GILGAMEŠ IN VRBA

KDO STA BILA GILGAMESH IN KDO JE BIL HUWAWA?

Gilgamesh, ok_2.700 p.n.š. , Britanski muzej London

Gilgamesh si je želel biti enak "bogu" Huwawi, zato je z njim meril moči in se spopadal. Ko ga je  s pomočjo  soborca Enqiduja premagal je menil da je enak "bogu" za katerega je Huwawa veljal.  Gilgameshov je bilo vse več. S tem je Sumerski imperij prešel v Akkadsko dobo in  njegovo uničenje. Z razkrojem Sumerskega imperija se je razkrajala tudi t.im. Atlantida, saj oba pojma pomenita isto pokrajino in prebivalce. Zgodba o Sumerskem imperiju oz. Atlantidi  je tudi zgodba o Raju Edenu in njegovem razpadu.

Huwawa (babilonsko Humbaba),, 2.700 p.n.š., muzej Bagdad, pred agresijo na Irak

Huwawa kot mejni kamen. Z ljudmi je trgoval. Pred njim sta prazna in polna posoda kar simbolizira prejemanje in darovanje. Bil je med številnimi dilemami, zato se z desnico drži za brado. Sedi, saj čaka. Je poln skrivnosti in nejavnega delovanja, zato ima drugo roko skrito pod ogrinjalom. Na glavi ima kapo podobno mitraistični...

 
2.800 p.n.š., muzej Bagdad, Iran


Le kdo so bili osebe imenovane s Huwawa (babilonsko Humbaba)? Huwawa je le Eno izmed imen, ki so jih  ljudje nadejali svojim, najprej oboževanim, kasneje pa vse bolj strašljivim in zasramovanim gospodarjem. Imena so opisi lastnosti, ki so jih videli na TEH gospodarjih. Vladarji Sumerskega imperija so imeli več lastnosti in pomenov in tako tudi imen npr.: El, Enlil, Erishkigal, Huwawa, Arkhont - gospodar ...  Več boste izvedeli na predavanju, preko e pošte... 

Upodobitve so lahko zelo simbolične, tako zelo da so za sodobnega človeka, še posebej pripadnika t.im. zahodne civilizacije povsem nerazumljiva in jih zaradi popolne nevednosti samo odrine in reče bajke.  Oglejmo si eno slavnejših in za javnost dostopnih upodobitev boja med Gilgameshom in Huwawo.

Gilgameš in Huwawa, ok. 2200 p.n.š. podobno v Penningen en Gesmeden Stenen v Hagu

Na odtisu Sumerskega pečatnika sta dve obliki Huwawe. Na levi strani je simbolno upodabljan kot čudna pošast (simbol izjemne duhovne toda demonične moči), na desni pa kot bik (torej simbol izjemne fizične moči in velikosti). Poleg bika je Gilgameš, ki je upodabljan kot Človek. Z eno roko drži bika za rep - simbol povezanosti z močjo izvirajočo iz zemlje in zgodovino, z drugo roko drži nož s katerim ga je zabodel v tilnik. Engidu svojo pošast, drži za rep, na drugi strani pa kot da gre roka v njegovo glavo. Boj je v tem delu predvsem duhovne narave. Bik gleda proti Nebu, kot k svojemu zavezniku.  Bik  s svojim telesom varuje Cedro, ki simbolizira sveto drevo. Kdor upravlja sveto drevo ta je dejanski gospodar. Skupaj s Cedro je Huwawa nekako središčno drevo Raja - Drevo spoznanja dobrega in zlega. Z odstranitvijo Huwawe Gilgamesh dobi dostop do tega drevesa, ker naj bi Huwawova Cedra le oponašala središčno drevo Raja oz. Edena ga Gilgameš poseka.

 

 Več boste izvedeli na predavanju.


 O Bogovih vode oz. Arkhontih   

CEDRA IN EP O GILGAMESHU

PRIPOVED SUMERSKEGA PEČATNIKA

IZVLEČEK O ANDROGINEM RODU - PLATON SYMPOZIJ


e poštni naslov  @