KAJ JE VIZUALIZACIJA UMETNOSTI, PAR PREDSTAVITEV IN VIRTUALNI MUZEJ SLOVENSTVA
OPIS NAČINA VIZUALIZACIJSKEGA RAZISKOVANJAVLADISLAV STRES

Skozi preučevanje simbolov zgodovine umetnosti se zgodovina razkriva v duhovni, kulturni politični, vojaški... dimenziji, saj opisuje tudi nepojasnjene misterije, ki so dandanes veliki večini ljudi nerazumljivi. 

Ministerium je latinska beseda, ki jo lahko prevedemo v skrivnosti.

 POVZETEK

V razpravi odgovarjam na zahtevni vprašanji: Kaj je BOG in kaj je JAZ v razsežnosti globine obeh soodvisnih pojmov. Odgovori so skladni z premisami o Bogu: o njegovi vseprisotnosti, stalni dinamiki, nedoločljivosti, neupodobljivosti, neulovljivosti ipd. Vprašanje Boga povezujem z JAZom, ki je v globini naše DUŠE prav tako neulovljiv, a se tudi tej božanskosti lahko približujemo. Pojem Boga prestavim v mikrokozmos med t.im. osnovne teoretične delce, za katere veljajo vse premise, ki veljajo za pojem Bog, od vsepovezanosti, vseprisotnosti, do delne neupodobljivosti, nedoločljivosti...

O Bogu in Jazu

SUMMARY

In this paper I answer the challenging questions: what is GOD and what is the Self in the depth dimension of these two interdependent concepts. The answers are consistent with the presuppositions about God: his omnipresence, his constant dynamism, his indeterminacy, his unlikeness, his unfixability, etc. I relate the question of God to the Self, which is also irreducible in the depths of our SOUL, but we can also approach this divinity. I place the concept of God in a microcosm among the so-called basic theoretical particles, to which all the presuppositions that apply to the concept of God apply, from omnipresence, omnipresence, to partial non-similarity, indeterminacy, etc.

On God and the Self

 

Feniks na denarju rimskega cesarja Trajana (117–118 n. št.)

Objavljeno v reviji  Misteriji


 

 
PREDAVANJE O SIMBOLIH MASONOV 2. del, 19.11.2021

Oglejmo si simbole, razkrijmo tančico te govorice, da bomo vedeli s kom imamo sploh opravka.
Obenem pa bomo dobili abecedo lastnega razmisleka na področju simbolov. Ta govorica je v osnovi lahko izjemno žlahtna, poučna.
https://youtu.be/cBFDyfeSJg0
; VečPREDAVANJE O SIMBOLIH MASONOV 1. del, 23.9.2021

SIMBOLNA GOVORICA MASONOV, PROSTOZIDARJEV / Videti, prepoznati, odločati https://youtu.be/Es1ZF5GM1sU 

SIMBOL ZAMISLI
 

Najprej  misel klešemo v idejo in  če je prepričljiva, koristna, utemeljena s skupnostnimi cilji jo nato skušamo udejanitiTol je bila pred časom temeljna naloga duhovnih vodij...

Ali se je Atena res rodila iz Zeusove glave iz morske pene? Seveda, če dodamo večji manjkajoči del povedi, postane tudi ta navidezni nesmisel razumljiv. Pa je prav da znanja skrivajo "POSVEČENI". Pa je prav, da nam taki vladajo ne da bi dopustili da smo glede osebne rasti, pa tudi delovanja in razvoja skupnosti vsaj v nekem delu sodelavci? Če nimamo ključnih podatkov sodelavci ne moremo biti. V bistvu so nas preko cenzure... postavili v vlogo  gojenih - goyimbrezvrednih odpadkov - "podgansko pogrešljivih poganov". 

PDF


Predavanje o Vrču Vače preko spleta Rotary klubu  Ljubljana:
https://youtu.be/Ywgai0DLUzE
oz. https://www.youtube.com/watch?v=Ywgai0DLUzE&feature=youtu.be 

Manjka vprašanje in odgovor Zvonimirju Kolecu, ki je nastopil zadnji in moja uvodna razlaga vizualizacije umetnosti.

 

OBRAČUN S POGANI IN BARBARI
 

OBRAČUN S POGANI IN BARBARI je globalna agenda proti narodom,  ki so označeni za manjvredne.
Tajna društva na ljudi vplivajo s simbolnimi sporočili, ki so na ravni nezavednega, obenem pa se preko njih člani lož sporazumevajo in potrjujejo svojo oblast. 

