KDO KAJ JE BOG

kdo, kaj je bog?

"V svetu fermionov (kvarkov) vladata lastnosti absolutne svobode in absolutne ljubezni."
 

Razumevanje, umevanje  Boga je danes zelo različno (glejte anketni vprašalnik). Tudi poimenujemo ga zelo različno. Hebrejci so ga imenovali z: E oz. El, adonai, in adon (najvišji bog kreator, nosilec luči, dajalec posvečene hrane) pa tudi ´el `eljón oz. Elyon oz. Elohim, drugi JHVH oz. Jahve, tretji Alah, četrti Krišna... Nekateri  verujejo v osebno božanstvo, ki povezuje v sebi tri osebe: Boga Očeta, Sv. Duha in Sina...  Filozof Nitzche je zatrjeval da Boga ni.  Priznani kvantni fizik Stephen Hawking je pred kratkim presenetil s trditvijo, da je Bog le metafora za filozofijo in da nam vladajo le naravni zakoni. Lahko zatrdim, da na področju ključnega pojma Bog - pojma, ki gradi naše  ideale in vrednote vlada  precejšnja zmeda. Če pomislimo, še na številne: trpeče, bolne, zapostavljene ljudi, na to, da še vedno divjajo tudi genocidne vojne, je  mnenje;  Bog je ljubezen, vsemogočen in vseprisoten...  na videz še bolj čudno. 

Pa poglejmo h koreninam pojmovanja Boga. Staro hebrejska beseda za »Boga« - točneje za ključni način delovanja samozvanih in deloma tudi dejanske duhovne nad rase potomcev stvarnika ljudi,  je Ruah ("veter" oz. dih). Bili so namreč veter - sposobni so bili aktivacije vseh štirih osnovnih elementov.  

Baal, grško, rimsko obdobje, muzej Luxor, Egipt

  Bes, XXVI dinastija, Metropolitan muzeum of Art

Starejša upodobitev Balla, ki vse bolj dobiva značilnosti Besa prikazuje njegovo krono s simbolom štirih peres. Vsako pero predstavlja sposobnost aktivacije ene izmed štirih osnovnih elementov (eter, voda, sol, ogenj).  Novejša upodobitev na desni strani kaže kasnejše obdobje "boga" ko je postal jezen in je Človeštvo izgnal iz homeostaze - Raja. Torej Bog kakšnega so simbolno upodabljali po prekletstvu Človeštva. Rogovi pod krono prvega so tu stilizirani kot obrvi in kot gube nad vekami. Simbolna upodobitev samozvanega boga - Bes(a) nima štirih peres ampak pet. Skrajno levo in skrajno desno pero sta simbol istega - ethra (etra). Izgon iz Raja je pomenil tudi odvzem verodostojnih informacij, delitev in pomešanje sicer celostnega znanja - pomešanje jezikov.  Svečeniki ljudi so se v tem obdobju tako upodabljali z enim peresom, ali pa  5 +2 kar govori o vetru posameznih oz. vseh telesnih čaker.  Spor z bogovi niso reševali z odprtim bojem, saj so se v času vse bolj zavedali svoje duhovne inferiornosti. Zato so se za umišljene in dejanske pravice bojevali na način "kače": opazovanje, potuhnjeno, zvito, napad iznenada.

