Vladar kot konj s krili in ptica z neba
(danes ji rečejo  sv. Duh)

LASTOVKA
, Idrijska čipka

Ptico nad konjem glavni kustos v NMS označuje za rastlinski simbol.

Na meču ročaja slike bronastega meča z zlato prevleko je prav tako  ptica, Še en dokaz da gre za ptico in ne za rastlinski motiv;  Vir: 1

SIMBOLNA GOVORICA
ODTISNJENA V ŽGANI GLINI


Glava konja se zaključuje s tremi rogovi (2 rogova moči  - bikova in rog kot tretje oko - samoroga), nad rogovi je simbol DREVESA ŽIVLJENJA.
Pod prednjimi nogami konja je PETEROKRAKA ZVEZDA, simbol človeka, pa tudi izvora življenja - morske zvezde.
Pod trebuhom je rastlinski simbol NOVEGA ROJSTVA.
Knez (knežja čepica s podaljšanimi dvemi trakovi "uhljev"?) v levici drži ptiča, ki ima najverjetneje kačico v svojem kljunu. PTICA lahko simbolizira DUHA, ki ga spremlja in obvladuje primitivizem zvijačnosti, samoljublja...


Keltski konjenik, Pečnice,14. - 15.st., najdeno v Ljubljanici, NMS
Možna pripoved simbolne upodobitve konjenika

»S konjem hitim, da zavarujem našo kulturo,
čaščenja narave in DREVESA ŽIVLJENJA.
V roki PTICO držim,
kot sveti DUH, pri tem mi pomaga,
saj tudi sam kot narava zorim.
Novi rod varujem, da porodi se v varnem domu,
topline, veselja in smisla.»

Vladislav Stres
VAŠKA SITULA IN NJENA PRIPOVED

Predavanje preko zooma Rotary klubu Ljubljana: 

https://youtu.be/Ywgai0DLUzE


Manjka vprašanje in odgovor Zvonimirju Kolecu, ki je nastopil zadnji in moja uvodna razlaga vizualizacije umetnosti.


SEDEMDNEVNI RITUAL KNEZOV IN VOJVODE NA VAŠKI SITULI
kot ga je uspel razvozlati, tudi primerjalno z drugimi situlami in primerjalnimi artefakti, ter deloma upesniti Vladislav StresKNJIGA: Vrč Vače, predrimska duhovna kultura na naših tleh


MNENJA O KNJIGI

Prof. Dr. Stanko Gerjolj

Dr, prof. Stanko Gerjolj

Vinko Möderndorfer

Vinko MöderndorferDr. Danijel Grafenauer 

Vrč Vače - situla - uvodna predstavitev in vabilo k branju

Na pobudo Vladislava Stresa je bila spremenjena strokovna risba, s katero je opremljena tudi osebna izkaznica in potni list vsakega državljana RS.
  .KNEŽJI SEDEŽ (STEBRIČ)Slika originalne Situle / Vrča Vače, ki sem jo leta 2015 posnel Vladislav Stres.
Da razstavljajo reprodukcijo v NMS zamolčujejo...

VRČ VAČE IN VRČ MATREI - bojevnika

"BOKSARJI" NA SITULAH, Vladislav Stres
O motivu dveh boksarjev na situlah, Marko Frelih
 

Narodni muzej Slovenije je Vaško situlo, po enoletnem premoru, ponovno razstavil  21.12.2017. Tokrat v okviru STALNE RAZSTAVE
ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV
v posebej oddeljenem delu muzeja.
Izza razstavljene situle je večmetrska stenska freska kvalitetne nove strokovne risbe Ide Murgelj. Drugi pas stenske "freske" je v nizkem relijefu,
ki zabrisuje vsebino, saj ni ustreznega razmika med upodobljenimi figurami.
Novo strokovno risbo situle je NMS objavil tudi v istoimenskem katalogu (uporabljena literatura zapisana v katalogu: PDF), na spletu pa jo je objavil šele cca 11.6.2019. Stara spletna stran NMS namenjena Vaški Situli
je bila avgusta 2019 ukinjena in nadomeščena z novo, bistveno boljšo (www).
Stran se sicer v spodnji objavi sklicuje na
starejšo - kratko objavo z dne 22.12.2019, www.
Vanjo pa je vključen tudi  3D posnetek situle - točneje Vrča Vače dano na YouTube aprila 2019, ki pa ne more nadomestiti kvalitetnih fotografij.
Zaenkrat na predstavitveni strani manjkajo slike "situle" iz vseh strani, slike detajlov, predvsem pa ploskovna slika celotnega plašča ter povezave do navajane literature in seveda pregledna slika grobnih pridatkov - vseh predmetov, ki so bili najdeni v tem grobu vojščaka z Vač. 
Stara strokovna risba Franceta Stareta s številnimi napakami, ki so jih v novi risbi odpravili, je tako na spletni predstavitvi NMS
www kraljevala še cca leto in pol po objavi nove. Še vedno pa jo najdemo na Wikipediji, v učbenikih...
Napake so se tako par let ohranjale tudi med raziskavami študentov npr. arheologije...
Oktobra 2020 vodilni kustos NMS objavi članek v National Geografic kjer del svojih trditev popravi, omili, del spornih pa še zadrži in tako "bojevnika" nista pomerjevalca moči, ampak še dvedno trdi da se bojujeta, ptici nad konjskima hrbtoma sta zanj še vedno rastlinska simbola, cof na hrbtu  kneza (podobno ga uporablja papež, škofje...) je zanj še vedno sekira...:

dr. Peter Turk: "To potrjuje tudi sekira, ki jo ima na rami drugi konjevodec... . Dostojanstvenik s koničastim pokrivalom je na osrednjem frizu situle upodobljen kot vladar na prestolu, z dvoglavim žezlom v roki. Spremlja ga dostojanstvenik nižjega položaja, prav tako na prestolu, a brez žezla. Morda gre za prestolonaslednika....Dvobojevalca na drugem frizu situle se borita za nagrado – razkošno operjeno čelado. Roko­borbe so pogost prizor v sočasni antični figura­liki, npr. na stenski sliki iz etruščanske Tarkvinije, kjer se rokoborca borita za razkošne posode... Sledita konjenika, nad katerima sta upodobljena rastlinska motiva. Ta izkazujeta simboliko, na­sprotno prejšnjima pticama ujedama. Navadno jo povezujemo z rastjo, plodnostjo in življenje podeljujočo močjo.", a ni več ne omenja da je oven žrtvovan, poleg vladarja s žezlom v roki pa je po novem lahko njegov naslednik.
V članku je objavil tudi nekaj kvalitetnih slik s situle / vrča, v kvaliteti v kateri ti detajli s strani NMS še niso bili objavljeni. Vir: 1., 2.  
Del moje raziskave po izdaji kataloga - PDF.


