SKRB ZA GENOM
EUGENIKA

 

Ali je treba za genom skrbeti? 
Človek je vpet v Svet, pa tudi druga živa bitja.
Tako v Človeka, kot v druga živa bitja je bilo vloženo na milijone let dogajanj, ki so prilepljale do tu kjer smo. Cilj Človeštva bi moral biti stabilen in krepak razvoj genoma. To pa se doseže v pogojih nežnosti in podpore na eni strani in zahtevnosti na drugi.  Odsotnost zavedanja o pomembnosti te teme  in kaotična razpuščenost civilizacije, ki ključno, vse bolj škodljivo, vpliva na biotsko odpornost naravnega okolja, peljejo v: nove spore, travme in genocidna ravnanja (glej
ZAVEDANJE GREHA).

Sekvence DNK so povezane v zaporedje organskih baz A, G, T, C ( adenin, gvanin, timin, citozin) locirali so jih po posameznih kromosomih. Dandanes so že identificirane lokacije velike večine genov človeškega genoma.  Genom je celoten dedni zapis celice (DNK) tako v klični kot v somatski celici. Človeški genom predstavlja 23 parov kromosomov. Osnovna enota dednosti je gen, del molekule DNK, ki nosi zapis za eno beljakovino.  Človek ima  3.000 milijonov baznih genomov, toliko kot koruza, pšenica npr. ima kar 16.000 milijonov baznih genomov, riž pa "le" 430 milijonov. Z razvozlavanjem človeškega genoma se  v okviru HGP ukvarja konzorcij s 1000 znanstveniki 16-ih institucij, ki med seboj tesno sodelujejo. Projekt je koordiniran tako, da noben del genoma ne ostane neraziskan in da se delo ne podvaja. S projektom človeški genom so se ukvarjale tako javne kot zasebna ustanova, vse pod večinskim financiranjem iz državnih proračunov. 15-letni projekt (1990-2005) je bil ocenjen na 3 milijarde dolarjev. 

Moški in ženske imajo enake kromosome, razen enega izmed 23 parov. Če si moški, je eden od kromosomov krajši, imenuje se Y. Torej imajo moški (kar je za našo vrsto posebnost) manj genskega materiala kot ženske. 


Genomsko vijačnico so risali že v pred tisočletji. Novejše interpretacije najdemo npr. v 4. stoletju n. š. v Evfraziani, podobno tudi v cerkvah v Raveni, v 16. stoletju naslikano fresko genomske vijačnice najdemo na stropu  vile Torlonija, Italija. V tej vili sta imela rezidenco dva kardinala in glej ga čuda tudi vodja fašistov - Benitto Mussolini.

Človeška DNK je osnova stroja, ki je izjemnega pomena za Vesolje. Je knjižnica temeljnih znanj in zato se ni treba čuditi, da številni skušajo skrbeti za to da se neokrnjeno razvija. V skrbi za oblikovanje ključnih civilizacijskih ciljev bi v dandanašnjih časih morala prevzeti vsi ljudje, saj smo pred spoznanjem splošne sopovezanosti in soodvisnosti. Ideje in znanja soodvisnosti morajo postati javno dobro. To pa bo osnova nadaljnjih skupnih razmislekov.   

4. st. n. š. Evfraziana, Poreč, Hrvaška, detajl na stropni freski

Najbolje ohranjena starokrščanska cerkev na svetu.
Simboli med trakovi vijačnice govorijo o načinih aktiviranja - spoznavanja lastnega genoma. 

 

Vila Torlonija, Italija, freska iz 16a stoletja, detajl na stropni freski

 


Bes in Adam in Eva, cerkev, Cyprians v Londonu, izgrajena je bila ok. leta 1903

FRA MASON.
Cilj je spremeniti lastni genom tako da človek zopet pride v t.im. ZLATO DOBO..

Genom na freski vile Torlonija prikazuje dvojno vijačnico z vmesno "nitjo". Kot da hoče povedati, da skozi vijačnico teče nekakšna tok oz. zbiralec genomskih informacij. Današnji znanstveniki celičnega mehanizma branja v genomu uskladiščenih informacij še? niso odkrili.

