SIMBOLI ABSOLUTNE OBLASTI

PODSTAT  LOŽ, KI ONEMOGOČAJO DEMOKRACIJO
TAKO PRI NAS V SLOVENIJI, KOT V ŠTEVILNIH DRŽAVAH PO SVETU

Simboli kot so butarica in sekirica, monarhistični simbol absolutistne oblasti - bula, ki so jasno razvidni pred palačo oblasti v Ljubljani... se dotikajo ključnega vprašanja DEMOKRACIJA DA ALI NE? To pa ni zgolj slovenski ampak več in manj svetovni problem. Oglejmo si simbole zadnjega imperija na našem področju Avstroogrske cesarske palače Hofburg na Dunaju.

 
Imperialna, oz. cesarska palača Michaelertor Hofburg, Dunaj


Palača je bila med leti 1438 - 1583 in 1612 - 1806 sedež   cesarjev in kraljev. Oglejmo si kipe nad glavnim vhodom. Tudi tu opazimo številne butarice s sekirico.  Le kaj pripovedujejo umetnine skušajte ugotoviti kar sami.

Dotaknil se bom le detajla. Izvajalci navodil t.im. muze so se delili na dve različni skupini. Mož na levi je zavzet iskalec skrivnosti in vodja  lože, ki vsakega neustrezno mislečega tako ali drugače onemogoči.  Z levico tako simbolno dviga  tkanino izpod katere se kažejo zidaki, v desnici pa drži sekirico, ki ji butarica okoli z zlatim trakom povezanih leskovih palic služi za tok. Obraz moža je namrščen in neizprosen. Lahko bi mu dali ime Kain. Na desni  je mož, ki je z levo roko butarico odložil in jo pokriva s tkanino, kot da bi jo želel pozabiti. Desnica mu počiva na kolenu, kot da govori da se zanaša sam nase. Obraz je sproščen in glede preko - kot da opazuje dejavnost svojega "brata" na drugi strani. To govori da je nedejaven morda nemočen. Lahko bi ga imenovali "Abel".

Svojo pripoved imajo tudi kipi ob vhodih ter na palači sami ali v njeni neposredni bližini:


 

Simbol butarice, okrog katere je povezanih 10 posekanih leskovih palic, je simbol obvladovanja ljudi okrog samega sebe, je simbol nasilja nad duhovno in materialno šibkejšimi - odvisnimi.  Deset povezanih leskovih palic predstavlja deset ljudi, ki so povezani v ložo, sekirica pa je oseba, ki ložo vodi. Zlata barva sekirice in trakov, ki palice povezujejo govorijo da so povezani duhovno ter materialno. Osebe v loži t.im. palice so materialno in duhovno odvisne od svojega šefa - t.im. sekirice. 

Cincinnatus, Cincinnati, Ohio, ZDA

Simbol butarice in sekirice najdemo tako na Imperialni palači na Dunaju, kot na Narodni skupščini bivšega predsedstva SFRJ v Beogradu, kot in na številnih pomembnih krajih, ki simbolizirajo oblast. Najdemo pa jo tudi na Vladni oz. predsedniški palači v Sloveniji. Že za časa faraonov in kasneje starih grkov in rimljanov je prevladovala miselnost da se do oblasti in moči lahko pride le preko trmoglavosti - perfidnega nasilja.

 

Kunsthistorisches Museum, Dunaj


Luxor, Egipt

Rimska volkulja, Rim

David, Michelangelo Bounarotti, Firence

Tako ovnovstvo - Kain, kot  ovca - Abel (simbol nežnosti in čistosti)  pa sta v vsakem Človeku. Kaj bo izbral nasilje ali nežnost je izbira človeka samega.  Tudi obraz Davida zgoraj govori o navedeni dvojnosti - mrščenje obrvi - ovnovstvo in npr. srčki v očeh ali nežnost ustnic - nežnost.