Kaj o Situli - vrču,  povedo na Inštitutu za arheologijo ZRC SAZU:
"...Štirje veljaki, pokriti z enakimi pokrivali, sedijo na prestolih. Prvi drži v rokah žezlo, drugemu nudi ženska hrano, tretji igra na pansko piščal. Za njim stoji moški in pred njim gologlav služabnik, ki mu z zajemalko podaja pijačo. Tudi zadnjemu veljaku na prestolu streže ženska, tokrat s hrano in pijačo. Gostiji sledi prizor tekmovanja. Dva gola boksarja, prepasana s pasom, se z ročkama v rokah borita za trofejno nagrado: bronasto čelado s perjanico. Dvoboj opazujejo gledalci. Na skrajni desni je upodobljen moški s sekiro na rami, ki vodi ovna na daritveno klanje. Na spodnjem pasu so prikazane živali. Najprej lev z volčjim repom, ki požira živalsko nogo. Pred njim stopa sedem živali: tri košute in štirje kozorogi. Na dveh čepita nazaj obrnjeni ptici, trem pa vise iz gobca rastline..."
Vir

3D posnetek,  objava 17. 4. 2019, ki ne more nadomestiti kvalitetnih slik originala, je izdelala Univerza v Bradfordu v Angliji:
Adrian Evans/Rochael Kershav v sodelovanju z strokovnjaki: Lindsey Buster, lan Armit, Matija Črešnar, Peter Turk. Projekt sta financirali Humanistika v evropskem raziskovalnem prostoru (HERA) in Evropska komisija.
Film sem vpogledal  29.8.2019, do takrat, v razdobju 4 mesecev je kvalitetni posnetek izjemne vrednosti beležil neverjetnih 37 ogledov, vključno z mojim.
Ne berete napačno ni 37.000 ampak samo 37. Kako medijsko... sposobne ekipe NMS tolerira in EU daje svoj denar?


V reviji ARGO je izšel članek o najdbah v Vačah s strani dr. Janeza Dularja
,
ki ne vsebuje nobene zgodbe iz same situle, ampak vse drugo, tehtno, dodelano in zato tudi njemu hvala.

Zgodbe o vaški situli − The story of the Vače situla, Argo 62/1, 2019; Vir

Janez Dular: "Zanimivo je, da tako Dežman kot Hochstetter v svojih člankih situle nista povezala s predmeti, ki so pripadali bojevniku z dvogrebenasto čelado. Zanimale so ju predvsem najdbe, kontekst najdbe pa je bil potisnjen v ozadje. Dežman je na primer gradivo z Vač in drugih najdišč na razstavne table v muzeju razvrstil po tipološkem načelu, s tem pa so bile za vedno uničene grobne celote. Izpovedna moč gradiva se je občutno zmanjšala in izgubljeni so bili pomembni podatki, nujni za moderne kronološke in sociološke analize. Situlo so vse od odkritja obravnavali kot posamezen predmet, ugotovitve pa so temeljile predvsem na stilnih analizah... O tem, kje je bila situla najdena, je pisalo več avtorjev, za vse članke pa je značilno, da vsebujejo netočnosti." Argo 62/1, 2019, str. 6-.
"Lucke se je dobro zavedal, da je rešitev problemov natančna analiza slogovnih in motivnih elementov vseh situlskih spomenikov." str.10.

"Na začetku leta 1944 je situlo fotografiral Ciril Böhm, saj so na film dokumentirali večino predmetov, preden so jih odnesli v zaklonišče... Po vojni je bilo fotografiranj seveda več. Arheološki oddelek Narodnega muzeja hrani negative, ki so jih naredili Ogorelc (1948), Berce (1952), Pukl (1954), Šmuc (1954) in Hübscher (1960). Najštevilnejši pa so
seveda posnetki obeh hišnih fotografov Narodnega muzeja Slovenije Srečka Habiča in Tomaža Lauka. Objavljeni so bili v številnih katalogih razstav, revijah, časopisih in strokovnih publikacijah. V zadnjih letih so situlo posneli tudi z modernimi tehnološkimi sredstvi. Najprej moramo omeniti 3D digitalizacijo in vizualizacijo, ki jo ki jo je leta 2011 opravilo podjetje MFC.2.107 Januarja 2016 so jo posneli drugič. 3D skeniranje je potekalo v okviru sodelovanja Narodnega muzeja Slovenije z Univerzo v Bradfordu.
" str.6-7.

Fotografije Vaške situle naj postanejo JAVNO DOBRO. Zaenkrat preglednih, kvalitetnih slik iz vse strani kot javno dobro še ne morete videti ne vi, ne kdorkoli. Sam sem sicer objavil nekaj dosegljivejših Puklovih fotografij. A javno dostopne fotografske celote še vedno ni, 3D objava na YouTube kakršna je za resno analizo prav tako ni ustrezna. Pomembno bi bilo slikati tudi notranji rob kjer je Dešman odkril simbole (str 19).  V NMS razstavljena situla je počrnena do te mera da podobe niso dobro vidne (epoksidna smola ?). Slike v kvaliteti in prepričljivosti kot je nekaj objavljenih DETAJLOV ne morete narediti.

Imamo razstavo Ivana Cankarja (Mestni muzej), sedaj še Žige Zoisa (NUK)..., prav bi bilo da imamo še razstavo slik in dosedanjih odlitkov Vaške situle, vsaj na spletu. Podlaga temu je Vitrina meseca NMS iz leta 1998 − "Po situli situle". Tudi to je informacija ki jo je zapisal Janez Dular v omenjeni reviji Argo.

