projekt Vlade RS - Drugi tir, www
2TDK, Drugi tir www
7.3.2017, Odpiranje ponudb za izdelavo PZI projektov za izgradnjo drugega tira železniške proge Divača-Koper, www
projekt  Mihe Jazbinška - Drugi tir optimalna bližnica, PDF projekt  Rudija Varla  - Drugi tir, popravek vladnega projekta, PDF

Zavod Republike Slovenije za varstvo narave Natura 2000 PDF
Novo progo želi vlada zgraditi na naravovarstvenem delu Krasa
Svet za civilni nadzor Drugi tir KCD -  www
Odgovor Ministrstva za infrastrukturo na zahtevo EMP za informacije o projektu Drugi tir, www, PDF, Predlog Zakona o drugem tiru  PDF, spremni dopis PDF
Analiza vrednosti Drugega tira, Aleksander Srdalič, 16.1.2017, PDF

Analiza vrednosti Drugega tira, Svet za civilni nadzor Drugi tir:  www

 


 tIskovnA konferencA STROKOVNE SKUPINE DRUGI TIR
je bila 21.3.2017 ob 11.00 na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani z zaključkom ob 12, 15 uri.

Na konferenci je bila podrobneje predstavljena neprimernost 21. let stare zasnove za železniško povezavo Koper – Divača in problem ZAPIRANJA UST, ki se je zgodil na seji Obora za infrastrukturo v DZ RS dne 9.3.2017 na kateri je Strokovna skupina Drugi tir (Jožef Duhovnik, Andrej Čufar, Dušan Plut) v sodelovanju s Skupino za nadzor Drugi tir (Emil Milan Pintar, Stanko Štrajn) predstavila nepravilnosti vladno protežiranega projekta v 11. točkah. Janko Sever pa je predstavil peticijo z več kot 3.200 podpisi krajanov Črni Kal z zahtevo, da se stara proga nujno sanira tako, da ne bo več hrupa in predvsem požarov, ki jih povzročajo  žareče odpadle zavore tovornih vlakov.
Seja je trajala 6 ur. Uro in pol pred koncem seje je Ministrstvo za infrastrukturo dalo odgovore, toda nihče od strokovne skupine se več ni smel oglasiti. Govoril je tako lahko samo ENKRAT in še to samo ob uvodni predstavitvi - kako bi moral biti (trenutno največji)  vladni projekt, načrtovan ter izveden. Seja se je tako nadaljevala z nadaljnjim uro in pol trajajočim pogovorom med poslanci in se brez sprejetja kakršnega koli sklepa, tudi zaključila. Več magnetogram
Odbora za infrastrukturo DZ RS www.

Tiskovne konference, ki jo je odprl Vladislav Stres, so se udeležili naslednji mediji oz. novinarji:
Marko Milenkovič (POP TV), Jure Čepin (Radio Slovenija), Zoja Črnilec (STA), Matic Štojs (Demokracija).

Po diskusiji z novinarji je spregovoril še dr. Janvit Golob, ki je naštel več, preko vlade izvajanih, investicij,
ki nikdar niso bile dokončane in so bile tako gospodarski polom. Zaradi nujnosti resnejšega pristopa k projektu pa je zatrdil, da bo kot svetnik naredil potrebno za morebitno drugo debato o Drugem tiru v DS RS.
Zaključimo z mislijo otvoritelja tiskovne konference: »V RS je s strani oblasti težko dobiti odgovore, v tem imajo vse večje težave tudi nekateri poslanci, novinarji, kaj šele strokovnjaki.
Hrabri in pedantni pa imajo srečo


Gradivo k tiskovni konferenci:


Dvotirna železnica KOPER - DIVAČA RESNICA ali ZAVAJANJE PDF

Javni odgovor članom Odbora za infrastrukturo in
Ministrstvu za infrastrukturo na trditve izrečene dne 9.3.2017
PDF

 