Eter je t.im. temna energija, ki prepaja celotno vesolje in je povsod okrog. Temne energije je v bistvu največ, je posebna, brez aktivacije miruje, ni povezana in je potencial iz katerega nastajajo vse druge manifestacije energij. Bes je ljudem govoril, da dejansko obstaja pet osnovnih energij in ne štiri in jih usmerjal v sevalne tehnike telesnih čaker. To pa je zavajanje - posledica razočaranja nad majhnostjo ljudi.   Obstajajo torej štirje simbolni elementi: temna energija (ether, zrak), voda, ki se iz te temne energije poraja,  minerali (soli, zemlja), ki nastaja iz vode in ognja, ki nastaja iz mineralov, se skriva veličina sveta in izjemna skrivnost. Obstajajo reke temne snovi, ki pa podobno kot kvarki sami velja zakonitost "nedoločenosti". Nič jih ne more določiti, saj so sami določevalci, so popolnoma samostojni in tako neulovljivi, nedoločljivi. Preko temne energije smo povezani s celotnim Svetom, ogenj pa tvori našo zavet - dušo. Ognjev pa je zelo veliko: večjih manjših, svetlejših, manj svetlih...  Podrobnejša delitev soli in ognja pripelje do dandanes znanega periodičnega sistema, ki  vseh elementov seveda ne vsebuje. Del znanj je skrit tudi na način nepoznavanja najbolj dozorelih elementov periodičnega sistema. Razkritje kodeksa Voynich je ta da v času elementi zorijo iz enostavnejših v kompleksnejše. Teh skrivnosti ljudje, potiskani na vse nižje ravni duhovnosti, nismo vredni. Toda kdo nas potiska in kako, v stanje vse bolj globinske duhovne okrnelosti? S skrivnostjo prepovedanega "jabolka" se na drugi strani ukvarjajo pomembnejši svečeniki (glejte tudi Kako iz platonove votline?). Skrivnost štirih elementov imenujejo npr. oblačilo Palij (lat. Pallium).

Maat, muzej Louvre, Francija

 Hator s 5 + 2 peresoma nad glavo, muzej Louve, Francija  

Damska kapela v Tebah, Egipt

V slovenskem prevodu Biblije pa piše »Bog je duh«  (Janez 4:24).  In res je. Vse stvari, ki obstajajo sevajo in se zaradi tega sevanja v času spreminjajo, prej ali slej pa tudi razpadejo... Sevanje energij je veter ali dih.  Energije pa so lahko na različnih nivojih dozorelosti.  Če smo npr. obsevani z primitivno inteligentno energijo dobimo raka, če nas obseva svetnik... pa postanemo bolj celovita  in  modra oseba.  Posledica celovitosti je tudi boljše zdravje. 

Kje vse je ta dih - Ruah? Ga dajejo samo stvari - torej drevesa, živali, ljudje, planeti, zvezde..? Ne, energetski veter oz. dih je značilnost tudi samega mikro sveta. Verjetno ste že slišali za kozmični zvok, kozmično energijo, nevtrine... Tudi svetloba  našega Sonca je del tega zgoraj opisanega božjega diha.  Človek je pravi laboratorij mikro sveta. Sposobni smo zaznavati svetlobo energetsko valovanje v tisočih  odtenkih fotonov.  Preko metabolizma naše telo prideluje velike količine toplote, ki je energija na ravni elektronov... Živčni sistem človeka ustvarja magnetno polje okrog telesa in to polje lahko deluje tudi v prostoru. Ali lahko torej usmerjamo ta svoj energetski dih - Ruah? Da, seveda!  Če se usmerimo v to lahko  tudi zavestno zaznavamo energetski dih  tako drugih oseb, prostora kjer se nahajamo...  Preko zaznavanja "diha"  se lahko pogovarjamo z drevesom, s skalo, z Zemljo. Zaznavanja energij lahko razvijemo, če smo pozorni na; subtilna občutenja, videnja  in  védenja. Za komuniciranje z Bogom torej potrebujemo nežnost (I AGNI - tretje oko pridobimo če postanemo "jagnje" starogrško ERES). Tako so Bogu otroci običajno bližje kot odrasli, saj so nežni. V glave pa jim še nihče ni uspel vcepiti fiksnih idej.  Ni slučaj da so Jezusa še do 6. stoletja simbolno upodabljali kot jagnje.  Jagnje je namreč simbol nežnosti in prepuščanja božjemu dihu - Ruah.  Visoko občutljivost za energije si lahko privoščijo le zelo duhovno čiste in s tem kompaktne osebe. V nasprotnem lahko duhovno zbolimo in doživimo razpad osebnosti... Torej priporočam postopnost, zmernost in da občutljivost za energetski svet - Ruah razvijate na Poti iskrenosti do sebe in do tistih, ki so na vaši ali višji stopnji razvoja.        