Idi Murgelj (NMS), ki je naredila novo strokovno risbo, pa še na par strani sem predlagal, da NMS naredi potrebno za pridobitev replik vsega kar nima od grobne celote Vojščaka z Vač…

Iz pisma, ki sem ga Slovenski Matici in znancem poslal Vladislav Stres 24.10.2019Objava postopka izdelave 3 D skena Konjenika z upodobitvijo nekdanjega novega vojvode z Vač v strokovni reviji visokih tehnologij IRT: PDF


NESPORAZUMI S SLOVENSKIMI SIMBOLI

V  članku vrhunskega znanstvenika (?) NESPORAZUMI S SLOVENSKIMI SIMBOLI dobi prostor tudi Dergančeva Butn skala ter podobne norčavosti.
Dr. Peter Turk v
obsežnem članku pozabi povedati, da je bila  konec leta 2017 objavljena nova strokovna risba Ide Murgelj.
Na tej risbi, ki je sicer del članka  v časopisu DELO, je naredila številne popravke. Spremembe risbe spreminjajo tudi dosedanje interpretacije dr. Turka...
Glej članek glede novosti strokovne risbe risarke strokovnih risb NMS mag. Ide Murgelj: PDF.

ZAHTEVA PO POPRAVKU IN ODGOVORU NA ČLANEK 12.9.2020
zaradi netočnosti, necelovitosti izjav in trditev o neustreznosti simbolov na našijh identitetnih dokumentih zahteva ni bila objavljena kot kot to zahteva medijska zakonodaja, ampak le kot pismo bralca, brez povezave na to stran, saj so jo cenzorji v reviji DELO odstranili iz objavljenega pisma bralcev: PDF

Predstavitev Vrča Vače s strani Narodnega muzeja Slovenije

SITULA Z VAČwww

Podobe na Vrču Vače se berejo tudi od zgoraj navzdol.
Na spodnji sliki izrezov s strokovne risbe je prikazan tudi napačen argument, dr. Peter Turk namreč pomeša ptico z rastlinskim simbolom. Pomeša slikopisno področje smrti s področjem rojevanja nove moči. Simbol roparice poimenuje s krokar, pa gre za Ibisa. Nekateri so še dandanes tudi slovenske ptice npr. Plevica.
Več o tem sem pisal v knjigi Vrč Vače. Del knjige je objavljen v teh člankih drugega in tretjega dne ritualov: Usmrtitev konja v Vačah,  (PDF ); Posvetitev novega vojvode  (PDF ).

Simbol žezla
z dvema glavama jastrebov, ki ga v rokah drži stari vojvoda (glej sliko ključa za branje simbolov  -št.3.) je simbol preteklih duhovnih vedenj in pričakovanega razvoja le teh v prihodnosti. Spodnji del oblikovan v črko L, pa da naj bo zagledan v razvoj duhovnosti v prihodnosti.
Jastrebi imajo bistveno krajši kljun ujede kot ga ima Ibis. Jastrebe še dandanes najdemo v Vačah.
Glej  sliko desno, kliknite nanjo za povečavo le te.Gilgameš kot konj in ptica z neba, Muzej Metropolitan, ZDA; Vir


Ptica, ki leti nad konjenikom na potnem listu je simbol duhovne podpore, ki jo kot prvi knez in novi vojvoda še kako potrebuje. Kljun Ibisa je ukrivljen in nenavaden, saj simbolizira prepoznavanje duhovnih energij, česar brez  spremembe pogleda na materialnost ne moremo spoznati. V času robotike postaja energetski pogled na svet nujnost, saj je robotom nedosegljiv.Vsa čast Miljenku Liculu, ki je z navdihujočo simboliko slovenstva in Enetov lično  ter pesniško smiselno opremil tudi potni list Slovencev.

Napake v tej repliki, zvita vrv nima spodnjega delčka vrvi, noga bi se morala dotikati repa..,  Vir: 1.,  2.    3.


Do danes nisem imel možnosti predstaviti svojih raziskav strokovni javnosti, še več dr. Peter Turk je ukrepal tako, da nisem dobil priložnosti predstavitve v Slovenski Matici ipd.

Vladislav StresPol leta  po objavi prvega članka in 17 mesecev po tem ko sem muzej opozoril na napake naj bi strokovno risbo že popravili, prebiram v članku z dne 3.7.2017.
Novo risbo so pokazali novinarju s katerim sem o tem imel ponovni intervju, meni je niso. V teh dveh letih opozarjanj ter predlogov nisem dobil niti priložnosti predstavitve svojih raziskav.

VAŠKA SITULA KONČNO DOBIVA PLAŠČ BREZ NAPAK,

PDFS
lovenske novice 24.12.2016 objavijo kratko predstavitev dela raziskav s strani Vladislava Stresa in problematike napak 61. let stare strokovne risbe Vaške situle.


PREDSEDNIK DAJE DARILA Z NAPAKO,


PDF


Slikopisje Vaške situle se bere tudi od zgoraj navzdol

Slovenske novice  6. 1. 2020 Zamolčane skrivnosti Vrča Vače
Preko objave dobimo še nekaj odgovorov Narodnega muzeja Slovenije

PDF

Intervju Vidner Ferkov Katerine z Vladislavom Stresom: NARAVA JE TISTA, KI NAM VSEM SODI wwwNove risbe figuralnih upodobitev na situlah
z Vač in Magdalenske gore ter iz Valične vasi; Vir: 1.objava Arh vestnik
Iz članka:  »Novo sliko plašča Vaške situle je napravila dokumentaristka v muzeju mag. Ida Murgelj.
Pomagala si je s 3D-posnetkom, starejšimi risbami, tudi tisto iz leta 1883, kjer denimo ni toliko napak kot pri Staretovi iz leta 1955, fotografijami in seveda z originalom."
»Vsako figuro sem posebej pogledala in premerila, poleg tistih napak, na katere je opozoril Stres, sem našla še več drugih manjših, a te ne vplivajo na vsebinski pomen situle. Tako je bilo delo na koncu zelo zahtevno.
Delala sem mesec in pol oziroma dva. Vse pikice je bilo treba sešteti. Vsako figurico posebej
preučiti.
Vse je premerjeno in pregledano«…

p.s.: stavki so združeni, saj je v članku originalno zapisano še: »nam je razložila in dodala«.

Aleksander Brudar, novinar,  Slovenske Novice; Vir:  1.,  2.

 

Spletna stran NMS posvečena Vaški situli:  1.,  2.
Izza razstavljene Vaške situle v NMS je pano z novo strokovno risbo, cca 7 metrov v dolžino in 2 m v višino


Nova strokovna risba je dobra, a ima nekaj napak, zatrjujejo da je zgoraj 5, spodaj pa 6 trstenk na katere pred kmetom piska Knez...

.
Slika osnutka s poimenovanji starodavnih, večinoma obrednih posod, s ciljem da se vsaj deloma razreši problem poimenovan teh posod,
ki so bile največkrat najdene v grobovih knezov, vojvod, cesarjev, kraljev, škofov,,.