PROJEKTNA ZASNOVA DRUGI TIR JOŽE DUHOVNIKA S SODELAVCI
(kratka predstavitev dosedanjega dela dr. pof. Jože Duhovnika, www, več)

Osnovna ideja tehnično inovativne rešitve Jože Duhovnika z ekipo je v tem, da s pomočjo potisnega vozička,
ki je vpet v jekleno vrv, vlakovni tovorni kompoziciji dodamo potrebno moč in s tem lokomotivi, ki prevaža tovor uspe dvig na kraški rob, ki se ga za potrebe izvedbe projekta najverjetneje tudi poglobi. Predvideni naklon dviga kompozicije s pomočjo vozička je 8%, seveda je to skrajni naklon, ki ga sicer s parimi posegi lahko zmanjšamo, tudi iz razloga, da je za kraškim robom cca. od 80 do 120 m spust. 
 

 70 mm debela pletena jeklena vrv mogoča silo, ki je enaka sili dveh lokomotiv tipa Taurus.
Na poti navzgor voziček potiska kompozicijo, na poti navzdol pa jo zaustavlja.
.
Simulacija 80 tonskega vozička, ki dodaja vlečno  ali zaviralno moč tovorni kompoziciji z močjo cca 2 lokomotiv.  Več:  1., 2.

ELABORATI, ŠTUDIJE, SODELUJOČE ORGANIZACIJE IN SODELAVCI, IZVEDENI DOKUMENTI
 junij 2016 - febuar 2017 (popis vsebine projekta s sodelavci in referencami); PDF         

PRIMERJAVA PROJEKTOV: DVOTIRNA ŽELEZNICA in cca 4 km tunelov / VLADNI, ENOTIRNA ŽELEZNICA in 20,4 km tunelov PDF

UČINKOVITA POŽARNA VARNOST, ing. Andrej Čufer PDF

30.09.2016
, POROČILO O PROJEKTU DRUGI TIR GEODATA www

dr. prof. Ferdinand Gubina O ŽELEZNICI KOPER – DIVAČA PDF

Prva javna predstavitev projektne inovativne tehnološke rešitve Drugi tir Jože Duhovnika s sodelavci 19.1.2017 v prostorih Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani:

,

https://youtu.be/ZX6TqGRPuLY, 19.1.2017,  1.083 ogledov

    
https://youtu.be/M_xzY5NAUDU,
19.1.2017  

 https://youtu.be/TAYAa4GP4SY, 19.1.2017 

https://youtu.be/8gHZE7YmtH0, 19.1.2017

https://youtu.be/DZ46T37GqVg 

Dogodki in odmevi, Radio SLO, novinar Lado Bandelj, 18. 2. 2017 

https://youtu.be/0sBdOBx-tXQ, 28.2.2017
Ministrstvo za infrastrukturo 9. 3. 2017 v DZ RS in magnetogram izrečenega PDF  
Uradni magnetogram seje, ki pa je še v pregledu 49 seje DZ RS Odbora za infrastrukturo www;
Posnetek govora državnega sekretarja:  https://youtu.be/Xd-rBD6Ao9s 
Stran 49. seje DZ RS Odbora za infrastrukturo 9. 3. 2017 v DZ RS, www

Posnetek RTV S je na tej osnovni strani -  www in je razdeljen v 3 dele:

2:01:19,

1:55:00,

1:58:10

 