 

 

Z gensko tehnologijo se lahko človeški genom spreminja, tako da se mu dodaja posamezne dele. Na današnji stopnji znanosti in predvsem sposobnosti zavedanja odgovornosti je tovrstno početje večinoma skrajno škodljivo. Eugenični postopki za časa svetovnih vojn, t.im. tihih vojn kulturocida in genocida v današnji dobi skrajno zavržena dejanja. Razmišljanja o umetnem ustvarjanju nadčloveka so, če upoštevamo zapletenost procesov in vsepovezanosti  sveta žalostna odločitev  ponovnega postavljanja babilonskega stolpa samozagledanosti.  Škoda tovrstnih početij je lahko izjemna. Poleg kreacionizma na področju genskega inženiringa pa se izvajajo  nadaljnje raziskave glede možnosti vplivanja na človekovo duhovnost in  izbrisa človekove volje ter pristne duhovne identitete... Tako kot se je v 2 sv. vojni vpletla t.im. božja previdnost se bo kot kaže končno tudi sedaj in  zaustavila

Campbell J.H.  je 4. julij 1999 v  The Moral Imperative of Our Future Evolution. (http://www.plausiblefutures.com/text/moral2.html) zapisal:
"
Že čez nekaj generacij homo sapiens ne bo več najvišje razvita vrsta. Z lastnim posegom v proces evolucije bo ustvaril nove, višje vrste. Številne bodo sposobne preživetja, le redke, ali celo ena sama, pa bodo postale nosilke nadaljnje evolucije"... in  pa
"Naravni izbor ni nič drugega kot eugenika, ki jo izvaja narava sama.
Proces zavestnega poseganja v dedno zasnovo človeške vrste, s ciljem ustvariti novo vrsto, tudi tokrat (kot ob nastanku homo sapiensa) ne bo zajel vseh ljudi, temveč bo skrajno elitističen. Za genetsko načrtovanje potomcev se bodo prostovoljno odločili redki bogati posamezniki, ali majhne skupine gorečih privržencev novega poslanstva. Tako bodo odpadle vse nerešljive moralne dileme, ki zadevajo vprašanji ali sploh sodelovati in katere lastnosti so zaželene in vredne načrtnega posega (5). Posamezniki se bodo odločali v skladu s svojimi osebnimi vrednotami, adaptivna in generativna evolucija pa bosta poskrbeli za odgovor na vprašanje, katere vrste bodo preživele in katera bo nosilka nadaljnje evolucije. Čeprav se nekateri posegi v načrtovanje potomstva že izvajajo (banke sperme, testiranje za dedne bolezni itd.), do revolucionarnega posega še ni prišlo. Omogočil ga bo zanesljiv genetski inženiring, katerega razvoj je zgolj vprašanje nekaj let. Natančen scenarij in sprožilni mehanizem nista pomembna (slednji je lahko celo iracionalen ali naključen). A ko se bo proces začel, bo v skladu s principi generativne evolucije autokatalitičen, eksponentno bo pospeševal samega sebe (6). John H. Campbell napoveduje, da se bodo goreče diskusije o posegu v evolucijo človeške vrste začele v tem desetletju, nekateri naši vnuki bodo že sodelovali pri prvih poskusih, kmalu bo večina svetovnih virov usmerjena v ta projekt. Po dveh generacijah bodo na Zemlji že živela bitja, sposobna umskih dosežkov, ki bodo v primerjavi z našimi takšni, kot sta ironična poezija ali kvantna mehanika razumu gorile. Preostala človeška bitja bodo spoznala, da niso več gospodarji usode, temveč na stranskem tiru evolucije"
.

Palača Vechio, Firence, kopija je tudi v vili Borghese v Rimu
 

Kakšna je pripoved freske? Morda je takšna:  V t.im. spodnji svet se bo vrinil otrok neba in pentagram dopolnil oz. spremenil v heksagram.