Te posode so bile izjemnega kulturnega pomena v takratnih časih. Današnji pojem situla označuje večino: votlih trebušastih, majhnih, velikih, z ročajem ali brez posod,
tako 3 litrsko situlo (vrč) najdeno v Vačah kot velikansko situlo v kateri so našli celo konjsko okostje s cca 300 litri prostornine.
Je to resno? Ne!

ODGOVORI Narodnega muzeja Slovenije na poslansko vprašanje in na vprašanja časopisa Ta trenutek s komenatarji Vladislava Stresa zastavljajo dodatna vprašanja:  
Kje je original Vrča Vače
(latinsko situle)  in ali sploh še razpolagajo z njim?  Zakaj javnosti nočejo posredovati popravljeno strokovno risbo na način da bo dostopna? Zakaj govorijo, da so bili popravki minimalni, a ne pokažejo kaj so sploh popravili..?

PDF

Peter Turk, kustos Narodnega muzeja Slovenije: "Situla je nastala v prvi polovici 5. stoletja pr. n. št., v času železne dobe"; Več
 
Vladislav Stres: "Vaška situla / Vrč Vače je en najbolje ohranjenih artefaktov predrimske dobe s slikopisno pisavo na naših tleh, pomembna je tudi v svetovnem merilu.  Vsak detajl na njej je umetnina za sebe, zato sem vztrajal in pred vami je kip konjenika izdelan iz brona, bil pa je tudi predmet 3D skeniranja.
Iz njega so razvidni: ponos, smelost, strumnost, povezanost s konjem s katerim je konjenik dobesedno zlit.
Torej je naraven, otipljiv, zanimiv. In take izjemne upodobitve najdemo na vsakem centimetru situle / vrču."


Konjenika iz Vaške Situle / Vrča Vače, ki je del slikovne opreme OSEBNE IZKAZNICE in POTNEGA LISTA slovenskih državljanov, je po predlogah in ob sodelovanju Vladislava Stresa
izdelal akademski kipar Viktor Plestenjak
 


Predavanje Vladislava Stresa in Andraža Isteniča
v sklopu letnega srečanja  visokotehnoloških podjetij Caddy
in patrtnerji, Hotel Plazza 
KONJENIK VAŠKE SITULE in 3D skeniranje ter tiskanje; Vladislav Stres, Andraž Istenič


Intervju akademskega kiparja Viktorja Plestenjaka,
ki predstavi izdelovanje kipa Konjenika Vrča Vače. 
Viktor Plestenjak in Konjenik z Vaške situle


Intervju Klemen Zbačnika z Vladislavom Stresom,
ki predstavi del povedi na Vrču Vače (latinsko situli). 
KAJ NAM PRIPOVEDUJE SLIKOPISNA PISAVA VAŠKE SITULE

KAJ JE VIZUALIZACIJA UMETNOSTI
OPIS NAČINA VIZUALIZACIJSKEGA RAZISKOVANJA


SPREMEMBA STROKOVNE RISBE VAŠKE SITULE NA POBUDO VLADISLAVA STRESA

DOSEDANJE STROKOVNE RISBE VAŠKE SITULE

Strokovna risba veljavna med leti 1883 in 1954
 
Prvo uradno strokovno risbo Vaške situle (VRČA) naredi avstroogrski kustos in
predsednik Prazgodo­vinske komisije pri dunajski Akademiji znanosti - Ferdinand c. Hoghstetter in je objavljena tudi v projektu Gutemberg Vir: 1. , 2.,

Strokovna risba veljavna med leti 1954 in 2017
 
Franc Stare v Katalogi Vače, Arheološki katalogi Slovenije 1; arheološkega vestnik iz leta 1954
Vladislav Stres se, mna te risbi odkril več kot 20 pomembnih neskladnosti z originalom oz. napak in jih januarja 2016 sporočil Narodnemu muzeju Slovenije.

Izjemno dobra nova strokovna risba je na spletnem naslovu NMS
(www) posvečenem Vaški situli vidna od cca. 11.6.2019. Naredila jo je mag. Ida Murgelj, predstavljena pa je bila dne 20.12.2017 na novinarski konferenci in nato od 20.12.2017 v okviru STALNE RAZSTAVE ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV
Na spletu, uradnega varuha strokovne risbe - NMS (www) dosegljiva izjemno dobra -  nova strokovna risba, z bistveno manj napak.
Na stalni razstavi in v katalogu je risbo dr. Ide Murgelj javnosti predstavil NMS 21.12.2017. Na spletnem naslovu je kraljevala stara strokovna risba do cca.
10.6.2019.  
Nova strokovna risba je razstavljena kot stenski nizki reljef v posebej oddeljenem delu muzeja z veliko stensko fresko; www in v istoimenskem katalogu, ki je izšel na dan odprtja prenovljene stalne razstave - nova strokovna risba je objavljena na strani 110. brez pripisa, da gre za novo strokovno risbo in navedbe risarke risbe Ide Murgelj. To je sicer povedano v uvodniku. Do  10.6.2019 na elektronskem naslovu NMS   nisem mogel najti nove strokovne risbe s poudarki popravkov.
Na tej je napak bistveno manj. Narejena pa je bila zaradi mojih opozoril.
 Na zahvalo in na to, da jo še pred objavo vidim, so pozabili.
NAPAKE 2. STROKOVNE RISBE,
veljavne med leti
1954/55 - 21. 12. 2017; PDF
NAPAKE 3. - STROKOVNE RISBE
objavljene v Katalogu z dne 21.12.2017
:  ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV; PDF
Poslansko vprašanje glede Vaške situle Janka Vebra Vladi RS 13.12.2017: slika 1., 2.   in odgovor Vlade RS  11.1.2018, PDF: orig slika 1., 2.
Pismo Predsedniku RS Borutu Pahorju 19.11.2017, VARUHU POŠTENOSTI, ENOTNOSTI SLOVENCEV IN NJIH SIMBOLOV TER PRAVIC,  PDF

Ali je Situla VEDRICA, VEDRO ali VRČ?  PDFIzdelava mrežnega modela kipa konjenika z Vaške situle s pomočjo 3D skeniranja

Istenič, Andraž (Avtor), Duhovnik, Jožef (Mentor)¸: Vir PDF


Konjenika iz Vaške Situle / Vrča Vače je po predlogah in ob sodelovanju  Vladislava Stresa izdelal akademski kipar Viktor Plestenjak, bron, 220 x 210 x 50 mm višina 22,0 x širina 21,0 debelina 5,0 cm.
Desno je slika 3D skeniranega kipa z natančnostjo 0,002 mm
Več o kiparstvu Viktorja Plestenjaka dobite tu.


