DEMONOPOLIZIRANJE CERKVE/A,
INFORMACIJ, ESTABILISMENTA, TRGOV...
 

Demonopoolizacija bi bistveno zmanjšala dogmatskosti ter nekatere naboje fanatizmov kar je za sodobno družbo konsenza nujnost.

 

 

Osnovni tekst je bil napisan že pred leti, danes 06. 10. 2008 sem ugotovil da se stanje vsebinsko ni spremenilo, tekst sem talko preveril z novimi podatki in ga obnovil:

Ker sem želel verske skupnosti v Sloveniji povprašati glede stališča  glede problematike glede gensko spremenjenih organizmov sem želel najti e. naslove verskih skupnosti. 

Na spletnih straneh Urada za verske skupnosti sem našel  seznam 43. registriranih verskih skupnosti, toda samo 18. izmed registriranih ima (na današnji dan 06. 10. 2008) na Uradu objavljeno tudi povezavo na svojo spletno stran, nikjer pa ne najdem telefonskih številk, niti nujne kratke predstavitve, niti kratke obrazložitve izpolnjevanja kriterijev ter sižeja kriterijev, niti letnih poročil o delu (doseženi uspehi, problematika...).

Skušal sem ugotoviti e. naslove za verske skupnosti, ki jih na spletnih straneh Urada ni. Teh pa nikakor nisem mogel dobiti, niti preko TISa, razen zelo redkih primerov. Ugotovil pa sem, da nekatere na prijavljenem sedežu nimajo prijavljenega niti telefonskega priključka. Ko sem  našel telefon od ene izmed njih pa so mi preko telefona odgovorili da maila nimajo, da delujejo individualno...  Ugotovil sem da naša države ne spoštuje temeljne ustavne pravice državljanov - Svobodna izbira vere.  Informacije Urada o alternativah so nepopolne oziroma kaotične v tolikšni meri, da je dejanski dostop do alternativnih  verskih skupnosti  omejen ali pa celo nemogoč.
 

Na spletnih straneh  Urada Vlade RS za verske skupnosti je zapisano:

"Urad Vlade RS za verske skupnosti s svojim delovanjem pomaga pri zagotavljanju visokih standardov spoštovanja svobode pri izpovedovanju vere v zasebnem in javnem življenju v Republiki Sloveniji."

Glede na dejstva kot je npr. ta da niti na spletnih straneh javnosti  posamezne skupnosti niso niti najosnovnejše predstavljene, niti niso objavljeni kontaktni podatki le teh kot je www stran je je jasno je trditev zagotavljanja visokih standardov povsem neprimerna.

 

na strani organizacija pa: "Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti je strokovna služba Vlade Republike Slovenije... Direktor vladne službe je odgovoren predsedniku vlade, ministru ali generalni sekretarki oziroma generalnemu sekretarju vlade. Urad Vlade Republike Slovenije za verske skupnosti opravlja naloge samostojno..."

Iz spletnih strani ni jasno razviden komu je direktor Urada odgovoren. Z ničemer ni utemeljena strokovna samostojnost Urada, o nesamostojnosti govori tudi dejstvo, da po novem sploh nima svojih spletnih strani.

 

 

 

REZIME:

OPREDELITEV PROBLEMA: Urad javnosti ne nudi osnovnih preglednih informacij o verskih skupnostih v Sloveniji. 


PREDLOG:  Osnovni kontaktni podatki kot je telefon in dejanska dostopnost verske skupnosti ter kratka predstavitev ciljev, števila članov, višini članarine, virov financiranja in delovanja bi morali biti obvezni sestavni deli registracije in delovanja posamezne verske skupnosti.

Na spletnih straneh bi morali biti objavljeni tudi članki problemskih diskusij glede kriterijev za registracijo posamezne verske skupnosti in razprave ter odločitev glede problematike spoštovanja Ustave RS. Na spletu bi morala biti objavljena poročila Urada za preteklo leto, prav bi pa bilo da bi bile objavljene tudi odločbe o registraciji in osnovni podatki vlog za registracijo ter razlogi za zavrnitev zavrnjenih. Prav bi bilo da bi poročila vsebovala revidirane podatke o porabljenih finančnih proračunskih sredstvih. Del poročila bi moralo biti  tudi poročilo o učinkovitosti duhovne oskrbe v oboroženih silah, zaporih, bolnišnicah,  socialnovarstvenih zavodih, ki opravljajo institucionalno varstvo in policiji

 

Del urada bi moral biti tudi inšpektorat, ki bi skrbel za sankcioniranja v primeru kršitev verske svobode (priporočila, opomini, kazni) ter Ustave RS in predpisov s področja verskih skupnosti.

 


OPREDELITEV PROBLEMA: V revizijskem poročilu Predlog zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za leto 2007 Urad vsebinsko ni niti omenjen.

