VAŠKA SITULA IN NJENA PRIPOVED
na pobudo Vladislava Stresa je bila spremenjena strokovna risba
 Peter Turk, kustos Narodnega muzeja Slovenije: "Situla je nastala v prvi polovici 5. stoletja pr. n. št., v času železne dobe"; Več
 
Vladislav Stres: "Vaška situla / Vrč Vače je en najbolje ohranjenih artefaktov predrimske dobe s slikopisno pisavo na naših tleh, pomembna je tudi v svetovnem merilu. 
Vsak detajl na njej je umetnina za sebe. zato sem vztrajal in pred vami je kip konjenika izdelan iz brona, bil pa je tudi predmet 3D skeniranja.
Iz njega so razvidni: ponos, smelost, strumnost, povezanost s konjem s katerim je konjenik dobesedno zlit.
Torej je naraven, otipljiv, zanimiv. In take izjemne upodobitve najdemo na vsakem centimetru situle / vrču."


Konjenika iz Vaške Situle / Vrča Vače, ki je del slikovne opreme OSEBNE IZKAZNICE in POTNEGA LISTA slovenskih državljanov, je po predlogah in ob sodelovanju Vladislava Stresa
izdelal akademski kipar Viktor Plestenjak
 


Predavanje Vladislava Stresa in Andraža Isteniča
v sklopu letnega srečanja  visokotehnoloških podjetij Caddy
in patrtnerji, Hotel Plazza 
KONJENIK VAŠKE SITULE in 3D skeniranje ter tiskanje; Vladislav Stres, Andraž Istenič


Intervju akademskega kiparja Viktorja Plestenjaka,
ki predstavi izdelovanje kipa Konjenika Vrča Vače. 
Viktor Plestenjak in Konjenik z Vaške situle


Intervju Klemen Zbačnika z Vladislavom Stresom,
ki predstavi del povedi na Vrču Vače (latinsko situli). 
KAJ NAM PRIPOVEDUJE SLIKOPISNA PISAVA VAŠKE SITULE

KAJ JE VIZUALIZACIJA UMETNOSTI
OPIS NAČINA VIZUALIZACIJSKEGA RAZISKOVANJA


SPREMEMBA STROKOVNE RISBE VAŠKE SITULE NA POBUDO VLADISLAVA STRESA

DOSEDANJE STROKOVNE RISBE VAŠKE SITULE

Strokovna risba veljavna med leti 1883 in 1954
 
Prvo uradno strokovno risbo Vaške situle (VRČA) naredi avstroogrski kustos - Ferdinand c. Hoghstetter in je objavljena tudi v projektu Gutemberg Vir: 1. , 2.,

Strokovna risba veljavna med leti 1954 in 2017
 
Franc Stare v Katalogi Vače, Arheološki katalogi Slovenije 1; arheološkega vestnik iz leta 1954
Vladislav Stres se, mna te risbi odkril več kot 20 pomembnih neskladnosti z originalom oz. napak in jih januarja 2016 sporočil Narodnemu muzeju Slovenije.

Nova strokovna risba Narodnega muzeja Ide Murgelj z dne 21.12.2017
je od 20.12.2017 vidna v okviru STALNE RAZSTAVE ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV v posebej oddeljenem delu muzeja z veliko stensko fresko; www. NMS v istoimenskem katalogu  (www) objavi  novo strokovno risbo Vaške situle.  Katalog obsega 222 strani, A4 formata. Izšel je na dan odprtja prenovljene stalne razstave- nova strokovna risba je objavljena na strani 110. brez pripisa, da gre za novo strokovno risbo.To je sicer povedano v uvodniku. Nikjer ne najdemo strokovne risbe s poudarki popravkov. Na tej je napak bistveno manj. Narejena pa je bila zaradi mojih opozoril. Na zahvalo in na to, da jo še pred objavo vidim, so pozabili.
Danes 25.9.2018 je na spletu NMS (www) še vedno stara strokovna risba, pa so na stalni razstavi in v katalogu izdali novo z bistveno manj napak.
NAPAKE 2. STROKOVNE RISBE,
veljavne med leti
1954/55 - 21. 12. 2017; PDF
NAPAKE 3. - STROKOVNE RISBE
objavljene v Katalogu z dne 21.12.2017
:  ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV; PDF
Poslansko vprašanje glede Vaške situle Janka Vebra Vladi RS 13.12.2017: slika 1., 2.   in odgovor Vlade RS  11.1.2018, PDF: orig slika 1., 2.
Pismo Predsedniku RS Borutu Pahorju 19.11.2017, VARUHU POŠTENOSTI, ENOTNOSTI SLOVENCEV IN NJIH SIMBOLOV TER PRAVIC,  PDF

