), Italija in Mađarska (2006.), Francija  in Rumunija (2008.), Luxemburg in Nemčija (2009.).

·        GSO je potrebno smatrati v osnovi kot zelo nevarno »snov«. Zato je v skladu z načelom previdnosti potrebno, da tisti, ki želi dati v promet ali ustvariti GSO oz. GSO izdelek dokazati, da je ta varen in neškodljiv. To je potrebno dokazati z dolgoročnimi raziskavami. dovoljenja o prodaji GSO živil ne temeljijo na dokazih o neškodljivosti, temveč na odsotnosti dokazov o neškodljivosti (Werner Müller, Več, 5.11.2004, članek Sadeži izgubljenega raja)

·        dokler neškodljivost in varnost nista dokazani z dolgoročnimi raziskavami se mora zakonsko določiti popolna prepoved uporabe, kakršen koli promet z njimi, vključno z uvozom v Slovenijo in  tranzitom preko Slovenije, v čisti obliki ali pa kot del drugega izdelka,

·        genski inženiring ima za posledico destabilizacijo genomov. Civilizacija je, zaradi toplogredih plinov uspela destabilizirati vreme, z uvedbo GSO živil se bo bo sprožila destibilizacijo genomov.

·        večina raziskav o GSO je opravljenih na podlagi naročil proizvajalcev – multinacionalk, kot so:  Monsanto, DuPont/Pioneer, Dow, Syngenta, Bayer, BASF. Neodvisnih raziskav o GSO, je malo le te praviloma pokažejo na številne škodljive posledice GSO.  the Raziskave, ki so finančno podprte s strani proizvajalcev GSO ne zadostijo nujnemu kriteriju objektivnosti in nepristranskosti. Obernem pa je za njihove razislave značilno da so omejene na zelo kratko obdobje največ dveh let.    Da so GSO izdelki varni in neškodljivi je potrebno dokazati z dolgoročnimi raziskavami npr. 20 letimi.  Raziskave mora preverjati neodvisen državni organ.

·        vse več je raziskav, ki kažejo na to, da deli gensko spremenjenih verig dedne snovi lahko prehajajo v kri, limfo in embrio (Werner Müller, Več, 5.11.2004, članek Sadeži izgubljenega raja)

·        GSO se vsiljujejo ljudem, čeprav je večina proti, v EU okoli 70 %,

·        vsakdo je dolžan ohranjati naravno bogastvo oz. biotsko raznovrstnost (Zakon o ohranjanju narave), tehnologije mešanja genskih materialov rastlin in živali sisteme biotskega ravnotežja ter raznolikosti minirajo. Posledice bodo številne nove bolezni in škodljivci.

·        GSO vodi do patentiranja rastlin in živali, kar je nesprejemljivo,

·        z gojenjem GSO lahko pride do številnih nepredvidenih dogodkov, saj npr. pri rastlinah na razmnoževanje vpliva veliko dejavnikov (veter, voda, ptiči, žuželke, …), ki jih ni mogoče nadzorovati. Tradicionalno žlahtnjeni geni se lahko prenašajo le med sorodnimi sortami ali zelo sorodnimi vrstami, genski inženiring dovoljuje prenos genov med popolnoma različnimi vrstami,

·        GSO organizmi, praviloma niso ne rastline ne živali, vsebujejo transgene dele, številni  so zasnovani tako, da vdirajo v genome, pri čemer s svojimi umetnimi promotorji lahko povzroči nastanek rakastih obolenj,

·        umetni geni in genski izdelki so evolucijski tujki, zaradi česar so možni toksični učinki pri človeku in živalih. Če jih telo zazna kot tujek, lahko pride do motenj v delovanju imunskega sistema,

·        število alergij se je v desetih letih proizvodnje transgenih rastlin podvojilo,

·        zavarovalnice nočejo zavarovati posevkov z gensko spremenjenimi rastlinami zaradi prevelikih tveganj.


V Sloveniji imamo v skladu kmetijskih zemljišč več kot pol milijona hektarov o zemlje, ki stoji. Imamo samo tretjinsko samooskrbo s hrano. Če pa bi šli v sonaravno kmetovanje, dobimo takoj na desettisoče delovnih mest. Potrebovali bi enotno agencijo za kemično in biološko varnost. Zdravstveni sistem bi moral bdeti nad biološko in kemično varnostjo hrane, saj ta danes najbolj ogroža človeka.