Tehnika izboljšanja zaznavanja energij je komunikacija s témo.  Če postanemo nežni do temé - do niča temé - postanemo občutljivi za zelo nežne energije. Spoznamo, da nismo stvari ampak, da smo prozorni, da lahko vidimo skozi (v sub atomskem svetu je mnogo več praznega prostora kot energetskih esenc). Preko tega sčasoma postajamo BOŽJE  JAGNJE. Tako se usposobimo kot medij za komuniciranje s Svetim DUHom. Sv. Duh posreduje najvišja sporočila izjemno modrih duhovnih centrov in Izvorne Točke luči.  Kot božje Jagnje torej dobimo sposobnosti videti svet kot dinamično celoto soodvisnosti. Del te sposobnosti so novi platonisti v stari grčiji poimenovali s Acreiropoieta - sposobnost kontemplacije in s tem prenosa vedenja mimezisa v naš "srednje velik" svet.

Boga torej lahko doživljamo na dva načina:

    a) Neposredno preko mikro sveta.
Mikro svet na ravni kvarkov... je  povezan in vsak "delček" je del celovitosti sveta. Mikro svet je skladen tudi z dosedanjimi starejšimi predstavami Boga: vseprisotnost,  skrivnostnost, neomajna moč, ki pa jo ljudje razpoznamo le v daljšem časovnem obdobju...  Če smo povezani z mikro svetom  spoznavamo zakonitosti Sveta. Če smo dobro povezani z Bogom - mikro svetom  se izognemo hujšim grobostim, onemogočamo hujša notranja neskladja in postajamo "svetlobna bitja" - torej bitja zavidljivih komunikacijskih sposobnosti in bistveno  bolj nesmrtna, kot bi sicer bili.  
Mikro svet je  za nas nedoumljivo kompleksen, dinamičen, pravičen... Samo preko zaznavanja  mikro sveta  se ne izgubimo v makro svetu in ne postanemo žrtev njegovih manipulacij. Boga torej bolj kot makro svet,  ki oponaša Boga, zanima mikro svet, ki mu je bistveno bolj zvest.

O BOGU


Najbolj rahel veter

ki piha od vsepovsod

in enostavno je

- spreminja vse stvari


je najmočnejša sila

na tem SVETU

MEDITACIJA:

 

Najdrobnejše, ki obstajaš

pojdi iz teme v svetlobo svojega  VEČ

 

    b) Posredno preko preko oblik in stvari.
"Delčki" mikro sveta se kar naprej sestavljajo v oblike in stvari in jih v času tudi spreminjajo ter ukinjajo. Vse stvari in oblike so tako minljive in v času razpadejo. Torej niso dejanski Bog. Toda velike stvari imajo svoje in zunanje centre duhovnosti, ki jih združujejo kot snov ali obliko. Zelo velike stvari vsebujejo izjemno duhovnost.  Ta duhovnost nas lahko nagovori kot oseba in nam razkriva modrosti sveta.  Tako smo nagovarjani iz različnih nivojev vedenj ter modrosti. Prav je da nas nižje modrosti ne ujamejo v svoje intrige. Tudi naše telo je makro svet, kjer lahko simuliramo celoto, zato je prav, da se za  krajši čas, v odnosu do sebe, postavimo v vlogo "Boga" in ga preko tega lažje prepoznavamo in ugotavljamo težave na katere naleti. S sposobnostjo  vživljanja in  simuliranjem okoliščin  lažje vzpostavimo stik z višje dozorelimi energijami.

Dejanski mikro svet  sestavljajo nekakšni  kvarki   (slika je zgolj simbolna, z vsakim poskusom v pospeševalnikih znanstveniki odkrivajo da je  neodkritega bistveno več kot vedo) 
 

(manjša slika kvarkov ponazarja sestavo  2 leptonov, med leptone in kvarke spadajo tudi elektroni). 

