projekt Vlade RS - Drugi tir, www
2TDK, Drugi tir www
7.3.2017, Odpiranje ponudb za izdelavo PZI projektov za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper, www
projekt  Rudija Varla  - Drugi tir, popravek vladnega projekta, PDF projekt Mira Volčanšeka www

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Natura 2000 PDF
Novo progo želi vlada zgraditi na naravovarstvenem delu Krasa
projekt  Mihe Jazbinška - Drugi tir optimalna bližnica, PDF Analiza vrednosti Drugega tira, Aleksander Srdalič, 16.1.2017, PDF
 
Predlogi in zahteve prebivalcev ob progi - krajani Črni Kal (še v izdelavi) Kaj sporočajo MEDIJI
o Drugem tiru
 www,  2.
Predlogi in zahteve zaposlenih Luke Koper  www
Pismo Metoda Dragonje...

 


ŠTIRI PROJEKTNE VARIANTE ŽELEZNIŠKE PROGE KOPER - DIVAČA


PDF
večja datoteka,6,1 MB


NOVO


.
Informiranost je pogoj za pravično in nepristransko odločitev.
Zato vas ponovno vabim na ogled in seznanitev z dimenzijami tega problema - in "medias res", na območju Črnega kala in kanjona Glinščice.

Okoljevarstvene kršitve so poleg kršenja konkurečnega prava in demokratičnih postulatov najbolj očitne protiustavnosti obstoječega zakona, ki bodo nepovratno negativno vplivale na krajino, zdravo življenjsko okolje in biotsko raznovrstnost. Med najbolj ogroženo živalsko vrsto spada Velika uharica na sliki zgoraj. Celovita presoja vpliva na okolje niti na jamsko življenje ni bilo izvedena, niti ni bilo sodelovanja društev z javnim interesom varovanja narave. To pove vse o nujnosti snidenja z lokalnimi prebivalci in neposredno ogroženim območjem brez vsakršne potrebe ob upoštevanju alternativne trase 2 tira.

O ustavni presoji zakona o drugem tiru bom za javne medije spregovoril v nekaj točkah glede na zaznane kršitve evropskih direktiv, konvencij in okoljevarstvenih načel, recimo previdnostnega načela, kjer zadostuje dvom za prepoved poseganja v Naturo
2000. To je vse novost!

Ogled organiziramo v sredo 25.07.20018 v zbirni točki I na Kozini ob 17h (pri trgovini Tuš smer Krvavi potok).

Odbor DEM za Demokracijo Enakih Možnosti Gašper Ferjan 031501605

.


JAVNI POZIV Vladi in DZ RS - Alpe Adria Green

V skupini zbrani okoli dr. Duhovnika in v kateri sodelujeta tudi dva člana AAG.
Ta projekt je po naši oceni najbolj naravovarstveno usmerjen, energetsko
varčen ter ima načrtovana dva tira. S tem obstaja možnost, da se stari železniški tir
odseku Čertnotiče- Rižana preneha uporabljati...

S sedanjim predlogom trase bi bila uničena še Osapska dolina z izjemno
tehnično dediščino, poseže v enega od sedmin najbolj varovanih rezervatov v EU,
zaradi česar že uveljavljajo pravice zahodni sosedje, če zanemarimo vpliv na kraški
vodonosnik. Posegi v Kraško podzemlje, kot jih predlaga skupina, ki jo vodi dr.
Duhovnik, pa bi bili pri izgradnji 4 km tunelov bistveno manjši in lažje nadzorovani,
kot pri izgradnji 20 km, kot jih predlaga vlada. Več:
PDF


1) ALPE ADRIA GREEN: Vojko Bernard – zastopanje celotnega AAG
2) Slovenija: AAG- GREENSLO- Saša Mlakar – opravlja funkcijo generalne sekretarke celotnega AAG
3) Italija: AAG – Greenaction Transnational- Roberto Giurastante
4) Hrvaška: AAG – Eko Kvarner – Vjeran Piršić
5) Bosna in Hercegovina: AAG- Ekološki savez ‘Eko zeleni’ Tuzlanskog kantona – Dr. Muhamed Omerović
6) Srbija: AAG- Pokret Zelenih Breza – Dragan Stojanovič
7) Srbija – Vojvodina: AAG- Društvo Vojvođanska zelena inicijativa – Ruža Helać
8) Črna Gora: AAG – EUROMOST- Almer Mekic
9) Makedonija: AAG- Dvizenje za okolinata »MOLIKA« – Petar Andov,
wwwVlada RS je 8.6.2017 spremenila projekt Drugi tir iz enotirnega v dvotirnega. www

