STVARNIK ADAMA

KDO STA BILA HUWAWA, HAPI, BES...? 

MOJZESOV BOG

Nekateri so potomce kreatorjev spoštovali bolj, drugi manj, tretji pa so jih dobesedno fanatično sovražili. V svojem boju za oblast, takšno ali drugačno so potomci kreatorjev posegali po manipulaciji, maščevalnih tehnikah in kasneje tudi brutalnosti.


Ball z gorečim grmom nad glavo, ok. 1.100 p.n.š., muzej Louvre, Francija

 

MOJZES (?)

Mojzes ali Kiklop? Antična grčija, Muzej Louvre, Francija
 


Hapi, tempelj Medînet Hâbu Ramses III, Luxor

Ko je Mojzesov "Bog" obračunal z Ramzesom II. je Ramzes III. "Boga" ponovno dal na prestol. Dobrotne lastnosti "bogov" so simbolizirane s Hapi, jezni pa z Bes. Hapi dobrotni vidik "Mojzesovega Boga" je obarvan z modro barvo kar simbolizira morje - vodo, saj je bil Hapi  tudi Bog "vode". Izza Ramzesa III. vidimo trsje. Povezava simbolov govori o trstičnem morju. Ta dva simbola dandanes nevedni povezujejo v rdeče morje sinajskega polotoka...

 

POTOMCI STVARNIKA - "BOGOVI" IMENOVANI HAPI
oz. tretji rod: moški, ženski, hermafroditski


Sosestris I 1970 - 1936 p.n.š

Na relijefu sta uprizorjena t.im.Kain in Abell. Oba sta t.im. Arkhonta. Usklajeno zategujeta vrv in s tem delato obdobja. Eden je bolj zavezan nebeškemu, drugi pa zemeljskemu. Podobno se vloga razdeli na svečeniški funkcijio, ki sta ju dopolnjevala svečenik Horus (človek skokol) in svečenik Anubis (pesjegčlavec). da delitev odločanja o najzshztrebmejših duhopvbnih vprašanjih se je ohtranilatudimno kasneje.

Zugot (hebrejsko : תְּקוּפָת) הַזוּגוֹת) (təqūphāth) hazZūghôth) je način vladanja dveh učiteljev. Odločitve morata sprejemati konsenzno. Tudi rimska država je imela vgrajeno podobno načelo, le da ga ni uporeabila za vrhovno zakonodajno oblast asmpak za izvršno, ki jo je zaupala  dvema konzuloma. se nanaša na časz.im. drugega Templja (515 BCE - 70 CE), v katerem je duhovno vodstvo judovskega ljudstva bila v rokah petih zaporedne generacije zugot ("parov"), verskih učiteljev. S nastopom Cezarja se je ta praksa hitro ukinjala.


Hapi, 1.335 p.n.š. Muzej lepih umetnosti Boston, ZDA

Najprej gospodarji, za časa Seta odrivana v stran, za časa Ramzesa II. svečeniki - služabniki.

Hapi, Abidos, Ramses II., 1290-1224 p.n.š.


Ball
, Muzej Louvre, Francija

Ball, Ugarit  (današnja A Ras Shamra, Syrija), muzej Louvre, Francija

Kasnejši izraz za Hapi je bil Ball. Ball je mnogo bolj bojevit koz Hapi.  Človek Ball na levi sliki je bojevnik. Ima poudarjene: ušesa in prsi. Obleka je krilo. Perjanica, ki se zaključuje s "kljunom" simbolizira energetske moči in sposobnost iniciiranja. V desni je Ball na sliki kot kaže držal kopje, v levici pa morda šopek - kot  simbol dvojnosti izbora. Nasprotnik namreč lahko izbere med smrtjo ali rajskostjo zavezništva. Ball na desni sliki pa vihti žezlo s katerim seka zgornji del "drevesa življenja". Ball je vladal predvsem v Ugaritski državi na današnjem področju Syrije, ki je obvladala širše podmočje današnje  Syrije predvsem med leti 1450 in 1200 p.n.š. Ugarit je bil uničen v 8. letu vladavine Ramsesa III 1178 pnš.
 Glavno mesto Ugarit je bilo pristaniško obmorsko mesto. Kot vemo obdobje Mojzesa nastopi ok. 1100 p.n.š., ki s pomočjo Balla povsem izniči slavo faraonov.


