Vizualizacija je poseben postopek vživljanja v vidni svet. To je sicer precej naporno, toda doživljajsko neverjetno polno. Pokažejo se nam povsem nove povezave med podatki slikovnega gradiva. "Film", ki ga pri vizualizaciji vidimo pokaže, da nam je velik kos vsebine, pri običajnem opazovanju prikrit. Z raciom svet dojemamo le fragmentalno in velikokrat površno. Racio je pri vizualizaciji povsem nepomemben. Naloga racija je le zbiranje podatkov, med vizualizacijo ga izklopimo, opazovano moramo dojeti občutkovno... po vizualizaciji pa racio dobi vlogo  ugotavljanuja smiselnost vizualizacije oziroma novospoznanih povezav. 

Vizualizacija se odvija na  EIDETSKI ravni, v objekt opazovanja se močno vživim. Vizualizacij, ki so manj pesniške od teh, ki so pred vami, imam seveda še veliko. Ubesedil sem npr. mnogo zgodovinsko zanimivih del med drugim tudi SIKSTINSKO KAPELO ter druge umetnine Michelangela, Rodina, delček opusa Dalija, pa tudi nekaj egipčanskih slikopisij
itd.

Vladislav Stres

  Lahko mi pošljete kakšno sliko v vizualizacijo, lahko se dogovorimo za predavanje o vizualizaciji, recital ali še kaj.

Pišete lahko na naslov:

VLADISLAV STRES
FABIANIJEVA 45
61000 LJUBLJANA
SLOVENIJA
EVROPA
(telefon 386/61/13-77-292)
E-MAIL: Vladislav.Stres@guest.arnes.si