Rojstvo boljšega (bolj duhovnega, bolj zdravega, močnejšega) človeka je bil eden ključnih ciljev tudi preje npr. za časa faraonov.  Tako se je nadaljeval proces kreacionizma iz časov kreiranja sodobnega človeka.
 

Slika platonove votline na freski Sikstinske kapele, Vatikan

Platonova votlina simbolizira človeka, ki je tako prestrašen, zasanjan v grozo oz. neobčutljiv za suptilno, da deluje kot da bi bil kamnit.  V njem  pa kljub vsemu tli želja po čustvenem ognju, magiji. V tem "kamnitem človeku" na površje pridejo tudi neverjetne primitivnosti.

Zavest večine ljudi je preveč kaotična ter kričava, da bi slišala glas DNK "vesolja" v sebi samem. Tisti, ki ji prisluhnejo in jo celo slišijo, so največkrat samozaverovani in omejeno vedni, da te mere, da niso sposobni živeti v spoznanju nujnega medsebojnega dopolnjevanja, darovanja in razvoja.  Postavljajo se v vlogo "svetih" Mihaelov in bojevnikov za  višji svet. Tako izberejo pot BOJEVANJA namesto POVEZOVANJA.

Odgovornost za razvoj DNK Človeka / ljudi so prevzele različne združbe - tako cerkvene, ki poudarjajo teološke dimenzije kot prostozidarske, ki poudarjajo racionalno načrtovalske. Predvsem drugi so zašli v slepo ulico poglabljajočega kaosa, ki se poglablja tudi zaradi dejavnosti njih samih. Ogenj "evharistije" - svetega ognja, pa uspešno ugašajo tudi teologi, saj Bog zahteva da se s problemom  osrediščenosti Človeka soočimo in da ga čim preje razrešimo.

Namesto da bi se borili ZA, se dandanes večina vse bolj ukvarja s tem česa noče - in dela PROTI. Smisel življenja se tako odmika in civilizacija je zašla v hudo DUHOVNO KRIZO. Namesto skrbi za genom, predvsem pa za LJUBEZEN /EROS kot osnovno lepilo Sveta - KAOS. Namesto povezanosti - boj enega proti drugemu, namesto samospoznavanja - beg pred samim seboj, samoobrekovanje, samoponiževanje, samopomilovanje!

Namesto, da bi poudarili pomen introspekcije razvoja notranjega jaza posameznika, se razraščajo strah, nezaupanje, nespoštljivo obnašanje tako drug do drugega, kot do narave kot celote. To pa ne more trajati dolgo. Prej ali slej se bo pokazala beda nemoči tako enih kot drugih in omogočila razvoj  nove "poti" - bolj prijaznega in smiselnega sveta ljudi.

Pred tisočletji sta bili obe smeri še poenoteni. Tudi poenoteni nista uspeli odgovoriti na ključni problem in sta ga tako le v vse bolj brutalni obliki prelagali na ramena otrok - prihodnjih generacij.  To vsaka zase v skrajno zaostreni obliki počneta še dandanes. To narekuje, da se nujno spremeni šolstvo na način da bo dejansko postal prijazen do UPORABNIKOV - ŠOLARJEV. Šola prijaznosti pa se mora udejaniti tudi v višjih razredih osnovne šole (vrtci in nižji letniki OŠ delujejo večinoma dobro).
 


OSNOVNE PRAVICE ČLOVEKA:

- DO INFORMACIJ

- DO BITI

- DA PREPOZNA LJUBEZEN SAMOURESNIČITVE

Tako človeka kot vse stvari je treba spoštovati, tako se mu ne sme vladati v njegovem bistvu, iniciacijski postopki, ki zasužnjijo bit posameznika, da postane lutka nekoga drugega so črna magija.
Dovolite ljudem njihov lasten razvoj, to dovolite tudi naravi. Vojna ni naravni del tega sveta, temveč je svet utemeljen s sožitjem v tekmovanju, brušenju okornega, spremembami ter z  dejanskim razvojem.   