Referendum drugi tir obrazec - Proti dvojni ceni za enojni tir
Zbiranje podpisov na upravnih enotah od 19.05 do 22.06. 2017 -
pohitite, da dokažemo našo voljo čimprej!  www

POBUDA ZA REFERENDUM DRUGI TIR  www


PETICIJSKA PODPORA PISMU POSLANCEM, KI ODLOČAJO
o Zakonu o Drugem tiru
, www

Poziv predsedniku Vlade RS, poslancem DZ RS in Ministru za infrastrukturo
glede  ureditve odprtih vprašanj pred pričetkom kakršnih koli aktivnosti v zvezi z izgradnjo proge Divača Koper, 25.4.2017

in videoposnetek pogovora s krajani dne 4.4.2017
; PDF

Po zaključku javne razprave z vložitvijo zakona o Drugem tiru v parlamentarno obravnavo 30.03.2017 (www)
je bil dne 04.04.2017 na pogovoru s krajani o Drugem tiru  projektni vodja Drugi tir, državni sekretar Jure Leben.
Krajevno skupnost Črni Kal  zastopa predsednik skupnosti Janko Sever
Posnetek pogovora TopTV www


STROKOVNa SKUPINa DRUGI TIR
.

24. 4.2017:  Zahteva Državnega sveta RS za ponovno odločanje o Zakonu o financiranju Drugega tira. PDF


Točen naziv zakona: Zakon o izgradnji, upravljanju in gospodarjenju z drugim tirom železniške proge Divača–Koper.  

Strokovna skupina prof.dr. Jože Duhovnika:
.
strojništvo: prof.dr. Jože Hlebanja, dr.Julij Bertoncelj, prof. dr.Franc Kosel
tehniška fizika: prof. dr. Janez Možina
elektro in energetika: prof.dr. Ferdinand Gubina, prof. dr. Peter Novak
gradbeništvo: Danijel Magajne, univ. dipl.ing.gradb.,
Peter Černigoj, univ.dipl.ing.grad., prof.dr. Andrej Umek
montanistika: prof.dr. Bojan Likar
naravovarstvo: prof.dr. Dušan Plut, Anton Komat,univ. dipl. biolog
arhitektura: prof. Janez Koželj, Andrej Čufer univ.dipl.ing.arch., prof. Peter Gabrijelčič
pravna zaščita: prof.dr. Bojan Pretnar
Izjava za javnost
- DRUGI TIR

.
Inženirske akademije Slovenije,

Inženirske zbornice Slovenije,

Slovenska inženirska zveze.


PDF

Komentar VS: Politiki v urejeni državi odločajo na načelni ravni kaj družba hoče in za koliko največ se določena investicija zgradi, stroka pa odloči kako to izpeljati, da se zadosti številnim dejstvom: mejnim, geološkim, okoljskim, gradbenim, elektro strojniškim...in za obe odločitvi tako eni kot drugi tudi osebno prevzemajo odgovornost.
Ker se je politično preveč zažrlo v izvedbeno, imamo (tudi) v primeru Drugega tira neprebavljiv klobčič ukrepov..

KLOBČIČ: hitenje, več faz zakonodajnega postopka isti DAN, na desetine amandmajev, zmanipulirana par dnevna "javna" razprava, zasedanje odborov in parlamenta po 6. - 7. ur., vtrajanje pri 20 let stari koncepciji trase. In sedaj smo vse bližje začetku nujnega RESNEGA RAZMISLEKA.