Intervju Vidner Ferkov Katerine z Vladislavom Stresom: NARAVA JE TISTA, KI NAM VSEM SODI www

Ali je Situla VEDRICA, VEDRO ali VRČ?  PDF

Slovenske novice 24.12.2016 objavijo kratko predstavitev dela raziskav s strani Vladislava Stresa
in problematike napak 61. let stare strokovne risbe
Vaške situle
.

PREDSEDNIK DAJE DARILA Z NAPAKO, PDF

Pol leta  po objavi prvega članka in 17 mesecev po tem ko sem muzej opozoril na napake naj bi strokovno risbo že popravili, prebiram v članku z dne 3.7.2017.
Novo risbo so pokazali novinarju s katerim sem o tem imel ponovni intervju, meni je niso. V teh dveh letih opozarjanj ter predlogov nisem dobil niti priložnosti predstavitve svojih raziskav.

VAŠKA SITULA KONČNO DOBIVA PLAŠČ BREZ NAPAK, PDF

»Novo sliko plašča Vaške situle je napravila dokumentaristka v muzeju mag. Ida Murgelj. Pomagala si je s 3D-posnetkom,starejšimi risbami, tudi tisto iz leta 1883, kjer denimo ni toliko napak kot pri Staretovi iz leta 1955, fotografijami in seveda z originalom. »Vsako figuro sem posebej pogledala in premerila, poleg tistih napak, na katere je opozoril Stres, sem našla še več drugih manjših, a te ne vplivajo na vsebinski pomen situle. Tako je bilo delo na koncu zelo zahtevno. Delala sem mesec in pol oziroma dva. Vse pikice je bilo treba sešteti. Vsako figurico posebej preučiti. Vse je premerjeno in pregledano«…  (p.s.: stavki so združeni, saj je v članku originalno zapisano še: »nam je razložila in dodala«).

Aleksander Brudar, novinar,  Slovenske Novice; Vir:  1.,  2.Izdelava mrežnega modela kipa konjenika z Vaške situle s pomočjo 3D skeniranja

Istenič, Andraž (Avtor), Duhovnik, Jožef (Mentor)¸: Vir PDF


Konjenika iz Vaške Situle / Vrča Vače je po predlogah in ob sodelovanju  Vladislava Stresa izdelal akademski kipar Viktor Plestenjak, bron, 220 x 210 x 50 mm višina 22,0 x širina 21,0 debelina 5,0 cm.
Desno je slika 3D skeniranega kipa z natančnostjo 0,002 mm
Več o kiparstvu Viktorja Plestenjaka dobite tu.


Fotografija 3D skeniranega kipa konjenika z Vaške situle

 

Uvod v poved Vaške situle / VRČA VAČE; PDF

..

VRČ VAČE / VAŠKA SITULA
Levo vidimo fotografijo in poleg staro strokovno risbo, desno pa poleg iste fotografije (ki sem jo prejel iz NMS), novo strokovno risbo Vrča Vače / Situle Vače NMS, dec. 2017.
Natančneje si oglejte povodec "konjušarja", nogo, ki jo ima točno pod repom dresiranega konja, naklon kape, nos.
Štiri napake na parih cm vrča, ki so bile z novo strokovno risbo odpravljene.
.

dr. JOŽE KASTELIC: "Na situli z Vač se razvijajo prizori v treh pasovih. V prvem vidimo slavnostni sprevod jezdecev in voznikov.
Na čelu stopa konj, ki ga drži na povodcu za njim stopajoči moški.
Povodec se mu v rokah zvija v pokončno zanko, ki je star, že Egiptu znan simbol posmrtnega življenja..." Vir