Raziskava simbolov kaže  zgodovinska umetniška dela, ki so vredna ogleda. Ob prebiranju možnih povedi slikopisnih sporočil se tudi manj vešči zlahka učijo  in najdevajo lastne interpretacije videnega.  

PDF

 

 

 


 

VRČ VAČE (SITULA) in predrimska kultura na naših tleh

avtor: Vladislav Stres, 212 strani, format A5, s cca 90 slikami artefaktov,
1. izdaja. - Ljubljana : Ara, 2020, www.zalozba-ara.si

Slovenci smo OZNAČENI, tako s simbolno govorico plašča Vaške situle (VRČA) na osebnih dokumentih, kot z Ljubljanskim ZMAJEM na dopisih Mestne občine Ljubljana...
Razkrivam ozadja, ki povsem obrnejo dosedanjo govorico med strokovnjaki področja, da gre za simbole kulture preprostih ljudstev, barbarov...
Iz te govorice so v zadnjih letih ko sem začel z objavami sicer zbežali, a njihove knjige in članki govorijo kaj so govorili pred tem. Nikakor ne gre za pogansko kulturo, barbarov...!
Gre za visoko kulturo neposredno povezano s krščanstvom. Vrč je namreč osnova zavezanosti svetu, simbol zalivanja Drevesa življenja... kot je tudi vaza na vrhu glave simbol doživetja kaplje neba.
Večina repov kometov, ki padejo na Zemljo je iz razpadlega LEDU - torej vode, edine snovi, ki nastaja v medzvezdnem prostoru kjer kraljuje t.im. temna energija iz katere voda nastaja...

Preko branja slikopisja in primerjanja z drugimi starodavnimi in manj starodavnimi artefakti se poved sedemdnevnih obredij razširi na takratne civilizacijske razmisleke, obredja, ter vero v Drevo življenja in Drevo spoznanja. Dotakne se tudi razlik med Sumersko in Babilonsko kulturo, Skrinjo in pismom zaveze, Krščanstvom in Katolištvom, Bogom in Umom... Tematika Vrča/situle Vače je torej zastavljena zelo na široko s poskusom celovitosti. Da bi se ta celovitost dosegla se tu in tam gibam na »neulovljivem« in slabo določljivem terenu, ki ga raziskujem tudi s pomočjo znanstvene logike, izzivalnosti ter intuitivnega pesniškega pristopa. Dešifriranja nekdanjih verjetij, obredij, ki so center ukvarjanja knjige z nekdanjo kulturo, sicer temeljijo na golih dejstvih artefaktov, ki govorijo predvsem sami zase. 

Knjiga opiše vse figure vtolčene v tanko bronasto pločevino tako horizontalno kot vertikalno inačico povedi šestdnevnega rituala in zaključnega slavja sedmega dne.
Knjiga Vrč Vače je vsaj za 1/3 obsežnejša kot so bili objavljeni članki v reviji Misteriji, saj je bilo zaradi obširnosti več podpoglavij izločenih.
Knjiga na osnovi starodavne povedi Vrča Vače načenja, razpleta informacijsko zastrupljeno »jabolko«, točneje Gordijski vozel na podlagi katerega je Biblija spisana, cenzurirana – urejana in razlagana.

Nič ni popolno. Ko sem javil napako poimenovanja pred drugim ponatisom popravka ene same besede še niso vnesli (meteoriti - kometi).

Tako se bo knjiga pilila še naprej.

Priporočam, da si jo preberete.
Lahko jo kupite tudi v knjigarnah.

Raziskave povedi Vladislava Stresa  Vrča Vače (situle); www

Predavanje v živo na temo Vrč Vače sem imel v prostorih založbe ARA  Zadobrovška 88, Ljubljana sem imel takoj po izidu knjige 9.6.2020, VirMATERA NARODA /  IDEAL ŽENSKE
 

MATERA NARODA (tudi: Velika MA) je bila nekoč navdih ideala ženske. Med ljudmi je bila preko ideala močno prisotna ideja urejenega doma, miru, veselja, bratstva, ljubezni... Danes se beseda MATERA nadomešča z besedo MATI, ki je tudi lepa, a MATERA ima še mnogo vsebinskih podpomenov. Besede MATERA niti ne najdemo kot samostojen pojem v slovenskem knjižnem jeziku, razen pod arhaizmi. Ma pa je tudi TERA – zemlja in stvarnica novih ljudi. Ko je velika MA sedela na TRONU so jo imenovali MATRONA. Vlogi izbrane matere naroda (imenovane tudi Veste) so rimski cesarji, npr. Tiberius dodali sebe kot OČE NARODA (glej Tacit: Anali), sčasoma so vlogo MATERE NARODA povsem izbrisali.  Naši  predhodniki so zelo spoštovali tako moškega kot žensko, rastlinje pa tudi  vesolje kot celoto…  Skrb za toplino v ožjem in širše domu je bila zaupana predvsem ženskam. 
Tematika ŽENSKE vloge v družbi je izjemno pomembna za razvoj in dolgoročno preživetje civilizacije. Je padec človeka predvsem padec ŽENSK kot DUHOVNIH VODIJ na nivoju "vETRA"?  (objavljeno 12.11.  2018, glej blog, posodobljeno 6.6.2019).      
K
lik na PDF.

