PRIPOROČILO ZA VČLANITEV G. VLADISLAVA STRESA
 

PREDSTAVITEV VLADISLAVA STRESA
.
O VIZUALIZACJI UMETNOSTI

 

Spodaj podpisani priporočam tako Društvu slovenskih pisateljev kot tudi slovenskemu Pen klubu, da za svojega člana sprejme Vladislava Stresa. Priporočilo utemeljujem s poznavanjem njegovega izvirnega, nekonfesionalnega pesništva, kot tudi pisateljevanja ter esejistike. Stres se uveljavlja tudi kot avtor metode vizualiziranja umetnin, ki spaja ustvarjalno intuicijo in prodorno miselno analizo različnih interpretativnih možnosti. Pri svojem delu pogosto naleti na ovire in aprioristično zavračanje svojih stvaritev in misli, tako, da ne pride do plodnega dialoga, čeprav je prav dialog različno mislečih bistvo razvoja.

Članstvo bi Vladislavu Stresu olajšalo komuniciranje in sodelovanje z drugimi pisci in intelektualci tako doma, kot v tujini ter ga opogumilo k nadaljnjemu ustvarjanju.


BIBLIOGRAFIJA
VLADISLAVA STRESA

PESNIŠKE ZBIRKE:  VREZI (pesniški almanah, samozaložba, 1986), ZRCALO (pesniška zbirka, založba Obzorja, 1986),  APIS (pesniška zbirka, samozaložba, 1987), SESTOP S PARNASA (pesniška zbirka, samozaložba, 1990), REKI ( reki, aforizmi in kratke zgodbe 1993),  PESMI O RAJU (pesniška zbirka, založba DE, 1994)

ESEJI
AURA
  - revija, junij 2006,  Kdo, kaj je Bog?

AURA – revija, december, Ritual atlantidskih kraljev obvladovanja moči

AMPAK- revija, št. 8/9 avgust 2004

RECITALI:
Knjižnica A.T.Linharta
,  Radovljica; pesniški večer z V. Stresom 7.2.1995 

Vodnikova domačija; Recital  O Raju, 7.4.1997

Reiki društvo Slovenije; recitali v cerkvi sv. Mohorja nad Moravčami 2003, 2004, 2005, 2006


PREDSTAVITVE VIZUALIZACIJE UMETNIN:
ANTROPOS
; Razprava (vizualizacija): Sikstinska kapela,   1989, št 5-6
LUCAS - revija za poznavalce umetnin in starin;  št. 2 maj 1991; št. 5-6 sept. 91; št. 7-8 nov. 91; št. 4 sept. 92

Fakulteta za matematiko in fiziko;  Umetnost vida,  942. sredin seminar, 14.7.1999

Srečče - Metelkova; Vizualizacija umetnosti,  24.11.1999

FAKULTETA ZA DRUŽBENE VEDE;  Boj med teizmom in ateizmom skozi zgodovino umetnosti, 13.4.2000

FILOZOFSKA FAKULTETA: Simbolizem umetniških del 7.7. 2006


Prva stran priporočila

ZGORNJE PRIPOROČILO ZA ČLANSTVO V DSP (levo)
oziroma v PEN KLUB
(podpis na desni strani) SO PODPISALI:

Žarko Petan, član DSP in PEN

Zdravko Duša, član DSP

Akademik prof. dr. France Bernik, član DSP in PEN
Akademik prof. dr. Tine Hribar, član DSP in PEN
Prof. dr France Bučar, član PEN
Bert Pribac,  član DSP in PEN
Milan Dekleva,  član DSP in PEN
dr. Hubert Požarnik,  član DSP in PEN
Tomo Rebolj