KODEKS VOYNICH
1.450 in 1.520

1. del: KNJIGA O KAČI

 

UVOD 

Vizualizacijska zgodba je sestavljena iz treh ravni:
- neposrednih dejstev, ki se zlahka opazijo,
- verjetnejših  logičnih povezav
- imaginacije z dodajano subjektivnostjo ok. 20% teksta, v večji  (ok. 4- % teksta  ima povezovalno vlogo pesniškega teksta, ki se v drugem delu bistveno poveča tudi do 30 in več% zaradi izjemne kompleksnosti simbolov in ker premalo poznam astrologijo, predvsem pa zaradi slabe kvalitete slik s katerimi sem ob vizualizaciji razpolagal).  Ta t.im. rahli tekst je slabo utemeljevan in je možno, da je tu in tam napačen, tako se lahko, z nadaljevanjem dekripcije, tudi spreminja.

Pripoved se v drugem delu spremeni iz posredne povedi rastlin v direktno poved ljudi.

 

 

avtor ©Vladislav Stres

 

2. del: O ČLOVEKU


 

  

večja slika (2,7 Mb)


  

Slika iz prvega dela št. 1006103


Duh rastlinskega sveta je kot osrednji cvet rodil jabolko, ga daroval Človeku in ta je daroval vsem drugim okrog sebe. Nekateri so ta sad želeli, drugi ne. Prvi so govorili, da je treba jesti ponudeno, saj človek zmore prebaviti da ne bo strupeno. Drugi, da je pravo kraljestvo na nebu in ne izvira iz zemeljskega sveta.  Dolgo je trajal boj za in proti in sprožal številne vojne med ljudmi. Toda duh rastlinskega sveta je nudil v času vse večjo osrediščenost, povezanost vseh bitij in obilje kvantitete in iz tega razloga postajal nezadržna sila.

1. nivo: Nekateri so tako proučevali značilnosti neba, vplivov žarkov na živa bitja in zemeljska tla in na njihove vplive na odnose med ljudmi. 
2. nivo: Toda opazovani so bili s strani sveta angelov  in bitij, ki varujejo vrata v višje svetove. Toda tudi ti imajo svoje gospodarje, velike zvezde, ki upravljajo njihovo delo in ne dopustijo da delajo čisto vse tako kot so si zamislili.
3. nivo:Toda tudi le te so opazovane s strani meglice teme, ki gre proti Orionu in središču galaksije.
4. nivo: Toda globina vesolja je še večja kot je naša "Mlečna" cesta, je dobrota, ki se kaže skozi eone, je kazen za vse, tako za nas kot za galaksije. In deluje kakor ura, ki je še neznana, tako zelo da smo kot otroci, ki se igrajo in ne vedo za njo, nikdar prav povsem pojasnjena.   Le slutimo lahko, da je za vsem skupaj veliki smisel, pozabljena  beseda Boga.


 p.s.: Vseobvladajoča Kača povzdignjena v duhovno entiteto je ljudem poklonila jabolko - nove zahteve (primerjaj s: pandorino skrinjico, danajskim darilom...).
Na sredini astro "kolesja" slike vidimo porajajoči cvet, ki ima en svetni list bistveno večji in zaradi skrajne abstrahiranosti prehaja v "jabolko", ki ga ima v rokah oris osebe na desni strani, ta kaže/daje  jabolko sosedu, ki izteguje roko proti njemu... Zgornja slika št. 1006103 iz prvega dela govori o podobni povedi na ravni rastlinskega sveta. Primerjajte desnosučnost skrajno levega lista in levosučnost ostalih treh z osebami, ki prejemajo in si podajajo zastrupljeno jabolko. Kot vemo je jabolko po pripovedi Biblije povzročilo razpadanje povezanosti - torej EDENa, Raja...  Na skrajni levi in desni vidimo ženski podobi. Oseba na desni  jabolko prejema, oseba na levi ga odklanja. Moški je upodobljen le kot drugorazredni udeleženec spora, ki bi rad prejemal ali od ene ali od druge.ipd 

 

REZIME

Pisava sama je lahko simbolna, torej ima posamezna črka simbolni pomen (pisava kot ptičje petje). Vedeti je treba da so vsi starejši večji jeziki delani na podlagi fonoloških zakonitosti torej kot združevanje simbolov, ki jih predstavljajo črke (glej tudi omembo v Platonovem tekstu: Kratil).
Ker  kriptologi iščejo besede morda iščejo na napačen način.

 

p.s.: Pričakujem podporo, v tem primeru bom vizualizacijske tekste opremil s podpornimi arheološkimi dokazi...

 

avtor © vizualizacijskih pripovedi/dekripcij slik kodeksa Voynich  in komentarjev, ki so vključeni v zgornji tekst

Vladislav Stres

 


1. del: KNJIGA O KAČI

KODEKS VOYNICH - UVOD
 

domov