O simbolizmu umetniških del nekoliko drugače

OGLEJMO SI PRIPOVED NEKAJ SUMERSKIH PEČATNIKOV TER KOMENTAR T.IM. STROKOVNJAKOV
IN DEKRIPCIJO, KI JO LAHKO NAREDITE TUDI SAMIAkkadsko babilonski  pečatnik,, ok.2000 p.n.š. Irak.

Pelea Tetiida, 500 p.n.š. Berlinski mestni muzej


Na zgornjih slikah si najpreje natančneje oglejte komolec in nato skušajte dešifrirati poved simbola, nato pa si oglejte še druge.


Prikrojevanje in skrivanje informacij o naši zgodovini sta osnova delovanja vseh pomembnejših tajnih lož, pa tudi deviacij posameznih religij. Dejanska znanost nekaterih družboslovnih področij je strogo nadzorovana predvsem glede interpretacije zgodovine razvoja človeštva. Manipulativne interpretacije so seveda možne le, če gradiva niso dobro dostopna. Kvalitetnih slik Sumerskih pečatnikov (odtisov valjev) zato praviloma ne morete dobiti.  Odtujevanje znanja v posvečene kroge tajnih lož... je imela za posledico preinterpretiranja v povsem nerazumljive povedi, vidne in nevidne templarske vojne, požige številnih pomembnih knjižnic npr.: slavne in mogočne Aleksandrijske knjižnice. Aleksandrijska je bila požgana kar trikrat zapored. Granitni valji  - pečatniki in glinene ter zlate  ploščice pa so se kljub sistematičnim požarom ohranile. Ker lahko tako tajne lože, kot tudi  deviacije posameznih pomembnejših religij spletejo sisteme popolne brezpravnosti posameznika ter sprožijo strahotne vojne, je prav, da si ogledamo zgodovinska dejstva takšna kot so in na podlagi zgodovine naredimo smiselne razmisleke za prihodnost.

Vizualizacija zahteva, da si posamezne dele natančno ogledate in da odmislite vse vnaprejšnje predpostavke in stališča. Skušate le ugotoviti sporočila umetnine same po sebi.


Oglejmo si današnje trditve spodnji sumerski zapis - odtis pečatnega valja:

1.    zgodovinarjev umetnosti  na eni strani in

2.    pripoved vizualizacije umetnine same po sebi

 

 PEČATNIK št. 1:

Mezopotamija ok. 3000 p.n.š., I.G.D.A, A.C. COOPER

 

Ad 1) Komentar iz knjige  Mitologija MK Ljubljana 1982 ( Mytology, Richard Cavendish in Trevor o Ling): "Odtisek pečatnega valja prikazuje boga Ea obkroženega z vodo z ribami, ki plavajo okoli njega. On drži ptico (verjetno Zu), ki gleda Šamaša, sonce, ki se dviga izza planine pred krilatim božanstvom. Z leve strani lovec čuva leva, medtem ko je z desne oseba z dvema obrazoma". 

 


Ad 2) Pripoved vizualizacije umetnine same po sebi:

NAČIN BRANJA SUMERSKE PISAVE:
Simbole beremo od zgoraj navzdol (osnovna miselna struktura je torej dedukcija) in iz desne proti levi (poudarja se desna možganska hemisfera - čustvena), lahko pa najprej preberemo tudi levi stolpec, saj je vsak poglavje zase. Stolpca sta npr. dva. V ozadju je tako tudi t.im. sveto število dualnosti Sveta (dan, noč...). Simboli nimajo vsakič povsem istega pomena, pomemben je tudi položaj simbola in okolje drugih simbolov, podobno kot je v slovenščini pomemben naglas. Preko naglasa lahko povemo povsem druge pojme, ki pa se vsebinsko povezujejo. Nekatere stare pisave podobno ne vsebujejo samoglasnikov, ki jih mora bralec v tekst po presoji dodajati sam...