"Situla Vače je standardna situla: trije dekorativni frizi, od katerih je spodnji okrašen z živalmi, gornja dva pa sta rezervirana za pripovedovanje in prikazujeta scene iz življenja. Standardne scene: ...v zgornjem frizu prvi, začetni prizori praznika—parada konj najprej, tekma na vozeh zatem—in d a je v centralnem, najbolj poudarjenem frizu med žrtvovanje na levi in tekmo rokoborcev na desni postavljen praznični vrh dogodka, scena banketa..."
  JOŽE KASTELIC, GUIDO A. MANSUELLI, KARL KROMER; Vir, dobesedno enak zapis  UMETNOST SITUL; Vir
 

 

Elektronski časopis TA TRENUTEK, 19.12.2017:
»
Ali popravku strokovne risbe sledi tudi popravek strokovne interpretacije povedi slikovne pisave na Vaški situli?«

Narodni Muzej Slovenije, direktorica Barbara Ravnik, 17.1.2018: "Popravkom strokovne risbe bodo zagotovo sledile nove strokovne interpretacije upodobitev na situli z Vač. Te bodo sledile ne glede na popravke, ki so minorni. Strokovne interpretacije situle z Vač in številnih drugih prizorov situlske umetnosti so namreč bile v preteklosti in bodo v bodočnosti zaželen predmet raziskav železne dobe in tedanje ikonografije."  Vir 

 

70 let pred dr. Francetom Staretom, ki je leta 1954 objavil svojo risbo Vrča Vače z opisanimi napakami, je (morda že leto dni po najdbi 1883) naredil risbo Vrča / Vaške situle Ferdinand c. Hoghstetter predsednik Prazgodovinske komisije in cesarski muzealec na Dunaju  (tudi datiranje najdbe, se glede na poved najditelja Janeza Grilca ter sedaj njegovih sorodnikov razlikuje od uradne 1982. Najdena na bi bila že 1878 leta).  Na njegovi risbi je napak bistveno manj.
Torej je dr. arheoloških znanosti France Stare razpolagal z bistveno boljšo splošno priznano stokovno risbo Vaške situle, kot jo je izdelal sam.
Risba
Ferdinand c. Hoghstetterja je objavljena v projektu Gutemberg Vir: 1. , 2. , kot tudi v knjigi William Z. Ripley, Ph. D.: The Origin Of European Culture VirPDF celotne knjige COMPARATIVE ZOOLOGY, kaiserliehen Museums zu Wien, glejte predvsem d 161 strani naprej GRABERFUNDE VON WATSCH UND ST. MARGARETHEN IN KRAIN  kjer na strani 210 npr. najdete risbe najdenih "halštatskih" čelad, tudi t.im. Negovske, na strani 241 pa risbo Vaške situle, seveda z bistveno manj napakami kot jih najdemo na strokovni risbi, ki je podlaga vseh upodabljanj te slavne situle, ki je v bistvu VRČ. 

 


Svečenica, ki odloča o novem vodji (morda ŽIVA) Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom

Nekaj starih slik detajlov iz Vaške situle, ki dokazujejo kvalitetno fotografiranje do podrobnosti že pred 57 leti (
izdaja knjige s temi fotografijami leta 1965).
Na spletnih straneh Narodnega muzeja Slovenije niti na internetu kot javno dobro jih tudi danes: 06.07.2018 NE NAJDEMO.
Spletna stran NMS namnjena Vaški Situli:
www. Iskanje po skeniranem arhivu Narodnega muzeja Slovenije www.
.

KNEZ na konju in lastovica znanilka pomladi  Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom  KNEZ in KMET med posvetitvijo Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom
 

Od trenutka izdelovanja Nove strokovne risbe od januarja do decembra 2017 je bil originalni Vrč Vače umaknjen.
Skoraj eno leto ga je nadomeščala KOPIJA iz smole, ki je še danes del stalne razstave Železne dobe v NMS.
Seveda ni bronast kot je originalni VRČ / latinsko SUTULA.
 


SLIKE VRČ VAČE VEČ

Pridobitev dovoljenja za uporabo slik (reprodukcij) Narodnega muzeja Slovenije v zvezi z Vaško situlo ipd,
zahteva da prejetih slik ne smem pokazati nikomur, ki bi npr. snemal predavanje:
»Iz tega dovoljenja je izvzeta uporaba v kakršenkoli drug namen oziroma prenos le-tega na tretjo osebo.«
 www .
 


