VAŠKA SITULA
Vladislav Stres
 

Slovenske novice 24.12.2016 objavijo kratko predstavitev dela raziskav s strani Vladislava Stresa
in problematike napak 61. let stare strokovne risbe
Vaške situle
.
Pol leta  po objavi prvega članka in 17 mesecev po tem ko sem muzej opozoril na napake naj bi strokovno risbo že popravili, prebiram v članku z dne 3.7.2017.
Novo risbo so pokazali novinarju s katerim sem o tem imel ponovni intervju, meni je niso. V teh dveh letih opozarjanj ter predlogov nisem dobil niti priložnosti predstavitve svojih raziskav.
PREDSEDNIK DAJE DARILA Z NAPAKO, PDF VAŠKA SITULA KONČNO DOBIVA PLAŠČ BREZ NAPAK, PDFKonjenika iz Vaške Situle je po predlogah Vladislava Stresa izdelal akademski kipar Viktor Plestenjak,
bron, višina 21. x širina 22. cm
 


Svečenica, ki odloča o novem vodji (morda ŽIVA) Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom
Nekaj starih slik detajlov iz Vaške situle, ki dokazujejo kvalitetno fotografiranje do podrobnosti že pred 57 leti (
izdaja knjige s temi fotografijami leta 1965).
Na spletnih straneh Narodnega muzeja Slovenije niti na internetu kot javno dobro jih tudi danes: 15.11.2017 NE NAJDEMO.
Spletna stran NMS namnjena Vaški Situli:
www. Iskanje po skeniranem arhivu Narodnega muzeja Slovenije www.
.

KNEZ na konju in lastovica znanilka pomladiVrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letomKNEZ in KMET med posvetitvijo Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom

SLIKE VRČ VAČE VEČ

Pridobitev dovoljenja za uporabo slik (reprodukcij) Narodnega muzeja Slovenije v zvezi z Vaško situlo ipd,
zahteva da prejetih slik ne smem pokazati nikomur, ki bi npr. snemal predavanje:
»Iz tega dovoljenja je izvzeta uporaba v kakršenkoli drug namen oziroma prenos le-tega na tretjo osebo.«
 www .
 

Podobe Vaške situle, točneje vrča Vače najdemo na svoji osebni izkaznici in potnem listu.NAPAKE STROKOVNE RISBE IZ LETA 1955
 

Zgoraj strokovna risba, na kateri sem Vladislav Stres odkril več kot 20 pomembnih neskladnosti z originalom oz. napak, je del arheološkega vestnika iz leta 1955:
Franc Stare v Katalogi Vače. Arheološki katalogi Slovenije 1
 

70 let pred dr. Francetom Staretom, ki je leta 1955 objavil svojo risbo Vrča Vače z opisanimi napakami, je morda že leto dni po najdbi 1883 naredil risbo Vrča / Vaške situle Ferdinand c. Hoghstetter predsednik Prazgodovinske komisije in cesarski muzealec na Dunaju  (tudi datiranje najdbe, se glede na poved najditelja Janeza Grilca ter sedaj njegovih sorodnikov razlikuje od uradne 1982. Najdena na bi bila že 1878 leta).  Na njegovi risbi je napak bistveno manj.
Torej je dr. arheoloških znanosti France Stare razpolagal z bistveno boljšo splošno priznano stokovno risbo Vaške situle, kot jo je izdelal sam.
Risba
Ferdinand c. Hoghstetterja je objavljena v projektu Gutemberg Vir: 1. , 2. , kot tudi v knjigi William Z. Ripley, Ph. D.: The Origin Of European Culture VirPDF celotne knjige COMPARATIVE ZOOLOGY, kaiserliehen Museums zu Wien, glejte predvsem d 161 strani naprej GRABERFUNDE VON WATSCH UND ST. MARGARETHEN IN KRAIN  kjer na strani 210 npr. najdete risbe najdenih "halštatskih" čelad, tudi t.im. Negovske, na strani 241 pa risbo Vaške situle, seveda z bistveno manj napakami kot jih najdemo na strokovni risbi, ki je podlaga vseh upodabljanj te slavne situle, ki je v bistvu VRČ. 