 

O ČRNEM PAPEŽU - DRUGI DEL

Kdo je roka, ki podpira Frančiška in je podpirala Benedikta...

Je ta jezuit samo slabo ali dobro, kaj počnejo da bi sprožili ZADNJO SODBO?
Je frančišek res papež ali imamo dva, ali je samo tajnik tajnika s katerim razpolaga nekdo drug?
Kako uuveljavljajo agendo0. Tudi preko pravnega sistema v besedi in predvsem SLIKI.

 Klik na PDF.

 

 

 O DAROVANJU SRČNE VODE


Naši daljni predniki so častili lepoto, dozorelost in duhovno potovanje, kot raziskovanje sveta s  pomočjo poduhovljene fantazije.  Veselje nad sočlovekom… so   izkazovali preko simbolov vode srca, majhne vaze, čaše ipd. Je tudi danes potrebna ta osebna, čustvena naravnanost ter odprtost? Je doba v kateri trenutno smo doba »čustvene suše«, ki odpira pot dobi »vodnarja«, človeku s pristnimi čustvi veselja nad življenjem in svetom.   


Trenutno stanje razvoja Človeštva je KAOTIČNO in tako upravičeno vzbuja skrb za njegovo dolgoročnejše preživetje.
Klik na PDF.
 

 

SIMBOL ROKE, SVETI ROK IN SEBASTIAN

OGLEJ je starodavno svetišče in osišče predrimske civilizacije, je kot tleče OGLE (OGLJE).

OGLEJmo si sporočila sv. Sebastiana in ROKA. Sebastian je bil simbol idealista, človeka vere v presežno, dobro in rajsko,
sv. ROK pa svečenika, ki je dajal ljudem ROKO in jih o idealih učil.

 
K
lik na PDF.

 

ČRNI PAPEŽ - O BOGU LJUDI, KI UKINJA CERKEV,
SAJ POSTAVLJA NOVO

 

Kdo je skrivnostni PAPEŽ izza javnosti znanega PAPEŽA? Kdo ima dejansko oblast in drži vrh kurije na POVODCU preko demonizma..? Je ta sila res povsem zla in breme brez razloga?
Presega intelekt Človeka ali ne?

Hitrost razvoja informacijske družbe je tako tako pospešen, da ji človeštvo ne sledi več. Postavlja se vse bolj totalitarna hierarhija, človek kot posameznik pa je vse bolj nemočen in ujet v nepregledno mašinerijo podatkov, zahtev in ignorance. Je to zopet človeška napaka naših nadrejenih, ki se z obupnimi poskusi oklepajo svojih položajev, v okoliščinah izgubljanja smisla svojega obstoja in tal pod nogami?  ČAS JE  da se pogovorimo o hierarhiji izza lutkovnerga gledališča kaosa, ki ga imamo pred samim nosom. Delna RDEČA NIT raziskave je simbolika v občini POLZELA. Veselim se tega da pogledate in morda tudi komentirate.   Klik na PDF.
 

 

 

COF SIMBOL VOLJE BOGA

Cof je kot del simbolike laičnih OBLASTI del masonske simbolike, v uporabi pa je tudi v Rimokatoliški cerkvi, bil je tudi med Perzijskimi vladarji, široko ga je uporabljal fašist Musolini. Katera sporočila se zakrivajo za tem simbolom?

Elitizem v današnjih časih uporabe visoko razvitih tehnologij izpostavlja človeško civilizacijo IZUMRTJU. Zato je dandanes ljudovlada ali demokracija (če hočete v uveljavljeni tujki) nujna.  Zaradi božje volje, ki jo ljudje prepoznavamo eni tako, drugi drugače, so bili VSI VEČJI DOSEDANJI VOJNI SPOPADI. Zato je poznavanje tovrstne simbolike pomembno, saj so teme tako resne, da je o tem potreben poglobljen, nenavijaški razmislek. Žal je tudi pojem BOGA zlagan in javnosti napačno razlagan...   Klik na PDF. Zanimivo tudi: Nazivi Papeža, saj govorijo o dejanskio moči, ki jo uveljavlja preko tajnih združenj.
 