 

PREDLOG:  Del revizijskega obravnave bi morala biti tudi finančne transakcije Urada za verske skupnosti

 

V letnih poročilih Varuha človekovih pravic lahko preberemo spodnje kršitve:

  • 2006 (Svoboda vesti, neustrezno izdajanje dovoljenj za izvajanje konfesionalne dejavnosti v osnovni šoli, verska propaganda župana občine.)

  • 2005 (Pravica muslimanske skupnosti do bogoslužnega objekta, ustavne razsežnosti duhovne oskrbe v slovenski vojski, sistemska neurejenost verske svobode, ki se kaže v neenakopravni obravnavi različnih verskih skupnosti, verska nestrpnost v medijih, sobotno delo učitelja.)

  • 2004 (Slabo delo vladnega Urada za verske skupnosti - neenako obravnavanje pri dodeljevanju prispevkov države za socialno zavarovanje duhovnikov. Nasprotovanje graditvi islamskega verskega izobraževalnega centra in mošeje ter verskega izobraževalnega centra Jehovovih prič.)

  • 2003 (Slabo delo vladnega Urada za verske skupnosti - neenako obravnavanje pri dodeljevanju državne gmotne pomoči, neenako obravnavanje pri dodeljevanju sredstev za socialno zavarovanje duhovnikov, nereševanje odprtih vprašanj verskih skupnosti, neodgovarjanje na vloge za prijavo ustanovitve verskih skupnosti. Nasprotovanje graditvi islamskega verskega izobraževalnega centra in mošeje.)

 

Na spletnih straneh Urada ne zasledim odgovorov očitkov Varuha.

Kljub utemeljenemu razmisleku o izjemno slabem delu je dr. Drago Čepar direktor Urada brez prekinitve že več mandatov.

 

 

VEČ

avtor razmisleka:

Vladislav Stresp.s.: Dne 06. 10. 2008 Objavljen seznam registriranih verskih skupnosti

 

PODATKI IZ REGISTRA CERKVA IN DRUGIH VERSKIH SKUPNOSTI

leto vpisa v evidenco verskih skupnosti

zap.

št.

vpisa

IME

 

NASLOV SEDEŽA

1.

Katoliška Cerkev

 

Ljubljana, Ciril Metodov trg 4

1976

2.

Evangeličanska Cerkev v Republiki Sloveniji

Murska Sobota, Slovenska ulica 15

1976

3.

Judovska skupnost Slovenije – Judovska občina Ljubljana

Ljubljana, Tržaška cesta 2

1976

4.

Zveza baptističnih cerkva v Republiki Sloveniji

Celje, Janševa ulica 1

1976

5.

Srbska pravoslavna cerkev Metropolija Zagrebško - Ljubljanska

Ljubljana, Gruberjevo nabrežje 20

1976

6.

Islamska skupnost v Republiki Sloveniji

 

Ljubljana, Proletarska cesta 4

1976

7.

Binkoštna cerkev v Republiki Sloveniji

 

Novo mesto, Trdinova ulica 27

1976

8.

 

Krščanska adventistična cerkev

Ljubljana, Njegoševa cesta 15

1976

9.

Jehovove priče – krščanska verska skupnost

Kamnik, Groharjeva ulica 22

1976

10

Kristusova cerkev bratov

 

Mali vrh 1a

1981

11

 

Novoapostolska cerkev v Sloveniji

Maribor, Glavni trg 3

1982

12

 

Svobodna cerkev v Republiki Sloveniji

Zasip, Stagne 18

1983

13

 

Skupnost za zavest Krišne

Ljubljana, Žibertova ulica 27

1983

14

 

Svobodna katoliška cerkev

Ljubljana, Linhartova cesta 64

1984

15

 

Mednarodna šola Zlatega rožnega križa LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Ljubljana, Celovška cesta 280

1987

16

 

Cerkev Jezusa Kristusa  svetih iz poslednjih dni

Ljubljana, Celovška cesta 43

1991

17

Univerzalno življenje

 

Ljubljana, Celovška cesta 87

1991

18

 

Združitvena Cerkev

Škofljica, Dolenjska cesta 419

1991

19

Nacionalna Bahajska skupnost v Republiki Sloveniji

Ljubljana, Bohinjčeva ulica 8

1992

20

Ordo Templi Orientis

 

Ljubljana, Kotnikova ulica 21

1992

21

 

Reformatorska krščanska cerkev Slovenije

Motvarjevci

1993

22

 

Šri Radhakunda – Skupnost za zavest Šri Gourange

Labor 46

1994

23

 

Makedonska pravoslavna skupnost v Republiki Sloveniji »Sveti Kliment Ohridski«

Ljubljana, Hruševska 43d

1994

24

Buddha Dharma – Zveza budistov v Republiki Sloveniji

Ptuj, Hajdoše 68

1995

25

 