Množično je bil simbol uporabljan predvsem v Italiji za časa Musollinijevega fašizma, v podobno nasilni obliki srp in snopi pa v fašistični Nemčiji za časa Hitlerja. Tudi simboli srp in kladivo niso simboli sožitja in demokracije, ampak zatiranja vsega kar ni skladno z vizijo oblasti (kladivo) in sekanja glav (srp);  

Pristojnim v RS sem preko elektronskih pisem problem fašističnih simbolov pred palačo Predsednika države oz. Vlade RS predstavil novi vladni ekipi 19.6.2007.  Dne  12. 09. 2007 sem prejel  odgovor Direktorja direktorata za kulturno dediščino Damjana Prelovška, ker odgovor ni bil vsebinski in me je napotil na drug urad sem pisal še na naslov, ki ga je predlagal... odgovor še vedno pričakujem. s podaljšanim rokom najkasneje v 2. Toda to je zakonodaja, delovanje oblasti je včasih nekaj povsem šerifovskega. Ker sodni sistem (ne)deluje tako kot deluje in ker so inšpektorati prešibki je seveda takšno stanje  lahko še vnaprej nadaljuje. Dejstvo, ki govori samo zase je tudi to, da odgovora nisem prejel, v letu 2008 je oblast fašistične simbole na vladni palači obnovila. 


ZGODOVINSKI RAZVOJ SIMBOLA - BUTARICA S SEKIRICO

Simbol izvira iz Etrurije in se je skozi zgodovino zelo modificiral, tako oblikovno, kot pomensko. Toda vseskozi je to simbol močnega posameznika, ki ima okrog sebe šibkejše pripadnike katere obvladuje in za njih skrbi. Za časa rimskega imperija pa je postal del ustroja absulutistično diktatorske oblasti. Kljub civilizacijski moči na posameznih področjih je rimski imperij poznal suženjstvo, segregacijo žensk in kasneje tudi intelektualcev...

Prav je da si naša demokratična oblast postavi vprašanje o ustreznosti simbolov s katerimi se kot uporabnica palače predstavlja. Framaconske (fra macon - varuh hiše) lože imajo podobno strukturo povezav posamezne delujoče celice, kot jo simbolizirajo med seboj hierarhično povezane butarice s sekiricami, vladarska palica - bula... Več o tem glejte PPT  predstavitev na internetu, če pa bi koga morda kaj zanimalo povem, da imam še mnogo več zgodovinskega in tehtnega materiala na to temo. Ukvarjam se namreč z vizualizacijo umetnosti in imam v številnih primerih povsem drugačen pogled  na  našo daljno preteklost kot je akademska, torej poznam izvore fašističnih simbolov, ki so dobili dokončno simbolno podobo okrog 4. - 3. stoletja pred novim štetjem oz. pred Jezusom

Nasilje rodi nasilje in povsem onemogoča družbo konsenza, ki je dolgoročno edini smiselni cilj razvoja družbe. Prosim vas da pripomorete da nasilne simbole zamenjamo z miroljubnimi, kot so lipov list ali cvet, orehovo jedrce ali pa golob miru ipd. Nasilni simboli se morajo odstraniti v muzeje, saj niso del nastajajoče demokracije.  Kip ženske, ki v rokah drži sporne simbole pred palačo najvišje oblasti v Sloveniji bi si namreč z veseljem ogledoval v muzeju, pred palačo Predsednika republike RS oz. Vlade RS pa je posmehovanje demokraciji, ki gradi na partnerskem odnosu do državljanov. Če pomislimo na t,o da med mandatom volivci dejansko ne moremo odpoklicati oblasti in na to da so nas kot volivce vsake 4 leta do sedaj uspešno potegnili za nos (saj smo po začetni evforiji nad delom oblasti stalno več in manj razočarani), potem nam postane jasno, da izza naših hrbtov v t.im. elitnih krogih potekajo procesi, ki niso niti malo ljudski, kaj šele demokratični. 

Partnerski odnos je možen šele, ko se državljani lahko identificiramo z oblastjo, to pa je možno le v odnosih medsebojnega spoštovanja. Sekanje  nog - identitete, pahnenje v materialno in duhovno odvisnost kar predstavlja butarica s sekirico, je povsem v nasprotju s temelji mlade demokracije v RS.

