PROJEKT IZDELAVE OZ. NADGRADNJE BAZE PODATKOV  INOVACIJ  IN MOŽNIH ZANIMIVIH APLIKACIJ
ter RAZISKAV,   PROJEKTOV in  ŠTUDIJ, KI  SO POVEZANE Z INOVATIVNO DEJAVNOSTJO V SLOVENIJI    in  odgovor TIA

 

 

 

I.            ORIS PROBLEMA:  menim da je pri uveljavljanju inovacij ključen pretok informacij do povpraševalcev (aktivnih in pasivnih) po inovacijah, torej do ključnih oseb, ki odločajo o morebitnem naročilu, partnerskem sodelovanju pri implementaciji inovacij(e).

Podatki ponudbe  inovatorjev, inštitutov, tehniških fakultet so lahko bolje ali slabše vsebinsko strukturirani  in ponujani  ter s tem dostopni.  Potencialni naročniki ter partnerji, torej predvsem podjetniki manjših in srednje velikih podjetij nimajo dovolj časa za  dolgotrajno seznanjanje z raziskavami ter možnih novostih na področju, ki ga pokrivajo.  Zato je vsebinska kvaliteta informacij ter njihova dostopnost za dejansko implementacijo inovacij zelo pomembna.

 

II. ORIS PREDLAGANE REŠITVE:

1)     Organiziranje internih branžnih posvetov zainteresiranih z jamčenjem  varovanja avtorskih pravic predstavljenih  inovativnih idej.

2)     Izdela se baza podatkov  inovacij  in raziskav,   projektov ter  študij, ki  so povezane z možnimi inovativnimi projekti za gospodarske subjekte (domačimi in tujimi)  oziroma se ustrezno združi in revidira  obstoječe.  Baza se poleg področij preko kazal in pojmov  s hiperlinki… strukturira  na več, predvsem vsebinskih načinov. Slovenski inovatorji in inštituti  nudijo predvsem lastne možne inovacije, akademska sfera nudi tudi pregled možnih tujih.   
V drugi fazi (ki teče vzporedno z zbiranjem gradiv) se gradivo »predela«. V tem postopku recenzenti (zainteresirani podjetniki, inovatorji, predvsem pa  profesorji, asistenti, učitelji…) v bazi iščejo zanimivosti in tako se naredi hierarhija ciljnih možnih aplikativnih inovacij. Sodelujoči iz šolskega področja so načeloma nagrajevani glede na uspešnost napovedi (dejanska aplikacija in dodana vrednost te aplikacije).  Tako se baza strukturira še na del priporočil in dodelavo podatkov baze.
Projekt omogoči razviti konkretno in kvalitetno sodelovanje  na področju inovativnosti

 

III. STRATEŠKI CILJI  PROJEKTA:

a)      čim boljša dostopnost in transparentnost podatkov področja inovacij

b)     čim boljša komunikacija inovatorjev, akademskega kadra in podjetnikov oz. razvojnih oddelkov podjetij

 

IV. OPERATIVNI CILJI  PROJEKTA:

c)      Zbiranje  gradiva za obdobje 2000 - 2005 na enem mestu (pridobijo se kopije, po možnosti v e. obliki)

d)     Pretvorba pisnih gradiv v e obliko (ključna gradiva v rtf, doc, xlx formate, po dogovoru v pdf), datoteke in mape so poimenovane s šiframi, ki imajo v predponi podatek o času izdelave,  dokumenti omogočajo SQL obdelavo

e)      Izdelava html  kazal dokumentov in ključnih pojmov po časovnem, vsebinskem kriteriju, po kriteriju izvajalca, ki omogočajo hiter dostop do dokumentov, predvidena nadgradnja  obdelave s programom PAJEK (dr. Vladimir Batagelj)


V. a) MOJE PREDNOSTI: Sem avtor vizualizacije podatkov kar lahko najdete tudi na mojih spletnih straneh: http://www2.arnes.si/~sspvstre/index1.htm  (s konkretnim primerom plačevanja v prihodnje  z dne 20.5.2001). Vizualizacija podatkov omogoča inovativen mišljenjski proces, ki sproža t.i. aha efekt. Proces  onemogoča razmišljanje na način predpostavk in vnaprejšnjih sodb. Brez tega pa ni kvalitetne inovativnosti na način preseganja danega.


     b) STATUS IN REFERENCE:
Imam status zasebnega učitelja  AIPES ID 2095955.

Več let zapored sem bil predavatelj informatike na SUAŠ, kjer sem naredil tudi interni priročnik za učitelje, tri leta zapored sem izdeloval, urejal spletno stran šole, naredil sem in na mednarodni konferenci MIRK predstavil obširno bazo podatkov za učitelje, bil sem sodelavec razvojni skupini RO Slovensko izobraževalno omrežje...

 

PRILOGA: diploma, spričevalo o službi, potrdilo RO, potrdilo o strokovnem sodelovanju v razvojni skupini RO Slovensko izobraževalno omrežje

 

 

V Ljubljani: 19.5.2005
Vladislav Stres, uni. dipl. oec.

031 578 981SLO V GOSPODARSKI INSTITUCIONALNI KRIZI

domov
vs