Bog kot Ball, Michelangello B., Sikstinska kapela, Vatikan


Bog kot Bes, Michelangello B., 15 st., Sikstinska kapela,  Vatikan

Bes  izganja ljudi iz vedenja in doma, ki ga simbolizira ladja oz. čoln. Ljudje se ga strahotno bojijo, z nogo se upira na rob ladje in jo niha, kar simbolizira možnosti katastrof. Falus okrog ledij je lažen, saj je pripet s trakom, torej sam ne more dati fizične prihodnosti... Bes in zaveznica Beset, Louvre, Francija

Bes v desnici drži kačo (primerjajte z izgonom iz Raja), odvajalo sečnine - lulček je narejen enako kot pri Tlalocu, saj nima spolne funkcije. Nespolno razmnoževanje (agamogeneza) ima velike psihične in homeostatične prednosti, na drugi strani pa velike pomanjkljivosti glede nadaljnjega razvoja  trdoživosti organizma. Nespolno se razmnožuje več vrst rastlin pa tudi živali, predvsem na način metageneze izmenjavanja spolnih in nespolnih generacij.


Geruda, Kambodža 

Geruda je ime, ki simbolizira boj s kačo na območju Kambodže, povezano je predvsem z imperijem Khmerov med 11. in 15. stoletjem.  Torej se boji v prikriti obliki kot kaže nadaljujejo še dandanes več...Mitra - detajl s kačo, Karlsruhe Badisches Landesmuseum

Na detajlu vidimo trud bika da bi onemogočil kačo, ki se želi nekako osvoboditi. Kača je simbol preproste primitivnosti, izjemne fleksibilnosti in želje po življenju ter dolgoročno tudi razvoju.

 Tantavel, vzhodni Pireneji, Francija, 
ok. 400.000 pr. n. š.

 


oponašanje izgleda Sofij s strani Arkhontov, Regionalni muzej Inkov Ica, Mehika

oponašanje izgleda Sofij s strani Arkhontov, Regionalni muzej Inkov Ica, Mehika

 

 Sofija, Çatal Höyük, ok 6.500 p. n. š., muzej Anatolija, Turčija

¸

Sofija, 540 - 530p.n.š., Metropolitan muzeum New York, ZDA

 

 

 

Hapi, muzej Vatikan, Italija

Sumersko Akkadski  pečatnik britanski muzej London

Starozavezni "bog", Sikstinska kapela, 1535 - 1541, Vatikan, Italija

Najprej je bil ustvarjen Adam, v katerem pa sta bila še vedno združena ženski in moški spol. Adam je bil androgini človek. Imenoval ga bom gospodar - Arkhont.

1 Mojzesova knjiga 5,1:   "To je knjiga Adamovega rodovnika. Na dan, ko je Bog ustvaril človeka, ga je naredil sebi podobnega.
Ustvaril (V. S.: prevajalci slovenskega standardnega prevoda originalu tu dodajajo besedo - ju) je androgina, ga (ju) blagoslovil in ga (ju) imenoval človek, na dan, ko ga (ju) je ustvaril. Adam je živel sto trideset let in rodil se mu je (prevajalci tu originalu dodajajo besedo - sin, kar v komentarjih celo priznajo) po njegovi podobnosti, kot njegova podoba. Imenoval ga je Set.  Potem ko se mu je rodil Set, je bilo Adamovih dni še osemsto let in rodili so se mu androgini potomci (prevajalci - sinovi in hčere)."

Komentar V. S.: Adam je telesno doživel starost 130 let, doba življenja njegove duše preko androginih potomcev  je bila osemsto let.
Komentar prevajalcev: "sin manjka v hebr. - po njegovi podobnosti, kot njegova podoba: iste besede kakor v 1,26, le da je zamenjan vrstni red; gl. op. k 1,26."


 
"Bog" dežja, Tlaloc, Tical, muzej Gvatemala


V času Hapiji postajajo vse bolj nemočni, zvezani (primerjaj drevo v središču Raja). Sčasoma se njihova vloga spremeni v jezo. Vloga jeznih Bogov je bila poimenovana z Bes.


