SIMPOZIJ [189d]

PLATON

SIMPOZIJ  -   Symposium       
ČLOVEŠKI RODOVI     (androgini predniki Človeka)

 

 

LEGENDA:

- v oklepajih so grške besede in prevodi obarvani z rdečo Gorazda Kocjančiča  (GK)

- kurzivni tekst so  poskusi prevajanja s pomočjo fonologije


avtor © poskusov prevodov na podlagi prevoda Gorazda Kocjančiča, standardnega prevoda in s pomočjo fonologije:

Vladislav Stres


 

… Najprej se morate poučiti o človeški naravi in o tem, kako notranje trpi in išče (ta pathemata autes  GK utrpeva 213). Naša nekdanja narava ni bila ista, kot je zdaj, ampak drugačna. Sprva so bili namreč trije rodovi  (gene GK spoli 214) ne dva kakor zdaj, moški in ženski, ampak je poleg njiju obstajal še tretji rod, ki je spolno občeval sam s  sabo (GK koinon združeval oba 215)  zdaj je ostalo le še njegovo ime, sam pa je izginil. Tedaj je namreč bival (GK en), androgini rod (androgynon GK moškoženski (spol)  216), po svojem izgledu in imenu združen iz moškega in ženske, zdaj pa ne obstaja več, to ime je zasramovano (GK se uporablja le za sramotenje218).

Komentar VS: Še dandanes se vsak štiritisoči dojenček rodi z nedoločenim spolom in nosi znake androginosti. Ta pojav, predvsem zahodna civilizacija, budno spremlja in z operativnimi posegi "zdravniki" takšno "motnjo" pričnejo takoj "zdraviti". Androginost je nezaželena in dobesedno prepovedana.

 


Trije rodovi ljudi Aryballos 540 -500 p.n.š., Metropolitan muzej, New York

(zamisel - rod prihodnosti je izza glave androgina je v simbolni podobi mlade levje glave, moški je upodobljen kot primitivec na desni strani)

  
  Trije rodovi ljudi in trije obrazi kreiranega Norčka - Mara Gandhara 4 - 5st.,  Muzej Glenbow, Calgary
 

Dalje: vsak izmed njih (sleherni človek GK) je bil po obliki povsem obel; imel je okrogel hrbet in tudi krožne boke. Imel je štiri roke – (GK in)  prav toliko nog kot rok; imel je dva povsem podobna obraza na krožečem (GK krožnem) vratu [190a]  in eno glavo, ki je bila podlaga (GK obema) nasprotnima obrazoma, poudarjena (GK štiri) ušesa in dva sramna dela - in vse drugo, kot si lahko predstavljamo na osnovi povedanih stvari (GK povedanega 219). Hodil je ta človek zravnano  (GK naravnost 220) kot zdaj, v tisto od obeh smeri, kamor je hotel; in ko se je pognal v hiter tek, je to delal kot (telovadci), ki delajo kolo, ko se vrtijo v krogu z naravnost iztegnjenimi nogami; ljudje so se hitro vrteli (GK prekopicavali221), oprti na svoje podvojene noge (GK svojih osem nog).


upodobitve krožnega gibanja, 7st. p.n.š. muzej Metropolitan New York  in Çatal Höyük, več kot 6.400 p.n.š., muzej Anatolija, Turčija

Opomba 1 V. Stres: »dva obraza« :  Preko veselja, spodbud na eni strani in žalosti ter prekletstev na drugi so androgini demiourgikreatorji  obvladovali ljudi, zato so jim ljudje pripisali  dva obraza  in jih včasih poimenovali tudi z demiurg – dvojnost dobrega in zlega. To tehniko manipulacije kreiranja ljudi so stari grki imenovali »he ton technon demiourgia«

 

Opomba 2 V.Stres: Zaradi velike teže povezane z  velikostjo (odrasli so imeli ok. 2,3 metra in več, zato so jih ponekod imenovali tudi Kiklopi...) in ker so tudi noge znali uporabljati kot nadomestek rok, zaradi kazanja svoje premoči nad običajnimi dvospolnimi ljudmi - so se v teku posluževali tudi gibanja na način vrtečega kolesa. 

