O EVANGELIJU PO JUDI

 

Evangelij po Judi  lahko v celoti, s komentarji, zapleti…  prebiramo, kopiramo, o njem diskutiramo  na spletu  The Gospel of Judas  http://www.tertullian.org/rpearse/manuscripts/gospel_of_judas/     (preveden od   Rodolphe Kasser, Marvin Meyer, and Gregor Wurst, in collaboration with François Gaudard).

 

Javnosti povsem neznani Evangelij po Judi,  naj bi bil najden okoli leta 1978 v bližini egipčanskega kraja Maghage, najditeljev rokopisa, ga je prodal trgovcu s starinami  egipčanu Hanu.  Takrat je bil rokopis kot kaže  še brez večjih poškodb. Zapisan je na  papirusu kot sestavni del obsežnejšega besedila štirih besedil t.im. knjige Tchacos. Med leti 1978 pa do leta 2001 se je kodeks sistematično uničeval s strani novodobnih Irinejev ter templarjev (škof Irinej je leta 180 n.št. evangelij po Judi razglasil za nizkotnost, ki se jo je treba znebiti – torej za herezijo).   Na različne načine so uspeli, prelomiti, pomešati strani knjige in kose, saj je mešanje kosov in koščkov omogočil razpad knjige  na zgornji in spodnji del,  spraskati, oddvojiti  ter  tako ali drugače uničiti  predvsem za današnja vedenja najbolj delikatne  dele zgodovinskega pričevanja Jezusove dobe. Zločin nad knjigo neprecenjive vrednosti za javnost je tudi globoko zmrzovanje  knjige s strani enega od »potencialnih kupcev«. Zakaj je knjiga neprecenljive vrednosti? Ker  sama knjiga govori o svoji starosti. Je  izvorni evangelij, noben  kanoniziran evangelij  nima toliko neposrednih  citatov Jezusa kot ta, ki gradi ravno na njih.  Za ostale lahko rečemo, da so nastali daleč po njegovi smrti oz. izginotju po križanju. Ta pa je očitno nastajal med njegovim delovanjem  in je bil kot kaže tudi podlaga da se je Jezusa obtožilo krivoverstva… 

 

Podobne probleme pa imajo skoraj vse najdbe.

rokopisi NagHammadi

Problem apokrifov NagHammadi:

V skoraj meter visokem glinenem vrču sta dva moška pri izkopavanju prsti ob Nilu decembra leta 1945 našla trinajst skoraj popolnoma ohranjenih, v usnje vezanih knjig. Rokopisi so pisani v koptščini. Na 1240 straneh  je  napisnih 52 del od tega  40 doslej javnosti povsem neznanih. Ker so bili kodeksi najdeni v bližini kraja NagHammadi (severni Egipt v bližini bolj znanega  Abydosa), so po tem kraju tudi poimenovani. Del tekstov je bil takrat skurjen. Njihovo vrednost pa je prepoznal Jean Doresse. Sledila je neverjetna zgodba lahko bi rekli skoraj detektivka - teksti  so bili dejansko prevedeni šele  konec 90 let.  Kaj so počeli vmesnih 50 let, del tekstov se je v teh letih porazgubil…

 

rokopisi NagHammadi

 

 Na podobne probleme je naletela še ena zgodovinska knjiga  Kumranski rokopisi, če na ploščo Salamonovega templja, ki je bila najprej spoznana za original po radiokarbonskih ipd analizah, nato pa  preveč vehementno za ponaredek s strani oseb, ki niso sposobne ponarediti, niti najmanjši del te plošče,  spoznamo, da na področju  pisanja zgodovine divja prava vojna. Načini delovanja proti naivnim srečnim najditeljem zakladov zgodovine,  so poznani iz  vojaške doktrine: zaseči, diskreditirati, potvoriti, uničiti vsaj del celote…  Ampak to ni izum le sodobnih kreatorjev  pravih informacij. En najstarejših  epov o Gilgameshu je bil  še pred stoletji uničen ravno na najbolj magijskih delih besedila... Zanimivo je  delovanje, točneje nedelovanje institucij, ki bi morale v teh primerih ukrepati npr. policije, sodstvo, morda(?) celo kakšne cerkve. Le zakaj takšno sprenevedanje in takšne podlosti? Odgovor je preprost, toda  za marsikoga zelo neprijeten. Dejstva vse bolj ovirajo potvarjanje zgodovine.  Potvarjanje, ki se je dogajalo tisočletja in mukotrpno. Tudi odpiranje te téme očitno odpira dobo t.im. Kristusa in s tem nove luči, nove osvoboditve.

 

 

 

EVANGELIJ PO JUDI

 

ZAČETEK: INCIPIT

 

Skrivna velika božanska misel1 o razbirki besed2 ki jih je Jezus izrekel med pogovorom z Judo Iškarijotom3  v  osmih dneh4, tri dni pred njegovim trpljenjem4b.