Najintimnejše v človeku - njegov notranji jaz je nedotakljiv, zato bi morale biti vse prakse kreiranja osebnosti, ki spreminjajo najgloblji jaz, moralno obsojane in marginalizirane. Osebe, ki so duhovno manipulirane preko implementiranja fiksnih idej, se oddaljujejo od ključnega spoznanja; Kdo sem, kaj hočem. Kreatorji oseb si preko duhovnih posegov ustvarjajo robotiizirano vojsko enakomislečih kar krni vzpostavitev pluralne in za nenasilno drugačnost strpne družbe dejanskega konsenza. Tovrstne prakse psihičnega suženjstva so povsem v nasprotju z uveljavljanjem demokratičnih pravic in načel.


Odgovornost za usodo Človeštva, Zemlje... je pretežka da bi jo nosile elite. Očitno je pretežka. Posledica nemoči so vse globlji in vse bolj vsesplošni kaos. 

Skrb za razvoj in pozicijo Človeštva so prevzele različne združbe posvečenih v znanja  od Framaconskih, do takšnih in drugačnih vitezov...

Zgoraj so trije okrasni kipi, ki simbolizirajo Herkulese oz. sodobneje rečeno Framacone, ki skrbijo za HIŠO, Fra-maçon namreč pomeni brat hiše. Herkulesa oz. sodobneje rečeno Framacona, ki skrbita za HIŠO.   Hiša pa ni samo  zidana, je tudi duhovno in ni samo ena ampak arhitekti države želijo načrtovati bistveno več.  Je takšno načrtovanje skladno s DEMOKRACIJO? Kipi so del okrasja  ključnih hiš v Ljubljani. Simbolika ni prav nič napačna, le prav bi bilo da  vemo kaj pomeni in da postane načrtovanje del družbe kot celote, ne pa da se ključne cilje postavlja in izvaja znotraj skrivnih – tajnih lož. Glede eugenike, ki je del načrtovanj številnih lož je prav da se spomnite da je po Ustavi za EU prepovedana. Prepovedana je zaradi skrajno brutalnih zlorab in zlorab zaradi nevednosti. Prepoved pa je imela za posledico le več javnega leporečja in večjo tajnost "posvečenih".  Tako se obroč poskusov vzpostavitve novega totalitarizma, podprtega tudi z najsodobnejšimi tehnologijami - programiranje ljudi s pomočjo nanotehnologije... vse bolj stiska.

Oglejmo si pripoved spodnjih framaconskih simbolov.


avtor slike masonski mojster - Jean Beauchard, Paris 1984

Oko piramide se napaja iz povezane bratovščine (stisk moške in ženske roke), iz ljubezni do skrivnostnega vedenja (preplet vrvi in zavozlana zavesa) in bogastva, ki je čaščeno (levi steber in šipkovi plodovi). Znanje pozna pomen Sonca (levi oz. desni steber in svetlobna zvezda), pridobivanja bogastva pozna pomen Lune. In vse to troje  je duh vedenja (oko), ki je v odnosu sinovstva s soncem Sveta (Sonce izza piramide).  Sonce izza piramide ima  dve vrsti žarkov – žarke, prejemanja in žarke dajanja.  36 pikic na koncu žarkov in zabris 2. pikic je število dni, saj Osrednje sonce sprejema in daje sebe vsak dan - torej skozi vse leto.  Pod rokami vidimo kladivo, dleto, šestilo, kotnik in zidak, saj povezave omogočajo “zidarji” arhitekti življenja. Prostozidarji torej urejajo življenje  ljudi. Razumejo ga kot  šahovska polja razumske določenosti - zakonitosti, ki jih uporabljajo za dosego svojih ciljev. Šahovska polja so enakih dimenzij kot tloris zidaka, torej “zidarji” poleg šahiranja zidajo tudi samo šahovnico. Spodaj vidimo otroka, ki z eno roko želi poseči po orodjih, na drugi strani pa hoče vstati in postati samostojna neodvisna osebnost. Desna roka otroka je povezana z nogo ki je bližje klečanju kot vstajanju. Roka je oblečena kar simbolizira svečeništvo in varovanost  deloma tudi pred mečem, druga roka je tako kot del glave (pretirane zvedavosti in samostojnosti v razmišljanju) sekana s strani meča z zlatim ročajem. Meč je tik naj ušesi, saj kot grožnja deluje tudi vzgojno. Strahovlada samostojnih in “golih” je nujni sestavni del sistema “zidanja” oz. delovanja prostozidarjev.  Sekanje leve roke (levičarstvo – konativnost) simbolizira onemogočanje delovanja premalo pokornih levičarjev.  Meč torej uniči nezaželen “plevel”  in obenem brani zgornji del sveto “framaconsko jajce” . Ključni del slike je zamejen s svetlobno jajčno obliko. Luna večji del Sonca in t.im. spodnji svet so izven svetlobnega jajca – so cilj predelave v “sveto”. Levi bolj ženski del je mnogo temnejši kot desni – bolj moški. V manjšem delu se odrekajo tudi levemu delu piramide oz. znanja preteklosti (bela piramida v ozadju) in večjemu delu zemeljskega. 
 