Če pa s simboli ni nič narobe se pa čudim dejstvu da glavni vhod v  Vladno palačo iz Prešernove ulice ni predstavljen  na internetni predstavitvi Vlade RS - slika, ki predstavlja Vladno palačo  - Republike (Respublice - javna zadeva) je slika stranskega manj pomembnega vhoda ipd.
 


izgled fašističnega kipa pred vladno/predsedniško  palačo RS
leta  2007 leta  2008

 

Ob glavnem vhodu v vladno oziroma predsedniško palačo ob Prešernovi cesti v Ljubljani, sta dva kipa "muz", obe imata na glavi kroni, s pomembnimi simboli. Pa si oglejmo pomen teh simbolov.

Kip muze na levi ima na glavi krono z značilnim fašistoidnim križcem na vrhu krone. Križec tak kot je predstavlja udejanjanje absolutne oblasti. Krona je nadgradnja simbolov sekirice in 10. leskovih palic okrog nje. Krono sestavlja 7 osnovnih zvezd in 8. čelna zvezda, ki ostale povezuje z najvišjo sfero - enakokrakim križcem v obliki kolesa.

V levici "muza" drži vladarsko palico - bulo, ki je simbol monarhov. Bula simbolizira moč odrejanja kaj je prav in kaj ne.  Ob strani vidimo levji glavi, ki simbol moči dopolnjujeta tako da povesta da se ga brez milosti do drugače mislečih uveljavlja v konkretnem življenju. 
V desnici "muza" pestuje meč, ki je povezan podobno kot butarica in ovešen z zelenečo vejico kar simbolizira, da ima vlada(r) svojo četo eksekutorjev in da v njihove vrste prihajajo stalno novi "kadri".

Ali potrebujemo MOČNE ali ŠIBKE vladarje, takšne da bodo primorani prisluhniti? Ali Demokracija dovoljuje VLADARJE z brezmejno oblastjo. Oblastnike, ki poljubno razlagajo zakone, poljubno delijo privilegije, denar in priznanja?Kip muze na desni združuje simbole
Vestalke in fašizma.  Njena krona simbolizira prejemaje sveta, na sredi krone pa vidimo sveto seme. Ti simboli so pozitivni in lepi, toda kaj ko so združevani s simboli nasilja v smislu cilj posvečuje sredstva. Ta kombinacija perverznega zlorabljanja duhovnosti je imela za posledico strašna grozodejstva in so v takšnih kombinacijah zaradi kvalitetnega zavajanja nevarni.

V levi roki "muza" drži butarico, ki simbolizira ideološko in materialno nesamostojne osebe povezane v ložo, v sredini  "leskovih" palic vidimo sekirico - vodjo, ki "palice ustrezno obreže - osebne vrednote zamenja za vrednote  lože, poreže tudi materialno podstat - korenine. Ob butarici  vidimo simbol obilja - rog obilja. V desnici "muza" drži knjigo z napisom CODEX, kar simbolizira pravni red, le ta mora biti takšen da  združbe (ki bi morale biti prepovedane lahko nemoteno in učinkovito delujejo).


Simbolika govori, da imamo dve vrsti ljudi vladajočo, med seboj hierarhično povezano ELITO in  PODLOŽNO - NEVEDNO LJUDSTVO. To nevedno ljudstvo lahko elita poljubno  vzgaja in selekcionira.

Ker so simboli ob glavnih vratih najvišje oblasti v državi sporočajo da je DEMOKRACIJA v Sloveniji le šala sodobnega sveta, ko se ljudem govori eno, dela pa drugo. Ker simboli zasmehujejo našo ustavno ureditev, prosim in predlagam, da se jih da tja kamor spadajo - v muzej.

Krožna zvezda krone prve muze je zelo podobna tako vsebinsko, kot pretežno oblikovno s simbolom Kainističnega gibanja - fašistične SS, kot je tudi spodnji.
 

Simbolika vladarjev kot absolutistov - monarhov, ki razpolagajo s končno resnico je bila način organiziranja oblasti v monarhijah oz. kraljevinah še pred fašističnimi gibanji, ki so povzročila I. in II. svetovno vojno.