https://youtu.be/ln6jxLC_PBo


https://youtu.be/qkUkiAdft_4

Minister Gašperšič 9.3.2014: na zaslišanju ob  prevzemu funkcije: "mislim, da drugega tira tako, kot je zamišljen še najmanj, ne vem, naslednjih 30, 40 let ne bomo potrebovali... Vir 
Minister Gašperšič 18.9.2017: Vemo v kakšni situaciji se nahaja obstoječi tir... Ko sem se jaz zapeljal po tem obstoječem tiru, to je bilo dva meseca po nastopu ministrovanja, v novembru 2014, ko sem se na lastne oči prepričal v kakšnem stanju je obstoječi tir, s kakšnimi napori Slovenske železnice zagotavljajo njegovo prevoznost, njegovo obratovalno stanje, pod kakšnimi obremenitvami se ta proga nahaja, da so gradbene konstrukcije tam stare 50 let, da so bile zgrajene, danes je bilo rečeno za letno obremenitev mislim da 2 milijona in pol ton, zdaj pa vozimo 15 milijonov ton po tej progi. Skratka, ko sem to videl, sem ugotovil, da pravzaprav ni problem toliko, koliko bo Luka Koper povečala svoj pretovor, koliko bi ga lahko eventualno šlo še na avtocesto, koliko po nekih drugih poteh, ampak je problem v tem, da pravzaprav z obstoječim tirom tvegamo sploh obratovalno sposobnost Luke Koper. Obstoječi tir je namreč na svojih izdihljajih. S skrajnimi napori ga ohranjamo pri življenju in tega ne moremo početi več prav zelo dolgo." Vir

Komentar: To je temelj projekta Strokovne skupine nosilca Jože Duhovnika - vzporedna gradnja dodatne proge in popolna obnova sedanje z inovativno rešitvijo izogiba rižanskemu vodovarstvenemu območju ter arhitektonskim prelomnim plastem na kraškem robu).

 

BLOGI
PROBLEM DRUGEGA TIRA - NAŠA OBLAST PADE NA STROKOVNOSTI

DRUGI TIR LUKE KOPER - ZAPLETI, ZAVAJANJA IN NOVA REŠITEV


DRUGI TIR KOT PRILOŽNOST ZA PRODAJO VSEGA ALI ZA GOSPODARSKI PREBOJ


MINISTER GAŠPERŠČ SLEDI AGENDI PRODAJE LUKE KOPER IN INFRASTRUKTURE

Dogodki in odmevi RTV Slovenija, SLO3
Sredin gost, 22. feb. 2017 Jožef Duhovnik, 45 minutni intervju, novinar Boštjan Veseličhttp://4d.rtvslo.si/arhiv/na-tretjem/174456568

 PopTV,
intervju z Andrejem Čufarjem inženirjem, arhitektom,
strokovnjakom za požarno varnost, 
www

 

 
 


                                                      DRUGO

Posnetek obstoječe proge Divača-Koper iz leta 2014, www, iz leta 2011 www  
Trasa proge Ljubljana Sežana posnetek iz helikopterja, www
 

SIMULATOR VLAKOV NA ELEKTRIČNI POGON
- idejni predlog pripomočka za izdelavo projekta s pomočjo računalniškega programa: 1., 2., 3.
 

PODOBNOSTI VODENJA PROJEKTA S TEŠ 6

Kljub utemeljenim pozivom je šla KARAVANA ODLOČANJA OBLASTI DALJE - posledica milijardna luknja zaradi nepregledne, površno izdelane  investicije v zastarelo ogljično tehnologijo - v Termoelektrarno Šoštanj in leto dni po izgradnji, torej že leta 2016 postane investicija nerentabilna. Zato oblast za pokrivanje izgub zahteva dodatni davek.

Nekdanja ministra Matej Lahovnik in Janez Šušteršič : "resnega premisleka o tem, da bi se projekt Teš 6 ustavil, ni bilo." Vir

Hitenje z investicijo brez izdelanega investicijskega projekta, brez resne javne razprave, nedostopnost ključnih podatkov strokovni javnosti...
 