Zgornji pečatnik si oglejmo z desne proti levi. Najprej  opazimo napis. Spodaj je lev, ki tekst (rjoveče) pripoveduje. Skušajmo ga dešifrirati s pomočjo poudarjene empatije vizualizacije.
Tokrat sem bral najprej stolpec ob velikanu, torej stolpec nad glavo leva:


"Govorim vam o civilizaciji ljubezni,
o času vladavine velikanov,

o civilizaciji nepreglednega bogastva,
o čudoviti harmoniji - povezanosti vseh sil,
nikdar do konca doumljivega vesolja".  Oglejmo si like pečatnika. Lev sporoča o moči zapisanega nad njegovo glavo. Podoba lovca govori o njegovi velikanski moči, predvsem s tem kako odločno gleda v svet. Ker je nesorazmerno  večkrat večji kot lev, to govori o njegovi za današnji čas izjemni fizični velikosti. Z desnico velikan drži lok, z levico pa  puščico. Lasje segajo skoraj do tetive loka, saj razmišlja kdaj bo svoje orožje (lok) uporabil. Uporabil ga bo namreč proti levu, če  bo prestopil mejo, ki jo določa lovec. Lovec je torej velikim duhovnikom - levom določal meje dovoljenega. Tetiva loka se skoraj dotika simbola drevesa življenja, saj ga lovec brani.  Lovec stoji na spodnji plošči obzidja, torej je naravo  oblikoval in si naredil dom.
Na sredini se  obzidje dvigne kar simbolizira grad oz. palačo. Okrog dela gradu plavajo ribe kar simbolizira da je del palače pod vodo.
Ženski lik stoji na  levi strani grajskega obzidja. Oblečena je v podobno krilo, ki simbolizira  posvetno oblast  kot  velikan(i). Zanimivo je krilo lovca, krilo je lahko ob boku zavezal  tako da je lažje tekel. Ženska, ki stoji na obzidju iz čaše simbolno zliva vodo izza Arkhonta, ki  prihaja iz  "podzemlja". Poleg nje je simbolno drevo življenja v središču Atlantide - Edena. Torej je imela prost dostop do kar 3 vrst - nivojev znanj osrednjega drevesa življenja (tri sile oz. napačno prevedeno elementi, znanja so kot vemo iz Biblije (Selket) uspešno posredovale moškim, saj so vedele, da velikani niso bogovi ampak potrebni pomoči).  Kot oskrbovalka  je to še kako dobro vedela. Zaradi teh informacij in stalnega dostopa do kar treh nivojev znanj drevesa življenja so svečenice vedele več kot drugi ljudje. Arkhonti so moškost ljudi potisnili v drugi plan. Tako so utemeljili  matriarhat.  Kasneje so svečenicam, ki so bile oskrbovalke Arkhontov  naprti krivdo sprožitve izvornega greha. Ženski lik predstavlja ljudi - je  bistveno manjša od velikanov.  Njena krona kot tudi ostali simboli izkazujejo izjemne moči, toda njena krona ima le tri nivoje. Njena krila simbolizirajo sposobnost "letenja" - duhovnega letenja in duhovnega delovanja v prostoru – t.im. čaranja. Ozadje kril nakazuje možnost dvojnih kril - kerubinskost, saj je njena naloga, da čuva drevo spoznanja, ki se nahaja na njeni levi strani. Sveto drevo ima štiri simbolne veje in na vsaki veji sadež.  V rokah ženska drži posodo, saj podvodno mesto - Atlantido? - oskrbuje s pitno vodo.  Iz notranjosti gradu, palače se vzpenja drug velikan. Pečatnik kaže na to, da  je imelo podzemno - podvodno mesto  mogočen vhod. Morda ga kdaj najdemo (menim da je na prostoru močvirja med Evfratom in Tigrisom).

Velikan, ki prihaja iz utrdbe v levi roki drži žagast nož, kar govori, daj bo vsakega nepovabljenega gosta  razžagal oz. ubil, levo roko pa drži nekje v notranjosti,  v isto smer ima tudi usmerjen svoj pogled saj  imajo prednost opravila v svojem domovanju. Podoba tega velikana se ponovi  v liku, ki stoji nad domačo živaljo (verjetno kozliček). Velikost »kozlička« govori o telesnih  dimenzijah  velikana - več kot 3 m, obenem pa je njegova noga tudi simbol šefovanja živalim, ki jih goji v svojem podvodnem domu. V roki drži t.im. ptico Zu, kar govori o tem, da naj bi obvladoval sovražne energije.  Izza glave – na temenu ima simbol novega rojstva. S svojimi kreacionističnimi postopki bo ptico premagal. Je ta ptica Satan, ki je nagovoril Evo in izdal skrivnosti  Velikanov? Skrivnosti zaradi katerih je prišlo do izgona iz Edena… Ptica želi  iti v podzemske prostore Atlantide(?), saj je s kljunom obrnjena  proti kopaču z žagastim nožem.  Ta žaga je grožnja nezaželjeni ptici.   Na skrajni levi vidimo Arkhonta z dvema obrazoma. Ta  red Arkhontov je skrbel za izmenjavanje  obdobij obilja in primitivnosti ter strogosti, stari grki  so tovrstno delovanje poimenovali z Abraksas. Kot kaže so Abraksasa imenovali  predvsem z vedež, saj je lahko napovedoval ključne smeri razvoja prihodnosti. Le kako jih ne bi, saj jih je tudi kreiral.  Dvojni obraz simbolizira tudi sposobnost videti in s tem tudi spoznati vidnega sveta, drugi pa fizičnim očem nevidnega. Sposobnost videti nevidno - dogajanje v energetskem svetu - so kasneje simbolizirali s tretjim očesom.  