Drevo življenja, kot drevo osrednje modrosti je bilo lahko okrašeno s 58 diamanti, kot zgornji posvetitveni nacistični križec, ki je bil podarjen "prečastitemu" varuhu najsvetejše modrosti- nacističnemu generalu Hansu Ulrichu Rudelu. Ker nihče med nami ni neskončno pameten potrebujemo DEMOKRACIJO -  pogovor na podlagi dejstev. Nujno moramo iskati skupne cilje, ki razvojno obogatijo čim več ljudi ter narave tu in sedaj. Nacizem je preganjal predvsem demokracijo, z ljudmi je manipuliral in tudi danes imamo veliko prikritih nacističnih ravnanj, ko se ljudem prikrivajo pomembne informacije in zavaja ter se jih tudi tako postavlja v položaje ubogosti, ki je nato šefom- članom elit dokaz za njihovo nadmoč, nato je za samozaverovane bednike potreben le še korak za utrditev v prepričanja da so pomembni in močni  zato ker so v bistvu nadrasa. Nadrasa pa ima nadpravice in nadpotrebe in za vse to potrebuje nadsredstva.

Nacistični Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner  je bil ovešen z več križci. Ovešen je prešibka beseda, vsak križec je bil  razen ob koncu vojne spremljan z dodelanimi posvetitvenimi rituali, v katerem so iz šibkih oseb delali fanatike.

Enakokrake križe vrhovne oblasti v višini srca so nosili nekateri bivši papeži, toda ne kot podeljeno ali svojo pamet pridobljeno zaradi nadrase, ampak kot breme t.im. svetega Duha in zgolj za področja duhovnih dejavnosti (neposvetnih).  Sv. Duh ni modrost tega Sveta. Križec na kipu RKC škofa iz cerkve Evfimije (Rovinj Hrvaška),  je oblikovan kot enakokrak in tako govori o fiksni absolutni moči oz. poznavanju te moči. Enakokrak simbol križa govori o pretiranih aspiracijah in samopomenu škofa, o čemer priča žalostno kolovratenje katoliške cerkve in vernikov, ki jih je vodila skozi zgodovino. Krona (Mitra) škofa je odprta v obliki ribjih ust. Tako krona (simbolno) opozarja, da je Svet večji kot je zgolj milje Zemlje in da moramo spoštovati in negovati duhovno povezanost s Svetom v širšem pomenu besede, pa tudi to da zunanji svet  dopolnjuje zemeljskega.


Sredi Ljubljane vidimo tudi simbol prisege fašistoidni loži poimenovani z Radikalna Frakcija... Še bolj zanimiv je kip, pod katerim je zgornja simbolika. Valentin Vodnik (1758 - 1819) je bil  teolog, filozof, prvi pomembnejši slovenski pesnik, učitelj, urednik, preroditelj... . Namesto sekirice tu vidimo človeško roko, ki prisega na zvezdo na sredini venca (simbol glorije). Zvezdo s prsti "glasovanja" iz peterokrake spreminja v šesterokrako. Peterokraka je simbol Človeka, šesterokraka pa govori, da človek ni vseveden niti popoln...

Kip Valentina Vodnika najdete na glavni tržnici v Ljubljani, obrnjen pa je k grajskemu hribu.
Na spletu je objavljen s posnetkom hrbtne strani, kjer je vklesana njegova "velika" pesem. Kot zanimivost dodam, da tudi glavnega vhoda v vladno palačo ne vidimo na spletu predstavitve Vlade RS ampak stranski vhod. 
 

Pasport Francoske Republike 1947 - 1959     Emblem nekdanjega francoskega konzulata
 
Fashio simbol je bil na  naslovnici pasporta za časa Francoske 4. republike 1947- 1959. V 5. republiki za časa Georgea Pompiduja je bil simbol uradno ukinjen.

 


Predstavitev fašističnega simbolike na Vladni palači RSš si lahko ogledate v datoteki
PPT  predstavitev
  (10.7.2007  2,31 Mb  ).


