POGODBA O EVROPSKI USTAVI  bo pričela veljati,  ko jo bo  ratificiralo  - sprejelo  v vsaj 21 (?) članicah EU.   Ratifikacije pogodbe potekajo v nacionalnih parlamentih držav članic EU. Predvidoma bo Pogodba o Ustavi EU začela veljati 1. novembra 2006, ko bodo deponirane vse listine o ratifikaciji (html, pdf, www).  

Slovenija je Pogodbo  o Evropski Ustavi ratificirala 29. oktober 2004. Pogodbo  o Evropski Ustavi združuje tudi velik del  že sprejete in izvajane zakonodaje EU. Torej se del  pogodbe že uveljavljen in se konkretno izvaja.  S strani vlad je bila parafirana 29. oktobra 2004 v Rimu.

 

 

POGODBA O EU USTAVI  IN   TRAJNOSTNI RAZVOJ GOSPODARSTVO, ŠOLSTVO, KULTURA, ŠPORT...


II-101. ČLEN   POGODBE O EVROPSKI USTAVI
Pravica do dobrega upravljanja
3. Vsakdo se lahko na institucije Unije obrne v enem od jezikov Ustave in mora prejeti odgovor v istem jeziku.
2/c. obveznost uprave, da svoje odločitve obrazloži.


Predstavitve  Pogodbi o EU Ustavi 

Kaj prinaša Evropska ustava?  - v slovenščini [pdf, 250 Kb]
Wikipedia predstavlja evropsko ustavo (v angleščini) Centre for European Reform o ustavi (v angleščini)

 Ob prvi obletnici članstva Slovenije v EU bo na vsa gospodinjstva po državi prispela brošura Kaj prinaša Evropska ustava?

Urad za informiranje v sodelovanju s Predstavništvom Evropske komisije in Informacijsko pisarno Evropskega parlamenta želi z njo seznaniti slovensko javnost s spremembami, ki jih bo evropska ustavna pogodba prinesla vsakemu posamezniku, državi Sloveniji kot tudi celotni Evropski uniji.

 


Razprave o Pogodbi za Ustavo EU

Referati v DZ RS 12.5.2005ERWAN FOUERE  dr. MIRO CERAR ,  dr. RUDI RIZMAN...
Referati v DS RS

Ključni elementi ustavne pogodbe - EurActiv (v slovenščini) (v angleščini)  Jens-Peter Bonde, evropski parlamentarec: Bralcu prijazna verzija evropske ustave
(v angleščini) [pdf, 1,64 kB] Stališča Slovenije do osnutka ustavne pogodbe (v slovenščini)   Zaključki konvencije o prihodnosti Evrope (v angleščini)e knjige o Pogodbi o EU Ustavi
 

Nova brošura: Kaj prinaša Evropska ustava
Čemu Evropska ustava? [pdf, 707kB]  Predstavitev za državljane: Ustava za Evropo [pdf, 215 kB]


 

Zgodovina sprejemanja POGODBE O EU USTAVI

Ratifikacija Ustave: pregled stanja v državah članicah     Pogodba o ustavi za Evropo (v slovenščini)   Državni zbor ratificiral evropsko ustavo (1. februar 2005)       Podpisana evropska ustava (29. oktober 2004)   Sprejetje Pogodbe o ustavi za Evropo ( 17. junij 2004)


 

Pogosta vprašanja in odgovori o ustavi

    Zakaj Evropska ustava?

Ustava vsebuje vsa temeljna načela Evropske Unije v enem samem dokumentu, ki je na ta način lažje razumljiv vsakemu evropskemu državljanu. Nadomešča obstoječe pogodbe in povzema dosedanji napredek v procesu združevanja Evrope. Zakaj jo imenujemo Ustava in ne več pogodba? Zato, ker njeno besedilo določa vrednote in cilje Evropske unije ter, zahvaljujoč vključitvi Listine temeljnih pravic, tudi pravice državljanov. Je torej več kot zgolj mednarodna pogodba in predstavlja močan simbol evropske enotnosti.
DOD: V.S.:  Eden ključnih ciljev EU je čim večja uspešnost  in napredek na vseh področjih  tako članic kot celotne EU.    Ta cilj zasleduje tudi t.im. Lizbonska strategija EU
"Organi oblasti morajo biti na vseh ravneh v državah članicah pripravljeni podpirati inovacije, in uresničevati našo vizijo o družbi znanja. Unija bo še naprej posvečala pozornost področjem, kot so informacijska družba, biotehnologija in ekološke inovacije ter jim tako pomagala uresničiti cilje".

    Bomo imeli evropski državljani svoj glas?

Ustava daje evropskim državljanom pravico do pobude. Vsaj milijon Evropejcev iz držav članic lahko vloži skupno pobudo, na podlagi katere Komisija poda predlog za izpolnitev. S tem je prišlo do povečanja pravic, ki so povezane z evropskim državljanstvom.

    Kdo bo predstavljal EU na mednarodni ravni?

Ustava uveljavlja novo funkcijo ministra za zunanje zadeve EU, ki bo v svetu zastopal EU kot celoto. Tako naj bi bilo sporočilo EU jasnejše, obenem pa bi se okrepila njena vloga v mednarodnih odnosih.

    Kdo bo vodil EU?

EU bosta tudi v prihodnje vodili dve osebi: na eni strani predsednik Evropske komisije, ki predstavlja interese Evropske unije, na drugi strani pa predsednik Evropskega sveta, ki predstavlja interese držav članic. Velika novost je prav predsednik Evropskega sveta, ki bo izvoljen za obdobje dveh let in pol.

    Ali Ustava daje Uniji nove pristojnosti ?

Ustava spoštuje obstoječo delitev pristojnosti med državami članicami na eni strani in EU na drugi strani. Razmejevanje je zdaj poenostavljeno, saj Ustava natančneje razdeli pristojnosti med tri kategorije, da se ne bi med sabo prekrivale. Izključne pristojnosti EU ostajajo iste. Skupne pristojnosti sedaj dodatno vključujejo območja svobode, varnosti in pravice. V domeno dopolnilnih in podpornih dejavnosti pa so bili dodani šport, upravno sodelovanje, turizem in civilna zaščita, ki so jih doslej urejale države same.


Amsterdamska pogodba EU
"Vsak državljan Evropske unije ter vsaka fizična ali pravna oseba, ki biva ali je registrirana v kateri od držav članic ima pravico do dostopa do dokumentov Evropskega parlamenta, Evropskega sveta in Evropske komisije".


POGODBA O EU USTAVI NA WWW

Konvencija o prihodnosti EU

Program zasedanj

Sestava konvencije

Način dela

Slovenski Forum o prihodnosti Evrope

Slovenija in Evropska konvencija

Govori in članki

Povezave


Evropomočnik - odgovori na vprašanja o Evropski ustavi

 

   domov


avtor V. Stres