 

Prebivalci Sumerije so bili različni ljudje. Še pred Akkadskim obdobjem, številni pa tudi kasneje so bili zelo hvaležni ureditvi kakršno so imeli. Le tej so peli, molili osebne hvalnice. Poglejmo si eno izmed njih. Civilizacijo so poimenovali z rajskost, harmonija in bili do oblasti izjemno hvaležni. kasneje pa kot vemo pride do procesa razkroja enotnosti in do "izgona iz Raja".

 Sumersko ali kasnejše Uruk III obdobje, muzej Metropolitan, New York  
Na ramenu kipa svečenika - molilca, vidimo slikopisno sporočilo.
Skušajmo ga prebrati. Zopet beremo od desne proti levi in od zgoraj (gravitacijsko) navzdol.

 

PRIPOVED SLIKOPISJA:

 

Podrejen sem svetišču v katerem bivam
v  Raju dreves in obilja.

Velika mati vseprisotna, kot matica čebel skrbi za zakone neba,
da se izvajajo tu na zemlji in varuje vse,
ki noseč izjemna bremena
gradijo naš dom.

Velika mati vseprisotna, kot matica čebel skrbi
za to, da se zvezde rodijo tu med nami
na zemlji.

 


Velika mati, Muzej Istambul, Turčija

Velika mati, Muzej Istambul, Turčija ok. 2.340 2.160 pns.

Mezopotamski pečatnik, 2.340 - 2.160 p.n.š. Vir: alte orient 50

Mezopotamski pečatnik, 2.340 - 2.160 p.n.š. Vir: alte orient 55

 

Na podlagi slikovnih primerjav se nam pomen simbola bistveno lažje razjasni. Spodaj so dekodirni ključi za osnovno branje zgornje piktografske pisave.  S klikom na slikice dobite sliko celotne upodobitve pečatnika, kipca oz.  vaze.


Sumersko akkadski pečatnik ok. 2.340 2.160 pns

 

 

 

Upodobitev nekakšne 7 + 2 krake prizemljene zvezde s semenom v obliki puščice na zemlji.

Iz tega simbola je bil kasneje izveden simbol bule.

 Večplastni simbol velike matere. Glava je sicer drugačna in je v obliki nekakšnih štirih anten.  Spodnji del pa je podoben zadku čebele.
Kipec slavne Mamarijske plesalke, je ocenjen na starost  14.000 let p.n.š.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbol  nekakšnih nog, lik primerjajte z nogo mezopotamskega pečatnika.  Pod nogami je simbol dela. Sedimo lahko samo, če si dom ustvarimo, na delu simbolno "sedimo".

  

Stroka je ta Sumerski lik iz - Mezopotamije, Negade poimenovala z Hera, starost vaze pa ocenila na 4.000 let pred novim štetjem. Vazo hranijo v muzeju v Kairu, Egipt. 


Simbol hiše, je obenem tudi simbol shrambe. Bivamo v shrambi, tam kjer je obilje dobrin.
Spodaj simbol drevesa (Cedre?), kot ga lahko vidimo na nekaterih sumerskih pečatnikih.


Velika mati, Muzej Istambul, Turčija

PRIPOVED SLIKOPISJA:

 

Na vladarskem prestolu sem in vladam
preko svojih sinov, ki so Kristus na zemlji
ki so sprememba v duhovnem in materialnem
kot bogovi vladajo ljudem.
in širijo meje krajestva
s pomočjo velikih zaveznikov - Arkhontov.

Sem velika mati vseprisotna, kot matica čebel skrbim za zakone neba,
da se izvajajo tu na Zemlji
s pomočjo vseh zaveznikov, ki se temu pridružijo.
 


Isis in njen posvečenec - faraon, muzej Louvre, Francija

Zapis na ramenu svečenika pove, da so Sumerci menili, da Duše pridejo od zgoraj in da smo v takšnem primeru "nebeščani" (anunaki). Napis govori najprej o materialnih in nato duhovnih potrebah človeka kot o dveh nujnostih, ki sta zanj enako potrebni.

