KAJ JE LIBERALIZEM?
( tekst je bil predstavljen 12.6.2007 na programskem posvetu združenja ZARES)

 

Uvodna trditev

Liberalizem  temelji na MOČNIH OSEBNOSTIH.  Močna oseba  ni ustrahovana, apatična ima svoje lastne vrednote oz. vrednostni sistem in ne zatajuje svoje časti in integritete.  Toda živimo v povsem drugačnih časih. Tisti, ki lahko plača na tuj račun zahteva pokorne. Kakšen je simbol  antiliberalizma -  fašizma, totalitarizma? Butarica zvezanih  razsekanih vejic.

 

Torej butara in sekirica.  In te  simbole imamo še dandanes na pročeljih  znamenitih stavb – celo nekaterih vlad v EU.

Torej  marsikje ni cilj  okrepiti osebnost posameznika, oziroma omogočiti njegov razvoj, ampak povsem nasproten -  podrediti v suženjstvo. Novinarji, učitelji, prebivalstvo nasploh je v neliberalnih državah  ustrahovano. Tako se doseže pokornost. Na drugi strani pa je še korenček – plačilo za  to, da si tiho, za to da izvajaš nenapisana navodila. Namesto da bi bili v svobodni državi, smo še vedno v državi oligopola dveh političnih, gospodarskih elit.  Monopol  pred  desetletjema se je zamenjal z oligopolom. Ali imamo lahko v takšni državi svoje vrednote ali se lahko javno zavzemamo zanje? Odgovor je NE! Ne smemo, v nasprotnem nas potepta valjar, ki pride z  DESNE  ali z LEVE – normale (norme)  namreč ni.  Kljub temu, da se na veliko vse bolj blebeče o sredinskosti smo še daleč od nje zaradi partitokracije v političnih strankah in opisanega oligopola dveh edinih  možnosti.  Posameznik je lahko le član levega ali pa desnega lutkovnega gledališča; biti mora taktičen – torej tiho in  sprejeti zgornja dejstva.  Ljudje volivci pa tega ne maramo in bomo z veseljem nagradili  dejansko vzpostavitev trga političnih strank v Sloveniji.  Sam sem namreč levo – desen! Le zakaj? Ker hočem biti na sredini. In ko bo  prišlo do dejanskega trga političnih strank se bomo volivci  sprehajali od stranke do stranke toliko časa da boste začeli služiti ljudem in ne le sebi samim. Če bomo  državljani  spoznali da nas – državljane spoštujete, da delate v  dobro vseh,  vas bomo kljub manjšim  zdrsom volili - in ne volili z  10%  podporo, ampak  s 50% in več. No, no ta podpora bo morda manjša, če bo opisano tržno priložnost  zagrabila še kakšna skupina  politikov.
 

Torej liberalnost da, ampak dejanska liberalnost in ne  le blebetanje o tem. Ob tem pa se moramo vprašati  kaj so meje liberalnega – do kot podpirati  posebnosti osebnosti.  Družba mora seveda delovati  kot širok dogovor. Najti je treba ključne vrednote, ki združujejo, saj so nam skupne. Razen  mafijskih botrov si vsi želimo  tako pravne (prave, pravilne, pravične) države kot subsidiarnosti prenosa pooblastil navzdol. Država se kot veste gradi od spodaj navzgor. Želimo si  spoštljivega ravnanja  z  naravo katere del smo tudi mi sami. Vsi si želimo da so minimalni pogoji za življenje dostopni vsem ljudem. Torej imamo socialni čut? 

Vsi si želimo  uspešnosti. Toda kaj je dejanska uspešnost?  Visok dobiček ene organizacije ni  relevantno merilo uspešnosti. Če imamo npr. na drugi strani uničeno okolje in morebitne druge negativne obremenitve. Stroške sanacije negativnih učinkov moramo odštevati od dobička organizacije. Da pred odločitvami o dejanski uspešnosti moramo narediti bilance negativnih in pozitivnih učinkov. VIR–USpeha je lahko upehan, lahko je celo virus, ki peha v propad. Propad (ROP – pad) pa je posledica ropanja, pa tudi posameznih pretirano egocentričnih osebnosti zaradi katerih gre pač vse navzdol. 

 

Kaj so pozitivne in kaj negativne posledice navzkrižnih obtoževanj med  t.im. levo in desno "polutko" naše države? Pozitivno je to, da se bo morda rodila sredina, ki bo stavila na dejanske argumente in  pravičnost ter informacijam dala možnost pretoka.  Kaj je negativno? Slovenija se trenutno izčrpava, energije prerekanj bi lahko  usmerila v konkretne projekte demokratizacije, liberalizma, pravne države in družbe konsenza.   Podoba Slovenije v svetu postaja  čudna.  Namesto izjemnih priložnosti - javni stečaj, zaenkrat na očeh le bolje obveščenih v EU.  Pač po pritožbah na EU sodišču varstva človekovih pravic smo po številu prebivalcev daleč na prvem mestu v EU ipd. 

 

Smo v dobi kloniranja. Vprašati se moramo ali smo sploh lahko še posamezniki ali smo lahko samo del fašistoidnih butaric? Izbris posameznika je izbris stebrov na  katerih počivamo. Torej prosim naj ta stranka državljanom kot posameznikom omogoči dejansko možnost odločanja  tudi tako, da volivci dobimo možnost  glasovanja za predčasni razpust parlamenta. Če parlament ne uživa več kot 50%  podpore državljanov, pač ni več legitimen. In naši  dosedanji, zaradi zgornjega razloga, dolga obdobja niso bili legitimni.  Bili so le legalni. Stranka Zares bo tako morala  zavzeti za  spremembo volilne zakonodaje, da omogoči ustrezni referendum kot skrajno možnost   nadzora oblasti s strani državljanov – volivcev tudi med mandatom samim.   

 

Zveri so prišle na oblast in naredile fašizem in nacizem (PPT  predstavitev fašizem 2,5 Mb).

Vladislav Stres