 

ORIS RAZVOJA LIKTORSKIH SIMBOLOV SKOZI ZGODOVINO
 

Etruščanski simbol

 

1. Simbol Liktorjev sega v obdobje Etrurije. Simbol pa se je v času spreminjal. Predliktorski - Etruščanski  asociira na to, da je osrednja oseba velika saj združuje znanje, bogastvo in izjemno fizično moč. Osrednja  figura je imela za cilj pomagati šibkejšim, vkolikor določenega napora niso zmogli (pri begu, težaška dela...). Sprva je v simbolu prevladoval pozitiven odnos do okolja, spodbujali so načelo pomagati. močnejši je bil dolžan zaščititi pomagati šibkejšemu. S tem so spoštovali načelo, ki je zapisano tudi v Bibliji stare zaveze:
5 Mz 1,31: "...in v puščavi, kjer si videl, kako te je GOSPOD, tvoj Bog, nosil, kakor človek nosi svojega sina, vso pot, ki ste jo prehodili, dokler niste prišli v ta kraj ipd.

M. Herenn

 

Pomoč bližnjemu - nositi, pomagati, varovati je bil pomemben ideal.

 

 2.  Simbol se je spremenil v simbol  vladanja na podlagi moči. Dovolj podredljive posameznike so povzdigovali v posvečene sužnje. Vladarjem so omogočali oblastni položaj diktatorjev.  V starodavnem Rimu so liktorji prinašali butarice (obljuba zvestobe posamezne lože, ki so jo obvladovali) pred konsule, pretatorje in diktatorje, liktorji so bili  t. i., magistrati, visoki "uradniki", ki so preko upravljali  imperij (predvsem so imeli v svojem okrožju  pravico  ukazovati in razlagati  duhovne pojave). Liktorje so lahko spremljale Vestalke, guvernatorji in povelniki legij.


Denar iz 180 p.n.š. L. Postumius Albinus, Sicilija.

Aulus Postumius Albinus je bil  v 5. st p.n.š. prvi rimski diktator. kot lahko razberemo iz slike kovanca  se zoperstavlja oz. grozi "ptiču" pred sabo.  Izza njega je moč butarica s sekirico beri ljudje povezani v ložo. Butarica s sekirico je drugačna kot jo poznamo dandanes, saj ni na vrhu povezanih palic ampak v sredini snopa (na ravni pod pazduho). To govori, da se "sekiric" Patriciji niso bali, saj se je uporabljala le za Plebejce ter sužnje - manj vredne sloje ljudi. Gospodar je lahko svojega sužnja, ki mu ni bil povšeči nekaznovano UBIL, nikakor pa se ni smel lotiti aristokratov - Patricijev.

Hispanec Abin je imel velike "debate" s ptičem - ki simbolizira Horusa. Tako smo zopet pri spopoadu med K AINom (liktorsko ložo) in A BELom (Horus)

Rimski Liktorji, spremljajo konzula

 


Rimski Liktor

 

 


C.  Norbanus 83 p.n.š.
 

Ephesus Ccalpurnius Rufus

 


14 st. Ferdinandand II in Isabella
 Kapitol, Washington, ZDA
 

Kolorado, ZDA
 

Kraljestvo Kolumbija

 

Švicarska  vojaška zastava
 

 

Ekvadorski grb

 

Nekdanji francoski zlatnik

 

Francoska republika 1947 - 1959

Velika francoska palača, Fontainebleau


 

Kamerun, državni grb

 

 

SIMBOLIKA ZA ČASA FAŠIZMA V ITALIJI

 


 