 


Kafadžah, Orientalski institut, Chicago


 

Atlas in Herakles, 480 p.n.š. Zeusov tempelj, muzej Olimpija

Na temenskem delu glave vidimo simbol zamisli Atlasa – novo rojstvo – seme. Prihodnje generacije bodo zmogle to kar je on sam in nadomestile  Herkulesa, ki simbolizira zgolj moč, odločnost in zdravje.

 

Platon, filozof in zgodovinar je v tekstu Kritija o Atlantidi zapisal:
»Bog Poseidon je na Atlantido  dal otroke  (V. S: Arhonte?) zato da bi mu jih rodila smrtna ženska. Otok je uredil tako, da je postalo prekrasno kraljestvo. Prebivalci so pridobili tolikšna bogastva, ki jih pred njimi ni nobena kraljevska hiša, niti jih v bodočnosti ne bo imela... Dvakrat letno so iz zemlje obirali plodove, pozimi so izkoriščali  nebesno vodo (V. S. taljenje snega?) poleti pa vode, ki jih daje zemlja, tako da so zapirali  kanale in  jih ob suši odpirali..."

 


PEČATNIK št. 2:

Pod cilindrom je spodnji zavajajoč napis:
This cylinder seal is housed in the Art Historical Museum in Vienna and I had once the
pleasure to make an impression of it on clay The inscriptions reads dan-ni-li/dumu
da-da / durnu ur-KA.KA "Dan-ili, son of Dada. descendant of Ur-KA.KA"
The seal is re-used which is seen by the remnants of an en-face standing male figure
behind the left attacking man. The tail of the lion is hold by a second man with an pickaxe
in his left hand.

Napis se glasi dan-m-li'durnu da-da durnu "ur-KA KA" Dan-ih, sin Dada, potomec Ur-Kaka "

Poglejmo si par detajlov.


Zelo podobno oko vidimo tudi pri japonskem bogu Inariju (muzej Guimet Pariz)


Zelo podoben motiv v nizkem reljefu in v slikopisnih hieroglifih najdemo v t.i. faraonskih skupnostih.
Obraz simbolizira zamisel idealnega Človeka.

Pečatnik prikazuje boj "leva" z "bikom", zgodba se dotika podobnega problema, kot je bil boj med Huwawo in Gilgameshom.

Arkhonti leva kljub izjemni premoči na različne načine ovirajo in ga ogrožajo.

Bik brani simbol drevesa življenja oz. centra, ki omogoča Raj (sožitje - homeostazo).
 

Oglejmo si še prevod simbolne sumerske pisave pečatnika:
Stolpci so trije – tri poglavja neke celote, tri kot neke vrste sveto število Sumerije. Število simbolov v posameznem stolpcu je štiri (v drugem, sredinskem stolpcu je to zamegljeno z "apostrofom"), ki je drugo sveto število. Iz soočanja med 3 in 4 dobimo številna druga pomembna števila npr. sveto število sedem...

 

Bilo je na Atlantidi, v centru takratnega Sveta V Atlantidi se je s tem nadaljevalo in celotno bogastvo Atlantide je bilo temu namenjeno V templju miru

človek je prejel spoznanje in ga poosebil

  in v globinah Poseidonovega podzemlja
postal je tempelj tega spoznanja ljudje so bili nosilci spoznanj, luči in modrosti v kraju čiste svetosti

in to spoznanje je bil on sam/3

in ti so posvečali tudi druge/2 si kot zemljan lahko prejel sveto ime/1

/1, 2, 3 Sprejeto sveto ime, dobrotljivost izmenjavanja in darovanja ter spoznanje naj bi onemogočalo, da bi človek postal oblasten. Položaji zadnjih simbolov v stolpcih potiskajo hrbet leva navzdol.

Iz primerjav uradnega prevoda in mojega zgornjega okvirnega prevoda je razvidna praznost in puhlost uradnega prevajanja sumerskih sporočil.

Sumersko Akkadski pečatnik 2112 – 2004 p.n.š. Mezopotamija, Britanski muzej London Babilonski pečatnik ok.1000 539 p.n.š., Mmezopotamija, Britanski muzej London

Iz primerjave upodobitev vidimo "boga" Ea (t.im. Poseidona) ki sedi na prestolu, pred njim stoji svečenica z privzdignjeno roko dajanja svojega  videnja zapleta (ima vlogo biblične Eve) izza sebe je pred Poseidona pripeljala Adama, ki hoče biti novi Bog (primerjaj Minojski Minotaver). Bodimo pozorni na na detajle:
- svečenica je oblečena tako kot Poseidon, na glavi ima enako krono torej pozna skrivnosti magije, razlika je v njuni velikosti saj Poseidon na prestolu sedi in je kot tak enako visok kot Adam in Eva pred njim. Poseidon se drži za brado, kar simbolizira poznavanje zgodovine.