 Menim, da bo teorija kvarkov, ki je sicer izjemna pridobitev človeštva,   doživela še velike - revolucionarne  - dopolnitve. 

Mikro in makro svet povezuje Točka izvirne luči - ostanek točke iz katere je nastalo vesolje. Vmesne stopnice do te točke so npr. center, sončnega sistema, galaksije... Zato se Bogu najbolj približamo ravno preko komunikacije s to točko. Točka je izvorna središčna zvezda - kvark našega vesolja in ga kreira. Je Duhovna inspiracija najširših razsežnosti, je Oče in Mati tega Sveta. Točka izvorne luči zaradi strahotne oddaljenosti na nas deluje izjemno šibko, zato deluje simbolično "le z BESEDO". V Janezovem evangeliju beremo: "in za začetku je bila Beseda...".   Ker pa do nje torej ne moremo kar tako, si morda pomagamo s "stopnicami" - božanstvi makro sveta. Toda zavedati se moramo, da božanstva niso Bog in da se jim ne smemo  povsem podrediti. 

Bog ima lastnosti: vseprisotnosti, večnosti, kreacij, stalnih sprememb in zorenja, preizkušanja trdnosti vseh možnih zgradb, seveda tudi družbenih. Bog je vseprisotna moč, tako tiha kot je tiho kozmično žarčenje. Moč, ki jo imamo lahko ljudje v tem makro svetu pa je glasna in kratkotrajna. Čim manj smo modri, čim slabši povezovalci smo, tem bolj je naša moč kratkotrajna.   Tej kratkotrajnosti se upravičeno cinično lahko reče : "Prah si in v prah se povrneš" ali pa sinu Zemlje (Adamu in Evi): "Iz Zemlje si in v Zemljo se povrneš"! Toda noben prah ni enak drugemu in prah po smrti ni enak kot je bil ob rojstvu. Sploh pa besedo prah nadomestimo s točnejšim pojmom energija, valovanje...

Je Bog oseba? Ne, Neposredno nas niti ne nagovarja. Kaže nam le svoje zakonitosti in zahtevo najdevanj absolutne ljubezni.  Absolutna ljubezen je merilo zaradi katerega nobena od stvari kot taka ne obstaja večno.  Prav je, da zakonitosti  absolutne ljubezni spoznavamo, prav pa je tudi, da kot z njim komuniciramo tudi preko makro sveta. Osebni  bog je torej le božanstvo, ki se lahko tudi moti, lahko je diktatorski...

 

Ali Bog dela čudeže?  Večinoma ne na način, kot to mislimo danes. Čudeže" (nam slabo razumljive pojave)  ustvarja energija,  ki je izjemno drobna »materija« - tako drobna,  da lahko potuje skozi snovna telesa... V času pa se seveda  dogajajo tudi velike stvari,  skala se sesuje v prah, zvezda nastane, se napihne, eksplodira…  Čudež je vsaka stopnica, ki jo prestopimo pri ozaveščanju sveta in samega sebe.

Ali Bog izreka prekletstva? Ne, izrekajo pa jih stvari in oblike. Prekletstvo nad Človeštvom ni dal Bog ampak bog - Ball oz. kasnejši Bes, o tem pa več prihodnjič.

Cilj Boga je absolutna ljubezen. Ali smo je ljudje sposobni?  Ljudje smo ujeti v nekakšen SREDNJI SVET. Ljudje ne zmoremo popolnosti, niti popolne absolutne predanosti Bogu, tako kot mikro svet. Potiskani v osamljenost, nevednost o energetskem vse povezanem svetu, v strahove smo bistveno šibkejši kot dejansko smo. 

Kaj pa  naše poslanstvo?  Smo del makro sveta, niti v makro svetu ne pomenimo veliko, ker pa je večina naših sestavnih delov voda, smo blizu nežnosti in fleksibilnosti mikro sveta. Naša ključna naloga je, da povezujemo tako mikro svet kot makro svet. In v tem poslanstvu smo lahko veliki.

