demonopoliziranje ELIT

(zgolj postavljanje s titulami vodi v nevedno družbo navideznega elitizma, zato je prav da se izboljša pretok informacij,  ustanovi oziroma prenovi  politične stranke v stranke, ki bodo zastopale javni interes…)

 

UREDITEV  MEDIJSKEGA PROSTORA

Brez odgovornosti za  informacije, ki se dajejo v javni  prostor,  ni pristnega sodelovanja. Brez sodelovanja smo v razmerah kaosa, intrig in medsebojnega boja. več...
 

 


PROJEKT PREDSTAVITVE  SODOBNIH SLO UMETNIN NA  www IN DVDju

Najprej se predstavijo umetnine umetnikov, ki te možnosti  še nimajo. Projekt  se lahko sprva naredi  le za področje Ljubljane…

Večina kiparjev , ki so navedeni na spletnih straneh združenja kiparjev nima svoje spletne strani, niti se jim pri predstavitvi javnosti ne pomaga nihče...
Sam sem brezplačno dvema naredil predstavitvene strani več 2.

 

 

PROJEKT TRANSLATOR SLO/ANJ ...

Javno dobro postanejo (tudi) e. Slovar  SLO jezika in drugi predvsem splošneje uporabljivi slovarji, pravopisi…


Sodelovanje SLO Wikipedije, možnosti prodora projekta na EU raven; Google je na tem področju naredil bistveno več kot Vlada RS, prav pa bilo da se z njim vsaj sodeluje  več 

 


 

POUDARITI POMEN: POSAMEZNIKA, NARAVE  V CELOTI IN STROKOVNOSTI

 (spoštljiv odnos  do posameznika in narave je možen ob upoštevanju strokovnih znanj)
 

POLITIČEN PROGRAM  Z VGRAJENIMI VREDNOTAMI SPOŠTLJIVEGA RAVNANJA  Z LJUDMI IN NARAVO  Program stranke je temeljni akt njenega delovanja -  njena ustava… več
 

 

PROJEKT GENSKO SPREMENJENI ORGANIZMI

Na (deloma retorična) vprašanja , ki sem jih zapisal, sem v okviru Gibanja za zdravo SLO, prejel odgovore SAZU, Ministrstva za kmetijstvo in RKC. V nadaljevanju se lahko prejme odgovore od ostalih verskih skupnosti in od ključnejših SLO intelektualcev… več

 

PROJEKT UREDITEV SLOVENSKEGA IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA

Namesto, da se ukinejo, bi se pomen študijskih skupin moral poudariti, nujna pa je tudi ustanovitev  samostojno delujoče  učiteljske zbornice.

Del sodobnega iz. sistema pa so tudi preko www ustrezno urejeni, brezplačno dostopni  učbeniki, učni zvezki, vaje z rešitvami, gradiva...

Tu  najdete tudi nekaj avtorskih temeljnih predlogov izboljšanja izobraževalnega sistema.

 

 

 

 

UREDITEV PODROČJA VERSKIH SKUPNOSTI V SLO

V Sloveniji je trenutno 42 registriranih verskih  skupnosti , veliko od teh pa kot kaže deluje  le na papirju. Večina teh registriranih skupnosti je nesamostojna.

Med katerimi religijami in svetovnimi nazori posameznik v Sloveniji dejansko lahko izbira, so informacije pregledne in zbrane?

Demonopolizacija bi bistveno zmanjšala dogmatskosti ter nekatere naboje fanatizmov kar je za sodobno družbo konsenza nujnost več...

SPODBUJANJE RESNEJŠEGA PROUČEVANJA  ZGODOVINE CIVILIZACIJ  - urejene dostopne zbirke slik zgodovinskih eksponatov, diplomskih in drugih strokovnih nalog s področja zgodovine. Podobno se informacijsko uredijo tudi druga področja javnega dobra

»V Kiberpipi verjamemo, da je neovirano prenašanje znanja nujno potrebno za napredek družbe in posameznika v njej« (vir Kiberpipa)