Fotografija 3D skeniranega kipa konjenika z Vaške situle
.
Uvod v poved Vaške situle / VRČA VAČE; PDF

..

VRČ VAČE / VAŠKA SITULA
Levo vidimo fotografijo in poleg staro strokovno risbo, desno pa poleg iste fotografije (ki sem jo prejel iz NMS), novo strokovno risbo Vrča Vače / Situle Vače NMS, dec. 2017.
Natančneje si oglejte povodec "konjušarja", nogo, ki jo ima točno pod repom dresiranega konja, naklon kape, nos.
Štiri napake na parih cm vrča, ki so bile z novo strokovno risbo odpravljene.

.
večja slika večja slika

dr. JOŽE KASTELIC: "Na situli z Vač se razvijajo prizori v treh pasovih. V prvem vidimo slavnostni sprevod jezdecev in voznikov.
Na čelu stopa konj, ki ga drži na povodcu za njim stopajoči moški.
Povodec se mu v rokah zvija v pokončno zanko, ki je star, že Egiptu znan simbol posmrtnega življenja..." Vir


"Situla Vače je standardna situla: trije dekorativni frizi, od katerih je spodnji okrašen z živalmi, gornja dva pa sta rezervirana za pripovedovanje in prikazujeta scene iz življenja. Standardne scene: ...v zgornjem frizu prvi, začetni prizori praznika—parada konj najprej, tekma na vozeh zatem—in d a je v centralnem, najbolj poudarjenem frizu med žrtvovanje na levi in tekmo rokoborcev na desni postavljen praznični vrh dogodka, scena banketa..."
  JOŽE KASTELIC, GUIDO A. MANSUELLI, KARL KROMER; Vir, dobesedno enak zapis  UMETNOST SITUL; Vir
 

 

Elektronski časopis TA TRENUTEK, 19.12.2017:
»
Ali popravku strokovne risbe sledi tudi popravek strokovne interpretacije povedi slikovne pisave na Vaški situli?«

Narodni Muzej Slovenije, direktorica Barbara Ravnik, 17.1.2018: "Popravkom strokovne risbe bodo zagotovo sledile nove strokovne interpretacije upodobitev na situli z Vač. Te bodo sledile ne glede na popravke, ki so minorni. Strokovne interpretacije situle z Vač in številnih drugih prizorov situlske umetnosti so namreč bile v preteklosti in bodo v bodočnosti zaželen predmet raziskav železne dobe in tedanje ikonografije."  Vir 

.

70 let pred dr. Francetom Staretom, ki je leta 1954 objavil svojo risbo Vrča Vače z opisanimi napakami, je (morda že leto dni po najdbi 1883) naredil risbo Vrča / Vaške situle Ferdinand c. Hoghstetter predsednik Prazgodovinske komisije in cesarski muzealec na Dunaju  (tudi datiranje najdbe, se glede na poved najditelja Janeza Grilca ter sedaj njegovih sorodnikov razlikuje od uradne 1982. Najdena na bi bila že 1878 leta).  Na njegovi risbi je napak bistveno manj.
Torej je dr. arheoloških znanosti France Stare razpolagal z bistveno boljšo splošno priznano stokovno risbo Vaške situle, kot jo je izdelal sam.
Risba
Ferdinand c. Hoghstetterja je objavljena v projektu Gutemberg Vir: 1. , 2. , kot tudi v knjigi William Z. Ripley, Ph. D.: The Origin Of European Culture VirPDF celotne knjige COMPARATIVE ZOOLOGY, kaiserliehen Museums zu Wien, glejte predvsem d 161 strani naprej GRABERFUNDE VON WATSCH UND ST. MARGARETHEN IN KRAIN  kjer na strani 210 npr. najdete risbe najdenih "halštatskih" čelad, tudi t.im. Negovske, na strani 241 pa risbo Vaške situle, seveda z bistveno manj napakami kot jih najdemo na strokovni risbi, ki je podlaga vseh upodabljanj te slavne situle, ki je v bistvu VRČ. 

 


Svečenica, ki odloča o novem vodji (morda ŽIVA) Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom

Nekaj starih slik detajlov iz Vaške situle, ki dokazujejo kvalitetno fotografiranje do podrobnosti že pred 57 leti (
izdaja knjige s temi fotografijami leta 1965).
Na spletnih straneh Narodnega muzeja Slovenije niti na internetu kot javno dobro jih do 29.8.2019  nismo mogli najti.
Spletna stran NMS namenjena Vaški Situli: 1., 2., 3., 4. (stara izbrisana povezava). Iskanje po skeniranem arhivu digitalnih zbirk Narodnega muzeja Slovenije 1., 2. (stara izbrisana stran).
.

Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom  KNEZ in KMET med posvetitvijo Vrč Vače / Vaška situla, slikano pred 1965 letom
 

Vrč Vače, 2017 slikal fotograf  Narodnega muzeja Slovenije Tomaž Lauko

Od trenutka izdelovanja Nove strokovne risbe - od januarja do decembra 2017 je bil originalni Vrč Vače umaknjen.
Skoraj eno leto ga je nadomeščala KOPIJA iz smole, ki je še danes del stalne razstave Železne dobe v NMS.
Fotografiranje artefakta IZ SMOLE ne nudi ustrezne kvalitete, niti doživetja lepote pristnega.
Seveda VRČ (latinsko situla)  ni bronast kot je originalni. NSM cca. avgusta 2019 objavi novo spletno stran posvečeno Vaški situli
s sliko originala. Na spletni strani še ni slike grobne celote. Primerjava razlik, razstavljene "situle" in slik originala, so več kot očitne; Vir: 1., 2.
 


SLIKE VRČ VAČE VEČ

Pridobitev dovoljenja za uporabo slik (reprodukcij) Narodnega muzeja Slovenije v zvezi z Vaško situlo ipd,
zahteva da prejetih slik ne smem pokazati nikomur, ki bi npr. snemal predavanje:
»Iz tega dovoljenja je izvzeta uporaba v kakršenkoli drug namen oziroma prenos le-tega na tretjo osebo.«
 www .
 


Podobe Vaške situle, točneje vrča Vače najdemo na svoji osebni izkaznici in v potnem listu.