Totalitarni sistemi so sistemi v katerih elita določa cilje. Tako so ljudje razdeljeni na  tiste, ki so prvi in tiste, ki so drugi. Drugi imajo pravico delati in molčati, prvi imajo pravico deliti, misliti v imenu drugih in kaznovati. Elita je lahko tudi ena sama oseba - diktator. Sistem vodenja je v totalitarnih  sistemih sistem ukazovanja. Ključno osebje, torej vrhovi posameznih delov oblasti, je v totalitarnih sistemih povsem podrejeno diktatorju oz. skupinici ideologov.  Samo dovolj podrejeni, razosebljeni ljudje so  za diktatorja primerni za ustoličenje na  posamezni oblastni ravni. Slovenci  smo zaradi izkušnje skovali rek: "Drek vedno splava na vrh"!  Zanimiv ljudski pregovor govori o istem, samo najbolj  prostituizirani ljudje so lahko na visokih položajih oz. blizu oblasti. Vprašati se moramo kako diktator doseše podrejenost osebnosti?  Kadri, ki jih izbira za izvajanje njegovih ciljev  morajo biti nesamozavestni, tako običajno naredi ustrezno predhodno selekcijo.  Šibke osebnosti so  bolj kot druge vodljive. Takšnim diktator oz. njegovi pomočniki na različne načine izničijo osebnost oz. prestrukturira njene ideale. Dovoljeni ideali so samo cilji diktatorja.  Diktatorji tako sistematično  zlorabljajo metode hipnoze, iniciiranja, oz. kot se reče v sodobnem besednjaku pranja možgan. Preko opisanih postopkov ustvarja ljudi orodja - duhovne sužnje, duhovne  prostitutke. Če govorimo v sodobnejšem jeziku od podrejenih zahteva brezpogojno "lojalnost" - torej lojalnost, ki ne upošteva niti osnovnih ciljev zakonodaje niti  najključnejših človekovih pravic.   Totalitarni sistemi pohabijo  posameznike, kot tudi družbo in  vodijo v hude konflikte. So nenaravni in proti volji Boga, ki zahteva razvoj na vseh ravneh in odloča na podlagi dejstev in ne moči. Slednje je zelo zanimivo saj si ravno totalitaristični sistemi  lastijo vernost in  razlago da delajo v skladu z zakonistostmi vesolja oz. Boga, vse druge pa potiskajo v t.im. ateizem in proč od  vedenja zakonitosti duhovne moči...   Osnovni božji zakon, ki mu sicer nihče ne oporeka, pa ga  večinoma nihče ne dojame, sta absolutna ljubezen in absolutna svoboda. Ljubezen  je nad vsem, nad vsakimi  ukazi - seveda ljubezen, kot presežno dopolnjujoča (v skrajnem absolutna ljubezen). Ključna naloga vsakega posameznika  je ravno samouresničitev - t.j. uresničevanje svoje lastne ljubezni. To pa lahko stori le preko zorenja lastne duše. Diktator oziroma samoproglašene, samoustoličevane elite, torej  delujejo proti ključni in najbolj sveti pravici,  tako posameznika, kot vseh v tem vesolju,  pravici do presežne ljubezni, saj izničuje dušo, ki edina lahko vodi človeka pri  njegovem individualnem prepoznavanju ljubezni. Osebe, ki so primerne za visoke oblastne položaje diktator, kot rečeno, najprej osebnostno pohabi. Pri tem se poslužuje tehnik utesnjevanja, nagrad in kazni, delitve vlog, ko ena oseba ponižuje, druga  pomaga ponižanemu in seveda magičnih energetskih ritualov iniciaciiranj v posamezna energetska stanja. Diktator ima nešteto možnosti oblikovanja poslušnih. Če deluje v okviru splošno priznanih človekovih pravic seveda  deluje prilagojen novim časom - čim bolj proč od reflektorjev znanega. Razpisi za visoke uradnike so javni, toda kdo bo izbran je vnaprej dogovorjeno. Pravosodni sistem je v takšnih režimih narejen tako, da  pripadniki elite praviloma nikdar ne odgovarjajo za odkrite goljufije in kršitve zakonov, sodno se dejansko preganja le  državljane, ki niso del združb. Za dosego tega cilja  je zakonodaja primerno zapletena, da omogoča dovolj izhodov tistim, ki imajo dovolj denarja za kvalitetne odvetnike. Reševanje  zadev je namerno upočasnjeno zato, da  sodni postopek primerno dolg in  naporen ter drag, da "navadni smrtniki" odpadejo... 