 

Trije spoli - in sicer takšni - so bivali zato, ker je bil moški spol v začetku potomec sonca, ženski spol pa zemlje, tisti, ki je bil udeležen v obeh, pa je bil potomec lune, saj je tudi luna nedoločena (selene GK saj ima luna delež v onih dveh 222). Sami so bili okrogli, krožno so se gibali,  v vsem so bili podobni staršem (GK zato, ker so bili podobni staršem). Strašni so bili po svoji moči in moralni premoči (G.K: sili in moči 223) in imeli so velike zamisli (in so postali domišljavi 224). 

 

Opomba 3 V.Stres: Če so imeli moralno premoč so bili visoko razvita duhovna bitja (z izjemno kvalitetno razvitim t.im. tretjim očesom), če so imeli veliko fizično premoč so najverjetneje bili telesno zelo veliki – mar tudi ta trditev namiguje na t.im. velikane Kiklope...?

 


Regionalni muzej Inkov Ica, Mehika


Tantavel, vzhodni Pireneji, Francija, 
ok. 400.000 pr. n. š.

Regionalni muzej Inkov Ica, Mehika


Hapi, muzej Vatikan, Italija

Sumersko Akkadski  pečatnik britanski muzej London

Starozavezni "bog", Sikstinsk kapela, 1535 - 1541, Vatikan, Italija


Bes 550 - 360 p.n.š., Walters Art muzeum Baltimore, ZDA

Bes si dviguje kožo, ki visi pod njegovim trebuhom.

 

 

Da, lotili so se bogov. Na ta spol se nanaša to, kar Homer pripoveduje o Efialtu in Otosu 225, ki naj bi se skušala povzpeti do nebes, da bi napadla bogove [190c]. Zevs in drugi bogovi so se torej posvetovali, kaj naj storijo - in bili so v zadregi. Niso namreč mogli rodu (GK vsega spola) ubiti s strelo in uničiti kot Gigante, saj bi tako bile uničene tudi časti in daritve, ki so jih bili deležni od ljudi; po drugi strani pa niso mogli dopustiti njihove nebrzdanosti (aselgainein,  GK samovoljnosti 226). Zevs je po napornem tuhtanju prišel na naslednjo misel: »Zdi se mi, da sem našel nov način, (mechane,  GK sredstvo ali: zvijačo 227) po katerem bodo ljudje lahko bivali in prenehali s svojo radovednostjo (akolasia, GK   nebrzdanostjo 228) ker bodo postali slabotnejši.

[190d] Slehernega od njih bom zdaj razrezal na dvoje, tako da bodo hkrati slabotnejši in koristnejši, saj jih bo številčno več. Hodili bodo zravnani po dveh nogah; če pa bo kazalo, da so še samovoljni in ne bodo hoteli mirovati, jih bom spet razrezal na dvoje, da bodo skakljali  po eni nogi kot tisti, ki skačejo po mehu.« (askolikzontes,  GK skakali 229) To je dejal in začel rezati ljudi na dvoje, kot presekajo oskoruše230 tisti, ki jih pripravljajo za sušenje, [190e] ali kot tisti, ki prerežejo jajca z lasmi. Apolonu je naročil, naj slehernemu, ki ga je sam prerezal, obrne obraz in polovico vratu proti presekanini, da bo gledal svojo odrezanost in bo tako zmernejši, glede drugega pa naj jih ozdravi. In (Apolon) je slehernemu obrnil obraz, potegnil od vseh strani kožo čez to, kar zdaj imenujemo trebuh, kot pri mošnjah, ki jih lahko (z vrvico) potegnemo skupaj, naredil eno odprtino,231 ki jo je zavezal sredi trebuha; to imenujejo popek. Nato je z orodjem, s kakršnim čevljarji zgladijo gube usnja na kopitu, zgladil številne druge gube in oblikoval prsi. Malo pa jih je le pustil, okrog trebuha in popka, da nas spominja na osamljenost (pathos, GK prvotno stanje 232). Potem ko je bila (človeška) narava razrezana dvoje, je skušala priti skupaj, saj je sleherna polovica hrepenela po svoji polovici. In z rokami  sta se prepletli ter se oklenili druga druge, (GK objeli 233) v želji, da bi se zrasli; in tako sta umirali od lakote in druge brezdelnosti, [191b] ker ločeno druga od druge nista hoteli storiti nič. In ko je ena polovica preminila, druga pa ostala je preostala iskala drugo in se je oklenila, najsi je naletela na polovico celotne ženske (torej na to, kar zdaj imenujemo »ženska«) ali na celotnega moškega. In tako so poginjali. Zevsa je prevzelo usmiljenje, odkril je nov način, (mechanenovo sredstvo 234) ter prestavil njihov sramni del naprej. Dotlej so namreč tudi te imeli na zunanji strani 119 1c] in niso spočenjali ter rojevali v medsebojnem (združevanju), ampak v zemlji na način kot to počnejo zajci (?) skržati (GK ampak v zemlji kot škržati 235.