SITULSKA UMETNOST IN POGANI

  UMETNOST SITUL
knjiga iz leta 1965 (dr. Jože Kastelic, dr. Guido A. Mansuelli, dr. Karl Kromer), pdf
    stran 5 - 8: "
prizori na situli Magdalenska gora so tudi bolj zmedeni in nejasni, skromnejši in manj vzneseni" (kot na Vaški situli)...  nelogična in nedodelana kompozicija je odtehtana s stilnimi odlikami (situle Benvenuti)... Nerazumljivo bi bilo, če bi v Italiji ne bila nastala tudi najbolj pomemba umetnina situlskega kroga—situla Certosa iz Bologne. Resda je situla Vače bolj ekonomična v sredstvih izražanja in bliže neposrednemu svetu  primitivnega, arhaičnega, avtohtonega ilirstva in je s tega vidika njena umetniška govorica čistejša in neposrednejša. Zato pa je Certosa korak dalje in bliže k izpovednim elementom bodočega italskega realizma in oznanja strukturalne silnice, ki bodo osnovne za rimsko umetnost sploh.  Sistem osrednje kompozicije je na situli Certosa dosledno izpeljan in daleč prekaša dvostransko - „spredaj“ in „zadaj“ kompozicijo situle Vač... Medtem ko pri večini situl nelogično razvrščanje in mešanje prizorov ne glede na njihovo motivno pomembnost prestopa iz cone v cono in medtem ko je edinole na situli Vače ta logika izrazito prisotna... Situla Certosa izpoveduje civilizacijsko kvaliteto višje stopnje (vs: kar je zavajanje), kot je bila tipična za knežji svet železnodobnih Ilirov in Venetov in za njihove situlske praznike...  Toda na severu venetskoilirskega sveta, v alpski coni, utripa ritem življenja počasneje in arhaika se zadržuje dlje časa. Trajno. Tu ni možnosti klasičnega prodora, in najsi prihaja z juga še toliko novih elementov, ne bodo nikoli ustvarili povsem avtentične sinteze. Elementi klasičnega se tu le težko uveljavljajo v arhaični strukturi ali pa se izražajo na primitiven, provincialen način, hoteč z rustikalnimi sredstvi tekmovati z neprekosljivo, resnično klasično lepoto Juga."

.

Komentar V. Stres: Tudi knjiga Umetnost situl, še leto dni nazaj temeljna učna knjiga, situlsko umetnost zapostavlja in je ni sposobna razložiti.
Raje se iz nje NORČUJE in jo označuje za primitivno... Skrito norčevanje (javnosti neznano) doseže vrh, ko risbo iz situle dajo na osebne dokumente državljanov,
ki so tako posredno označeni za primitivno ljudstvo. Posmehovanje poudarijo s tem, da so osebni dokumenti delani na podlagi strokovne risbe s številnimi napakami.
V najnovejšem, 222 stranskem katalogu natisnjenem na 4a formatu, NMS:
ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV,
še pred letom dni temeljne knjige situlske umetnosti, Umetnost situl, oz.
dr. Jože Kastelica, niti ne omenijo (glej tu: pdf).
K
atalog NMS; ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV ima 222 strani, tiskan je na formatu a4, v Narodnem muzeju ga še lahko kupite za 20 eurov, v javnost je bil dan 21.12.2017.
Se ob koncu 2017 (mesece po objavi ponižujočega odnosa)  še pred kratkim temeljnega dela treh dr. znanosti Umetnost situl, v NMS, že sramujejo?
Arheolog... Dr. Jože Kastelic
je bil 23 let direktor Narodnega muzeja - www. Tudi sodobnejša dela do leta 2017 ne govorijo, da gre pri situli Vače za visoko razvito kulturo in umetnost.
.
Ta razkritja pa kot kaže obračajo list ravno v to smer. Že na tiskovni konferenci 20.12.2017 je glavni kustos za situlsko umetnost NMS, dr. Turk govoril na ta način.
Pred tem pa dr. Peter Turk npr. v predgovoru v knjigi Podobe življenja in mita (2005) piše: "
O situlski umetnosti so tedaj pisali veliki raziskovalci železne dobe iz Avstrije, Italije, Nemčije in Slovenije, med katerimi velja izpostaviti Giulio Fogolari, Otta-Hermanna Freya, Staneta Gabrovca, Jožeta Kastelica in Karla Kromerja. Ugotovitve teh preučevalcev so bile tedaj in so še danes odlična osnova za razumevanje podob situlske umetnosti. Na teh temeljih so nastale vse novejše arheološke študije na to temo." glej izvleček, pdf.


Kultura nastajanja vrčev s slikovno pisavo se imenuje Halštatska po nemškem rudniku soli kjer so jih nekaj našli.
Bistveno več vrčev z upodobitvami na njih so našli v knežjih grobovih blizu Novega mesta, torej nedaleč od  Metlike - ene od nekdanjih Japodskih središč Metulum.
Novo mesto je bilo eno glavnih mest  keltskih plemen imenovanih Latobiki s središčem v današnjem Trebnjem.
Tehniko vrezovanja in tolčenja  podob na vrču stroka po latinskem izrazu imenuje teurevtika, redki domačini še danes poznajo izraz bočtkanje oz. bočkanje(
(izjava sorodnice družine najfitelja "situler z Vač - Janeza Grilca), vrč pa se imenje po latinskem izrazu Situla. 
Za t.m. Vaško situlo tudi v učbenikih najdemo zapise doktorjev arheoloških znanosti ter zgodovine, da je uvožena iz Italije ipd.
 
Viri, ki analizirajo ali pa se dotikajo obredja opisanega v slikopisju Vrča Vače / Vaške situle:

Spletna stran Narodnega muzeja Slovenije posvečena Vrču /situli Vače za katero vsebinsko skrbi dr. Peter Turk, Kustos za prazgodovino Narodnega muzeja Slovenije z vsebuje dobro strokovno risbo t.im. Vaške situle, do cca 10.6.2019 je NMS objavljal staro strokovno risbo dr. Franca Steleta. Nova, pohvale vredna, pa je dostopna od cca 11.6.2019  KLIK - www.

