Pregled proge DIVAČA – KOPER iz kabine vlakovodje

https://www.youtube.com/watch?v=PWdBX4Gr6j0   (57 minut)

Predlagam, da kliknete na film in se skupaj s strojevodjem zapeljete od Divače do Kopra.
Naj Vas ne motijo v nekaterih odsekih nemške besede. Glavnina je v slovenščini.

Vožnja je s tovornim vlakom.

Po ogledih ohranjenih odsekov boste lahko ugotovili, da se dejansko vozimo po normalnem železniškem profilu od Divače do Prešnice in od Loke (Rižana) do Kopra (tovorna postaja).

Ves nevarni del premostimo z tunelom z vlečno vrvjo.

Naj Vas ne skrbi:

-        potniški vlak gre v celoti sam  ali s pomočjo lokomotive Seimens Taurus 541 (preverjeno in skladno z dosedanjimi predpisi na železnici.

-        tovorni vlak potrebuje pomoč pri potovanju navzgor in navzdol, ki pa je izvedeno z jekleno vlečno vrvjo kot je povsod poznano pri industrijskih tirih.


To sem sam delal že pri vlečenju vlaka na deponiji pri rudniku Velenje.
Dopolnitev konstrukcije prof. Munda.

 

Želim Vam prijetno vožnjo in ne pozabite, vozite se z vlakom, ki gre dol in sicer kot bi bila dvotirna proga po desni strani, kar sedaj ni prav. Po novem bi se peljali po levi strani.

Ogled posnetka je pomemben zato, da vidite, da gradnja drugega (torej vzporednega) tira ni problem, ker je prostora več kot preveč. Izključujoča vprašanja o uporabi in sočasni gradnji so torej še posebej s strani železničarjev zlonamerna, da nas bi zbegali.

  

Pregled vožnje po obstoječi progi od 1:10 do 23:47

Relacija: Divača – Prešnica                       

 

Bistveno. Pogled na progo dokazuje možnost gradnje proge na levi strani tako, da imamo:

-        skupaj okoli 1,9 km nasipov,

-        okoli 4 km posnemanja stene na levi strani do povprečne višine 3 m,

-        2 hiši sta preblizu (predlog za rušenje).

 

Vse ostalo je normalna železniška proga z nasutjem do 1 m (tolčenec, postavljanje pragov vedno na levi strani).


Od 23:47 do 47:04
Izvedemo nasip in tunel do doline Rižane pri Loki.

 

Pregled vožnje po obstoječi progi od 47:04 do 52:30

Relacija: Loka(Rižana) – Koper (tovorna postaja)

Vseskozi gremo z novim tirom po levi strani, razen od 50:34 minute, ko moramo izvajati premik proge v dolžini cca okoli 400m.

Celotna trasa je popolnoma čista, manjši nasipi (do 5 m), manjši useki do 3 m skupna dolžina do okoli 700m .

Na postajah je že zgrajeno okoli 5 km dvotirne proge, tako imamo pri 26 km Drugega tira, po mojem predlogu, za novogradnjo zgolj 21 km.

 

To so globalni kazalci za projektiranje po obstojčei progi. Posnetek je iz YOUTUBE.

 

Za osnovna izhodišča za Glavni projekt ter oceno so podatki primerljivi.

 

Gradivo posredoval ing. Primož Duhovnik

 

Medvode, 10.1.2017                                                         Izdelal : dr. Jože Duhovnik

 

 

dopolnil dne 9.4.2017 s podrobnejšim opisom na pobudo ing. Petra Černigoja

 

Posnetek obstoječe proge Divača-Koper iz leta 2014, www, iz leta 2011 www  
Trasa proge Ljubljana Sežana posnetek iz helikopterja, www
 

SIMULATOR VLAKOV NA ELEKTRIČNI POGON
- idejni predlog pripomočka za izdelavo projekta s pomočjo računalniškega programa: 1., 2., 3.


Železiška proga Koper Divača je zastarela in nujna popolne inovativne obnove v dvotirno  
 

OSNOVNA STRAN