Komentar V.S.: Prepolovitev spola biblija stare zaveze imenuje kreacija Človeka po svoji podobi.

 

Opomba 4. V. Stres: Morda je tu pojem zajcev s katerimi so označevali Arkhonte  zamenjan s kobilicam podobnimi žuželkami Škržati že v samem originalu. Za Čričke - Skržate je značilno, da si najprej uredijo gnezdo tako, da samice razrežejo kose lubja kamor nato   izkapljajo mehurjasta jajca. Zajci pa si gnezda delajo v zemlji, pa tudi prebivališča v podzemskih s tuneli prepletenih jamah.
 

 


Saqqara, 5. dinastija 2680 - 2540 p.n.š.


Inherkha 20. dinastija; Muzej Kairo, Egipt in Codeks Vaticanus1, Apostolska knjižnica Vatican, Vatikan


Satir, Pompeji ok. 50 p.n. št.


Zajcek kot Peter skala, park Washington, ZDA.


Zajkla v šapi drži človeško nogo in rojeva nove zajčke, pred pisvnico hitlerjeve stranke, Nurnberg, Berlin


Človek "zajcek", narodni, antropoloski muzej Mehika.


Orel in zajec, Muzeuj Vatikan, Vatikan

Orel je ujel zajca, na drugi strani rak s podobo leva in ženska z kačasto ribastim repom...,
Sicilija, Akragas, 414 -413 p.n.št.


Dvoglavi orel je ujel dva zajca, Pod sfingo, Turčija


Hermafrodit,
muzej Louvre, Francija
 

(Zevs) je torej tako prestavil njihove (spolne organe) naprej in s tem ustvaril rojstvo novega (genesis,  GK porajanje 236)  z združevanjem različnega (GK v medsebojnem (združevanju)), in sicer po moškem v ženski, zato da bi se v prepletu, (symploke, GK oklenitvi 237) če bi moški  naletel na žensko, spočel (otrok) in bi se tako rod porajal, če pa bi moški naletel na moškega, bi se vsaj nasitila sobivanja, (synousia, GK spolnega občevanja 238) z njim prenehala in se nato obrnila k delom ter bi skrbela za drugo življenje (GK druge razsežnosti življenja 39). Toliko časa torej [191d] že biva medsebojna ljubezen, na­ravno vsajena v ljudi: ljubezen, ki vodi skupaj počelno naravo (archafa physis,  GK starodavno 240) in skuša nare­diti eno iz dvojega ter človeško naravo ozdraviti. Sleherni med nami je kreiran – ustvarjen (symbolon,  GK polovica človeka 241), ker je razrezan iz enega na dva kosa kot kambale. 242 In vsakdo vedno išče svojo polovico. Tisti moški, ki so odrezani iz skupnega rodu (GK spola), ki se je tedaj imenoval androgini (GK moškoženski), ljubijo ženske - mnogi prešuštniki so nastali iz tega rodu - [191e] in tudi ženske, ki ljubijo moške in prešuštvujejo, so nastale iz tega rodu.243. Tistim ženskam, ki so odrezane od (prvotne) ženske, ne iščejo  (nous, GK ni dosti do 244) moških, ampak so nagnjene bolj k ženskam - in iz tega rodu nastajajo samozadovoljevalke (GK hetairistriai  lezbijke 245).

