OZADJA MEDIJSKE CENZURE V ČASU SPREMINJANJA USTAVE RS
S KATERO SO POSLANCI IZNIČILI PRAVICO VOLIVCEV DO REFERENDUMA

ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri predsedniku DZRS 8.3.2013
 

USTAVA RS IZ LETA 2006
(vejavna zaradi kasnejših neustavnih sprememb ob ukinjanju pravic do referenduma? Več)

 

"Vsi ljudje vse vedo". 
 

Zato smo vsi skupaj velika "delniška družba" v kateri je sooupravljanje nujnost.

 

 


 

ZA SLOVENCE - KOALICIJA
 

S ciljem ključnega temelja Ustave RS – V Sloveniji ima oblast ljudstvo je treba ustavo spremeniti, t.j. dodelati, dopolniti, razjasniti omenjeni temelj.

Ustava je v svojem temelju vse bolj ogrožena, kar dokazuje:

-        

Ustava je v svojem temelju vse bolj ogrožena, kar dokazuje:

-          V času vse večja nedemokratičnost volitev in izvoljenih poslancev ter posledično neučinkovitost ter neživljenjskost državnega aparata. Te volitve so še posebej zaznamovane z obupom večine volivcev ker nimajo dejanskih alternativ, zato je volilni sistem kakršnega imamo slab.

-          Zakonska krnitev in medijsko izničevanje pravice do referenduma

-          Tehtnost pritožb številnih političnih strank zaradi diskriminatornih volilnih postopkov in neuravnoteženega, neobjektivnega obveščanja javnosti s strani medijev, ki poročajo o volitvah.

-          Med ljudstvo se selita strah, nezaupanje, apatija, agresivnost in revščina.
 

ZAHTEVA ZA PRELOŽITEV VOLITEV STRANKE PRAVA

"Vsi ljudje vse vedo". 
 

Med seboj se dopolnjujemo in to je osnova ljudovlade
oz. vladavine ljudstva in demokracije.

 

 

 
Predlagam da se Ustava RS dogradi tako, da se osnovna zapoved in opredelitev Ustave: "V Sloveniji ima oblast ljudstvo..." tudi operativno nadgradi s ciljem,
da LJUSTVO DOBI tudi dejansko časovno neomejeno možnost nadzora (volitev in odpoklica) nad vsemi tremi vejami oblasti:

- nad parlamentarno, z omogočenjem predčasnih volitev in (podredno) omogočenjem javnih volitev tistim, ki si to želijo,

- nad sodno, z omogočenjem volitev in predčasnimi volitvami večine članov Sodnega sveta,

- nad izvršno, z omogočenjem volitev ter predčasne razrešitve predsednika (in mandatarja) vlade.  Na ta način bi bila ločenost med vejami oblasti, ki je prav tako izhodiščna zapoved Ustave,  tudi dejansko udejanjena. 


Živimo v DEMOKRATURI in ne v DEMOKRACIJI ker ima parlamentarna oblast dejansko monopol nad oblastjo že v sami Ustavi RS kar je nezdružljivo s temeljnimi členi Ustave RS.

Ustava RS je zato invalidna, zato, da bo kot temeljni dogovor dejansko funkcionalna kot najpomembnejši pravni akt v Sloveniji je treba temeljne postavke nadgraditi s spremembo izvedbenih zapovedi na način, da se bodo temeljne lahko dejansko udejanjale.

 


Zahteva Jarh Jožefa in Ivana Kodermana za preložitev volitev v DZ RS zaradi malomarnosti oziroma zlorabe položaja s strani predsednika države Danila Türka; slika zahteve (jpg). Desno je slika spletne strani predsednika države RS, ko je 28.9. 2011 razglasil predčasne volitve. Kliknite za povečavo.
Zakon o referendumski in volilni kampanji, npr, določa, da morajo stranke odpreti posebne transakcijske račune najpozneje 45 dni pred volitvami. Kandidati do razpisa predčasnih volitev objavljenem v Uradnem listu tudi ne morejo zbirati podpor...  Do danes 16.10.2011 objave o razglasitev predčasnih volitev v Uradnem listu še ni bila objavljena. S tem prednik ovira volilna opravila.

