E. IZOBRAŽEVANJE

 

 

ČESA NOČEM    ZAKAJ OPISANEGA NOČEM
Protestna peticija s strani osnovnošolskih učiteljev... Pismo je ugotavljanje  pedagoškega položaja učiteljev, staršev in  učencev.

Ministrstvo za šolstvo in šport - Okrožnice, obvestila in javni razpisi

Konferenca "Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi 2009"
Več v Word DOC dokumentu na naslovu http://is.ijs.si/konference/vzgoja/VIVID09cfp.doc


Središča za e-šolstvo na vzgojno izobraževalnih zavodih  http://www.zrss.si/e-solstvo/ 

Datum zaključka je 2. junij 2009.

Spletna stran ne nudi urejene baze podatkov. Baza bi morala biti urejena po interesnih skupinah, poklicnih, ključnih pojmih in predmetnih področjih ipd.

Baza šolskih gradiv bi morala biti urejena po interesnih skupinah, poklicnih in predmetnih področjih ipd.

 

Ne najdem izobraževalnega gradiva, ki bi bilo strokovno pregledano z izvlečki, opremljeno z nalogami oz. vajami rešitvami.

 

ZAVOD RS ZA ŠOLSTVO

Središča za e-šolstvo na vzgojno izobraževalnih zavodih  http://www.zrss.si/e-solstvo/ 

SLOVENSKO IZOBRAŽEVALNO OMREŽJE
Spletne skupnosti SIO -  stran je prazna.  Predmetna področja po parih predmetnih področjih so zbrani le nekateri zanimivi linki.

Nagrade Republike Slovenije na področju šolstva se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju: predvsem za pomembne prispevke h kakovosti vzgojnoizobraževalne prakse ter razvoju organizacije vzgojno izobraževalnega procesa, za uveljavljanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in humanizacije odnosov v šoli, za uveljavljanje pozitivnih vzgojnih vplivov ter za utrjevanje ugleda šole v okolju.

Glej http://www.mss.gov.si/si/okroznice_obvestila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=950

Nikdar še nisem zasledil, da bi se nagrade razpisovale za inovativne predloge ter projekte prenove izobraževanja. Spodbude potencialnim inovatorjem v javnem sektorju ne obstajajo.

KAKŠNO ŠOLO HOČEMO "Nadaljevanje javne tribune bo potekalo v skozi pogovorni proces  "the world cafe",   3.junija 2009 na istem kraju ob 18:00 v organizaciji Centra za Duhovno Kulturo

http://www.cdk.si/kaksno_solo_hocemo/       

  

Center za Duhovno Kulturo, zavod za izobraževanje,  vzgojo, razvoj in kulturo

Ruska 13

1000 Ljubljana

Telefon/faks: (01) 433 93 03

http://www.cdk.si/
E-pošta: info@cdk.si

 

Direktor CDK

Primož Škoberne, univ. dipl. mat.
zdravilstvo, ezoterijska filozofija
primoz.skoberne@cdk.si

V Sloveniji morajo biti, v skladu z Zakonom o varovanju slovenskega jezika... vse vsebine posredovane javnosti prevedene. V pedagogiki poznamo boljše metode - poleg možganske nevihte delo v skupinah...

Primož Škoberne je bil prisoten na prvem posvetu tako kot predstavnica CDK, ki je zaključila posvet z najavo naslednjega ni dal vsebinskega prispevka k posvetu. 

Na spletnih straneh organizatorja je o dogodku objavljeno le par slik in kratkih misli predvsem uvodničarjev. Magnetogram izjemno pestre debate udeležencev, niti sižeji niso objavljeni.

 

 

Več pa seveda najdemo na spletnih straneh PROSTOVOLJCEV npr. dijaki. net, kibla. net ipd. Toda ta gradiva niso pregledana, niti niso optimalno strukturirana.


 oblikovanje spletne strani:
Vladislav Stres