Ēl KAIN ABEL

LAZAR -  Lazarus (heb. Eleāzār,  Eleazar)


polž rdeči LazarPolž, Shishlou Shansi, dinastija Chang 1.600 -1.100 p.n.š., Kitajska

Ostanki veličine Balla, potomcev starozaveznega  boga – torej Arkhontov - so bili na začetku v prvega stoletja n.š. tu in tam še živi in osihajoče delujoči. Bili so duhovna središča, ki so bila med takratnimi ljudmi tradicionalno priljubljena. S strani dejanskih vladarjev pa povsem nezaželena in tako ali drugače (običajno skrivaj) napadana. Napadi so bili inovativni od uničevanja idolov, zaveznikov,  oskrbovalnih poti, onečejanje podtalnice ipd. Ballova svetišča so bila tako vse bolj kraji žalosti in pričakovanja dokončne ukinitve oz. izbrisa.  Ena od središč Balla je bila tudi Betanija (hebr. Bet `anijjáh ‘hiša žalosti), naselje na vzhodnem pobočju Oljske gore, 2,7 km vzhodno od Jeruzalema, v bližini reke Jordan. Danes se imenuje El Azarije - El je oznaka starozaveznega boga, Azarije pa bi fonološko lahko prevajali z kraj spopada in uničenja. Bet `anijjáh (Betanijo) je Jezus večkrat obiskal. O tem poročajo tudi evangelisti Matej, Marko Luka (Mt 21,17,Mr 11,1.11; Lk 21,37). Tamkaj je bil maziljen s strani duhovnega vodje Bet `anijjáh (Betanije) – Lazarja. Iz Betanije pa sta bili tudi Marija in njena duhovna sestra Marta (Jn 11,1). Marija je za Lazarja skrbela in ga očiščevala, Marta pa varovala[1]. Biblija Lazarja imenuje z Gospod – torej Bog. Lazar je zaradi zastrupitve  hudo zbolel in na vrhuncu bolezni padel v globoko komo. Koma je v nekaterih primerih zadnja možnost ozdravitve - regeneracije. Ko je Lazar padel v komo so veliki duhovniki izkoristili priložnost in zaukazali, da ga oskrbovalci dajo v grobnico. Rekoč ker je Bog bo znal pozdraviti samega sebe... Marija in Marta ga ovijeta v Miro in druga ranocelna in zdravilna zelišča, oskrbljenega položijo v grobnico, pred katero so rimski vojaki  zvalili velik mlinski kamen in prostor, ki je bil prelomnica med zdravjem in smrtjo (zdravilišče oz. grob) zastražili. Ko Jezus zve kaj se dogaja njegovemu učitelju modrosti se zjoče, jokala pa sta tudi Marija in Marta. Jezus nekaj časa ne ve kaj naj stori, nato se odloči in odide k grobnici in ukaže, da se kamen, ki je onemogočal pobeg vsakomur, ki je bil zaprt v grobnici, odstrani. S tem ko je omogočil pobeg Lazarju je podpisal svojo smrtno obsodbo in preganjanje svojega svečeniškega reda ter ukinitev reda svoje matere - Vestalk. Kot graditelj skupnega doma je reševal v tistih časih najbolj osovraženo osebo, ki jo je sploh lahko – Arkhonta. Tako on kot njegovi apostoli so bili za Lazarja pripravljeni darovati svoje življenje. Véliki duhovniki so se zbali in se tajno sestali in razpravljali o tem dogodku ter ugotovili, da se bodo izpostavili Rimljanom, ki bodo porušili svetišča in zasužnjili narod. Dogovorili so se ,da je bolje da umre en človek kot da je uničen celoten narod. Za odločitev je (z)vedel tudi Jezus in je zaradi vere pristal da postane žrtveno jagnje. Potihoma je razmišljal da se lahko zgodi čudež, saj so se v preteklosti v podobnih primerih velikokrat. Čudež pa so pričakovali tudi njegovi nasprotniki. Od dogodka, ko je reševal Lazarja naprej je Jezus napovedoval svojo smrt (glej Jn 11). Jezus je bil v grob položen ovit v povoje in mrtvaški prt zelo podobno kot Lazar, tudi vstal je od "mrtvih" podobno kot Lazar.