MOJA DELNA ANALIZA NAPAK
VRČ VAČE / VAŠKA SITULA NAPAKE RISBE

.   

Ali je Situla VEDRICA, VEDRO ALI VRČ?  pdf

.

 
 

Viri, ki analizirajo ali pa se dotikajo obredja opisanega v slikopisju Vrča Vače / Vaške situle:


  - UMETNOST SITUL
(
Jože Kastelic, Guido A. Mansuelli, Karl Kromer) pdf
  -
Spletna stran Narodnega muzeja Slovenije posvečena Vrču /situli Vače za katero vsebinsko skrbi Peter Turk, Kustos za prazgodovino Narodnega muzeja Slovenije vsebuje dobro strokovno risbo t.im. Vaške situle in je dostopna tuwww
  

STROKOVNA LITERATURA

Mojca Jereb je objavila pregledno knjigo vseh halštatskih bronastih artefaktov najdenih v Sloveniji kamor vključena Vaška situla z risbo in opisom.
To je najnovejša strokovna objava, je v nemščini Die Bronzegefäße in Slowenien, Abteilung 2, 2016; Vir
Slovenske inačice knjige, ki je regled vseh najd bronaste dobe v Sloveniji seveda ni. Objavila je tudi strokovno risbo situle, seveda z vsemi napakami, ki jih je naredil Franc Stare.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63561058
Obstajata samo 2 knjižnična izvoda, enega hrani  FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
, drugega knjižnica Narodnega muzeja Slovenije

DRUGA STROKOVNA LITERATURA:
P. Turk, Podobe življenja in mita (katalog arheološke razstave o situlski umetnosti na Slovenskem), Ljubljana 2005;
Stopinje v preteklost. Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 2006; Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 2007.
Peter Turk je navedel izbrano gradivo, ki se nanaša na Situlo iz Vač.  To gradivo ni v elektronski obliki, kot to ciljno določa projekt, a vseeno je nujna in koristna informacija, predvsem za ljubiteljske raziskovalce in radovedneže:
Na delih poznavalcev situlske umetnosti:
O.H. Frey, Ch. Huth, A. Eibner, B. Teržan, J. Kastelic
gradimo naše današnje védenje o njej.

 

17.2.2016

je Narodni muzej Slovenije  od Vladislava Stresa prejel analizo napak strokovne risbe Vrča Vače / Vaške situle kjer je bilo pokazanih in opisanih več kot 5 napak, ki ključno vplivajo na zgodbo izjemne  slikopisne pisave Vrča Vače. Praktično vse interpretacije, ki se nahajajo v številnih knjigah pa tudi risba na Potnem listu in na osebni izkaznici so zaradi splošno uporabljane strokovne risbe na  področju napak napačne.

18. 7. 2016

Direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik mi je pisala:
Vašo ugotovitev glede pikic ob robu situle, za kar smo vam iskreno hvaležni, pa bomo upoštevali in risbo ustrezno popravili !„ Ustno pa mi je bilo kasneje zagotovljeno, da bodo popravili vse.


1.10.2016

pa sem dobil še trditev arheologa dr. Andreja Preložnika : Glede vaške situle: Lahko vam povem, da sem videl že precej slabih arheoloških risb in da je Staretova risba dobra. Gotovo, ima napake. Risal je - kolikor vem - nerestavriran oz. ne tako očiščen predmet, kot je na voljo danes. Od napak, ki ste jih pokazali, se mi zdi bistvena manjkajoči konec povodca konja pod pestjo konjarja…

9.11.2016

sem parim arheologom in Narodnemu muzeju Slovenije poslal analizo z več kot 20 napakami in s strani direktorice  muzeja Barbara Ravnik prejel vzpodbuden odgovor:
"Zahvaljujem se vam za e-sporočilo in priponko. Slednja bo nedvomno v veliko pomoč pri izdelavi nove risbe. Načrtujemo, da bomo situlo s stalne razstave umaknili januarja in bo lahko risba narejena nekako v dveh tednih."