Zakon o soobstoju gensko spremenjenih rastlin z ostalimi kmetijskimi rastlinami (ZSGSROKR) Ur.l. RS, št. 41/2009


NEKAJ VPRAŠANJ

Zakaj je potrebno z GSO postopki pridelati še več hrane, ko je že tako pridelamo občutno preveč?
Posledica so omejitve v  EU z kvotami, zelena trgatev, omejitev nasadov, odvažanje 100 ton pridelkov na deponije…

Zakaj se poudarja da se z GSO lahko pridela VEČ HRANE in nihče ne omenja bolj kakovostna hrana?

Zakaj je potrebno na področje hrane uvesti patentno zakonodajo in avtorske pravice?

Zakaj na silo uvajati GSO, če pa ni zadoščeno zahtevam trajnostne presoje, če zaenkrat ne nudijo skoraj nobenih prednosti, pač pa povečano ogroženost  tako pridelovalcev kot uporabnikov izdelkov?

Zakaj raziskave o možni škodljivosti GSO s strani neodvisnih raziskovalcev niso potrebne?

S sprejetjem zakona je Slovenija postala GMO - dežela, obkrožena z GMO free deželami?  Kdo je slišal glas ljudstva, kdo od odločevalcev je zaslužil?


Ko nadzoruješ hrano ne potrebuješ klasičnega orožja.

Kupujemo tanke, oklepnike, bojna letala, bojne ladje ipd nimamo pa banke semen avtohtonih rastlin...


Prejeli smo dragoceni dar biotske raznovrstnosti in semen, iz narave in naših prednikov. Varovanje biotske dediščine je osnova sonaravnega razvoja. Človek ne more preživeti brez sonaravnega razvoja - brez zaščite biotske raznovrstnosti in naravnih ravnotežij.
 

Temeljna človekova pravica je pravica do svetlobe, zraka, vode in hrane, ki ugodno razvojno vplivajo na človeško telo. Vprašajte vrhunske športnike o njihovem odnosu do GSO hrane! Naj oni testirajo novo SUPERHRANO preden se jo daje v množično prodajo.

Razvoj, ki je vse bolj zavožen zahteva nove načine odnosov med ljudmi, nov odnos do narave in sveta kot celote. Od prevladujoče kulture: jemanja, posedovanja, upravljanja tudi preko trupel, če je treba, k kulturi: sodelovanja, spoštovanja, samorazvoja in razvoja na sploh.


 

Nekaj uradnih stališč v RS

ZAHTEVA ZA IZJASNITEV ODGOVOR KOMENTAR
ZAPROSILO ZA PRIDOBITEV STALIŠČA  RKC ŠKOFOVSKA KONFERENCA RIMO KATOLIŠKE CERKVE 2.: "V Cerkvi po svojih močeh podpiramo prizadevanja, da se v skladu s katoliškim naukom gojijo gensko nespremenjene rastline in da se sprejema takšna zakonodaja, ki bo omogočala pridelavo zdrave hrane."

vprašanja in odgovori RKC SLO na www

Molitev, za spoštljivo ravnanje z naravo in  opozarjanje na škodljive dimenzije GSO,  s strani RKC predstavnikov ne slišim, niti niso razvidne iz meni znanih pastoralnih opravil, pisem, izjav v medijih,  organiziranih javnih razprav, niti se na protestih zoper GSO RKC še (?) ne pojavlja... 
 
ZAPROSILO ZA PRIDOBITEV MNENJA  SAZU SLOVENSKA AKADEMIJA ZNANOSTI slika pisma Iskanje indirektnih poti onemogočanja vnosa GSO, predelave v Slovenijo kar pa  se dolgoročno izkazuje za  neučinkovite. 
 
  MINISTRSTVO RS ZA KMETIJSTVO Iskanje kompromisov na področju GSO prehrane je trajnostno škodljivo. 

 

Seznam SLO združenj proti GSO na facebook


Tudi najbolj zagrizeni pri uvajanju GSO Ameri se že držijo za glavo, številni zahtevajo moratorij na GSO:
American Academy of Environmental Medicine Calls for Immediate Moratorium on All Genetically Modified Foods
by Jeffrey M. Smith
http://www.opednews.com/articles/Americ ... 9-809.html

TEHNOLOGIJA PROIZVAJANJA GSO


POSVETI:
http://www.s12.si/video-arhiv.html?task=videodirectlink&id=239
dr. Marijan Jošt - Univerza v Zagrebu

evroposlanka - Caroline Lucas, dr. Štefan Merk, Dr. Stevan Kneževič - Univerza v Nebraski, Marjana Peterman - Zveza potrošnikov Slovenije


Gensko spremenjeni organizem - Wikipedija

http://www.skrivnosti-sveta.com/
spletna TV - skrivnosti  http://www.secret.tv/
 


 


FOTOREPORTAŽA
NOČEMO GSO
GALERIJA SLIK GSO

spletna stran je bila postavljena 29. 07. 2009
administrator