TRNIČ KOT SIMBOL, O PASTIRSKI PALICI IN PASTIRSTVU

 

Razprava je nadaljevanje spodnje raziskave simbola ŽENSKIH PRSI, preko simbolov, ki so jih gorski pastirji odtiskovali na sir imenovan Trnič. A to je samo uvod. Sledi sicer kratka, a zanimiva raziskava pastirstva, torej zadnjih varuhov starodavne in izjemno zanimive, navdihujoče kulture tudi na naših tleh.
Raziskava nudi pregled simbola pastirske palice...
Oživitev znanj vrednot in duhovnosti preteklosti je nujno civilizacijsko dopolnilo dandanašnji pretirani usmerjenosti "v tla" v mehansko in ODTUJENO.

Klik na PDF.

SIMBOLI JEZUSA IN BODISATVE, SO PODOBNI, KAJ PA VSEBINA?

Pred sabo imamo sliko Odrešenik Sveta. Slikarsko delo so si zaradi izjemnosti naslikanega lastili številni. Par sto let javnost tako niti ni vedela kdo jo ima.
Pred pol leta pa je bila prodana na dražbi s strani dražbene hiše Christie's in to kar za 450 milijonov dolarjev. Ko je sir Charles Robinson leta 1.900 odkupil za Cookovo zbirko, je avtorstvo slike pripisal Bernardino Luiniju, ki je bil sprva učenec, a kasneje je kot slikar presegel Leonarda da Vincija

Slika je polna simbolov, ki so deloma zakriti in tako nevsiljivi. Oglejmo si okvirno vizualizacijsko pripoved upodobitve BODISATVE Ksitigarbe. Del teh simbolov je namreč da Vinci oz. sodelavec Bernardino Luini uporabil pri sliki Odrešenik Sveta.

 
  Klik na PDF.

SIMBOL ŽENSKIH PRSI
 

Gole ženske prsi so bile nekoč osnova zdrave družabnosti. Z vse večjim prevladovanjem  RKC ideologije se ta del človeške lepote v javnosti ZAKRIJE. S tem pa se AGENDA izgona iz Raja stopnjuje. Življenje postane bolj pusto, ženske v dokajšnji meri pozabijo na svojo naravno poslanstvo ETERIČNOSTI, obvladovanje prostora s svojim srčnim "mlekom" in radostjo. Namesto prisotnost lepote, vonja, mehkobe dejanskih prsi tudi med odraslimi, postane moderno ogledovanje virtualnih.

OGLEJTE SI UPODOBITVE ŽENSKIH PRSI skozi zgodovino umetnosti. Zraven preberite kaj pišejo plačani za razlaganje umetnin. Plačani so za cenzuro oziroma ta njihov molk in ZAVAJANJA govorijo, da so združeni v take ali drugačne lože, interesna združenja, saj ženske prsi ne prepoznavajo v oblikah številnih vaz ipd, niti ne povedo simbol česa so lahko. Res z »Marsovci« se bomo preje sporazumevali kot  za javnost začeli govoriti o vsebini starodavnih upodobitev. V današnjih časih POLNIH KIČA in neresnih pacanj v imenu umetnosti, do upodobitev preteklosti pristopamo kot, da je vse skupaj neresno. Pa ni. Umetniško neresni so časi zahodne civilizacije v katerih trenutno bivamo.

Klik na PDF.


"IGRA" MEHEN


Simbolika dvojne zvite Kače... je izjemna, gre za starosumersko simboliko. upodobitve so znane kot igra MEHEN.  Da ne gre (samo) za igro vidimo iz primerjave s diskom TEZEJA – PHAISTOS kjer najdemo podobne kačasto razporejeno simboliko. Iz tega diska se jasno vidi, da ne gre za igro, ampak resno razpravo. Povem da gre v primeru Kretskega diska na eni strani za zagovor Minosa, na drugi pa za sojenje Minosu, ki ga na podlagi sodbe Tezej tudi ubije.  Klik na PDF.SKRIVNOST CERKVE JANEZA KRSTNIKA IN SKRIVNOST KRSTA

V cerkvi Janeza Krstnika v Bohinju najdemo izjemno zanimive freske, ki same zase govorijo o skrivnostih KRSTA oz. razširjanja zavesti preko elementa vode.
Janez Krstnik je bil visoki duhovnik, ki je krstil Jezusa. 
Janez Krstnik je steber preganjanega in obglavljenega krščanstva s katerim razpolaga Rimo katoliška cerkev
(RKC).
RKC danes obvladuje ključna področja definicij moralnih norm, religije in preko sledilcev tudi večino skrivnih masonskih ipd lož. Zlorabljanje krščanskih ritualov še ni krščanstvo...   