- prestol Poseidona  v Akkadskem obdobju ni več simbol atlantidskega otoka, saj je bil obisk ljudem in njegove posvetitve znanja prepovedan (onemogočan dostop do središčnega drevesa dobrega in zla v Edenu/Raju),

- Med Poseidonom in Evo je v ravni glave simbol zvezde, ki se vozi

- bikec, ki leži izza prestola Poseidona pozorno spremlja položaj vladarja - trdnost prestola. Bikec simbolizira atlantidske kralje - vojsko, ki Poseidonov status (prestol) na vse načine brani.

Babilonsko obdobje je razvidno iz drugega pečatnika. Vrhovni vladar Babilona je bika (Arkhonte, atlantidske kralje...) ponižal, saj bika s peto pritiska ob tla. Z eno roko drži bika za noge in ga dviguje, tako bik nima več nobene opore, obenem pa tudi omogoča razpiranje nog in razkrivanje skrivnosti spola. Z drugo roko svečenik Marduka drži bojno žezlo, ki simbolizira uničevanje še zadnjih preostankov "korenin" Arkhontov, atlantidskih kraljev... Pri obračunu mu pomaga lev (simbol kraljev, velikih junakov). Lev z eno šapo/roko razpira eno od stegen, z drugo  šapo/roko pa oznanja da je pozoren na  4 sile in da bo kaznoval najmanjšo napako Arkhonta z njegovim uničenjem.  Na akkadskem pečatniku torej vidimo osebnega (starozaveznega) "boga", na babilonskem pa ponižanje in kaznovanje zaveznikov osebnega boga v imenu abstraktnega boga vesolja. 

2.150 - 2.100 p.n.š. Lagash, Mezopotamija, Metropolitan muzej, New York, ZDA


Podobno simboliko, kot jo razberemo na zgornjem kipu atlantidskega kralja  najdemo po vsem svetu. V Angkor Watu je bila aktualna še v 14 stoletju.


ok. 11.  - 14 st. n. š., muzej Phom Pen(?), KambodžaM
uzej Metropolitan, New York, ZDA


Staro sumerski - sargonidski pečatnik, Mezopotamija, ok. 3.000 p.n.š.

 

Vladar na sargonidskem pečatniku ponuja vejico.


Hetitsko božanstvo iz Ras Shamra (med Izraelom in Evfratom), ok. 1.500 p.n.š.

 

Vladar na steli ima v eni roki strelam podobno napravo, kot simbol sposobnosti izvajanja magičnih postopkov, v drugi roki nosi dvojno sekirico, kot simbol sposobnosti uničenja nezaželenega tako fizično kot psihično. Pokrivalo na glavi je ošiljeno in je simbol izjemne vednosti. Na vrhu za se kapa ključuje s simbolom sončnega diska, spodaj pa je zamejena z dvema rogovoma, ki sta simbola predvsem telesne moči. Lasje se na hrbtu ovijejo in govorijo da v bistvu gledamo božanstvo Ball. Ob boku ima meč, saj je lahko tudi vojak... 

ok. 13 st. n. š., Siem Reap, Angkor, Wat, Kambodža

Vejica je simbol esence magije. Podobno vejico kot vladar na sargonidskem pečatniku iz obdobja ok. 3.000 let pred novim štetjem, daje hetitsko božanstvo iz 1.500 p.n.š., pa tudi ženska svečenica, ki je bila upodobljena v templju Angkor Wat v 13. oz. 14. stoletju novega štetja. Isti simbol se torej pojavlja najmanj 4.500 let.

 

avtor ©

Vladislav Stres


ANGKOR WAT, ANGKOR THOM

IZVLEČEK O ANDROGINEM RODU - PLATON SYMPOZIJ
(in problem zavajajočega prevajanja)

O VESOLNEM POTOPU (Vrba in Gilgamesh)

O BOGOVIH VODE OZ. O ARKHONTIH
- NECENZURIRANO, 
ogledate pa si lahko kaj je urednica uspela objaviti v reviji AURA

CEDRA IN EP O GILGAMESHU

BUDIZEM V KAMBODŽI