Grobnica Lazarusa v El Azarije (Betaniji)

Grobnica je urejena v manjše bivališče, tudi Vestalkam, ki so jih usmrtili so pred tem uredili manjša bivališča pod zemljo.

 

BASEN O GRABEŽLJIVCU IN LAZARJU

 Zanimiva je zgodba o srečanju med Grabežljivcem (hebr. Neues) in Lazarjem (Lk 16,19). Grabežljivec simbolizira takratne dionizijanske vodje človeštva, Lazar pa predstavnik zapostavljanega, zanemarjanega in zavrženega nosilca modrosti, enega zadnjih k boleznim nagnjenega rodu Arkhontov. Grabežljivec se je oblačil v škrlat in dragoceno tkanino ter se dan na dan sijajno gostil. Pred njegovimi vrati je bival revež - Lazar in je imel po telesu polno ran. Ko sta umrla Grabežljivec kot duša stopi v Hades kjer je  trpel muke, saj so ga mučili njegovi lastni grehi, ki jih je storil skozi življenje. Takrat se spomni Lazarja in ga zaprosi da ga odreši zbeganosti in razpadanja, takrat pa vidi da je  Lazar ljubljenec Boga oz. njegovega velikega preroka Abrahama, saj ga vidi v njegovem naročju.


Rimska umetnost

Obraz osebe, ki nekaj daruje Lazarju je obraz skrajne nejevolje. Bogataš na ni strani in revež Lazarus ujet v svoj mali svet in bolezen, na drugi.


1035-1040 n.š. Codex Aureus, narodni muzej Nürnberg, Nemčija

Malce bolj povedna je slika iz knjige Codex Aureus. Lazar je bil za razliko od vladarjev pravičen in zato s strani Boga spoštovan.

Pod katere besede Jezusa se je lažni apostol Pavel - preganjevalec Jezusovega gibanja in naukov podpisal in si jih s tem prisvojil: »…hočem, da nenehno poudarjaš, naj si tisti, ki verujejo v Boga, prizadevajo, da se bodo posvečali dobrim delom. To je dobro in ljudem koristno.« »Kakšni bodo ljudje v poslednjih dneh: Tole pa vedi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Ljudje bodo namreč samoljubni, lakomni, bahavi, prevzetni, preklinjevalci, neposlušni staršem, nehvaležni in nesveti, ubijalci dobrote (gr. blásphemoi), brez srca, nespravljivi, obrekljivi, brez samoobvladovanja, divji, brez ljubezni do dobrega, izdajalski, predrzni, napihnjeni. Raje bodo imeli naslade kakor Boga, držali se bodo zunanje oblike pobožnosti, zanikali pa njeno moč. Tudi teh se izogiblji« ipd.


 

[1] Beseda brat, sestra se takrat ni uporabljala kot oznaka krvnega sorodstva, ampak predvsem duhovne dopolnjujočosti, zato je mnenje, da so bili Marija, Marta, Lazar fizično bratje in sestre napačno.  

 

 
Lazar - polž brez hišice, razmnoževanje predvsem hermafroditsko, simbol polža glejte predvsem v staroegipčanskih hieroglifih. 

M
uzej Metropolitan, New York, ZDA


svetišče Ishtar, Persepolis, muzej Pergamo Berlin


Le kaj simbolizira polž?


Stopnišče, Vatikanski muzej, Citadela, Rim

Polžasto stopnišče, Templarska cerkev Tomar, Portugalska (slika na skrajni desni, levo Vatik. m.)

Meroe, Kush, Sudan, 800 p.n.š. - 280 n.š.