 

Za svoje vladanje diktator, oziroma  ozka elita oblasti, potrebuje simbole, saj v strukturi dejanske oblasti simboli delujejo homeopatsko in sublimalno ter integrativno. Če so simboli javno vidni na najpomembnejših stavbah družbe, toliko bolje, saj to dokazuje njegovo dejansko moč, oziroma bebastost (beri nevednost navadnih ljudi) demokratično razmišljujočih. Pri nas recimo niti debata glede fašistoidne butarice kipov ob predsedniški oz. vladni palači zaenkrat sploh ni mogoča/1.

 

Pa si natančneje oglejmo kaj vsebinsko simbolizira butarica s sekirico?  Praviloma je  simbol narejen tako da je  okrog sekire 10 odrezanih leskovih palic. Leskove palice simbolizirajo skupino ljudi, ki so jim odvzete korenine (niso navezani na družino in domačo zemljo) in   vrhovi (nimajo idealov). Sekira, ki je  najstarejših simbolih pred  butarico leskovih palic je  v sodobnejši fašistični simboliki v njeni sredini, simbolizira osebo, ki vodi skupinico. Ker je "butarica" - Fashio del večje butare ima sekirica oz. vodja butarice svojega vodjo  na višjem rangu. Vodje so spodnjemu nivoju "zvezde" ipd. Tako pridemo do piramide povezanih oseb na principu ukazovanja in odvisnosti.  Tehnika  organiziranja strogo hierarhične združbe je mnogo bolj dodelana kot  je to pri mafijskih združbah.

 

V Slovarju slovenskega knjižnega jezika SAZU glede leskovih palic beremo:

leskova palica, šiba: urezati si leskovko; udariti vola z leskovko ∙ ekspr. kadar je nagajal, je pela leskovka, je bil tepen z leskovo palico, šibo; je bil tepen sploh... Ne samo sekirica tudi leskove palice govorijo o nasilnem uveljavljanju določenih ciljev oz. ideologije s tem da se tokrat ne uporabljajo proti  otrokom ampak proti odraslim državljanom.  Kot posamezniki so odrasli državljani popolnoma nemočni proti organiziranemu preganjanju  leskovih palic in  njih vodij - sekiric.

 

Iz kje simbol fashio izvira? Mussollinijevi fašisti so si tehniko podrejanja ljudi in simbol izposodili od rimskih liktorjev.  Izjava fašista Benita Mussollinija - sodobnega liktorja:
"Demokracija in liberalizem sta dekadentni za razvoj, zato ju je treba nemudoma uničiti..."

Ob rojstvu etrurske civilizacije je bil simbol precej drugačen od simbola, ki prevlada kasneje, za časa prvega rimnskega diktatorja. Takratna butarica je bila namreč brez sekirice v sredini je bil  le velik T. Vsebina simbola je bila močni nudi  pomoč šibkim, tako svojim otrokom kot drugim  kolikor pač zmore. Po zlomu Vestalk in s tem do takrat prevladujočega matriarhata pa se simbol spremenil v svoje nasprotje - danes znani fašistični. Liktorji so bili arhitekti  vladanja na podlagi moči. Dovolj podredljive posameznike so povzdigovali v "posvečene" sužnje. Vladarjem so omogočali oblastni položaj diktatorjev. Prvi rimski diktator je bil Aulus Postumius Albinus. Vladal je na začetku 5. st. pred novim štetjem.

 

Ali imajo diktatorji radi demokratično razmišljujoče? Ne, saj onemogočajo  izvedbo njihove "dokončne rešitve".  Njihovi cilji pred prevzemom popolne oblasti  so vzpodbujanje anarholiberalizma in splošni kaos, saj njihove posege  ljudje lažje prepoznajo za odrešitev pred splošno zmedo in kolapsom.

 

Kaj nudijo vodje svojim prostituiziranim (določeni osebi popolnoma "lojalnim") sodelavcem?