ODLOČBA Ministrstva za infrastrukturo RS 10.01.2017:

1. Zahteva prosilca za posredovanje Poročila 2TDK d. o. o. Vladi o izpolnjevanju nalog naloženih 2TDK d. o. o., se zavrne.
2. Zahteva prosilca za posredovanje Predloga ali osnutka posebnega zakona o Drugem tiru Divača Koper, se zavrne.
3. Zahteva prosilca za posredovanje Predloga ali osnutka koncesijskega akta za oddajo koncesije v Javno-zasebnem partnerstvu, se zavrne. PDF

Svet za civilni nadzor Drugi tir: Zakaj smo v Državni zbor vložili zakon o progi Koper – Divača, PDF


VLADA RS HOČE NA VSAK NAČIN PRODATI SLOVENSKO INFRASTRUKTURO KAKŠNI OD TUJIH DRŽAV,
zato zapostavja napore naših inženirjev, tehnologov, profesorjev, ki predlagajo lastne rešitve pa tudi Civilno skupino za nadzor Drugi tir

 Isti dan kot je to nameraval Svet za civilni nadzor je Vlada RS v DZ RS in 16.3.2017 vložila svoj predlog zakona o Drugem tiru, ki pa ni dodelan niti za vlogo v DZ RS,
zato gre sedaj še na vladno "usklajevanje". Pomembno je samo to, da je prehitela in zopet marginalizirala aktivnosti civilne družbe. Vir: 1., 2., 3.

Predlog Zakona o gradnji in financiranju gradnje proge Koper – Divača (ZPKD) Civilne skupine za nadzor Drugi tir. PDF, spremni dopis PDF
Kje na spletu je "skrpucalo" (?) ki ga je Vlada RS vložila v DZ RS?

Državni sekretar Ministrstva za infrastrukturo Jure Leben (RTV S Žarišče 16.3.2017): Pričakujemo, da bomo Prelog zakona o Drugem tiru 30. marca obravnavali na vladi. "Nadaljnji postopek je tak, da bi ga po nujnem postopku vložili v državni zbor. To je zelo pomembno zato, da do 14. julija uredimo investitorske pogoje in jih prenesemo na 2TDK, da se lahko prijavimo na blending razpis,"  Blending razpis je pridobitev evropskega denarja, ki predvideva združevanje različnih evropskih finančnih virov in sodelovanja ene ali več zalednih držav. Do 14. julija je skrajni rok, da Madžarska in morda še Češka, Slovaška ter Poljska povedo, s kolikšnim deležem sredstev bi sodelovale v slovenskem projektu.
Madžarska s pismom o nameri napoveduje do dvesto milijonov evrov kapitalskega vložka v 2TDK. 2TDK postane lastnik infrastrukture in je dokapitalizirana preko tuje države preko t.im. bending razpisov. Dolgovi se odplačujejo s tunelnino, pretovornino v Luki Koper, povečanje cestnin za težka tovorna vozil...
Tako se bo konkurenčnost Luke Koper in prevoznikov ustrezno zmanjšala.

Ker vladni projekt gradi samo enotirno železnico v dolžini 27 km s 20,4 km predorov, je ocejena vrednost 1,4 milijarde eur, bistveno prenizka. In to zaradi dotrajanosti obstoječega tira, kateri naj bi služil za tovorne pošiljke iz celine v Luko Koper, saj bo treba povsem obnoviti tudi to progo. Tako bodo stroški narasli na več kot 2 milijardi eur. 
Prodani oblastniki nas bodo ob tem dejstvu v naslednjem mandatu "rešili" tako, da bodo prodali tudi Luko Koper.  Kaže, da imamo na oblasti že nekaj mandatov vlad zapored ZAROTNIŠKO ZDRUŽBO, ki dela vse, da je Slovenija čim bolj nesamostojna in kolonialno razlastninjena.
 

                          

Kaj storiti?
Državljani moramo prevzeti vajeti vodenja države v svoje roke (glej 3. člen Ustave RS). Predlagam, da zahtevamo spremembo volilne zakonodaje tako, da se ukinejo volilne enote.
S tem onemogočimo vladavino strankokracije in vzpostavimo temelje za dejansko demokracijo (več: 1., 2.). Naredimo tudi peticijo s to zahtevo in za takojšnjo razpustitev Parlamenta RS (posledično torej tudi Vlade RS). 

 
podatke zbral in komentiral: Vladislav Stres