 

Hetitska cerkev, 1.500 p.n.š., Bogazkoy, muzej Ankara, Turčija


 

Zgornja upodobitev hetitske cerkve je datirana s 1.500 pred novim štetjem.  Miniaturen prikaz cerkvice govori o tem, da je svetišče poleg turna imelo  tudi polžast zadek. Simbolična debla pod stolpom in spodsekan zadek pa povesta, da se je cerkvica lahko premikala s potiskanjem preko pred njo položenih hlodov. Za časa Mojzesa je "bog"stanoval pod šotorom in se je tako lahko pogosto selil. Za časa Hetitov, torej par stoletij pred Mojzesom, je "bog" stanoval v cerkvici, ki so jo vozili med vernike hetitske države. Prave ovacije so se zgodile, ko se je "bog" prikazal na oknu in maševal.


 

IZGAJANJE NEPOPOSLUŠNIH HČERA IN SINOV ZA ČASA BOGA BALLA oz. BESA

IZRAELCI GREDO IZ EGIPTA

2 Mz 12 "GOSPOD je rekel Mojzesu in Aronu v egiptovski deželi: »Ta mesec naj vam bo začetek mesecev, naj vam bo prvi med meseci v letu!  Govorita vsej Izraelovi skupnosti in recita: ›Deseti dan tega meseca naj si vsak priskrbi po eno jagnje za očetno hišo (družino), po eno jagnje za hišo. Če pa je hiša premajhna za eno jagnje, naj ga vzame skupaj s svojim sosedom, ki je najbližji njegovi hiši, po številu duš; naj jagnje štejte po tem, koliko more vsak pojesti! Jagnje pa naj vam bo neoporečno, eno leto star samec. Morete ga vzeti izmed ovc ali izmed koz. Hranite ga do štirinajstega dneva tega meseca! Potem naj ga vsa zbrana Izraelova skupnost proti večeru zakolje.  Vzamejo naj nekaj krvi in z njo pomažejo podboja in naddurje hiš, v katerih ga bodo jedli.  Tisto noč naj jedo meso, pečeno na ognju, in nekvašeni kruh; z grenkimi zelišči naj ga jedo.  Ne jejte od njega nič surovega, tudi ne kuhanega na vodi, marveč na ognju pečeno, skupaj z glavo, nogami in drobovjem! Ne puščajte od njega do jutra ničesar! Kar pa bi ostalo od njega do jutra, sežgite! Takole ga jejte: imejte ledja prepasana, sandale na nogah in palico v roki; jejte ga naglo! To je pasha (hebr. Pésah, obred bogaboječnosti) za GOSPODA.
To noč pojdem skoz egiptovsko deželo in udarim vse prvorojence v egiptovski deželi, od človeka do živine, in opravim sodbo nad vsemi egiptovskimi bogovi. Jaz sem GOSPOD. Tedaj bo za vas kri znamenje na hišah, v katerih bivate: ko zagledam kri, pojdem mimo vas; pri vas ne bo morilne šibe, ko udarim egiptovsko deželo. Ta dan naj vam bo v spomin in praznujte ga kot GOSPODOV praznik; iz roda v rod ga praznujte kot večni zakon!

Sedem dni jejte nekvašeni kruh! Že prvi dan odstranite kvas iz svojih hiš! Kajti kdor koli bo od prvega do sedmega dne jedel kaj kvašenega, bo iztrebljen iz Izraela."


Komentar: V.S.:  Kvas slabi in onesposablja delovanje tretjega očesa. Očitno je Bog  (Bes) hotel da  imajo tretje oko izbranci (sposobnosti "izvenčutne" zaznave) nadpovprečno aktivno, uživali pa so tudi zelišča..

