PREDLOG POSVETA KVALITETA IZOBRAŽEVANJA  V  DS RS

avtor: Vladislav Stres

 

Priznajmo si, da naš vzgojno izobraževalni sistem še vedno tiči v habsburškem modelu izobraževanja, ki pa je v dobi globalizacije in informatike, razvojno vse manj primeren.

 

Sistem šolstva je eden najobsežnejših v državi, saj predstavlja kar 25.000 zaposlenih v javni upravi.   Rezultati njegovega dela pa se kažejo v delavnosti, inovativnosti, strpnosti, dialoškosti, socialni naravnanosti  bodočih generacij delavcev naše države.

 

Za sistem šolstva je najpomembnejše, da mu zagotovimo  pogoje za samodejno delovanje in razvoj v funkciji vzgojno izobraževalnega dela. Samodejnost delovanja je možna le  z izboljšanjem nadzora zakonitosti delovanja in rezultatov na eni strani kot z čim večjo samostojnostjo  pri oblikovanju  ustreznih modelov  lastnega delovanja na drugi strani.

 

Ob besedi šolstvo se nam  poraja več ključnih vprašanj kot so:

1.     Managerska ali avtokratsko birokratska vloga ministrstva z šolstvo

2.     Kakšni naj bodo bonitetni kriteriji  delovanja zavoda

3.     Kako izboljšati komunikacijo  v sistemu šolstva

a)       Komunikacijo z okoljem.

b)       Interpersonalno komunikacijo

4.     Kako naj se  izboljša nadzor nad rezultati dela zavodov

5.     Kako izboljšati dostopnost znanj

Osnovna intenca posveta je  oblikovanje predloga oz. predlogov  z najbolj   prepričljivimi in razvojno smiselnimi  rešitvami preje naštetih  problemskih dilem.  


Glede urejanja navedenih  ključnih vprašanj je tako v Sloveniji kot po svetu oblikovanih več modelov. Nekateri so bili oblikovani skozi delovanje posameznih šol (zavodov) oz. šolskih  okrožij, druge so  bolj teoretične narave.  Oglejmo si jih. Opozarjam pa, da moramo  racionalno trošiti čas posveta, zato naj se predstavitve modelov   osredotočijo le na nudenje najkvalitetnejših rešitev. Osnova pismenosti je sposobnost odgovoriti kratko,  jedrnato v okviru razpoložljivega časa.  Čas za nastope je neobičajno zamejen (referati predvidoma  5 – 6 minut),  predvsem zaradi spoštovanja vseh udeležencev. Prosim, da se  čas troši le za nudenje - predvsem vsebinskih - končnih stališč  posameznega nastopajočega in ne za predstavitve dilem, posameznih modelov, metod in možnosti nasploh.  Posvet bomo snemali in izdelali magnetograme na način pregledne spletne strani, tako bodo podatki in  referati, ki jih bomo dobili postali mnogo bolj dostopni kot so bili do sedaj .

 

Vabljeni:
predstavniki Ministrstva za šolstvo, predstavniki  inštitutov, ki delujejo na področju izobraževanja, CPI, zavodi,  predstavniki GZS,  profesorji, učitelji, predstavniki študentske in dijaške organizacije,  in zainteresirana javnost


Posvet bo organiziran v več sklopih:

·       Po prvem predstavitvenem delu  referatov (največ 45 minut), bo

·       15 - 20 minutna pavza namenjena  lobiranju  in osebni  komunikaciji,

·       nato bo čas  na razpolago javni razpravi ostalih udeležencev (2-3 min. nastopi)

Ob koncu javne razprave bomo  skušali sprejeti vsaj deloma skupna stališča, morda glede  posameznega  predloga  celo na način strinjanja  predstavnikov institucij in  javnosti. Narediti bomo skušali ekipo, ki bo zbrane predloge smiselno uredila v  predlog  javne tribune DS RS.

 

V Ljubljani:  11.7.2006

Vladislav Stres, uni. dipl. oec.

GSM 031 578 981SLO V GOSPODARSKI INSTITUCIONALNI KRIZI

domov
vs