 


Duh zajcka, Florentisnki kodeks Majev, Muzej Vatikan, Vatikan


Marko Jakše, Vladarstvo zajčka, Slovenija

 

Tisti (moški), ki so odrezani od (prvotnega) moškega, preganjajo moške; dokler so dečki ljubijo moške, ker so pač deli moškega, in jim je v veselje, da ležijo z moškimi ter se z njimi prepletajo (GK objemajo 246)  [192a] Ti so najboljši med dečki in mladeniči, ker so po naravi najbolj pogumni247. Nekateri sicer pravijo, da so brez sramu, vendar lažejo, saj tega ne delajo zaradi brezsramnosti, temveč zaradi drznosti, poguma in možatosti; radi imajo namreč to, kar jim je podobno. Veliko (GK pomembno 248) znamenje za to je v naslednjem: takšni možje so edini, ki se, ko odrastejo, lotijo govoranc (ta politika,  GK politike 249) Ko pridejo v moška leta, [192b] se zaljubljajo v dečke; po naravi ne iščejo (nous,  GK. jim ni do tega 250), da bi se ženili in spočenjali otroke, k temu jih prisiljuje le postava – zakon (nomos, GK običaj251) - sicer pa so zadovoljni, če lahko ves čas živijo drug z drugim, neporočeni. Takšen moški, ki se zaljublja v dečke, se gotovo zaljublja tudi v zaljubljence, ker ima vedno rad to, kar mu je sorodno. Ko potemtakem tisti, ki se zaljublja v dečke, ali kdor koli drug slučajno sreča prav tisto svojo polovico, oba čudovito pretrese sorodnost (philia, GK naklonjenost 252) [192c] naklonjenost (oikeiotes,  GK tesno prijateljstvo 253) in ljubezen, in poslej se tako rekoč nočeta več ločiti drug od drugega niti za kratek čas. In ti (ljudje), ki prebijejo skupaj drug z drugim vse življenje, ne bi mogli povedati, kaj pravzaprav hočejo dobiti drug254 od drugega. Nikomur se namreč ne more zdeti, da je to izpolnitev slasti spočetja (he ton aphrodision synousia,  GK spolno združevanje255) kot da bi zaradi tega eden tako z veseljem in takšnim razosebljanjem (spoude,  GK zavzetostjo 256) sobival z drugim. Ne, očitno hoče duša vsakega od njiju nekaj drugega, [192d] česar ne more izreči, ampak o tem, kar hoče, zgolj vedežuje in uganjuje. Recimo, da bi k njima, ko ležita na istem kraju, pristopil Hefajst257 s svojim orodjem in bi ju vprašal: »Kaj pravzaprav hočeta drug od drugega, človeka?« in bi ju, ker bi bila gotovo v zadregi za odgovor, dalje vprašal: »Ah želita to, da bi bila kolikor mogoče združena in sama (en toi autoi,  GK na istem kraju258) tako da ne bi zapustila drug drugega niti ponoči niti podnevi? Če želita to, vaju hočem spojiti in združiti v isto naravo, da bosta vidva, ki sta dva, postala eden 259 in bosta - dokler bosta živela, oba bivala kot eden in živela skupaj; ko pa umreta, bosta tudi tam v Hadu eden namesto dveh skupno mrtva (GK združena v smrti 260) Poglejta torej, ali hrepenita po tem261 in ali bosta zadovoljna, če bosta tega deležna!,, Vemo, da nihče, ko bi to slišal, ne bi odklonil, niti se ne bi izkazalo, da hoče kaj drugega, temveč bi se mu zdelo, da sliši preprosto to, kar si je želel že od zdavnaj: da bi se združil in stopil z ljubljenim ter iz dveh postal eden. Vzrok za to pa je v tem, da je bila to naša prvobitna narava in smo bili celi: prošnja (erate, GK želja 262) in težnja po celoti se imenuje ljubezen. [193a] Prej smo bili eno, kot sem rekel, zdaj pa nas je bog razselil zaradi naše krivičnosti, podobno kot Špartanci Arkadijce 263.  Bojimo se lahko, da se nam, če ne bomo urejeni264 v odnosu do bogov, lahko zgodi, da bomo znova razklani in bomo hodili kot (ljudje), ki so reliefno upodobljeni na stelah, prežagani na dvoje sredi (svojih) nosov - in bomo postali takšni kot pri metu na srečo (lispai GK  razpolovljene kocke 265). Zaradi tega je potrebno vsakega moža spodbujati k sprejemanju iniciacij od (eusebein,  GK strahospoštljivem odnosu do 266) bogov, [193b] da se bomo nekaterim rečem izognili, drugih pa postali deležni, kakor nas vodi in nam poveljuje ljubezen (GK eros 267).