"Prvi in sedmi dan imejte svet shod! Ta dva dneva ne opravljajte nobenega dela, samo to si pripravite, kar kdo pojé! Obhajajte torej praznik nekvašenega kruha! Kajti ravno ta dan sem izpeljal vaše čete iz egiptovske dežele; zato obhajajte ta dan iz roda v rod kot večni zakon! Nekvašeni kruh jejte od večera štirinajstega dneva prvega meseca do večera enaindvajsetega dneva tega meseca! Sedem dni naj ne bo kvasa v vaših hišah; kajti vsak, kdor koli bo jedel kaj kvašenega, bodisi tujec ali domačin, bo iztrebljen iz Izraelove skupnosti. Nič kvašenega ne smete jesti; v vseh svojih bivališčih jejte nekvašeni kruh!Mojzes je poklical vse Izraelove starešine in jim rekel: »Pojdite in si priskrbite živali za svoje družine ter zakoljite (pashalno) jagnje obreda bogaboječnosti!  Vzemite šop hizopa (origana - Origanum maru) in ga pomočite v kri v skledi in z njo pomažite naddurje in podboja! Nobeden izmed vas naj do jutra ne hodi ven skozi vrata svoje hiše."

 
Komentar V. S.: Kri in origano imata izjemno močan vonj. Oba znamenja sta pomočnikom t.im. angelom Boga omogočasla hitrejšo selekcijo lahkovernih in do skrajnosti upornih žrtev.

"GOSPOD pojde mimo, da udari Egipt. Ko bo videl kri na naddurju in na podbojih, pojde GOSPOD mimo vrat in ne bo pustil, da bi pokončevalski angel vstopal v vaše hiše in pobijal. Izpolnjujte to kot zakon zase in za svoje sinove na veke!  Ko pridete v deželo, ki vam jo bo GOSPOD dal, kakor je obljubil, opravljajte ta obred! In kadar vas vaši sinovi vprašajo: ›Kaj pomeni ta obred? recite: ›To je daritev obreda bogaboječnosti  (pashe) za GOSPODA, ki je šel mimo hiš Izraelovih sinov v Egiptu, ko je udaril Egipčane, naše hiše pa rešil.‹«

Komentar V. S.: Sodobni prevajalci tu zaradi zakrivanje dejstev uporabljajo le besedo Pokončevalec, toda v komentarju so nevedli tudi ključ za dešifriranje, ki se glasi: »Toda stari prevodi so Pokončevalca poosebili. 1 Mz 19,13 in 2 Sam 24,16 govorita o angelih, ki so imeli táko nalogo.«

"Tedaj je ljudstvo pokleknilo in se priklonilo. Izraelovi sinovi so šli in storili tako; kakor je GOSPOD zapovedal Mojzesu in Aronu, tako so storili. Opolnoči je GOSPOD udaril vse prvorojence v egiptovski deželi, od faraonovega prvorojenca, ki je sedel na prestolu, do prvorojenca jetnika, ki je bil v ječi, in vse prvence živine.
Faraon, vsi njegovi služabniki in vsi Egipčani so ponoči vstali. Nastalo je veliko vpitje po Egiptu, kajti ni bilo hiše, v kateri ne bi imeli mrliča."

Komentar V. S.:  Gospod Bes je dokazal, da je najmočnejši in da se ga morajo vsi bati. Neposlušnega vladarja je izzival v njegovi trmi in ga osramotil.

Iz 30,27
"Glej, GOSPODOVO ime prihaja iz daljave, njegova jeza plameni, njegova grožnja je silna.
Njegove ustnice so polne togote, njegov jezik je kakor ogenj, ki požira.
Bog prihaja iz daljave kakor silen vihar, z bliskom in gromom, s silnim vetrom in nalivom (prim. Hab 3); narodi so pred njim kakor zrnje v situ, ljudstva ustavlja kakor konja z uzdo.
Njegov dih je kakor poplavljajoč hudournik, ki sega do vratu, da preseje narode s sitom uničenja in natakne ljudstvom na čeljusti pogubno uzdo."


 

Več boste izvedeli na predavanju.

 


O ATLANTIDI

KAZALOdomov