RAZKRINKAJMO PREVARE! PDF
 

Knjigo Razkrinkajmo prevare postavljam na Splet, da se osvetli ozadja DELITVE PLENA - družbene lastnine po osamosvojitvi. Leta 1998 sem izdal knjigo s temi ozadji.
Knjiga dopolnjuje dokumentacijo
Pobude za začetek postopka za oceno ustavnosti oziroma zakonitosti Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij ter Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe, vložene na Ustavno sodišče Republike Slovenije 30.6.2016.

Marjan Poljšak

doc

 
 

 Velika slika 5,37 MB

   


 Sodelujem v raznih posvetovalnih skupinah predstavnikov strank, drugih organizacij in neformalnih skupin, ki smo za spremembo družbenega reda in prav kmalu bomo morali tvoriti eno ali dve koaliciji za volitve v DZ RS, ki bodo čez pol leta.


Marjan Poljšak       
v Ajdovščini 18.11.2017
E-pošta:
marjan.poljsak45@gmail.com
 

KAKO PRITI NA OBLAST?
PROTIUSTAVNOST UZAKONJENEGA SISTEMA LASTNINJENJA

dr. prof. Aleksander Bajt


PDF
PRILOŽNOST ZA NUJEN PREOBRAT

Marjan Poljšak: 19. sep. 2017

 


Marjan Poljšak: 2. dec. 2013

 


VSILJEVANJE RIMSKE PODOBE LAVRIČEVEMU TRGU, MARJAN POLJŠAK, 2018
 
 
Ustavna POBUDA ZA ZAČETEK POSTOPKA ZA OCENO USTAVNOSTI OZIROMA ZAKONITOSTI

Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
in

Zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe

VABILO

na javno razpravo o vrnitvi družbene lastnine

Tujega nočemo, svojega ne damo 

Državni svet Republike Slovenije, Šubičeva 4

sreda, 22.11.2017 od 10.00 ure do 14.00 ure

Vlada Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije nimata nikakršnega pisnega soglasja ali drugega pravno veljavnega dokazila od nas državljanov Republike Slovenije, da smo se odrekli družbeni lastnini.

Njen odvzem, nadaljnja preprodaja ter uničenje je enostransko dejanje, ki je v nasprotju z:

- Ustavo Republike Slovenije,

- Splošno deklaracijo človekovih pravic, ki jo je sprejela generalna skupščina OZN, 10. decembra 1948,​ 

-  Konvencijo o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Rim, 4. XI. 1950 z Dodatnim protokolom h Konvenciji o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin Pariz, 20. III. 1952

 

Skupina državljanov ob podpori preko 300.000 somišljenikov.

.KLIK - preberi celo POBUDO - KLIK