LJUBEZEN IN ŽALOST

Tu je samička, ki se je poškodovala in njeno življenje je ogroženo. Ko je nizko letela nad cesto, jo je zadel avto.

 

 .

    Tu ji je samček prinesel hrano in poskušal poskrbeti zanjo.
 

  

Ponovno ji je prinesel hrano in jo našel  - mrtvo. Bil je šokiran.

Poskušal jo je premakniti...to je trud, ki ga redko opazimo pri lastovkah.
 

 .

Jo oživiti.
 
 . Ko se je končno zavedel, da se mu resnično nikoli več ne vrne nazaj, je stal poleg nje z globoko žalostjo in obžalovanjem.
 

Pretresen nad njeno smrtjo, je klical za odrešitev njene Duše in ji še zadnjič izpovedal ljubezen. 

 

 

Spoznavanje, da so tudi živali duhovna in čustvena bitja, je za civilizacijo ljudi nekaj povsem novega. Spoznanje omogoča povezovanje z naravnim okoljem na osnovi medsebojnega spoštovanja. Temjeljna pravica živali pravica do normalnega naravnega okolja in bivanja bo postala ena izmed temeljnih pravic nove civilizacije ljudi. To pa še ne pomeni da se bomo (kratko in srednjeročno)  odrekli prehranjevanju - ne le da bomo svoje prehranjevanje in predatorstvo uskladili(jevali) z Naravo v širšem pomenu besede.

 

Na milijone ljudi je pretreslo, ko so videli te fotografije, objavljene so bile: v Evropi, v Ameriki, Australiji in Indiji.

Fotograf je prodal te fotografije za povsem običajno ceno znanemu francoskemu časopisu. Ta jih je objavil in še istega dne, ko je izšel časopis so bili vsi izvodi časopisa razprodani.

Veliko ljudi zaradi napačnih podatkov še vedno misli, da živali nimajo svoje duhovnosti, da so živali brez čustev in nespametne. Tudi te fotografije dokazujejo povsem nasprotno, pa tudi to da je ves Svet povezan v nam premalo  poznano in premalo proučevano Celoto.

Imejmo radi živali in manj bodo trpele. Imele bodo rade nas in živeli bomo na povsem drugi ravni.  

 


ZATIRANJA


PRIPOROČILA