Podobe Vaške situle, točneje vrča Vače najdemo na svoji osebni izkaznici in v potnem listu.


SITULSKA UMETNOST IN POGANI

  UMETNOST SITUL
knjiga iz leta 1965 (dr. Jože Kastelic, dr. Guido A. Mansuelli, dr. Karl Kromer), pdf
    stran 5 - 8: "
prizori na situli Magdalenska gora so tudi bolj zmedeni in nejasni, skromnejši in manj vzneseni" (kot na Vaški situli)...  nelogična in nedodelana kompozicija je odtehtana s stilnimi odlikami (situle Benvenuti)... Nerazumljivo bi bilo, če bi v Italiji ne bila nastala tudi najbolj pomemba umetnina situlskega kroga—situla Certosa iz Bologne. Resda je situla Vače bolj ekonomična v sredstvih izražanja in bliže neposrednemu svetu  primitivnega, arhaičnega, avtohtonega ilirstva in je s tega vidika njena umetniška govorica čistejša in neposrednejša. Zato pa je Certosa korak dalje in bliže k izpovednim elementom bodočega italskega realizma in oznanja strukturalne silnice, ki bodo osnovne za rimsko umetnost sploh.  Sistem osrednje kompozicije je na situli Certosa dosledno izpeljan in daleč prekaša dvostransko - „spredaj“ in „zadaj“ kompozicijo situle Vač... Medtem ko pri večini situl nelogično razvrščanje in mešanje prizorov ne glede na njihovo motivno pomembnost prestopa iz cone v cono in medtem ko je edinole na situli Vače ta logika izrazito prisotna... Situla Certosa izpoveduje civilizacijsko kvaliteto višje stopnje (vs: kar je zavajanje), kot je bila tipična za knežji svet železnodobnih Ilirov in Venetov in za njihove situlske praznike...  Toda na severu venetskoilirskega sveta, v alpski coni, utripa ritem življenja počasneje in arhaika se zadržuje dlje časa. Trajno. Tu ni možnosti klasičnega prodora, in najsi prihaja z juga še toliko novih elementov, ne bodo nikoli ustvarili povsem avtentične sinteze. Elementi klasičnega se tu le težko uveljavljajo v arhaični strukturi ali pa se izražajo na primitiven, provincialen način, hoteč z rustikalnimi sredstvi tekmovati z neprekosljivo, resnično klasično lepoto Juga."

.

Komentar V. Stres: Tudi knjiga Umetnost situl, še leto dni nazaj temeljna učna knjiga, situlsko umetnost zapostavja in je ni sposobna razložiti.
Raje se iz nje NORČUJE in jo označuje za primitivno... Skrito norčevanje (javnosti neznano) doseže vrh, ko risbo iz situle dajo na osebne dokumente državljanov,
ki so tako posredno označeni za primitivno ljudstvo. Posmehovanje poudarijo s tem, da so osebni dokumenti delani na podlagi strokovne risbe s števinimi napakami.
V najnovejšem, 222 stranskem katalogu natisnjenem na 4a formatu, NMS:
ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV,
še pred letom dni temeljne knjige situlske umetnosti, Umetnost situl, oz.
dr. Jože Kastelica, niti ne omenijo (glej tu: pdf).
K
atalog NMS; ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV ima 222 strani, tiskan je na formatu a4, v Narodnem muzeju ga še lahko kupite za 20 eurov, v javnost je bil dan 21.12.2017.
Se ob koncu 2017 (mesece po objavi ponižujočega odnosa)  še pred kratkim temeljnega dela treh dr. zanosti Umetnost situl, v NMS, že sramujejo?
Arheolog... Dr. Jože Kastelic
je bil 23 let direktor Narodnega muzeja - www. Tudi sodobnejša dela do leta 2017 ne govorijo, da gre pri situli Vače za visoko razvito kulturo in umetnost.
.
Ta razkritja pa kot kaže obračajo list ravno v to smer. Že na tiskovni konferenci 20.12.2017 je glavni kusos za situlsko umetnost NMS, dr. Turk govoril na ta način.
Pred tem pa dr. Peter Turk npr. v predgovoru v knjigi Podobe življenja in mita (2005) piše: "
O situlski umetnosti so tedaj pisali veliki raziskovalci železne dobe iz Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije, med katerimi velja izpostaviti Giulio Fogolari, Otta-Hermanna Freya, Staneta Gabrovca, Jožeta Kastelica in Karla Kromerja. Ugotovitve teh preučevalcev so bile tedaj in so še danes odlična osnova za razumevanje podob situlske umetnosti. Na teh temeljih so nastale vse novejše arheološke študije na to temo." glej izvleček, pdf.


