Vrč Vače, predrimska duhovna kultura na naših tleh (p.s.: članki kot del vsebine knjige so bili objavljeni v reviji Misteriji

VRČ VAČE (SITULA) in predrimska kultura na naših tleh

avtor: Vladislav Stres, 212 strani, format A5, s cca 90 slikami artefaktov,
1. izdaja. - Ljubljana : Ara, 2020, www.zalozba-ara.si

Slovenci smo OZNAČENI, tako s simbolno govorico plašča Vaške situle (VRČA) na osebnih dokumentih, kot z Ljubljanskim ZMAJEM na dopisih Mestne občine Ljubljana...
Razkrivam ozadja, ki povsem obrnejo dosedanjo govorico med strokovnjaki področja, da gre za simbole kulture preprostih ljudstev, barbarov...
Iz te govorice so v zadnjih letih ko sem začel z objavami sicer zbežali, a njihove knjige in članki govorijo kaj so govorili pred tem. Nikakor ne gre za pogansko kulturo, barbarov...!
Gre za visoko kulturo neposredno povezano s krščanstvom. Vrč je namreč osnova zavezanosti svetu, simbol zalivanja Drevesa življenja... kot je tudi vaza na vrhu glave simbol doživetja kaplje neba.
Večina repov kometov, ki padejo na Zemljo je iz razpadlega LEDU - torej vode, edine snovi, ki nastaja v medzvezdnem prostoru kjer kraljuje t.im. temna energija iz katere voda nastaja...

Preko branja slikopisja in primerjanja z drugimi starodavnimi in manj starodavnimi artefakti se poved sedemdnevnih obredij razširi na takratne civilizacijske razmisleke, obredja, ter vero v Drevo življenja in Drevo spoznanja. Dotakne se tudi razlik med Sumersko in Babilonsko kulturo, Skrinjo in pismom zaveze, Krščanstvom in Katolištvom, Bogom in Umom... Tematika Vrča/situle Vače je torej zastavljena zelo na široko s poskusom celovitosti. Da bi se ta celovitost dosegla se tu in tam gibam na »neulovljivem« in slabo določljivem terenu, ki ga raziskujem tudi s pomočjo znanstvene logike, izzivalnosti ter intuitivnega pesniškega pristopa. Dešifriranja nekdanjih verjetij, obredij, ki so center ukvarjanja knjige z nekdanjo kulturo, sicer temeljijo na golih dejstvih artefaktov, ki govorijo predvsem sami zase. 

Knjiga opiše vse figure vtolčene v tanko bronasto pločevino tako horizontalno kot vertikalno inačico povedi šestdnevnega rituala in zaključnega slavja sedmega dne.
Knjiga Vrč Vače je vsaj za 1/3 obsežnejša kot so bili objavljeni članki v reviji Misteriji, saj je bilo zaradi obširnosti več podpoglavij izločenih.
Knjiga na osnovi starodavne povedi Vrča Vače načenja, razpleta informacijsko zastrupljeno »jabolko«, točneje Gordijski vozel na podlagi katerega je Biblija spisana, cenzurirana – urejana in razlagana.

Nič ni popolno. Ko sem javil napako poimenovanja pred drugim ponatisom popravka ene same besede še niso vnesli (meteoriti - kometi).

Tako se bo knjiga pilila še naprej.

Priporočam, da si jo preberete.
Lahko jo kupite tudi v knjigarnah.


MNENJA O KNJIGI

Prof. Dr. Stanko Gerjolj

Dr, prof. Stanko Gerjolj

Vinko Möderndorfer

Vinko MöderndorferDr. Danijel Grafenauer 
Prvo predavanje Vladislava Stresa 9.6.2020, ob 18.00 uri v klubskih prostorih revije Misteriji, Zadobrovška 88, Ljubljana
https://www.misteriji.si/misteriji-v-zivo/vrc-vace-predrimska-duhovna-kultura-na-nasih-tleh.html


Raziskave povedi Vladislava Stresa na Vrču Vače (situli);  www

Spodnje raziskave slikopisno prikazanih ritualov na Vrču Vače / Vaški situli objavljeni v reviji Misteriji; so bile vključene v obširnejšo knjigo

- prvi dan: Poved slikopisja, (PDF ),
- drugi dan: Usmrtitev konja v Vačah,  (PDF ),
- tretji dan: Posvetitev novega vojvode  (PDF ). 
- četrti dan: Prvi mečevalec je bil iz Vač (PDF ),
- peti dan ritualov: Slavje zadnjih treh dni v Vačah in kdo je naredil slikopisno pisavo Vrča Vače, (PDF ),
- šesti dan ritualov v Vačah: Prihod velike svečenice MA, (PDF ).
- sedmi dan obredja: Dan zalivanja drevesa življenja (PDF)
- osmi del; Pomen Vrča vače in zaključek (PDF ).

http://stres.a.gape.org/vs/vizualizacija_um/virtualni_m_slovenstva/vrc_vace_vaska_situla.htmlVesel bi bil sodelovanja v obliki vašega pisma, možnosti predstavitve raziskav, širjenja člankov ter knjige...

Lahko mi pišete na spodnji e. naslov:


Vladislav Stres vladislav.stres@siol.net