6. 3. 2017

 Risanje je v zaključni fazi, gospod Stres. Lp BR

 

Odgovor direktorice Narodnega muzeja Slovenije Barbare Ravnik januarja 2016:
"Spoštovani!
glede na to, da je prišlo v komunikaciji med nami do nekih neljubih zastojev vam sporočam, da bomo v Narodnem muzeju Slovenije skušali v najkrajšem možnem času najprej poskrbeti za ustreznejšo predstavitev situle z Vač, nato pa nadaljevati še z drugimi predmeti iz naših zbirk. Tudi naša želja je, da je gradivo, ki nam je zaupano, dostopno čim širši javnosti!
 

Lepo vas pozdravljam, B. Ravnik."

Vir:
Zapisnik pogovora

 

Obljuba Narodnega muzeja z dne 4.1. 2016 in do danes 15.11.2017 še nič od obljubljenega.

Pismo kustosa NMS dr. Petra Turka s katerim pove, da z menoj ne more kontaktirati ker da širim nebuloze...


VSA KORESPONDENCA 
z Narodnim muzejem Slovenije
VAŠKA SITULA

(ni nas pletu)
 

Kvalitetne slike delov situle/vrča so, preko objav v knjigah, dostopne že od leta 1965 naprej - glej zgoraj.
Uradna znanost  in uradništvo v Sloveniji že 61 let razpolaga z napačno strokovno risbo. In ko se odkrijejo ključne napake, pa zelo počasne reakcije.
Kolesje preziranja poganskih (beri: nerimskih, neminojskih, nešpartansko - grških, nebabilonskih, nenapoleonovih… eksponatov) se zelo težko zaustavlja. 
Pa ni vse slabo, so strokovnjaki, ki so marsikaj postorili, marsikaj je tako objavljeno v Arheološkem vestniku, pa tudi navajane trditve niso v celoti napačne.

Tem s katerimi sem pri raziskavi vsaj tu in tam neposredno sodeloval pa spodnja zahvala:

ZAHVALA
S strani Narodnega muzeja Slovenije sem 6.1.2016 prejel 33. slik t.im. Vaške Situle fotografa Lauka.
 

Direktorici muzeja Barbari Ravnik se za omogočenje razpolaganja s fotografijami (v raziskovalne namene) zahvaljujem.
Kustos muzeja dr.
Peter Turk mi je pokazal nekaj strokovnih knjig in opozoril na druge referenčne. Tudi njemu zahvala za pogovor ob Situli / Vrču Vače in za posredovane informacije.
Zahvala tudi korektnosti in spoštljivosti knižničarjev Narodnega muzeja.
Vse našteto je pospešilo in omogočilo dograditev raziskave, ki je bila po odkritju napak strkovne risbe vse bolj ovirana.

 

 


Analiza simbolov JEZIKA...
ki se dotika tudi Vaške Situle / Vrča Vače
.

Če ne razumemo Trojanske vojne, ne razumemo zakaj se starokeltstka (Halštatska) umetnost zapostavlja
in v posvečenih krogih aheologov, zgodovinarjev kustosov hudo zanemarja.


Umetelna izdelava vrčev z vrezovanjem in tolčenjem podob, izdelava kotlov in njegov tronožni podstavek, čelade s perjanico, oblika pokopov, gomilni skeltni grobovi...obredja
so v opisih trojanske kulture zelo podobna Keltsko halštatski kulturi.

Za poved o Trojanskem konju, Ahilu, Aiaxu, Eneju glej TU (med besedili se lahko gibljete z iskalnikom preko ključne besede).
npr: Priam je "odbral dva trinožnika in štiri kotle, da, celo dragocenega vrča, ki so mu ga Tračani podarili, ko je bil pri njih kot poslanec, starcu ni bilo žal."  str. 472
Agamemnon postavil čelado s frfotajočo perjanico iz konjskega repa: str. 499, "lepi pas, na katerem je bil v tolkljanem zlatu upodobljen boj kentaurov".str. 781

Glede Zlate človeške dobe in poved o Človeku soncu Faetonu glej  TU.
 

