5. Vlada Republike Slovenije se NE BO zavzemala za vključitev Luke Koper d. d. v logistični holding ali druga
podobna partnerstva / kapitalske povezave.

.

6. Vlada Republike Slovenije BO pravočasno izpeljala racionalno rešitev za zagotovitev ustreznih železniških
zmogljivosti v podporo razvoja logistične dejavnosti
Slovenije in njenega zaledja

ipd PDF


 


Metod Dragonja, 1.7.2017

Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016-2020

Vlada Republike Slovenije je na včerajšnji seji dne 30.6.2016 sprejela Program razvoja pristanišča za mednarodni promet v Kopru za obdobje 2016-2020.

Program opredeljuje investicijski cikel v Luki Koper v obdobju do leta 2020.

Kopijo programa in dodatna pojasnila Ministrstva za infrastrukturo, ki je bilo nosilec gradiva v vladni proceduri, Vam pošiljam v vednost.

Ministrstvo za finance je podalo soglasje k programu.
 

STROKOVNa SKUPINa DRUGI TIR
 

Strokovna skupina prof.dr. Jože Duhovnika:
.
strojništvo: prof.dr. Jože Hlebanja, dr.Julij Bertoncelj, prof. dr.Franc Kosel
tehniška fizika: prof. dr. Janez Možina
elektro in energetika: prof.dr. Ferdinand Gubina, prof. dr. Peter Novak
gradbeništvo: Danijel Magajne, univ. dipl.ing.gradb.,
Peter Černigoj, univ.dipl.ing.grad., prof.dr. Andrej Umek
montanistika: prof.dr. Jakob Likar
naravovarstvo: prof.dr. Dušan Plut, Anton Komat
arhitektura: prof. Janez Koželj, Andrej Čufer univ.dipl.ing.arch.
pravna zaščita: prof.dr. Bojan Pretnar

Najpogostejša zastavljena vprašanja in ODGOVORI
 

PRIMERJAVA PROJEKTOV: DVOTIRNA ŽELEZNICA in cca 4 km tunelov / VLADNI, ENOTIRNA ŽELEZNICA in 20,4 km tunelov PDF


OSNOVNA STRAN

podatke zbral: Vladislav Stres