VABIM  VAS

 

NA PREDAVANJE

 

 

STVARJENJE ČLOVEKA
 

 

V sredo. 4.4.2007 ob 18. uri

 

 

Na predavanju si bomo s pomočjo multimedijske tehnike ogledali notranja sporočila starodavnih umetnin.

Tako bomo odkrili, da so obstajale Biblije še pred Mojzesom, odkrili bomo  t.im. Evo kako trga  »jabolko« z "drevesa spoznanja in življenja"

ter odkrivali kaj sploh je to jabolko in kaj dejansko je izvorni greh novodobnih ljudi. Seveda bo govora tudi o tehniki vpogledovanja v umetnine podprto s ustreznimi primeri.

Videli boste tudi veliko kvalitetnih slik več tisoč let starih, a še vedno dobro ohranjenih  umetnin.

 

Vesel bom vsebinskega in tehtnega klepeta z vami – vaših videnj posameznih umetnin - med predavanjem samim.   

 

Predavanje bo v poslovni stavbi: SLOVENIJA LES, Dunajska 22- I/106. V dvorani je prostora za 30 ljudi, če nas bo več, se bomo preselili v bližnjo večjo dvorano.

 

 

KRATEK UVOD
Zgodovina človeštva je izjemno pestra, pa tudi problematična, saj kot vrsta že dolgo časa uspešno bežimo pred  hudimi naravnimi katastrofami, ki jim ostale niso kos.  Danes  se veliko dela na tem, da bi  našli načine sporazumevanja s "Marsovci", pa smo sposobni razumeti sami sebe npr. svojo zgodovino - torej  Irinije, Satire, Meduze, Gorgone, Kentaure...  Nepoznavanje  in nezainteresiranost za lastno zgodovino, kot je zapisana  tako v papirni obliki  kot tudi v umetninah samih (kip, freske, slike...)  in  tlačenje naštetega med bajke ter  zbeganosti  v preteklih tisočletjih je morda nevednost ali pa napuh. Napuh in brezbrižje za vse drugačno sta še dandanes  ključni lastnosti, ki lahko tako posamezniku kot civilizaciji povsem uničita temelje. 
Sam sem našel smisel zgoraj naštetih...  simbolnih bitij v izjemni pripovedi. Drama, ki se je odvijala v pradavnini vpliva na temelje našega obstoja še dandanes, zato jo je dobro poznati.

 

Nekoč namreč nismo živeli sami, poleg nas so živeli tudi potomci tistih, ki so iz dela svoje vrste kreirali sodobne ljudi. Ta bitja  so človeški rod učila: klinopisja, poljedelstva, obvladovanja energij in visoke duhovnosti... Prav je, da  Biblične zgodbe in mitologijo iztrgamo iz objema bajeslovja in  nerazumljivosti. Prav je, da svet ponovno povežemo, tako dejstva. kot jih poznajo arheologi kot  tista, ki jih  navajajo drugi viri iz istih obdobij.

 

Viri slikovnega materiala, ki si ga bomo ogledovali  so številni muzeji: Nacionalni muzej  v Londonu,  Muzej finih umetnosti Metropolitan, Pinakoteka Vatikan, Arheološka muzeja v Bagdadu ter Anatoliji… za za omogočenje dostopa do podatkov se jim zahvaljujem.

 

 

Nekaj člankov, ki obravnavajo notranjo govorico starodavnih umetnin najdete na: http://stres.a.gape.org/atlant.htm

 

 

 

 

 

Vabljeni.

Metropolitanski muzej umetnosti, 540 do 500 p.n.š.


Metropolitanski muzej umetnosti,320 do 280 p.n.š., vrč iz alabastra

 Metropolitanski muzej umetnosti, 540 do 500 p.n.š.