STROKOVNA LITERATURA

dr. Mojca Jereb je objavila pregledno knjigo vseh halštatskih bronastih artefaktov najdenih v Sloveniji kamor vključena Vaška situla z risbo in opisom.
To je najnovejša strokovna objava, je v nemščini Die Bronzegefäße in Slowenien, Abteilung 2, 2016; Vir
Slovenske inačice knjige, ki je pregled vseh najd bronaste dobe v Sloveniji v knjižnicah seveda ni. Objavila je tudi strokovno risbo situle, seveda z vsemi napakami, ki jih je naredil Franc Stare.

https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/63561058
Obstajata samo 2 knjižnična izvoda, enega hrani  FF, Osrednja humanistična knjižnica, Ljubljana
, drugega knjižnica Narodnega muzeja Slovenije

VAŠKA SITULA - gradivo za učence in dijake,  Državna založba Slovenije - www

DRUGA STROKOVNA LITERATURA:
P. Turk, Podobe življenja in mita (katalog arheološke razstave o situlski umetnosti na Slovenskem), Ljubljana 2005;
Stopinje v preteklost. Zakladi iz arheoloških zbirk Narodnega muzeja Slovenije, Ljubljana 2006;
Dragocenosti Narodnega muzeja Slovenije
, Ljubljana 2007.
Peter Turk je navedel izbrano gradivo, ki se nanaša na Situlo iz Vač.  To gradivo ni v elektronski obliki, kot to ciljno določa projekt, a vseeno je nujna in koristna informacija, predvsem za ljubiteljske raziskovalce in radovedneže:
Na delih poznavalcev situlske umetnosti:
O.H. Frey, Ch. Huth, A. Eibner, B. Teržan, J. Kastelic
gradimo naše današnje védenje o njej.

Literatura Kataloga
ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV,  pdf7.2.2016

je Narodni muzej Slovenije  od Vladislava Stresa prejel analizo napak strokovne risbe Vrča Vače / Vaške situle kjer je bilo pokazanih in opisanih več kot 5 napak, ki ključno vplivajo na zgodbo izjemne  slikopisne pisave Vrča Vače. Praktično vse interpretacije, ki se nahajajo v številnih knjigah pa tudi risba na Potnem listu in na osebni izkaznici so zaradi splošno uporabljane strokovne risbe na  področju napak napačne.

18. 7. 2016

Direktorica Narodnega muzeja Slovenije Barbara Ravnik mi je pisala:
Vašo ugotovitev glede pikic ob robu situle, za kar smo vam iskreno hvaležni, pa bomo upoštevali in risbo ustrezno popravili !„ Ustno pa mi je bilo kasneje zagotovljeno, da bodo popravili vse.


1.10.2016

pa sem dobil še trditev arheologa dr. Andreja Preložnika : Glede vaške situle: Lahko vam povem, da sem videl že precej slabih arheoloških risb in da je Staretova risba dobra. Gotovo, ima napake. Risal je - kolikor vem - nerestavriran oz. ne tako očiščen predmet, kot je na voljo danes. Od napak, ki ste jih pokazali, se mi zdi bistvena manjkajoči konec povodca konja pod pestjo konjarja…

9.11.2016

sem parim arheologom in Narodnemu muzeju Slovenije poslal analizo z več kot 20 napakami in s strani direktorice  muzeja Barbara Ravnik prejel vzpodbuden odgovor:
"Zahvaljujem se vam za e-sporočilo in priponko. Slednja bo nedvomno v veliko pomoč pri izdelavi nove risbe. Načrtujemo, da bomo situlo s stalne razstave umaknili januarja in bo lahko risba narejena nekako v dveh tednih."

6. 3. 2017

 Risanje je v zaključni fazi, gospod Stres. Lp BR

21.12.2017

NMS v katalogu  ŽELEZNODOBNE ZGODBE S STIČIŠČA SVETOV (www) objavi  novo strokovno risbo Vaške situle.
Katalog obsega 222 strani, A4 formata. Izšel je na dan odprtja prenovljene stalne razstave, objavljena je na strani 110 brez pripisa, da gre za novo strokovno risbo. To je sicer omenjeno v uvodniku kataloga. Nikjer ni omenjena zahvala, da sem jih na napake opozoril, kar je sicer javno izrazil tudi kustos NMS dr. Turk. Nikjer ne nejdemo strokovne risbe s poudarki popravkov.

Odgovor direktorice Narodnega muzeja Slovenije Barbare Ravnik januarja 2016:
"Spoštovani!
glede na to, da je prišlo v komunikaciji med nami do nekih neljubih zastojev vam sporočam, da bomo v Narodnem muzeju Slovenije skušali v najkrajšem možnem času najprej poskrbeti za ustreznejšo predstavitev situle z Vač, nato pa nadaljevati še z drugimi predmeti iz naših zbirk.
Tudi naša želja je, da je gradivo, ki nam je zaupano, dostopno čim širši javnosti!

Lepo vas pozdravljam, B. Ravnik."

Vir:
Zapisnik DOGOVORA
 

Zapisane obljube Narodnega muzeja zgornjega dogovora z dne 12.1. 2015 se do danes, 21.2.2021, še niso udejanjene.

Pismo kustosa NMS dr. Petra Turka s katerim pove, da z menoj ne more kontaktirati ker da širim nebuloze...


VSA KORESPONDENCA 
z Narodnim muzejem Slovenije
VAŠKA SITULA

(ni nas pletu)
 

Kvalitetne slike delov situle/vrča so, preko objav v knjigah, dostopne že od leta 1965 naprej - glej zgoraj.
Uradna znanost  in uradništvo v Sloveniji je 61. let razpolagala z napačno strokovno risbo. In ko se odkrijejo ključne napake, pa zelo počasne reakcije.
Kolesje preziranja poganskih (beri: nerimskih, neminojskih, nešpartansko - grških, nebabilonskih, nenapoleonovih… eksponatov) se zelo težko zaustavlja. 
Pa ni vse slabo, so strokovnjaki, ki so marsikaj postorili, marsikaj je tako objavljeno v Arheološkem vestniku, pa tudi navajane trditve niso v celoti napačne.

Tem s katerimi sem pri raziskavi vsaj tu in tam neposredno sodeloval pa spodnja zahvala:

ZAHVALA
S strani Narodnega muzeja Slovenije sem 6.1.2016 prejel 33. slik t.im. Vaške Situle fotografa Lauka.
 

Direktorici muzeja Barbari Ravnik se za omogočenje razpolaganja s fotografijami (v raziskovalne namene) zahvaljujem.
Kustos muzeja dr.
Peter Turk mi je pokazal nekaj strokovnih knjig in opozoril na druge referenčne. Tudi njemu zahvala za pogovor ob Situli / Vrču Vače in za posredovane informacije.
Zahvala tudi korektnosti in spoštljivosti knjižničarjev Narodnega muzeja.
Vse našteto je pospešilo in omogočilo dograditev raziskave, ki je bila po odkritju napak strokovne risbe vse bolj ovirana.