Anketno vprašanje Kaj je Bog? sem 12.4.2006 zastavil 20 posameznikom, ki se ukvarjajo z duhovnostjo. Prejel sem 20 odgovorov. Odgovori s svojo raznolikostjo dokazujejo dvoje:
-   da o Bogu, o najpomembnejši temi tega sveta, premalo vemo in  drugič
-   odgovori se med seboj več in manj dopolnjujejo in so vsi skupaj odgovor, ki s svojo kvaliteto dokazujejo medsebojno dopolnjevanje.    

"TEISTIČNI"  ODGOVORI

BOLJ  "ATEISTIČNI" ODGOVORI

1.        Bog je kozmično bitje, ki bedi nad nami in našimi deli.

2.        Bog je višja (dopisano: visoka) zavest in vse vidi in vse ve

3.        Bog je stvarnik vsega  kar je! Je bitje katerega do sedaj še noben ni videl!

4.        Je univerzalna energija, ki je prisotna v prav vsem.

5.        Višja sila, ki je nad nami.

6.        Prisotnost v katero lahko zaupaš

7.        Bog je neka višja sila.

8.        Razsvetljenje, brezmejna ljubezen.

9.        Bog je enost.

10.    Velika skrivnost.

 

  1. Bog je izvor vsega v nereligioznem smislu.
  2. Bog je harmonija lepega in malo manj lepega v nas in okoli nas.
  3. Bog je ustvaril človeka PO LASTNI PODOBI! Kdo je Bog, kdo je človek?
  4. Bog je pojem, ki ga je ustvaril človeški um zaradi slabega razumevanja narave in dogajanja v njej.
  5. Bog ni kaj, ampak kdo. Za entitete je vprašalnica KDO. Bog je metafizična sila, produkt množične manipulacije. 
  6. Bog je človek, Bog sem Jaz.
  7. Bog je moj/naš notranji jaz.
  8. Moj višji jaz v povezavi z drugimi.
  9. Bog je imaginacija, je notranja luč vsakega posameznika.
  10. Boga naj bi imel vsak v sebi, naj bi bil za vsakega drugačen.

KOMENTAR V. Stres:

Bog je ljubezen, toda ne ljubezen za človeka, ampak za najsvetejše in najtrdnejše -  tem modrostim je dana skoraj nesmrtnost.  Če zaupamo lastnosti, cilju Boga - Absolutni ljubezni, postanemo tudi sami del nje.  Res pa je, da moramo k temu cilju postopoma in  se moramo obenem zavedati svoje relativne razdrobljenosti  in majhnosti. Vedeti moramo, da nismo popolni, prav pa je tudi, da vemo za svoj(e) cilj(e) in za  cilje Boga.    
Religije so lahko  dober navdih poti do Boga, toda le pod pogojem  da prebiramo zrna od plev. To pa lahko naredimo le z naslonitvijo na notranjo Luč - Dušo, ki zori z iniciacijami  energij makro sveta in preko kozmičnega sevanja.

 

KOMENTAR V. Stres:

Prav je, da ne zaupamo religijam, saj v javnosti s pojmom  Boga več in manj   grdo manipulirajo.  Zato je prav, da sami iščete Boga preko sevanj in drugih druženj. Zato ste se nekateri zatekli k sebi - vase. In res, če najdeš notranjo Luč lahko vidiš zunanje Luči; če ljubiš sebe, pričneš občudovati Svet katerega del si.

Ljubezen ni narcizem, ljubezen pripelje do očiščenja, zato moramo v sebi samem "semena očistiti od plev".  pri tem pa naj pomaga tako Bog - mikro kot deloma božanstva - makro svet.

Ključna naloga Človeka je da dozoreva lastno dušo.