 

Opomba 5. V.Stres:   Kljub temu,  da bi lahko prevajalec Eros prevajal  z ljubezen, tega ne stori, dandanes je ta pojem splošno znan kot erotičnost in spolnost, zato ima neprevajanje tega pojma tudi na manj poučenega bralca učinek  zavajanja bralca.

 

 

 

 
Delitev androginega spola na moškega in na ženski,
5500 - 3185 p.n.š. Nagada, muzej Louvre
 
 
 

Vishnu razdeljuje spola, Soma, Indija in Vishnu, 1.100, Bangladeš, muzej San Francisco, ZDA
 

Problem spolov, 650 - 630 p.n.š., muzej Louvre, Francija

   
Delitev spolov, Çatal Höyük, 6.500 p.n.š., muzej Anatolija, Turčija
 

 


Smešenje drugače spolnih, Getty Villa 370 - 360 p.n.š., ZDA

 

Nihče naj ne deluje proti njej  (njemu)! Proti njej (njemu pa) deluje tisti, ki postane mrzek bogovom. Kajti če bomo s (tem) bogom prijatelji in se bomo z njim spravili, bomo našli in srečali vsak svojega lastnega ljubljenega dečka - kar med sodobniki uresničijo le maloštevilni. Naj Eriksimah nima mojega govora za nekaj smešnega in naj ne domneva, da govorim o (GK namigujem na 268)   Pavzaniju(a) in Agatonu(a)! Morda sicer tudi [193c] onadva sodita med te ljudi in sta po naravi oba moška, Toda jaz govorim o vseh moških in ženskah, da bo naš rod srečen tako, če bomo vsi ljubezen privedli do konca in bo vsakdo našel svojega ljubljenega dečka ter se s tem vrnil v počelno (GK starodavno 270) naravo. Če pa je to najboljše, potem je tudi v pričujočem stanju najboljše, kar je temu najbližje: to je, da najde ljubljenega dečka, ki po naravi ustreza njegovemu  spoznanju (bistva) (katd noon autoi, GK občutju 271). Če torej slavimo boga, ki je vzrok tega, [193d] moramo po pravici slaviti ljubezen (GK Erosa): ona nam nadvse koristi dandanes  (en te toiparonti, GK sedanjosti 272) ker nas vodi k sorodnemu, in nas za prihodnost navdaja z največjimi upi, da nas bo, če bomo bogovom kazali sposobnost sprejemanja iniciacij (GK izkazovali strahospoštovanje), postavil nazaj v našo prvotno naravo, nas ozdravil in naredil blažene ter srečne.

IPD


Baal ok. 1.600 p.n.š., Quatna, Sirija, muzej Louvre  

 

KRATEK KOMENTAR
Zgornji način prevajanja dodatno zabrisuje dejstvo da so pred sodobnim dvospolnim človekom obstajali ljudje z združenim spolom. Ta izjemna zgodovinska vrzel omogoča, da se temeljni problemi ne razpletajo, kar  sproža številne vojne, ter v času nazadovanje sicer v preteklosti duhovno veličastne civilizacije Človeka.  Baal kot drevo, ki ga je ovila kača je bil upodobljen ok. 1.600 p. n. š., Sirski Oziris pa je s strani kače že povsem zvezan; kip je datiran v 4. stoletje novega štetja. 

 

Sodobni moški ima hude probleme zaradi nereda genske strukture. problemi se kažejo v izgubi Človeško presežnega. Ima napade OPIČJOSTI - iz njega občasno izbija skrajni primitivizem.