Dosedanji postopek odločanja o Zakonu o Drugem tiru v DZ RS PDF


Razlaga členov z visokim koruptivnim tveganjem, PDF
in komentar k Zakonu o Drugem tiru, PDF


Kako se zgradi dvotirna proga Koper - Divača, oglejte si film zgoraj.

._______________

KAJ SMO OD JURETOV - LEBNA IN KAČA,
KI ODLOČATA O INFRASTRUKTURNIH PROJEKTIH V RS
IZVEDELI NA RAZPRAVI O DRUGEM TIRU    
Hotel City 10.4.2017: 

Jure Leben, državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo, Jurij Kač, generalni direktor DRI,
Jože Duhovnik
, Strokovna skupina za dvotirno železnico, Janko Sever, Civilna iniciativa Črni Kal.


 

KLIK do članka in FILMA - www

Priporočilo branja tudi:
Vlak brez voznega reda, v čudežni deželi pod Triglavom www

Drugi tir: Pregrešno draga nočna mora ali pozabljena priložnost? www MOREBINA MAFIJSKA OZADJA PRI VEČDESETLETNIH POSKUSIH GRADNJE DRUGEGA TIRA
Kaj delajo tajne službe glede preiskave dogodkov povezanih z drugim tirom in Luko Koper? www


 

Najpogostejša zastavljena VPRAŠANJA in ODGOVORI WWW


Predlagam, da kliknete na film in se skupaj s strojevodjem zapeljete od Divače do Kopra.
Vožnja je s tovornim vlakom. Več www


IZJAVa STROKOVNE SKUPINE 10.4.2017

Podpisani želimo, da se izvaja legalnost postopkov, da se upošteva strokovnost celovito in ne samo iz področja gradbeništva, ker to obravnavani projekt vsekakor ni. Vključena mora biti vsa inženirska stroka zato, ker je železnica integriran sistem in potrebuje vse stroke enakovredno.
Prav tako vztrajamo na zahtevi, da pri takem projektu, ki objektivno ni ekonomičen, je pa za rast slovenskega gospodarstva pomemben, participira čim več slovenskega gospodarstva.
Predstavljeni vladni projekt v bistvu zmanjšuje delež gradbeniških del, ker slovensko gradbeništvo nima niti strokovnih referenc niti kapacitet za izgradnjo tunelov in viaduktov. Projekt Dvotirna proga pa ima vse te elemente upoštevane, zato je delež slovenskega gospodarstva, predvsem pa gradbeništva upoštevan.
Več   PDF


dr. Andrej Umek
ODZIV NA ČLANEK ČGP
DELO  BIZNIS NA ZLATIH TIRIH,
IN TEDEN DNI KASNEJE ODGOVOR MINISTRSTVA, KI POSREDNO PRIZNAVA DA JE S PROJEKTOM NEKAJ NAROBE
 več klik na:  www

 
IZJAVa STROKOVNE SKUPINE 3.4.2017  PDF

RESNICA in KONTAMINIRANOST nekaterih zagovornikov Drugi tir
v vrednosti med 0,7 do 1,5 milijarde EUR PDF

Javni odgovor Strokovne skupine Drugi tir Jože Duhovnika
članom Odbora za infrastrukturo in ministrstvu na trditve izrečene dne 9.3.2017 PDF

Dvotirna železnica KOPER - DIVAČA RESNICA ali ZAVAJANJE PDF

ELABORATI, ŠTUDIJE, SODELUJOČE ORGANIZACIJE IN SODELAVCI, IZVEDENI DOKUMENTI
 junij 2016 - febuar 2017 (popis vsebine projekta s sodelavci in referencami); PDF         

PRIMERJAVA PROJEKTOV: DVOTIRNA ŽELEZNICA in cca 4 km tunelov / VLADNI, ENOTIRNA ŽELEZNICA in 20,4 km tunelov PDF

dr. prof. Ferdinand Gubina O ŽELEZNICI KOPER – DIVAČA PDF

UČINKOVITA POŽARNA VARNOST, ing. Andrej Čufer PDF
 

30.09.2016, POROČILO O PROJEKTU DRUGI TIR GEODATA www        


PROJEKTNA ZASNOVA DRUGI TIR JOŽE DUHOVNIKA S SODELAVCI
(kratka predstavitev dosedanjega dela dr. pof. Jože Duhovnika, www, več)