 

OGLEJMO SI DEL SKRIVNOSTI KRSTA, postopka razširjenja zavesti, ki se ni začel z prihodom Jezusa, ampak je bistveno starejše obredje, vezano na sam začetek naše civilizacije. Izvlečki iz Zbirke vodnikov: Cerkev Janeza Krstnika, dr. Ksenije Rozman iz leta 2012.

Klik na PDF.

LOV NA JELENA  (Ali odnos predgrških, predrimskih kultur do sočutja in pravičnosti)

Na MOLNIKU pri Ljubljani so v gomilnem grobu arheologi našli pasno spono.
Tudi s pomočjo radiokarbonske analize so ostanke datirali v 6. – 5. st. p.n.št., t.m. Halštatsko obdobje, dolžina restavrirane skupaj zložene spone, ki so jo našli v 4 kosih je 30 cm.  Polemiziram tudi z napačno interpretacijo Narodnega muzeja Slovenije, ki govori v okviru lova na Jelenjad izhaja iz nepoznavanja simbolnih pomenov  staro keltske slikopisne pisave na pasni sponi.  

Raziskava govori o moralnih dilemah pri lovu in ubijanu nasploh.    

Klik na PDF.

SVETO IME TUTANKAMONA 

Zaradi odkritja neizropane grobnice Tutankamona bi lahko prišlo do spremembe dobe, saj artefakti v polnem sijaju delujejo kot spoznanje, da je bilo takratno obdobje, vsaj za nekatere, božansko.
Občudovanje in naklonjeno raziskovanje je bilo treba zaustaviti. In varuhi dobe so ga: z izsiljevajem, pobijanjem raziskovalcev in ponareditvijo razlag izjemne simbolike. 

 

OGLEJMO SI SVETO IME TUTANKAMONA,  t.im. Kartušo, ki jo lahko vidimo kot vrhnji del skrinje v Muzeju Kairo, v Egiptu

Klik na PDF.

O SIMBOLIH: VAZE, JEZIKA IN REPA

Zgodovina vere je mogočna. Ta VERA se kaže tako v odnosu do sebe samega kot v odnosu do sveta naokrog ter do SVETA kot celote.  Z VERO  so ljudje v daljni preteklosti in v bistveno manjši meri še pred kratkim "premikali gore". Bili so kot ENO Z NARAVO in NARAVA je bila kot eno z ljudmi in medsebojna pomoč / podpora običajno ni umanjkala.

Vse v tem stvarstvu ima za cilj razvoj. Ta pa se pospeši z medsebojnim sodelovanjem. Zapletenost in delna nedorečenost - slaba ulovljivost končnega cilja pa ima za posledico tudi občasne civilizacijske širše in ože spopade.

Kaj pomeni simbolna čaša, ali vaza nad glavo človeka, kaj glava v obliki ribje glave, kaj jezik iz te čaše?

Znanost preko merjenja in grafičnega prikazovanja delovanja Elektromagnetnega polja srca (Magnetokardiografija) odkriva kar so vedeli naši predniki.

Klik na PDF.

O SIMBOLU BIKA

Predniki so naravo častili, tako tudi sebe, kot del nje.

Oglejmo si simbol bika preko analize skozi čas.
Simbol bika je namreč ves čas isti ali vsaj zelo podoben, spreminja se samo odnos - vrednotenje tega simbola.

S simbolnimi rogovi so umetniki skozi zgodovino krasili ključne osebnosti - pastirje ljudstev, tako starodavne kitajske cesarje kot Mojzesa, kot t.im. črnega papeža...
Skrivni, javnosti nepoznani boj se odvija še dandanes.
O prihodnjem razvoju dogodkov  ključno vplivajo vrhovi lož,
npr. o interpretaciji javnosti zgodovinskih dejstev, o modi, vojnah...

Klik na
PDF.

ČEBELA (še en) SIMBOL SLOVENSTVA?

Kaj so o Soncu pripovedovali naši predniki.