 

 


Analiza simbolov JEZIKA...
ki se dotika tudi Vaške Situle / Vrča Vače


Oglejmo si še nekaj zapisov nekdaj temeljne učne knjige: Umetnost situl, iz leta 1965, avtorji: Jože Kastelic, Guido A. Mansuelli, Karl Kromer: 
"Z grško "kolonizacijo v oddaljene predele Sredozemskega morja, zlasti pa z Magno Graecio nastopi živa izmenjava med naprednim grškim svetom in še v primitivnih prazgodovinskih razmerah živečim, toda bistrim zaledjem...situla Vače je bolj ekonomična v sredstvih izražanja in bliže neposrednemu svetu primitivnega, arhaičnega, avtohtonega ilirstva... v razmerah bronastodobne primitivno organizirane družbe...Kakor v perifernem vencu se za njima vrste areali njihovi civilizaciji sosednjih primitivnih skupin od Keltiberov v Španiji mimo Venetov in Ilirov v jugovzhodnih Alpah do Tračanov ob Hemu in Skitov v Južni Rusiji..."

Umetelne vrče okrašene s podobami iz pikic so po opisih Trojanske vojne poznali že t.im. Aianti, pri nas imenovani Ajdi in verjetno Trojanska kultura na sploh.
Obdobje nastanka Vrča Vače je obdobje žarnih grobišč, ki jih v elito izbrani  strokovnjaki imenujejo primitivna.


Če ne razumemo Trojanske vojne, ne razumemo zakaj se starokeltstka (Halštatska) umetnost zapostavlja
in v posvečenih krogih aheologov, zgodovinarjev kustosov hudo zanemarja.


Umetelna izdelava vrčev z vrezovanjem in tolčenjem podob, izdelava kotlov in njegov tronožni podstavek, čelade s perjanico, oblika pokopov, gomilni skeltni grobovi...obredja
so v opisih trojanske kulture zelo podobna Keltsko halštatski kulturi.

Za poved o Trojanskem konju, Ahilu, Aiaxu, Eneju glej TU (med besedili se lahko gibljete z iskalnikom preko ključne besede).
npr: Priam je "odbral dva trinožnika in štiri kotle, da, celo dragocenega vrča, ki so mu ga Tračani podarili, ko je bil pri njih kot poslanec, starcu ni bilo žal."  str. 472
Agamemnon postavil čelado s frfotajočo perjanico iz konjskega repa: str. 499, "lepi pas, na katerem je bil v tolkljanem zlatu upodobljen boj kentaurov".str. 781
"ogenj je v nekaj urah upepelil grmado s truplom (Ahila) vred. Zadnje plamene so še z vinom pogasili. Tu so zdaj ležale ju ­nakove kosti kakor kosti velikana, ločene od vsega, kar je bilo hkrati sežgano.
Njegovi tovariši so jih vzdihujoč pobrali in jih deli v veliko skrinjo, skovano iz srebra in zlata. To so na najvišjem kraju na obah zraven kosti njegovega prijatelja Patrokla spustih v zemljo in pokrili z visoko gomilo." str 496

Glede Zlate človeške dobe in poved o Človeku soncu Faetonu glej  TU.

OPIS NAČINA VIZUALIZACIJSKEGA RAZISKOVANJA


POVED SLIKOPISJA NA VRČU VAČE / SITULI, OBJAVE V REVIJI MISTERIJI
Časopis Misteriji je v  312 št. (julij 2019) objavi  opis ritualov prvega dne;

Poved slikopisne pisave na Vrču Vače  (Vaški situli)
313 št. (avgust 2019) pa nadaljevanje opisa ritualov drugega dne;

  Žrtvovanje konja v Vačah
314 št. (september 2019)  slikopisna poved tretjega dneva ritualov;

Posvetitev novega Vojvode

PDF
V oktobrski  315 št.  je  objavljena slikopisna poved četrtega dneva ritualov;

Prvi mečevalec je bil iz Vač

PDF

V novemberski  316 št;. Peti dan ritualov v Vačah:
K
do je naredil slikopisno pisavo Vrča Vače
PDF

V decemberski 317 št;  Šesti dan ritualov v Vačah:
Prihod velike svečenice MA
PDF

V januarski  318 št;  Sedmi dan ritualov v Vačah: Dan zalivanja drevesa življenja ko novi vojvoda prevzame duhovno oblastV februarski  319 št;  Pomen Vrča Vače in zaključek
Vrč Vače: Izjemno redek ostanek izvirne kulture svetovnih dimenzij   PDF

Ignorirane tematike s strani RTVS


.
PDF


KRITIKA SPLETNE STRANI SLOVENSKIH MUZEJEV
MUSEUMS

PDF
 
LOV NA JELENA  
Ali odnos predgrških, predrimskih kultur do sočutja in pravičnosti;  PDF.

..SONČNI VOZ
 

Raziskava Keltskega sončnega voza je rodilo zelo zanimivo pahljačo povezav s podobnimi upodobitvami in z razkritjem čaščenja SONCA naših prednikov, pa tudi ostanke čaščenja med papeži, cesarji, kralji, masoni... V ozadju je skrivnost, ki jo je dobro poznati. 

"BOKSARJI" NA SITULAH
Keltska - Halštatska kultura  Strokovnjaki (pod narekovaji in vprašaji) že desetletja vztraja, da  upodobitve na vrčih in pasnih sponah... prikazujejo boks s pomočjo bronaste ročke. Posledice takšnega bojevanja so brutalne npr. piše Tomaž Lazar iz Narodnega muzeja Slovenija. Poglejte si poglobljeno analizo, ki trditev o boksu ovrže in postavlja kulturo pred tisočletji v povsem drugačno nenasilno luč merjenja moči  ter vitalnosti.
Posledice vojnih obračunavanj so želeli spraviti na minimum, raje s prirejali tekmovanja npr. v držanju uteži teže meča prvega vojščaka. 
KNEŽJI SEDEŽ (STEBRIČ)
Upodobitve knežjega "kamna" skozi čas. Knežji stebrič j narejen iz marmorja in ni samo odlomljen kamen, še pred dobrim stoletjem so ga risali kot steber.
Ta 1 meter visok steber z 21 utori  ima izjemno simbolno, posvetitveno, pripovedno...  vednost,.
Na Vrču Vače / Vaški situli je brez (lesenega) naslonjala
 
O VIZUALIZACIJI UMETNIN