Osnovna ideja tehnično inovativne rešitve Jože Duhovnika z ekipo je v tem, da s pomočjo potisnega vozička,
ki je vpet v jekleno vrv, vlakovni tovorni kompoziciji dodamo potrebno moč in s tem lokomotivi, ki prevaža tovor uspe dvig na kraški rob, ki se ga za potrebe izvedbe projekta najverjetneje tudi poglobi. Predvideni naklon dviga kompozicije s pomočjo vozička je 8%, seveda je to skrajni naklon, ki ga sicer s parimi posegi lahko zmanjšamo, tudi iz razloga, da je za kraškim robom cca. od 80 do 120 m spust. 
 

 70 mm debela pletena jeklena vrv mogoča silo, ki je enaka sili dveh lokomotiv tipa Taurus.
Na poti navzgor voziček potiska kompozicijo, na poti navzdol pa jo zaustavlja.
.
Simulacija 80 tonskega vozička, ki dodaja vlečno  ali zaviralno moč tovorni kompoziciji z močjo cca 2 lokomotiv.  Več:  1., 2.


tIskovnA konferencA  21.3.2017  www  


Prva javna predstavitev projektne inovativne tehnološke rešitve Drugi tir Jože Duhovnika s sodelavci 19.1.2017 v prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani:


https://youtu.be/ZX6TqGRPuLY, 19.1.2017,  1.083 ogledov

    
https://youtu.be/M_xzY5NAUDU,
19.1.2017  

 https://youtu.be/TAYAa4GP4SY, 19.1.2017 

https://youtu.be/8gHZE7YmtH0, 19.1.2017

https://youtu.be/DZ46T37GqVg 

Dogodki in odmevi, Radio SLO, novinar Lado Bandelj, 18. 2. 2017 

https://youtu.be/0sBdOBx-tXQ, 28.2.2017
Ministrstvo za infrastrukturo 9. 3. 2017 v DZ RS in magnetogram izrečenega PDF  
Uradni magnetogram seje, ki pa je še v pregledu 49 seje DZ RS Odbora za infrastrukturo www;
Posnetek govora državnega sekretarja:  https://youtu.be/Xd-rBD6Ao9s 
Stran 49. seje DZ RS Odbora za infrastrukturo 9. 3. 2017 v DZ RS, www

Posnetek RTV S je na tej osnovni strani -  www in je razdeljen v 3 dele:

2:01:19,

1:55:00,

1:58:10

 


https://youtu.be/ln6jxLC_PBo


https://youtu.be/qkUkiAdft_4

Minister Gašperšič 9.3.2014: na zaslišanju ob  prevzemu funkcije: "mislim, da drugega tira tako, kot je zamišljen še najmanj, ne vem, naslednjih 30, 40 let ne bomo potrebovali... Vir 
Minister Gašperšič 18.9.2017: Vemo v kakšni situaciji se nahaja obstoječi tir... Ko sem se jaz zapeljal po tem obstoječem tiru, to je bilo dva meseca po nastopu ministrovanja, v novembru 2014, ko sem se na lastne oči prepričal v kakšnem stanju je obstoječi tir, s kakšnimi napori Slovenske železnice zagotavljajo njegovo prevoznost, njegovo obratovalno stanje, pod kakšnimi obremenitvami se ta proga nahaja, da so gradbene konstrukcije tam stare 50 let, da so bile zgrajene, danes je bilo rečeno za letno obremenitev mislim da 2 milijona in pol ton, zdaj pa vozimo 15 milijonov ton po tej progi. Skratka, ko sem to videl, sem ugotovil, da pravzaprav ni problem toliko, koliko bo Luka Koper povečala svoj pretovor, koliko bi ga lahko eventualno šlo še na avtocesto, koliko po nekih drugih poteh, ampak je problem v tem, da pravzaprav z obstoječim tirom tvegamo sploh obratovalno sposobnost Luke Koper. Obstoječi tir je namreč na svojih izdihljajih. S skrajnimi napori ga ohranjamo pri življenju in tega ne moremo početi več prav zelo dolgo." Vir

Komentar: To je temelj projekta Strokovne skupine nosilca Jože Duhovnika - vzporedna gradnja dodatne proge in popolna obnova sedanje z inovativno rešitvijo izogiba rižanskemu vodovarstvenemu območju ter arhitektonskim prelomnim plastem na kraškem robu).


KOMISIJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJEKomisija za preprečevanje KORUPCIJE - ostra kritika Vladnega predoga zakona o drugem tiru. PDF, wwwBLOGI
PROBLEM DRUGEGA TIRA - NAŠA OBLAST PADE NA STROKOVNOSTI

DRUGI TIR LUKE KOPER - ZAPLETI, ZAVAJANJA IN NOVA REŠITEV


DRUGI TIR KOT PRILOŽNOST ZA PRODAJO VSEGA ALI ZA GOSPODARSKI PREBOJ


MINISTER GAŠPERŠČ SLEDI AGENDI PRODAJE LUKE KOPER IN INFRASTRUKTURE


KOLUMNE

Drugi tir - nasedla naložba za nasedlo državo www

"Drugi tir bo zagnala vlada, ki v nobeno od ključnih institucij, ki jih obvladuje, ni niti približno sposobna nastaviti vodstev z ustreznimi referencami,
ugledom in kompetencami. SDH, HSE, DUTB, Klinični center, Zavod za zdravstveno zavarovanje ... ",  Andrej Čufer

 
MANIFEST

INICIATIVA ZA MODERNIZACIJO ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
ogorčena nad pristranskostjo naročene študije ITF-OECD
dr. Andrej Godec, Zvonimir Britovšek, dr. Marko Pavliha. Pod manifest se je podpisalo 1.572 oseb, www
 

ČLANKI

Cerarjeva vlada sprejela zakon o milijardnem projektu www

"V skladu z vladnim predlogom zakona se bo gradbeno dovoljenje za drugi tir preneslo na družbo 2TDK."

Komentar članka: "2TDK je družba z OMEJENO ODGOVORNOSTJO in dvema zaposlenima - SKRAJNO NESTROKOVNO, DA NE REČEMO OMEJENO.
Izvedba projekta bi morala biti v okrilju DARSA in Slovenskih železnic, saj imajo strokovno znanje in izkušnje, torej to kar nosilca 2TDK nimata."

Drugi tir - nov projekt, stara praksa, www


Dogodki in odmevi RTV Slovenija, SLO3
Sredin gost, 22. feb. 2017 Jožef Duhovnik, 45 minutni intervju, novinar Boštjan Veselič
http://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174456568

 PopTV,
intervju z Andrejem Čufarjem inženirjem, arhitektom,
strokovnjakom za požarno varnost, 
www

 

 

 
 


 

PODOBNOSTI VODENJA DRŽAVNEGA INFRASTRUKTURNEGA PROJEKTA DRUGI TIR S TEŠ 6

Kljub utemeljenim pozivom je šla KARAVANA ODLOČANJA OBLASTI DALJE - posledica milijardna luknja zaradi nepregledne, površno izdelane  investicije v zastarelo ogljično tehnologijo - v Termoelektrarno Šoštanj in leto dni po izgradnji, torej že leta 2016 postane investicija nerentabilna. Zato oblast za pokrivanje izgub zahteva dodatni davek.

Nekdanja ministra Matej Lahovnik in Janez Šušteršič : "resnega premisleka o tem, da bi se projekt Teš 6 ustavil, ni bilo." www
.
Nekdanji minister za šolstvo Gregor Golobič:
Termoelektrarna Šoštanj -
sežigalnica evrov www
   

Hitenje z investicijo brez izdelanega investicijskega projekta, brez resne javne razprave, nedostopnost ključnih podatkov strokovni javnosti...
 