Kultura nastajanja vrčev s slikovno pisavo se imenuje Halštatska po nemškem rudniku soli kjer so jih nekaj našli.
Bistveno več vrčev z upodobitvami na njih so našli v knežjih grobovih blizu Novega mesta, torej nedaleč od  Metlike - nekdanje Japodske centrale Metulum.
Novo mesto je bilo eno glavnih mest med keltskimi plemeni Latobiki s centralo v današnjem Trebnjem.
Tehniko vrezovanja in tolčenja  podob na vrču stroka po latinskem izrazu imenuje teurevtika (domačini še danes poznajo izraz bočtkanje oz. bočkanje), vrč pa se imenje po latinskem izrazu Situla.  Za t.m. Vaško situlo tudi v učbenikih najdemo zapise doktorjev arheloških znanosti ter zgodovine, da je uvožena iz Italije. Ipd.
 
Viri, ki analizirajo ali pa se dotikajo obredja opisanega v slikopisju Vrča Vače / Vaške situle:

Spletna stran Narodnega muzeja Slovenije posvečena Vrču /situli Vače za katero vsebinsko skrbi dr. Peter Turk, Kustos za prazgodovino Narodnega muzeja Slovenije vsebuje dobro strokovno risbo t.im. Vaške situle, danes 06.7.2018 NMS še vedno objavlja staro strokovno risbo dr. Franca Steleta in je dostopna tuwww

STROKOVNA LITERATURA

dr. Mojca Jereb je objavila pregledno knjigo vseh halštatskih bronastih artefaktov najdenih v Sloveniji kamor vključena Vaška situla z risbo in opisom.
To je najnovejša strokovna objava, je v nemščini Die Bronzegefäße in Slowenien, Abteilung 2, 2016; Vir
Slovenske inačice knjige, ki je pregled vseh najd bronaste dobe v Sloveniji v knjižnicah seveda ni. Objavila je tudi strokovno risbo situle, seveda z vsemi napakami, ki jih je naredil Franc Stare.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63561058
Obstajata samo 2 knjižnična izvoda, enega hrani  FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
, drugega knjižnica Narodnega muzeja Slovenije

DRUGA STROKOVNA LITERATURA:
P. Turk, Podobe življenja in mita (katalog arheološke razstave o situlski umetnosti na Slovenskem), Ljubljana 2005;
Stopinje v preteklost. Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 2006;
Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije
, Ljubljana 2007.
Peter Turk je navedel izbrano gradivo, ki se nanaša na Situlo iz Vač.  To gradivo ni v elektronski obliki, kot to ciljno določa projekt, a vseeno je nujna in koristna informacija, predvsem za ljubiteljske raziskovalce in radovedneže:
Na delih poznavalcev situlske umetnosti:
O.H. Frey, Ch. Huth, A. Eibner, B. Teržan, J. Kastelic
gradimo naše današnje védenje o njej.

Literatura Kataloga
ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV,  pdf

 

17.2.2016

je Narodni muzej Slovenije  od Vladislava Stresa prejel analizo napak strokovne risbe Vrča Vače / Vaške situle kjer je bilo pokazanih in opisanih več kot 5 napak, ki ključno vplivajo na zgodbo izjemne  slikopisne pisave Vrča Vače. Praktično vse interpretacije, ki se nahajajo v številnih knjigah pa tudi risba na Potnem listu in na osebni izkaznici so zaradi splošno uporabljane strokovne risbe na  področju napak napačne.

18. 7. 2016

Direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik mi je pisala:
Vašo ugotovitev glede pikic ob robu situle, za kar smo vam iskreno hvaležni, pa bomo upoštevali in risbo ustrezno popravili !„ Ustno pa mi je bilo kasneje zagotovljeno, da bodo popravili vse.