detajl ograje Mivka, Ljubljana, Slovenija

V ulici Mivka v Ljubljani najdemo zanimivo framaconsko simboliko. V Sloveniji so se javnosti umaknili tudi tako da javno - nedvoumno nič več ne prezentirajo svojih simbolov. Simbol je del ograje izza katere je bil pred časom dom za ostarele, sedaj pa so v njej policisti. Državni organ in sicer (?) podedovana framaconska simbolika - gre to skupaj s demokratično ureditvijo RS?


Simboli so tudi del številnih filmov. Opazijo pa jih predvsem tisti, ki jih poznajo. Poznajo pa jih predvsem posvečeni v skrivna znanja.


 

Zanimivi pa so tudi  filmi, ki slavijo simboliko in vedenja združenja Thule:  kot npr.  Fullmetal Alchemist, ki slavijo združenje Thule, video igrice npr.: BloodRayne...

Kaže da Framaconi slavijo Jupiter kot osrednje božanstvo podobno kot so to delali stari Rimljani, le da oni top delajo na skriven način zgolj v zgornjih plasteh lože same. Simbol Jupitra je število 42, torej posredno 6. Samo slavljenje Jupitra ne bi bilo nič narobe, če ne bi bilo izolirano od Sveta kot celote... Če pa je in satanizem dandanašnjih dni kaže da je slavljenje zavedeno, dokaj nepravilno, večinoma delajo več škode kot koristi.     


Detajl iz filma The Man Who Would Be King režiserja Johna Christiana Foremana (glavna vloga Sean Connery), framaconsko sublimalno prikrito jedro filma najdemo tudi v filmu kot je K2 režiserja Franca Roddama , Alien režiserja Ridleya Scotta (glavna vloga kot v K2 Sigourney Weaver)...


 Več o oboževanju Jupitra in skrivnega zemeljskega mesta prihodnosti Winnipeg glejte tu.
 

ZAKLJUČEK
Potrebujemo nov razmislek o prihodnosti človeštva in sveta sodelovanja, kot nasprotovanje politik elit, navijaštva in odločanja o ključnih zadevah prihodnosti v ozkih krogih. Bog je namreč porazdelil pamet med vse, nikomur ni dal vso. Nihče niti ne poseduje absolutnega znanja, čeprav poudarjam da znanje tudi/predvsem duhovno spoštujemo. Igranje s simbolom enakokrakega križa povsem napačno, vsaj za današnjo dozorelost.

copyright  ©  by Vladislav Stres
 

Viri:
http://www.sds.org


SETH

ZAVEDANJE GREHA

ZDRAVJE OD BOGA IN TELESA ZAVRŽENIH


NEMOČ  FRAMACONOV       NEMOČ  PONTIFEKSOV


KAZALO