ODLOČBA Ministrstva za infrastrukturo RS 10.01.2017:

1. Zahteva prosilca za posredovanje Poročila 2TDK d. o. o. Vladi o izpolnjevanju nalog naloženih 2TDK d. o. o., se zavrne.
2. Zahteva prosilca za posredovanje Predloga ali osnutka posebnega zakona o Drugem tiru Divača Koper, se zavrne.
3. Zahteva prosilca za posredovanje Predloga ali osnutka koncesijskega akta za oddajo koncesije v Javno-zasebnem partnerstvu, se zavrne. PDF

Svet za civilni nadzor Drugi tir: Zakaj smo v Državni zbor vložili zakon o progi Koper – Divača, PDF


VLADA RS HOČE NA VSAK NAČIN PRODATI SLOVENSKO INFRASTRUKTURO KAKŠNI OD TUJIH DRŽAV,
zato zapostavja napore naših inženirjev, tehnologov, profesorjev, ki predlagajo lastne rešitve pa tudi Civilno skupino za nadzor Drugi tir

 Isti dan kot je to nameraval Svet za civilni nadzor je Vlada RS v DZ RS in 16.3.2017 vložila svoj predlog zakona o Drugem tiru, ki pa ni dodelan niti za vlogo v DZ RS,
zato gre sedaj še na vladno "usklajevanje". Pomembno je samo to, da je prehitela in zopet marginalizirala aktivnosti civilne družbe. Vir: 1., 2., 3.

Predlog Zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper – Divača (ZPKD) Civilne skupine za nadzor Drugi tir. PDF, spremni dopis PDF
Kje na spletu je "skrpucalo" (?) ki ga je Vlada RS vložila v DZ RS?

Državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo Jure Leben (RTV S Žarišče 16.3.2017): Pričakujemo, da bomo Prelog zakona o Drugem tiru 30. marca obravnavali na vladi. "Nadaljnji postopek je tak, da bi ga po nujnem postopku vložili v državni zbor. To je zelo pomembno zato, da do 14. julija uredimo investitorske pogoje in jih prenesemo na 2TDK, da se lahko prijavimo na blending razpis,"  Blending razpis je pridobitev evropskega denarja, ki predvideva združevanje različnih evropskih finančnih virov in sodelovanja ene ali več zalednih držav. Do 14. julija je skrajni rok, da Madžarska in morda še Češka, Slovaška ter Poljska povedo, s kolikšnim deležem sredstev bi sodelovale v slovenskem projektu.
Madžarska s pismom o nameri napoveduje do dvesto milijonov evrov kapitalskega vložka v 2TDK. 2TDK postane lastnik infrastrukture in je dokapitalizirana preko tuje države preko t.im. bending razpisov. Dolgovi se odplačujejo s tunelnino, pretovornino v Luki Koper, povečanje cestnin za težka tovorna vozil...
Tako se bo konkurenčnost Luke Koper in prevoznikov ustrezno zmanjšala.

Ker vladni projekt gradi samo enotirno železnico v dolžini 27 km s 20,4 km predorov, je ocejena vrednost 1,4 milijarde eur, bistveno prenizka. In to zaradi dotrajanosti obstoječega tira, kateri naj bi služil za tovorne pošiljke iz celine v Luko Koper, saj bo treba povsem obnoviti tudi to progo. Tako bodo stroški narasli na več kot 2 milijardi eur. 
Prodani oblastniki nas bodo ob tem dejstvu v naslednjem mandatu "rešili" tako, da bodo prodali tudi Luko Koper.  Kaže, da imamo na oblasti že nekaj mandatov vlad zapored ZAROTNIŠKO ZDRUŽBO, ki dela vse, da je Slovenija čim bolj nesamostojna in kolonialno razlastninjena.
 

                          

Kaj storiti?
Državljani moramo prevzeti vajeti vodenja države v svoje roke (glej 3. člen Ustave RS). Predlagam, da zahtevamo spremembo volilne zakonodaje tako, da se ukinejo volilne enote (ostane smao 88 volilnih okrajev). S tem onemogočimo vladavino strankokracije in vzpostavimo temelje za dejansko demokracijo (več: 1., 2.). Naredimo tudi peticijo s to zahtevo in za takojšnjo razpustitev Parlamenta RS (posledično torej tudi Vlade RS). 

 
podatke zbral in komentiral: Vladislav Stres