1.10.2016

pa sem dobil še trditev arheologa dr. Andreja Preložnika : Glede vaške situle: Lahko vam povem, da sem videl že precej slabih arheoloških risb in da je Staretova risba dobra. Gotovo, ima napake. Risal je - kolikor vem - nerestavriran oz. ne tako očiščen predmet, kot je na voljo danes. Od napak, ki ste jih pokazali, se mi zdi bistvena manjkajoči konec povodca konja pod pestjo konjarja…

9.11.2016

sem parim arheologom in Narodnemu muzeju Slovenije poslal analizo z več kot 20 napakami in s strani direktorice  muzeja Barbara Ravnik prejel vzpodbuden odgovor:
"Zahvaljujem se vam za e-sporočilo in priponko. Slednja bo nedvomno v veliko pomoč pri izdelavi nove risbe. Načrtujemo, da bomo situlo s stalne razstave umaknili januarja in bo lahko risba narejena nekako v dveh tednih."

6. 3. 2017

 Risanje je v zaključni fazi, gospod Stres. Lp BR

21.12.2017

NMS v katalogu  ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV (www) objavi  novo strokovno risbo Vaške situle.
Katalog obsega 222 strani, A4 formata. Izšel je na dan odprtja prenovljene stalne razstave, objavljena je na strani 110 brez pripisa, da gre za novo strokovno risbo. Nikjer ne nejdemo strokovne risbe s poudarki popravkov.

 


Odgovor direktorice Narodnega muzeja Slovenije Barbare Ravnik januarja 2016
:

"Spoštovani!
glede na to, da je prišlo v komunikaciji med nami do nekih neljubih zastojev vam sporočam, da bomo v Narodnem muzeju Slovenije skušali v najkrajšem možnem času najprej poskrbeti za ustreznejšo predstavitev situle z Vač, nato pa nadaljevati še z drugimi predmeti iz naših zbirk. Tudi naša želja je, da je gradivo, ki nam je zaupano, dostopno čim širši javnosti!
 

Lepo vas pozdravljam, B. Ravnik."

Vir:
Zapisnik DOGOVORA

 

Zapisane obljube Narodnega muzeja z dne 4.1. 2016 in do danes 06.7.2018 v niso udejanjene.

Pismo kustosa NMS dr. Petra Turka s katerim pove, da z menoj ne more kontaktirati ker da širim nebuloze...


VSA KORESPONDENCA 
z Narodnim muzejem Slovenije
VAŠKA SITULA

(ni nas pletu)
 

Kvalitetne slike delov situle/vrča so, preko objav v knjigah, dostopne že od leta 1965 naprej - glej zgoraj.
Uradna znanost  in uradništvo v Sloveniji je 61. let razpolagala z napačno strokovno risbo. In ko se odkrijejo ključne napake, pa zelo počasne reakcije.
Kolesje preziranja poganskih (beri: nerimskih, neminojskih, nešpartansko - grških, nebabilonskih, nenapoleonovih… eksponatov) se zelo težko zaustavlja. 
Pa ni vse slabo, so strokovnjaki, ki so marsikaj postorili, marsikaj je tako objavljeno v Arheološkem vestniku, pa tudi navajane trditve niso v celoti napačne.

Tem s katerimi sem pri raziskavi vsaj tu in tam neposredno sodeloval pa spodnja zahvala:

ZAHVALA
S strani Narodnega muzeja Slovenije sem 6.1.2016 prejel 33. slik t.im. Vaške Situle fotografa Lauka.
 

Direktorici muzeja Barbari Ravnik se za omogočenje razpolaganja s fotografijami (v raziskovalne namene) zahvaljujem.
Kustos muzeja dr.
Peter Turk mi je pokazal nekaj strokovnih knjig in opozoril na druge referenčne. Tudi njemu zahvala za pogovor ob Situli / Vrču Vače in za posredovane informacije.
Zahvala tudi korektnosti in spoštljivosti knižničarjev Narodnega muzeja.
Vse našteto je pospešilo in omogočilo dograditev raziskave, ki je bila po odkritju napak strkovne risbe vse bolj ovirana.