 

1 v originalu sahidsko koptskega teksta  je tu uporabljena  grška beseda  logos

2 gr. Apophasis pomeni razbirka oz. poiskati pravo in  izbrati, Pogovor je trajal teden dni, tako bi bil tekst lahko mnogo daljši, apophasis megkle, ki se uporablja v nekaterih drugih spisih  pa se lahko prevede z použiti razbirko

3 fonološko Juda pomeni pregnan oz. razseljen, Isharijot pa samosvoj oz. podoben samemu sebi, torej je duhovno neodvisen in zato ni podoben  tropom takšnih in drugačni  ovčic podrejenih temu ali onemu duhovnemu vodji. Kot tak pa bo (tako kot vsi drugi samosvoji),  dolgo časa v položaju tujka, nekoga, ki je zaradi duhovne samostojnosti nezaželen zapostavljan, preganjan in uničevan

4 pogovarjala sta se teden dni kateremu je dodan simbolični t.im. osmi dan – simbolno to govori, da sta se poleg dnevnih pogovorov pogovarjala tudi  ko fizično nista bila skupaj, na mističnem  nivoju v podoživljanjih in razmislekih  ko sta se »pogovarjala« sama brez prisotnosti drug drugega.

4b križanju Jezusa se ta evangelij izogne, saj je le prebirka najpomembnejšega pogovora oz. soočenja dveh konkurenčno različnih osebnosti preprostega, toda  sebi podobnega Jude in ter predstavnika svečeniške ločine, svečenika in magika  Jezusa

 

 

JEZUSOVA ZEMELJSKA SLUŽBA

 

Ko se je Jezus prikazal na zemlji, je za odrešitev člo­veštva delal čudeže in osupljiva dela. In ker so nekateri [hodili] po poti pravičnih, drugi pa so hodili v svojih pregrehah, je poklical dvanajst učencev5

Začel jim je pripovedovati o mističnih doživetjih oz.  prividih6  onstran sveta in kaj se bo zgodilo na koncu. Pogosto se učencem Jezus ni prikazal kot on sam, temveč so ga našli med seboj kot duha zaradi želje po svoji duhovni dopolnitvi7.

 

5 Simbol dvanajst je simbol običajnega budnega dela dneva. Učence je izbral tako, da so predstavljali  vzorčni nabor tamkaj živečih v visoko duhovnost neposvečenih ljudi, nihče med njimi ni bil svečenik.

6  emmusterion, izposojenka iz grščine

7 Sahidsko koptska beseda hrot  označuje otroka, simbolna postavitev črk besede pa pove, da so takrat menili, da je temeljna značilnost otroka  hlastanje po  duhovni dopolnitvi, ker so  apostoli hlastali po duhovni dopolnitvi svečenika Jezusa se jim je v ritualu priklicevanja prikazal  kot duh. Analizo fonemov besed imenujem fonološka analiza. Na takšen način se lahko bere  večino starih alfabetskih jezikov, besede so namreč označevalci, takrat pa so jih šifrirali  tako, da si s poslušanjem »ptičjega jezika« lahko  dokaj dobro uganil njihov simbolni pomen..

 

PRVI PRIZOR: Jezus se pogovarja s svojimi učenci. Zahvalna molitev ali evharistija

Nekega dne je bil s svojimi učenci v Judeji in našel jih je, kako so zbrani sedeli ob duhovnem pogovoru in iniciacijskem obredu z Bogom8. Ko se je [približal] svojim učencem, [34] ki so zbrani sedeli in častili pogovor z Bogom9 molitev nad kruhom, se [je] zasmejal10.

Učenci so [mu] rekli: Učitelj zakaj se smejiš [našemu] prejemanju blagoslova? 11 Delamo to, kar je prav."12

III

Odgovoril jim je in dejal: "Ne smejim se vam. <Vi> tega ne delate zaradi lastne vo1je, ampak zato, da [bi] dobili zahvalo vladarja tega sveta."13

Dejali so: "Učite1j, ti si [bil ustvarjen in zato si tudi ti] sin našega Boga 14.

Jezus jim je dejal: "Kako me poznate? Utihnite15 vam pravim, noben človeški rod, ki jih predstavljate (oz. podrejeno,  ki je med vami), me ne pozna, prepoznajo me lahko le rod razsvetljenih 16.

 

8 euergumnaze etmntnout

9 euereukharisti

10  v njihov obred je Jezus podvomil

11 eukharistia

12  Delajo to kar je del splošnejše  tradicije

13 Molili so k t. im. Bogu Stare zaveze 

14  Jezusa po vsej verjetnosti prepričujejo da je tudi on sin Boga  Stare zaveze. 

15 hamen je sahidsko koptska beseda, ki je vsebinsko zelo podobna hebrejski amen in ukazuje utihni, umolkni

16  tgenea etemmau je svečeniški stan, ki je imel edini pravico spoznavati tehnike visoke duhovnosti, magije…

 

 

 

Starozaveznega boga so imenovali tudi Posejdon, Tlaloc, Thor, Oziris, Prometej... Tu je sličica simbola delovanja Boga Očeta tik za glavnimi vrati  starejših RK cerkva.

Starejše in izvornejše posode z žegnano vodo - krstilnice so običajno v obliki t.im. Jakobove školjke.

 

Iz vaške cekve  v Krkavčah, Slovenija

 

 

Več, o tej ali podobnih temah, na  okroglem omizju ali pa  na predavanju

 

 

 

Avtor komentarjev in poskusov fonoloških prevodov:  
Vladislav Stres

 

 

O ATLANTIDI 


domov