ODZIV NA ČLANEK ČGP DELO  BIZNIS NA ZLATIH TIRIH   www  Mateje Babič Stermecki


dr. Andrej Umek

Spoštovana ga. Babič,

 

Naslov Vašega članka v današnjem Delu je zavajajoč, še bolj pa njegov podnaslov. S projektom »2. tira« je skoraj vse narobe. Naj naštejem samo nekatere strokovne pomisleke:

1.      Praksa v evropskih državah z demokratično tradicijo je, da se za vsak večji infrastrukturni projekt v javno odločanje predloži vsaj 3 variante (npr. Švica). Predložena je samo ena.

2.      Nedvomno je cilj »2. tira« zagotoviti konkurenčnost Luke Koper. Zato bi morali projektanti poznati in pri svojem delu upoštevati konkurenčne prometne koridorje. Najpomembnejši je S. Jadran (Monfalcone, Mestre) – Udine – Beljak – Celovec – Graz. Na tem koridorju so osnovni parametri Vmax=200 km/h in Rmin=3600 m.

3.      Za konkurenčnost Luke Koper je potrebno zagotoviti konkurenčno povezavo Koper – Graz. To je smer večine tovorov, ki se raztovarjajo ali natovarjajo v Luki. Če privzamemo, da bo ta konkurenčna povezava šla skozi Ljubljano (mislim, da je to upravičena predpostavka), potem bi bilo nujno in edino strokovno utemeljeno pripraviti projekt Ljubljana – Koper. Dokler takega projekta nimamo, je skrajno neodgovorno trditi, da bo šla bodoča modernizirana železnica skozi Divačo. Zato »2. tir« po vsej verjetnosti ni, za mene sigurno ni, rešitev osnovnega problema. Ne predstavlja del moderne železniške povezave Ljubljana – Koper.

4.      Strokovno in politično je predstavljala povezava S. Jadrana s Srednjo Evropo problem, ki so ga reševali na zelo različne načine. Z Južno železnico je bil uveljavljen za prehod preko kraškega roba obvozni princip. Ta je bil 150 let kasneje uporabljen za sedanjo povezavo Prešnica – Koper. Vmes in kasneje je bilo napravljenih še kar nekaj študij tega problema. Vsekakor ne bi smeli prezreti rešitve z naslovom Prehod preko kraškega roba, ki jo je v svoji disertaciji podal prof. Nagode.

Zaradi zgoraj navedenih pomislekov sem v okviru javne razprave na Ministrstvo za infrastrukturo poslal svoje pripombe. Te pripenjam. Žal moram ugotoviti, da ne DRI ne Ministrstvo pripomb, ki ne gredo »njihovo smer« ne upoštevajo in na njih ne odgovarjajo. Na koncu bi Vam rad zagotovil, da pri celotnem projektu »2. tir« nisem imel in niti ne pričakujem kakršnih koli materialnih koristi. 

                                                                                                                                                                                                                Lep pozdrav

                                                                                                                                                                                                                                      Andrej Umek

 

Več:   Pripombe Ministrstvu RS za infrastrukturo PDF 

Odgovor Ministra za infrastrukturo dr. Peter Gašperšiča na pripombe: PDF

dr. Andrej Umek: "V odgovoru je več netočnosti, vendar tudi posrednih priznanj, da je s projektom nekaj narobe.
V mislih imam ugotovitev, da se v Evropi predori projektirajo na 1,25% in ne na 1,7%.
Ni pa odgovora na glavni očitek, namreč, da je Divača kot vmesna točka izbrana brez relevantne študije.
Več pomanjkljivih variant še nikoli ni vodilo do dobre končne izbire."

 


IZJAVa STROKOVNE SKUPINE 10.4.2017

Podpisani želimo, da se izvaja legalnost postopkov, da se upošteva strokovnost celovito in ne samo iz področja gradbeništva, ker to obravnavani projekt vsekakor ni. Vključena mora biti vsa inženirska stroka zato, ker je železnica integriran sistem in potrebuje vse stroke enakovredno.
Prav tako vztrajamo na zahtevi, da pri takem projektu, ki objektivno ni ekonomičen, je pa za rast slovenskega gospodarstva pomemben, participira čim več slovenskega gospodarstva.
Predstavljeni vladni projekt v bistvu zmanjšuje delež gradbeniških del, ker slovensko gradbeništvo nima niti strokovnih referenc niti kapacitet za izgradnjo tunelov in viaduktov. Projekt Dvotirna proga pa ima vse te elemente upoštevane, zato je delež slovenskega gospodarstva, predvsem pa gradbeništva upoštevan. Več
  PDF


 
IZJAVa STROKOVNE SKUPINE 3.4.2017  PDF
 

 

Železniška proga Koper Divača je zastarela in nujna popolne inovativne obnove v dvotirno  
 

OSNOVNA STRAN