Scientološka cerkev

Koper, Ulica za gradom 21

1995

26

Cerkev Jezusa Kristusa »Živa voda«

 

Portorož, Pot k izviru 23

1995

27

Krščanski center Nova Generacija

Ljubljana, Ulica Franca Mlakarja 3

1995

28

 

Evangelijska baptistična skupnost

Celje, Pohorska ulica 6

1997

29

Mednarodna krščanska skupnost

Log pri Brezovici, Cesta v Lipovce 20

1997

30

Bela Gnostična Cerkev

Poljšica pri Podnartu 8

 

1999

31

 

Sakrament Prehoda

Maribor, Ulica bratov Greifov 14

1999

32

Krščanska cerkev Kalvarija

 

Celje, Hribarjeva 8

2003

33

Budistična kongregacija Dharmaling

 

Ljubljana, Melikova ulica 1

2003

34

Hinduistična verska skupnost v Sloveniji

 

Ljubljana, Derčeva ulica 41

2003

35

Krščanski Center Ljubljana

Ljubljana, Ob železnici 18

 

2003

36

 

Univerzalna verska skupnost vzhajajočega sonca

Hočko Pohorje 64

2003

37

 

Raeljanska religija v Sloveniji

Ljubljana, Dunajska cesta 106

2004

38

»Cerkev Nove zaveze« - Slovenija

 

Verd, Cesta na Barju 7

2004

39

 

Sveta Cerkev Annasann

Celje, Novi trg 16

2004

40

 

Reformirana evangelijska cerkev

Ljubljana, Polje cesta VI 10

2004

41

Slovenska muslimanska skupnost

 

Ljubljana, Pražakova ulica 14

2006

42

Cerkev Novo Življenje

Murska Sobota, Industrijska ulica 2

2006

43

 

Duhovna skupnost Oriš – energij narave

Podčetrtek, Tržaška cesta 91

2007

 

Z izbiro imena cerkve ali druge verske skupnosti, si lahko ogledate domače spletne strani tistih cerkva in drugih verskih skupnosti, ki so naslove posredovale Uradu Vlade RS za verske skupnosti.

Na spletnih straneh

ZUNANJE MINISTRSTVO ZDA O SVOBODI VEROIZPOVEDI V RS

najdemo glede leta 2007 spodnje trditve

Verske skupnosti se morajo registrirati pri Uradu za verske skupnosti, če želijo biti pravni subjekti. Registracija daje takim skupinam več pravic:
- do znižanja davka na dodano vrednost (vključno s tujimi misijonarji), ki ga povrnjenega četrtletno prejmejo od Ministrstva za finance. 

Nov Zakon o verski svobodi določa, da mora vlada plačati prispevke za socialno zavarovanje za 1 verskega zaposlenega na 1000 članov verske skupnosti. Leta 2006 je vlada izplača približno 2 milijonov dolarjev za zavarovanje več kot 1000 verskih delavcev.

Leta 2006 je Vlada RS financirala  29 projektov verskih skupnosti v skupnem znesku približno $ 38.000.

Z 31. marcem 2007, je Vlada odločila glede 35.241 (92 %) denacionalizacijskih zahtevkov (vseh je bilo 38.306). Med njimi je veliko zahtevkov RKC. Skupna vrednost vseh premoženja in odškodnine, ki jo zahteva Rimskokatoliška Cerkev je bila $ 293 milijonov EUR.

Vloga - prijava za registracijo verske skupnosti, mora biti vložena pri Uradu za verske skupnosti, z dokazili o izpolnjevanju zahtev  Zakona o verski svobodi,

Po novem Zakonu o verski svobodi morajo verske skupnosti, da se lahko registrirajo kot pravni subjekt, izpolnjevati sledeče kriterije:
imeti najmanj 100 članov in verske običaje morajo upravljati v državi za vsaj 10 let), določiti ime skupnosti ime predstavnika v državi, opis temeljnih verskih prepričanj, in organizacijski akt cerkve ali skupnosti. Verske skupnostih, registrirane v skladu s prejšnjo zakonodajo so avtomatično registrirana v skladu z novim zakonom. Med obdobjem poročanja, je bilo 43 verskih skupnosti uradno registrirana, od 40 leta 2005 in 42 leta 2006. Dva zahtevka sta bila zavrnjena med poročevalnim obdobjem na podlagi tega, da ne izpolnjujeta kriterijev za status verske skupnosti.

Do sedaj ni bilo vrnitev judovskega premoženja, ki je bilo zaplenjeno ali nacionalizirana med in po drugi svetovni vojni. V Slovenije je ok.300 Judov, približno polovico je vpisanih v Judovsko skupnost Slovenije - Judovska občina Ljubljana.

 


 
 

POLITIKA