S simbolom SONCA je neposredno povezan simbol ČEBEL.
Najdemo ga tako v Delfskem preročišču zeusovega templja, kot v Sumeriji kot v vatikanu
ali na panjskih končnicah v Sloveniji.  Še najlažje simbol analiziramo, če zberemo upodobitve skozi čas
in si nato podrobneje ogledamo povedi Egipčanske ali pa Minojske kulture.
Slovenci smo pred časom sloveli kot ČEBELARJI in varuhi znanja...

Klik na:  PDF

SONČNI VOZ KELTOVSONČNI VOZ 

Raziskava Ketskega sončnega voza  je rodila zelo zanimivo pahljačo povezav s podobnimi upodobitvami in razkritje rituala čaščenja SONCA naših prednikov, pa tudi ostanke kasnejšega čaščenja med cesarji, kralji...

V ozadju je skrivnost, ki jo je dobro poznati.

VRČ VAČE IN VRČ MATREI - bojevnika


"BOKSARJI" NA SITULAH

Keltska - Halštatska kultura  Strokovnjaki (pod narekovaji in vprašaji) že desetletja vztrajajo, da  upodobitve na vrčih in pasnih sponah... prikazujejo boks s pomočjo bronaste ročke. Posledice takšnega bojevanja so brutalne npr. piše npr. Tomaž Lazar iz Narodnega muzeja Slovenija.
Poglejte si poglobljeno analizo, ki trditev o boksu ovrže in postavlja kulturo pred tisočletji v povsem drugačno luč. Posledice vojnih obračunavanj so želeli Japodi, Latobijci in druga keltska ljudstva spraviti na minimum, raje so prirejali tekmovanja npr. v držanju uteži.

VRČ VAČE (Vaška situla)KNEŽJI SEDEŽ (STEBRIČ)    

Upodobitve knežjega "kamna" skozi čas. Knežji stebrič je narejen iz marmorja in ni samo odlomljen kamen, še pred dobrim stoletjem so ga risali kot steber.
Ta 1 meter visok steber z 21 utori ima izjemno simbolno, posvetitveno, pripovedno...  vrednost.
Na Vrču Vače / Vaški situli je brez (lesenega) naslonjala.


OSTANKI VELIKANSKIH DREVES

 Oglejte si razpravo v podobi in slikah opremljeno z viri. Priporočam tudi ogled dekripcije prve strani kodeksa Voynich, ki je tako kot astronomska raziskovanja skladen s teorijo da je bila najprej VODA. Toda to je že druga zgodba.

BELINOV TEMPELJ KRKAVČE

BELINOV TEMPEL,  KRKAVČE

Pred leti so za ta steber z upodobitvami dveh oseb s sončnimi žarki okrog glave, arheologi... govorili, da je to ostanek MEGALTSKE kulture.
To, zelo napačno trditev  v številnih knjižnih objavah, so sodobniki glede datiranja že večinoma spremenili. In kar naenkrat je steber več tisoč let mlajši Tudi sam sem naredil raziskavo in o kar nekaj časa nazaj,
Prijetno branjPRIPOVED O NEFRETETI - Nefertiti
Egipčanska umetnost, ki odkriva skupne vrednote sveta za časa EHNATONA.

ZLATI KLJUČ PRETEKLOSTI

"Zgodovina se bo dešifrirala, ko bomo začeli proučevati religiozne upodobitve."

"Danes je veliko homoseksualnosti;
dogaja se genski inženiring,
dogaja se nov vzpon nekdanjih gospodarjev."

"Govorim o Bogu kot Svetu, katerega del sem sam, si ti in smo vsi. Začeti moramo sodelovati."

Zlati ključ preteklosti, avgust 2010 (pdf)

MOLITEV BOGU

MOLITEV BOGU je poskus analize današnjega OČE NAŠA in narediti alternativno molitev.
Posebej pa se je treba posvetiti pojmu BOG. Kaj sploh se skriva za tem, saj je pojem kot ga poznamo temelj človeškega napuha? Pojem Boga je brez prevajanja, temeljna napaka miselnega kodiranja RKC.

 

RASIZEM PAPEŽA


PROBLEM SLOVENSKE ZASTAVE IN SIMBOLA ZMAJA, PDF


Slovenska uradna simbolika vsebuje kode obračuna
s t.im. barbari oz. pogani.