 

IZJEMNA DUHOVNOST BOŽANSTEV NI BOG, se pa od njih lahko veliko naučimo o lastnostih Boga
 
Stvarnik posvari Adama: "Z vseh dreves v vrtu smeš jesti, le z drevesa spoznanja dobrega in hudega nikar ne jej! Kajti na dan, ko bi jedel z njega, boš gotovo umrl."  Po stvarjenju Človeka se je zaradi izgubljanja duhovnih sposobnosti tako potomcev kreatorjev, kot kreiranih ljudi pričel proces razpadanja izjemnih znanj oz. komunikacij. Do procesa padanja je prišlo zaradi več vzrokov:

·         Zaradi precesijske spremembe ključnih zvezd s katerimi se Zemlja  povezuje s svojo elektro-magnetno energijo (glej spremembe položaja Zemlje v ciklusu Zep Tepi - svojega teksta na to temo nisem  objavil) 

·         Zaradi naravnih katastrof, ki so dodatno prizadele t.im. Atlantido

·         Zaradi jedenja "prepovedanega - točneje zastrupljenega sadeža".  Zasatrupljen  sadež simbolizira predvsem poskuse obvladovanja energij s strani nedozorelih osebnosti, kar ima za posledico duhovno zastrupitev, pasivizacijo, ujetost v zemeljsko majhnost, dolgoročno razpadanje ter sataniziranost umov.  "Gorenje" demoničnih energij pa je dolgotrajen proces, predvsem zaradi vse večje šibkosti tistih, ki bi se jim morali upreti.  Posledica teh negativnih procesov reinkarnacije je bilo duhovno razkrajanje nekdanjega izjemnega znanja ljudi, npr. center duhovnosti tako namesto središča galaksije v Rimskem imperiju postane Jupiter, Saturn...   Simbolika izvirnega greha oz. izvornih napak sega že v zaključek t.im. zlate dobe atlantidskih časov in izvorno niti ni povezana z ljudmi, ampak kot kaže z rasami, ki so med seboj obračunavale kot gospodarji ljudi. 

Za razpad Raja  oziroma Edena tako niso odgovorni le ljudje, ampak tudi potomci naših stvarnikov, pa tudi okoliščine  potovanja Zemlje v duhovno bolj "temne energije" oziroma v duhovno zimo.

 

p.s.: 
Vedeti moramo, da so nekoč številni zelo dobro obvladovali procese ponovnega rojstva, dandanes so nam le ti skoraj povsem skriti.  To neznanje se poglablja tako z vse bolj prefinjenimi postopki manipulacije, kot z načinom umiranja kot pokopa - smrt v bolnici pred tujimi ljudmi (nekateri med njimi se z dušami skušajo napajati oz. jih skušajo manipulirati)  in takojšnja upepelitev...

Osnovi del članka je bil pred leti objavljen v reviji Aura


O DUŠI

Duša je zavest, sončni mini oblak.
V njej je osnovno gibalo ki ga lahko imenujemo Duh – kvark višje generacije.
Duh je pogojno nedeljiv, poseduje izvorno absolutno vedenje, ki v sodelovanju s svojo okolico lahko postane kreativna širša modrost.

Duša je mini jedrski reaktor, ki služi dozorevanju same sebe.
Širše obsegajoča modrost zmore predvideti dogajanja na mikronivoju, mimo videznih informacij pojavno otipljivega. 
Nefleksibilna asonantnost je lastnost postaranih sistemov makronivoja.
Kaže se kot kriza, ki je produktivna za prerazporeditev na mikronivoju.
Posledica je hitro sesuvanje nekdaj mogočnih »zgradb« in na določeni točki razpáda v prenovo iz Duha.

 

p.s.:
Stara slovenska beseda DUSHA govori o neposredni soodvisni povezanosti tako DUŠE kot DUHA.
Pogojna nedeljivost izhaja iz razvojne nujnosti. Če tega ne izpolnjujej Duh postane "smrten" - deljiv.

Zapis o Duši je bil dodan 19.11. 2012O BOGU IN VERI (pdf)
 

STVARNIK ADAMA 

O "BOGOVIH", MATERAH USTVARJENIH LJUDI

http://www.arnes.si/cgi-bin/counter?md=9|dd=A

AVTOR copyright  ©  by  Vladislav Stres


domov