 

 


Analiza simbolov JEZIKA...
ki se dotika tudi Vaške Situle / Vrča Vače


Oglejmo si še nekaj zapisov nekdaj temeljne učne knjige: Umetnost situl, iz leta 1965, avtorji: Jože Kastelic, Guido A. Mansuelli, Karl Kromer: 
"Z grško "kolonizacijo v oddaljene predele Sredozemskega morja, zlasti pa z Magno Graecio nastopi živa izmenjava med naprednim grškim svetom in še v primitivnih prazgodovinskih razmerah živečim, toda bistrim zaledjem...situla Vače je bolj ekonomična v sredstvih izražanja in bliže neposrednemu svetu primitivnega, arhaičnega, avtohtonega ilirstva... v razmerah bronastodobne primitivno organizirane družbe...Kakor v perifernem vencu se za njima vrste areali njihovi civilizaciji sosednjih primitivnih skupin od Keltiberov v Španiji mimo Venetov in Ilirov v jugovzhodnih Alpah do Tračanov ob Hemu in Skitov v Južni Rusiji..."

Umetelne vrče okrašene s podobami iz pikic so po opisih Trojanske vojne poznali že t.im. Aianti in verjetno Trojanska kultura na sploh.
Obdobje nastanka Vrča Vače je obdobje žarnih grobišč, ki jih v elito izbrani  strokovnjaki imenujejo primitivna.


Če ne razumemo Trojanske vojne, ne razumemo zakaj se starokeltstka (Halštatska) umetnost zapostavlja
in v posvečenih krogih aheologov, zgodovinarjev kustosov hudo zanemarja.


Umetelna izdelava vrčev z vrezovanjem in tolčenjem podob, izdelava kotlov in njegov tronožni podstavek, čelade s perjanico, oblika pokopov, gomilni skeltni grobovi...obredja
so v opisih trojanske kulture zelo podobna Keltsko halštatski kulturi.

Za poved o Trojanskem konju, Ahilu, Aiaxu, Eneju glej TU (med besedili se lahko gibljete z iskalnikom preko ključne besede).
npr: Priam je "odbral dva trinožnika in štiri kotle, da, celo dragocenega vrča, ki so mu ga Tračani podarili, ko je bil pri njih kot poslanec, starcu ni bilo žal."  str. 472
Agamemnon postavil čelado s frfotajočo perjanico iz konjskega repa: str. 499, "lepi pas, na katerem je bil v tolkljanem zlatu upodobljen boj kentaurov".str. 781

Glede Zlate človeške dobe in poved o Človeku soncu Faetonu glej  TU.

OPIS NAČINA VIZUALIZACIJSKEGA RAZISKOVANJA


.
PDF


KRITIKA SPLETNE STRANI SLOVENSKIH MUZEJEV
MUSEUMS

PDF
 
LOV NA JELENA  
Ali odnos predgrških, predrimskih kultur do sočutja in pravičnosti;  PDF.

..SONČNI VOZ
 

Raziskava Ketskega sončnega voza  tje rodilo zelo animivo pahljačo povezav s podobnimi upodobitvai in z razkritjem čaščenja SONCA naših prednikov, pa tudi ostanke čaščenja med cesarji, kralji. V ozadju je skrivnost, ki jo je dobro poznati. 


"BOKSARJI" NA SITULAH
Keltska - Halštatska kultura  Sokovnjaki (pod narekovaji in vprašaji) že desetletja vztraja,
da  upodobitve na vrčijh in pasnih sponah... prikazujejo boks s pomočjo bronaste ročke. Posledice takšnega bojevanja so brutalne npr. piše Tomaž Lazar iz Narodnega muzeja Slovenija.
Poglejte si poglobljeno analizo, ki trditev o boksu ovrže in postavlja kulturo pred tisočletji v povsem drugačno luč. Posledice vojnih obračunavanj so želeli spraviti na minimum, raje s prirejali tekmovanja npr. v držanju uteži teže meča prvega vojščaka. 

KNEŽJI SEDEŽ (STEBRIČ)
Upodobitve knežjega "kamna" skozi čas. Knežji stebrič j narejen iz mamorja in ni samo odlomljen kamen, še pred dobrim stoletjem so ga risali kot steber.
Ta 1 meter visok steber z 21 utori  ima izjemno simbolno, posvetiveno, pipovedno...  vednost,.
Na Vrču Vače / Vaški situli je brez (lesenega) naslonjala


 

O VIZUALIZACIJI UMETNIN