Na levi strani je predlog, ki odpravlja par nepravilnosti slovenskega Grba, ki ga je izdelal Marko Pogačnik


 

 

 

 
UPOR SUŽNJA

 


MASONSKI KULTURNI BOJ V SLOVENJI IN V TUJINI

SIMBOLI  OBRAČUNA SREDI LJUBLJANE PRED SLOVENSKIM PARLAMENTOM, pdf
NWO sporočila, fIlm INFERNO in freske letališča DENVER v ZDA, pdf

VZPOSTAVJANJE NOVEGA SVETOVNEGA REDA (NWO) PREKO DEKADENCE IN BEGUNCEV, pdf

 

 

Projekt

 

Vladislava Stresa

Virtualni muzej slovenstva

 

 

Slovensko muzejsko društvo, Skupnosti muzejev Slovenije, Narodni muzej Slovenije1. PISMO soavtorja projekta Marjana Gerdelja (arhivar v pokoju), poslano 5.9.2015 po navadni pošti  in dne 6.9.2015 še po elektronski pošti. PDF

2. PISMO soavtorja projekta Marjana Gerdelja slovenskim muzejem poslano po elektronski pošti 2.1.2016.  PDF

Pismi sta bili poslani  5.9.2015 in drugo 2.1.2016 na naslove slovenskih muzejskih inštitucij:

4.1.2016 sva tako jaz, kot Marijan Gerdej s strani Narodnega muzeja Slovenije prejela dva spodbudna odgovora.
Kot kaže bo Vrč Vače (Vaška situla), pa še marsikaj, postalo splošno javno dostopno v kvalitetnih slikah in v e. obliki strokovnih ter poljudnih intepretacij.

Projektu pa s tem še ne bo zadoščeno. Kliknite povezavo Virtualni muzej zgoraj.
Upam na možnost sodelovanja pri uresničevanju projekta.

Vladislav Stres

Odgovor direktorice Narodnega muzeja Slovenije Barbare Ravnik:
4.1.2016: "Spoštovani! glede na to, da je prišlo v komunikaciji med nami do nekih neljubih zastojev vam sporočam, da bomo v Narodnem muzeju Slovenije skušali v najkrajšem možnem času najprej poskrbeti za ustreznejšo predstavitev situle z Vač, nato pa nadaljevati še z drugimi predmeti iz naših zbirk.
Tudi naša želja je, da je gradivo, ki nam je zaupano, dostopno čim širši javnosti! 

Lepo vas pozdravljam, B. Ravnik".

Obljuba Narodnega muzeja z dne 4.1. 2016 in do danes 18.10.2016 še nič od obljubljenega.
 

Zveza sedmih muzejev Reiss-Engelhornv Mannheimu je dosegla CENZURO. Obiskovalci (po  še nepravnomočni sodbi) ne smejo več objavljati fotografij njegovih eksponatov (številni so keltskega izvora). Namesto dostopnosti o pričevalcih zgodovine - nedstopnost.
Le zakaj? Se bo zavajanje Se bo tako zavajanje razlagalcev preteklih znanj LAŽje nadaljevalo? Vir
Torej predlagam, da prispevate tudi vi k temu, da se namen direktorice NMS Barbare Ravnik, kljub odporu KUSTOSOV,  uresniči.
To bi namreč morala biti DOLŽNOST MUZEJA.
Muzej namreč ni lastnik kulturne dediščine, ki mora biti preko elektronskih gradiv javno dostopna vsem zainteresiranim.

KORESPONDENCA z Narodnim muzejem Slovenije VAŠKA SITULA
(ni na spletu)


KRITIKA SPLETNE STRANI SLOVENSKIH MUZEJEV MUSEUM   PDFPDF

 


NASLOVNICE NEKAJ PREDAVANJ avtorja VIZUALIZACIJE UMETNOSTI  Vladislava Stresa

 


 

ipd

________________________________________________________________________
Vizualizacija je poseben postopek vživljanja v vidni svet. To je sicer precej naporno, toda doživljajsko neverjetno polno. Pokažejo se nam povsem nove povezave med podatki slikovnega gradiva. "Film", ki ga pri vizualizaciji vidimo pokaže, da nam je velik kos vsebine, pri običajnem vpogledu v vidni svet, prikrit. Z raciom svet dojemamo le fragmentalno in velikokrat površno. Racio je pri vizualizaciji povsem v drugem planu, po vizualizaciji pa lahko stopi v ospredje. Običajno takrat le ugotavljamo razpredeno smiselnost novospoznanih povezav. Vizualizacija se odvija na tako imenovani EIDETSKI ravni, v objekt opazovanja se močno vživim. Vizualizacij, ki so manj pesniške od teh, ki so pred vami, imam seveda še veliko. Ubesedil sem npr. mnogo zgodovinsko zanimivih del med drugim tudi SIKSTINSKO KAPELO ter druge umetnine Michelangela, Rodina, delček opusa Dalija, pa tudi nekaj egipčanskih slikopisij itd.