IDEOLOGIJO  - materialno blagostanje, sekiricam pa  poleg tega še  nekaj magičnih znanj, VARNOST - člani so avtomatično marginalni del elite, oz. eliti  lahko strežejo, VODSTVENE  FUNKCIJE  - ta karierna napredovanja so možna samo pod pogojem izpolnjevanja smernic in ustrezni preverjeni zavezanosti ideologiji. Sodobna verzija  totalitarnega  liktorskega simbola je tudi  zlorabljeni simbol  srpa in kladiva. Tudi ti simboli Stalinizma niso primerni za sodobno družbo sožitja, sodelovanja, miru in nenasilja
 

Režimi v EU, ki so pred kratkim dobili demokratične ustave   oz. ureditve so več in manj demokratični le na formalni ravni, v njih je veliko recidivov totalitarnosti.


Viri:

http://www.livius.org/li-ln/lictor/lictor.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Fascio

http://en.wikipedia.org/w/opensearch_desc.php

http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Senate_cap.PNG
 

p.s.: Le kaj predstavlja simbol butarice (ital. fascio) in sekirice?
 

"Ljudem vladam tako, da jim odsekam korenine, odsekam c-veto-ve.  Odvisneže povežem v "butarice", ki  jih delam v: sodstvu, medijih, med akademiki... 

   in vladam preko lož - butaric"

 

Butarice lahko prevedete tudi v lože, tajne združbe...
 

 

 

Potrebujemo povsem drugačne  povezave - na podlagi vrednot in ne moči.

 


DEFINICIJA - KAJ JE FAŠIZEM?

Osnova fašizma je odnos družbe do posameznika. Ideologija FAŠISTOV zahteva brezprizivno podreditev posameznika vnaprej postavljenemu cilju. Podreditev je tako materialna kot duhovna oz. se kaže kot materialna in duhovna odvisnost od vodje - tudi vodje imajo svoje vodje na višjem nivoju… Tako lahko govorimo o fašizmu kot strogi piramidalni obliki vladavine. Simbol takšne vladavine je npr. fascio zvezana butarica s sekirico v svoji sredini. Ta simbol še dandanes krasi vladno palačo v Ljubljani. Za SLO medije to ni tema o kateri bi se morali pogovoriti. Fašizem je del vsake diktature. Če so cilji diktatorja (oz ozke elite) primitivni (in prav vsi so zaradi kompleksnosti življenja vsaj deloma napačni) so posledice hitra prenova družbe v katastrofo. Fašizem vedno trči ob načelo osebne svobode posameznika in ga krši. Fašistični režimi so bili režimi: Duceja, Hitlerja, Stalina, Polpota… Fašizmu se najbolje upremo v utrjevanjem pravic posameznika - dejanske demokracije. Vsak posameznik je namreč poseben.

Slovenija se zaradi slabe sposobnosti reševanja problemov, ki se zaradi krize potencirajo, vse bolj odprta za razcvet fašizma. Človekove pravice zapisane v Ustavi se ne udejanjajo kot bi se morale, sodstvo ne deluje, mediji pa pozornost namenjajo raje metli v prtljažniku ministrov kot pa npr. nedelovanju sodstva... Fašizem preseka gordijske vozle problemov na primitiven način in tako nudi lažne rešitve problemov. Fašizem je reakcija na nesposobnost reševanja problemov države.
 


 FAŠISTIČNI SIMBOLI PRED PREDSEDNIŠKO PALAČO

DOPISOVANJE Z VLADO RS IN S PREDSEDNIKOM RS
(pred tem sem se preko e. pošte o isti temi pisal dopise vladi Antona Ropa in predsedniku Janezu  Drnovšku)
KAJ JE LIBERALIZEM

O FAŠIZMU - PPT  predstavitev

VALKYRA - SKRIVNE ZDRUŽBE  DANAŠNJEGA SVETA

PROJEKTI PRIKRITE EUGENIKE?


Svojih raziskav (razen zaenkrat še - tu na internetu),  ne morem objavljati NIKJER. 
Zaradi njih sem kot kaže "nagrajen" s  p e r s o n a   n o n   g r a t a.


KAZALOcopyright  @  by Vladislav Stres

GSM 031 578 981  


domov