Odgovor Varuha človekovih pravic RS: 

"Ocenjujemo, da bi vaša pobuda lahko bila utemeljena, zato bomo na Državno volilno komisijo naslovili poizvedbo. Po prejetju odgovorov vas bomo seznanili z našimi ugotovitvami
in z morebitnimi nadaljnjimi ukrepi Varuha človekovih pravic RS
odgovor varuha 12.10..2011
(
pretvorjeno v pdf)."

"Glede na to, da so vse prevezali z mafijskimi prijemi, da se več ne ve kdo je za kaj kriv, jih je treba vse po vrsti odstaviti.
Če je par dobrih med njimi je še zmeraj manjša škoda kot, da samo eden od barab ostane in odloča o naši usodi. Edino nov sistem z novimi in preverjenimi in stalno preverjanimi ljudmi je rešitev. To je naša naloga."

Janez Muhvič

 

Zakaj je tako pomembno kakšna je osebnost, ki deluje na področju POLITIKE (koordiniranja javnih interesov)?

V politiki ne sme biti prostora delati zase.
Politik je v službi ljudstva in dela za skupno dobro, vseh Slovencev.
Najpomembnejša osebna lastnost politika je ravno spoštovanje sočloveka in zavedanja vsepovezanosti.
Politik je oseba, ki mora soljudi, ki jih zastopa ceniti za njihov prispevek k skupnosti. Politik je tako zgled vsem javnim uslužbencem.
Vkolikor je politik slab zgled, se uničujejo človeške in  družbene vezi.  Družbena nadstavba pa se sesuje.

Cincanje, strah, nepripravljenost za sodelovanje Slovence peljejo v deželo NIJE VEČ.
 

PRIPOROČENO  BRANJE: 
 

 


Samo v Sloveniji, in v drugih državah tajkunov, je omogočeno, da greš v banko po denar, kupiš podjetje, ki potem odplačuje kredit, ki si ga najel. Podjetje, ki kupuje samo sebe običajno propade ali pa njegova rast zelo oplahne. Na stotine ljudi je tako pahnjenih v revščino in socialni obup, so skrajno ponižani in potem slovenski pravniki rečejo, da zgoraj opisana goljufija in prisvajanje tujega dela, ni kaznivo dejanje...  če je treba se ovadbe zavrnejo, če pa že, se pa vsaj založijo, izgubijo ali pa postopki zastarajo...

Janez Lah - MPP je uničil TAM2
 

SPREMINJANJE  USTAVE  RS


SLOVENCI KOT NUBE dr. Vesna Vilar   SVETA JEZA, Vinko Möderndorfer


Ana Mari ZA SLOVENIJO

Na referendumu 23. decembra 1990 smo se Slovenci odločili za samostojno in neodvisno Slovenijo. Glasovanja se je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev; za samostojnost je glasovalo 88,2 % vseh volivcev. Slovenija postala članica Organizacije združenih narodov leta 1992; Sveta Evrope leta 1993, Evropske unije (EU) in NATO leta 2004. Januarja 2007 je zamenjala slovenski tolar za EURo in tako vstopila v eroobmočje,   decembra 2007 je sklenila Schengenski sporazum, ki so odpravile kontrolo potnih listov na skupnih notranjih mejah EU. Na volitvah 4. 12. 2011 pričakujemo da bo 93,2% volilnih upravičencev zavrnilo ponudbo kandidatov, kateri so bili izvoljeni v zadnjih 20. letih.
Slovence so imenovali tudi Starodavni (npr.: ruski zgodovinar Jurij Venelin leta 1834), preden so nas/smo se poimenovali s Slovenci, smo se imenovali Veneti..)  več...

 

Spremljajte nas:  Facebook  Twitter  You tube  Flickr


OSTI JAREJ
- ostani pokončen in skromen