Vizualizacija podatkov izboljša mišljenjske procese. V današnji dobi poplave podatkov preko vizualizacije kvalitetno strukturiramo podatke, s katerimi razpolagamo.

Zanimiva je osebnejša definicija vizualizacije v psihologiji športa. Simon Eržen piše: “Vizualizacija je opazovanje samega sebe v predstavi, zavestno zbujanje in vodenje "dnevnih sanj", v katerih po navadi opravljamo kakšno dejavnost. Pogosto vizualizacija poteka z zaprtimi očmi, zato da je vpliv distraktorjev manjši. Kadar govorimo o vizualizaciji, je pomembno vedeti, da vsebuje ta predstava vidne, slušne in kinestetične sestavine. V večini vizualizacij, ki se izvajajo v športu, so kinestetične predstave še posebno pomembne…” Tovrstna vizualizacija je blizu mojemu pojmovanju vizualizacije.


Aleks Jakulin (Fakulteta za računalništvo in informatiko) trdi: : “Ljudje so pri vizualnem razmišljanju zelo učinkoviti. Večina tehnik za izboljševanje pomnenja temelji ravno na vizualizaciji, na primer mnemonika. Primerjave možganskih posnetkov (PET) ljudi pri opravljanju nekaterih nalog kažejo, da bolj uspešni več uporabljajo vizualne opne (cortex) ter manj druge dele možganov.”

Menim, da je pri vizualizaciji pomemben predvsem mišljenjski proces - zmožnost predstavljanja osebe, ki “vizualizira”. Torej sposobnost predstavljanja – EIDETSKOST. Vizualizacija v obliki slik – filma, ki ima lahko vse atribute doživetja… se odvija v človeku samem. Vizualizacija v pomenu multimedijskega prikaza je lahko le pomoč pri notranjem “sanjanju”.

Kako pa naj ustvarjalno “notranje sanjamo” – vizualiziramo - pa je cilj te razprave. Tehnika, ki jo bom predstavil je navidez silno enostavna, zahteva pa večkratno ukvarjanje z njo. Tehnika vizualiziranja spreminja naš ustaljeni način razmišljanja.

Možgani v dnevnem načinu mišljenja odvržejo kopice podatkov veliko podatkov pa sktrukturirajo na podlagi predhodnih mnenj. Obenem se pri mišljenjskih procesih naslonimo na trditve, ki smo jih pobrali iz raznih knjig in drugih virov informacij. Pri mišljenjskih procesih se oprijemamo klišejev. Tak način razmišljanja pa je neinovativen dokaj površen in nesamostojen.

Vizualizacijo podatkov pa zahteva, da odvržemo svet klišejev. Tehniko vizualizacije sem razvijal skozi leta ukvarjanja z umetnostjo. Ugotavljal sem notranjo sporočilnost umetnin. Tako sem tokom let razvijal svoje vizualizacijske sposobnosti.

Rezulati so izjemno. Umetnino kar naenkrat vidimo v vsej njeni razsežnosti na način AHA efekta. Tako prejmemo tudi informacije, ki so v umetnino zavedno in nezavedno zakodirane. In prave umetnine so tudi ZAKLADNICE ZNANJA.
 

VEČ S KONKRETNIMI PRIMERI:


VIDEO:  Simboli kot način sporazumevanja lož in duhovnih oblastnih skupin

Predstavitve pps/ppt: Vesolje, (pdf)Darilo Zemlji, (pdf)
 

Pripoved katedrale Durcham, pdfRAZKRITA SKRIVNOST ATLANTIDE


Atlantida se je izgubila s prevajanjem in številnimi preimenovanji ter napačnimi razlagami.

MISTERIJI, marec 2011
 

 

 

Dekripcija kodeksa Voynich. 270 strani izjemnih slik simbolnih rastlin v povezavi z ljudmi, astronomijo, zdravilstvom ipd. Skrivni kodeks je spregovoril preko svojih slik. Do danes uradna LAIČNA znanost, tako civilna, kot vojaška ni razvozlala pisave, niti vsebine knjige.

Starost kodeksa je več kot 500 let. Kaj vse so poznali že takrat, katere izume, kakšen je položaj človeka do narave in makrokozmosa? Izjemno zanimivo čtivo

UVOD 1. del: KNJIGA O KAČI  2. del:KNJIGA O ČLOVEKU


 

Raziskovanja lahko podprete z donacijo na: SKB d .d ., Ajdovščina 4 , 1 5 1 3 Ljubljana, Slovenija
Številka transakcijskega računa: SI56 0310 0100 3363 735


MISEL DNEVA

DOMOV