Tut Ankh Amon (Tutankamon) vladal je med 1333 - 1323, muzej Kairo, Egipt

 

Tutankamon se je igral z poučnimi igračami. Zgoraj je ena od le teh. Prikazuje tvorce intelektualne zmede: samopašnega strahopetca,  prodajalca vsevednosti ter iniciatorja, ki ne dopušča drugačnega videnja sveta kot ga vidi on sam. Zadnja dva sta dokaj bogata in obvladata številne trike. Krožni nosilci vseh treh podob so bili med seboj povezane z vrvicami, tako da so se lahko tudi sočasno vrtel v različnih smereh.Opica, Olmeki 500p.n.š. - 200n.š., Tabasco, Mehika; Maji, park La Venta, Mehika

Opica poveljuje, Amarna, 18. dinastija; Ramses III (?), Louvre;  Ramsesnak, Amunovo svetišče, 12 din., 1150-1000p.n.š., Karnak
 

OBRAČUN VELIKANOV MED SABO IN S SODOBNIMI LJUDMI:
Biblični letopisi 1. knjiga, 11/22: "
Benaja, sin Jojadov, sin hrabrega; moža iz Kabzeela, ki je bil storil velika dela, ta je ubil dva sina Ariela iz Moaba; ta je stopil tudi doli v jamo in ubil leva v njej, ko je bil sneg. 23 In ubil je Egipčana, moža visoke postave, pet komolcev dolgega, in Egipčan je imel v roki sulico kakor tkalčje vratilo, a on je šel doli k njemu s palico in iztrgal sulico Egipčanu iz roke ter ga prebodel z lastno sulico njegovo.

20/2-8. Potem se vname vojska v Gezerju s Filistejci. Takrat je Sibekaj Husajec udaril Sipaja, iz sinov velikanovih; in bili so ponižani. 5 In zopet je bila vojna s Filistejci; in Elhanan, sin Jairov, je udaril Lahmija, brata Goliata Gatovca, ki je imel suličišče pri svoji sulici kakor tkalsko vratilo. 6 In zopet je bila bitka v Gatu, kjer je bil mož visoke postave, ki je imel po šest prstov na rokah in na nogah, skupaj štiriindvajset; tudi ta se je bil rodil velikanu. 7 Ko je ta sramotil Izraela, ga je ubil Jonatan, sin Simea, brata Davidovega. 8 Ti so se bili rodili velikanu v Gatu, in padli so po roki Davidovi in po roki služabnikov njegovih."

Velikani so se kot govori tudi tekst Biblije razmnoževali  kot obojespolniki, terej s samooploditvijo.   Glej tudi SIMPOZIJ (Sympozium) Platon. med sabo so se kot govori zgornji tekst TEPLI, niso se pa pobijali.
To je bila prava redkost npr. do pobijanja je prišlo pred Trojo (Ahil - Hektor) več.

Posledica vse večjih napetosti med raso velikanov in sodobnih ljudi je bila, da so Arkhonti zrežirali tako lastni umik,  kot medsebojna pobijanja med ludmi.
Druga knjiga Krajev, 3: "Kralji so se bojevali med seboj in ubili drug drugega. Sedaj pa, Moab, precej na plen! 24 Ko pa pridejo k taboru Izraelovemu, se vzdignejo Izraelci in pobijajo Moabce, da zbeže pred njimi; in oni pridero v Moabsko deželo ter jih pobijajo. 25 In razvalijo mesta in na vsako dobro njivo mečejo vsi kamenje, da so ga bile polne, in zamaše vse studence in posekajo vsa dobra drevesa – da so v Kir-haresetu ostali samo še kamni." vir

Kalama Sutra (starodavno budistično besedilo)

"Ne zaupajte učitelju, ampak učenju.
Ne zaupajte besedam učenja, ampak duhu besed.
Ne zaupajte teoriji, ampak izkušnji.
Ne verjemite v neko stvar preprosto zato, ker ste zanjo slišali.
Ne verjemite v tradicije preprosto zato, ker so se predajale skozi mnoge generacije.
Ne verjemite v neko stvar zato, ker to govorijo ali govoričijo mnogi.
Ne verjemite v neko stvar zato, ker je zapisana v vaših religioznih knjigah.
Ne verjemite v neko stvar zgolj zaradi avtoritete vaših učiteljev ali starejših;
ampak po opazovanju in analizi, ko odkrijete, da je vse v skladu z razumom in da vodi v dobro in v korist enega in vseh, potem to sprejmite in živite v skladu s tem."

        vir izvlečka iz Kalamasutre


KAKO IZ PLATONOVE VOTLINE?

Potvorjen in napačen URADNI PREVOD SLIKOPISNIH HIEROGLIFOV  
O ATLANTIDI


 

domov