Kultura nastajanja vrčev s slikovno pisavo se imenuje Halštatska po nemškem rudniku soli kjer so jih nekaj našli. Bistveno več vrčev z upodobitvami na njih so našli v knežjih grobovih blizu Novega mesta, torej nedaleč od  Metlike - nekdanje Japodske centrale Metulum. Novo mesto je bilo eno glavnih mest med keltskimi plemeni Latobiki s centralo v današnjem Trebnjem.
Tehniko vrezovanja in tolčenja  podob na vrču stroka po latinskem izrazu imenuje teurevtika (domačini še danes poznajo izraz bočtkanje oz. bočkanje), vrč pa se imenje po latinskem izrazu Situla.  Za t.m. Vaško situlo tudi v učbenikih najdemo zapise doktorjev arheloških znanosti ter zgodovine, da je uvožena iz Italije. Ipd.

Umetelne vrče okrašene s podobami iz pikic so po opisih Trojanske vojne poznali že t.im. Aianti in verjetno Trojanska kultura na sploh.
Obdobje nastanka Vrča Vače je obdobje žarnih grobišč, ki jih v elito izbrani  strokovnjaki imenujejo primitivna.

Vir: Umetnost situl, strani 1, 9, 13, 18 knjiga iz leta 1965, avtorji: Jože Kastelic, Guido A. Mansuelli, Karl Kromer:  "Z grško "kolonizacijo v oddaljene predele Sredozemskega morja, zlasti pa z Magno Graecio nastopi živa izmenjava med naprednim grškim svetom in še v primitivnih prazgodovinskih razmerah živečim, toda bistrim zaledjem...situla Vače je bolj ekonomična v sredstvih izražanja in bliže neposrednemu svetu primitivnega, arhaičnega, avtohtonega ilirstva... v razmerah bronastodobne primitivno organizirane družbe...Kakor v perifernem vencu se za njima vrste areali njihovi civilizaciji sosednjih primitivnih skupin od Keltiberov v Španiji mimo Venetov in Ilirov v jugovzhodnih Alpah do Tračanov ob Hemu in Skitov v Južni Rusiji..."

Moč nadaljevalcev rimskega imperija - Rimo katoliške cerkvene hierarhije, kot lože vseh lož glej TU
sporočila iluminitskega filma Inferno glej TU in
rasizem papeža
glej TU

Še dandanes gospodarsko propadajo ali pa so kar v vojni predvsem področja kjer bivajo t.im. "primitivna ljudstva".   Več

 

OPIS NAČINA VIZUALIZACIJSKEGA RAZISKOVANJAPROBLEM SLOVENSKE ZASTAVE IN SIMBOLA ZMAJA, pdf.
Zastava vsebuje kode obračuna s t.im. pogani.


.
PDF


KRITIKA SPLETNE STRANI SLOVENSKIH MUZEJEV
MUSEUMS

PDF
SONČNI VOZ
 

Raziskava Ketskega sončnega voza  tje rodilo zelo animivo pahljačo povezav s podobnimi upodobitvai in z razkritjem čaščenja SONCA naših prednikov, pa tudi ostanke čaščenja med cesarji, kralji. V ozadju je skrivnost, ki jo je dobro poznati. 


"BOKSARJI" NA SITULAH
Keltska - Halštatska kultura  Sokovnjaki (pod narekovaji in vprašaji) že desetletja vztraja da  upodobitve na vrčijh in pasnih sponah...
prikazujejo boks s pomočjo bronaste ročke. Posledice takšnega bojevanja so brutalne npr. piše Tomaž lazar iz Narodnega muzeja Slovenija.
Poglejte si poglobljeno analizo, ki trditev o boksu ovrže in postavlja kuluo pred tisočletji v povsem drugačno luč. Posledice vojnih obračunavanj so želeli spraviti na minimum, raje s prirejali tekmovanja npr v držanju uteži.

KNEŽJI SEDEŽ (STEBRIČ)
Upodobitve knežjega "kamna" skozi čas. Knežji stebrič j narejen iz mamorja in ni samo odlomljen kamen, še pred dobrim stoletjem so ga risali kot steber.
Ta 1 meter visok steber z 21 utori  ima izjemno simbolno, posvetiveno, pipovedno...  vednost,.
Na Vrču Vače / Vaški situli je brez (lesenega) naslonjala

MISEL DNEVA

domov