PREDLOG JAVNEGA POSVETA V DS RS (2005):


LISBONSKA STRATEGIJA SLOVENIJE

IZHODIŠČE:
Odgovori Slovenije na smernice EU komisije
Kako aktivirati potenciale Slovenije?
Človeške, kapitalske, naravne…
oz.
Dinamiziranje kapitala s katerim razpolagamo v SLO

Dinamizirati tehnološke, organizacijske in institucionalne inovacije
Kako spodbuditi večjo konkurenčnost podjetij?

CILJI:

-      sprožiti čim širšo razpravo, vabiti transparentne glede na tematiko prodorne osebnosti, oblikovati skupna mnenja glede posameznih projektov (pobuda da na Univerzah naredijo okrogle mize na to temo)

-      pridobitev odgovorov, idej, izdelava kvalitetne baze podatkov, oblikovanje timov

-      iskanje konsenza med  osebami primernimi za izvajanje lisb. strategije

-      dolgoročno – torej po posvetu – jasnejše strateško pozicioniranje države in gospodarstva, izdelava proaktivne razvojne politike.

1.     faza: evidentiranje nosilcev posveta (osebe posveta mora izpolnjevati  par ključnih  pogojev: transparentnost, sposobnost izmenjavanja mnenj,   strokovnost, raziskovalna lastnost in inovativnost)

2.     faza: oblikovanje naslovnih tem nosilcev posveta

3.     faza:  izmenjava  nekaterih ključnih problemskih vprašanj in stališ pred posvetom med nosilci posveta, pregledno zbrana gradiva posveta (točke strinjanja)

4.     faza: posvet

5.     faza: oblikovanje posameznih in skupnih stališč,  kot zaključek posveta

6.     faza: intervjuji z udeleženci nadgrajena z Delfi metodo,  objava odgovorov institucij civilne družbe in oblasti, pregledno zbrana gradiva tematike (linki oz. gradiva na CDju) in posveta

 NOSILCI

PODROČJA

 

dr. Lojze Sočan
EF:  01 / 5805-229
070 717 319
 lojze.socan@fdv.uni-lj.si
lojze.socan@guest.arnes.si

Nosilec predmetov na podiplomskem študiju Analiza in razvoj svetovnega gospodarstva (Mednarodna ekonomija) in  PREDMETA: EVROPSKE INTEGRACIJE Kako do nacionalnega inovacijskega sistema?

 

dr. Art Kovačič  Razvojni inštitut EF
01/ 5303 868    kovacica@ier.si
 

Predstavitev Lisbonske strategije  EU in vmeščenost SLO v to strategijo (narejena je bila za 15 starih članic…)

 

direktor družbe IMP Klima  Godovič: Ivan Rupnik
05 374 30 01 05 374 30 82
ivan.rupnik@imp-klima.si
http://www.imp-klima.si/IMP Klima je del koncerna
Hidria   05 37 56 301 info@hidria.si

Dr. Borut Pleskovič

Glavni direktor družbe IMP Klima

Ivan Rupnik, glavni direktor družbe IMP Klima, ki je ena od petih ključnih družb korporacije Hidria, je prejel nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke v letu 2003.

Kako dinamizirati tehnološke inovacije?

 

Feltrin  Franci 04/ 5151641 služba:  01/2428560    pogovor v torek

Kako spodbuditi večji pritok znanja in tehnologij iz diaspore?

 

Janez Dekleva GZS izobraževanje janez.dekleva@gzs.si

Neizkoriščeni oz. slabo izkoriščeni potenciali SLO izobraževalnega sistema - Bolonska deklaracija

 

dr. Dejan Komelj 01/5119 48 59
dr.
Eva Bahovec 01/421 5190
dr.
Tine Hribar
FF:
(01) 286 2516    041 202 462
  

Kaj glede preboja SLO med razvitejše države lahko ponudi Univerza?

Dr. Miro Cerar

Razvojne možnosti SLO v odvisnosti od uveljavljanja pravne države…

Stojan Petrič  direktor  Kolektorja
05 3750 100

 

Goran Petek   direktor koprskega  Tomosa

 

Bojko Jerman   01/ 437 23 86     041 684 833  pogovor v torek

 

dr. Janez Žagar  psiholog, andragog FF

 

 

Glede Lizbonske strategije Slovenije sem povezan z Ministrstvom za gospodarstvo (Andrej Kitanovski), Vlado RS (Boštjan Kramberger), DZ RS, Ministrstvom za delo, družino in socialo (France Pristovšek), Raziskovalnim inštitutom EF…

Koordinator:
Vladislav Stres
, uni. dipl. oec.
tel.:  031 578 981
Fabianijeva 45,
1000 Ljubljana

 

 


Dodatek:

10:00 Velika dvorana (Tomšičeva 5) Javna predstavitev mnenj v okviru Evropskega tedna v Državnem zboru na temo Lizbonske strategije

Javna predstavitev mnenj v okviru Evropskega tedna v Državnem zboru na temo Kohezijske politike

namesto da bi iskale ustrezne lastne inovativne odgovore, se prepogosto naslanjajo na avtomatski (neprilagojen) prenos metod, politik in instrumentov drugih (razvitih) držav
(v.s.: prihaja pa tudi do časovnega zamika, ki je ključni glede časovne umeščenosti ukrepov)

neučinkovito inovacijsko okolje, neustrezen prenos znanj in tehnologije, za regije, ki niso razvojno zasnovane, ter za neučinkovito državno upravo in javne službe.

Razmerje med zdravimi podjetji po globalnih kriterijih, podjetji s finančnimi, tehnološkimi, menedžerskimi, kadrovskimi, proizvodnimi, tržnimi ali drugimi razvojnimi problemi ter »klinično mrtvimi« podjetji je v visoko razvitih državah Evrope približno 80 % : 15 % : 5 %, v Sloveniji pa 40 % : 40 % : 20 %; nekoliko bolje je na Madžarskem, v večini držav pristopnic pa je še slabše.

zmanjšanje subvencijskih transferjev in bistveno večja razvojna prizadevanja, ki pa na dolgi rok vsem socialnim partnerjem, in s tem tudi državi, prinašajo večje razvojne koristi. Pri tem bosta odločilno vlogo odigrala etični zgled ter strokovna raven političnega menedžmenta

Pri vseh državah, za katere je bil do zdaj značilen nadpovprečno uspešen razvoj, sta imela vlada in parlament vodilno vlogo in največ zaslug za kvalitativni proces razvojne preobrazbe. Hkrati pa sta tudi najbolj odgovorna za razvojni neuspeh držav in narodov.

šele visoka raven konsenza (demokratičnega ali avtokratičnega) socialnih partnerjev zadostna in odločilna osnova za kvalitativne razvojne spremembe in tehnološke preboje, nadpovprečno razvojno uspešnost in s tem za razvojno dohitevanje oziroma prehitevanje.

voz bo mogoče prestaviti v višjo hitrost s preglednim delom in poslovanjem v javnem sektorju in menedžmentu na vseh ravneh in z jasnimi načrtiSLO V GOSPODARSKI INSTITUCIONALNI KRIZI

domov
vs