Baal, muzej Louvre


Baal, 14 -13.st. p.n.š., muzej Louvre, Francija

Sirski Oziris, 4. st.,  Walters Art Museum, Baltimore, ZDA

Upodobitev sirskega Ozirisa govori, da je starozavezni "bog" oziroma njegovi dediči dokončno zvezan in nemočen. Kača ga je namreč kot udav zvezala, ovila okrog telesa. Njegova glava kuka ispod obleke, še vedno ga je mogoče videti, poudarjena ušesa pa simbolizirajo da ga je moč slišati, toda ne več fizično, usta ima namreč zaprta. Zgornji del "obleke" nakazuje tudi da ga kača skuša požreti.
 

še kasneje kot besna nakaza


Bes 550 - 360 p.n.š., Walters Art muzeum Baltimore, ZDA
 

Bes si dviguje kožo, ki visi pod njegovim trebuhom.  Usta ima odprta saj nagovarja, nad srcem ima upodobljeno glavo mladega leva, saj je prebujajoča se moč. Ukrivljena črka M nad glavo levčka govori o tem da je levček on sam in da obvladuje prostor. Kip je imel nad glavo peresa, kar pa je odstranjeno. Peresa simbolizirajo Ruah - sposobnost starozaveznega boga, narediti veter. Brada je zvita v sedem pramenov v obliki kameleonovega jezika kar govori da obvladuje sedem energij človeka. 


Saturn, Vila Getty, je del muzeja J. Paul, Getty,  Los Angeles, ZDA
 

Saturn. Palaca Pena, Portugalska

Današnje upodobitve Besa prikazujejo pod imenom Saturn (Sat-Ur-an - hudič). Nad glavo razpira simbolno nebo. Značilnosti so: obrvi kot simbol ovnovskih rogov, poudarjena ušesa, poudarjene prsi in trebuh. V ozadju teče skrita vojna o kateri nepoučena večina ne ve ničesar. Posledica so številna nesoglasja, spletkarjenja, ki se vsake toliko zaključijo z genocidnimi vojnami.


Saturn, kot oblika čaščenja med nekaterimi verujočimi, Vila Getty, je del muzeja J. Paul, Getty,  Los Angeles, ZDA


Na freski najsvetejšega kraja aktualne najmočnejše religije na svetu so potomci Arkhontov in s tem deloma starozavezni "Bog" prikazan kot Bes - ZLO (Satan, Hudič...). Arkhonti so imeli ključen vpliv na pisanje Biblije stare zaveze, bili so pobudniki številnih religij in gibanj.


Starozavezni "bog", Sikstinsk kapela, 1535 - 1541, Vatikan, Italija

p.s.: Sikstinska kapela je bila postavljena med leti 1475 in 1483, Michelangelo Bounarotti je stropno fresko naslikal med leti 1508 - 1520, poslednjo sodbo pa je naslikal med leti 1535 in 1541. Pomen Sikstinske kapele je razviden tudi iz dejstva da v njej po smrti papeža kardinali izbirajo novega najvišjega duhovnika - papeža -  Pontifexa Maximusa. Na zgornji sliki je več simbolno poudarkov - velika oslovska ušesa simbolizirajo sposobnost premikanja ušes, kača, ki ovija telo simbolizira onemogočanje  razmnoževanja oz. telesnega delovanja, zelena kača, ki se je zagrizla v penis in poudarjene prsi govori o nujnosti spremembe spola.
 

KREIRANI DVOSPOLNI ČLOVEK
(kreacija obojespolnih Arkhontov za časa Sofij in kasneje dvospolnega Človeka)

Kreirani dvospolni človek je hitro prišel v konflikte tako v samem sebi kot vse bolj tudi s potomci svojih kreatorjev - t. im. starozaveznim Bogom. V svojem temelju je (bil) "zmes" in tako deloma tudi zmešnjava genov- t.in. NORČEK. Po svoje je razumel najvišjo modrost (simbol prepovedanega jabolka je na zgornjem pečatniku intepretiran s simbolom zvezde- sonca modrosti). Najvišjo modrost, ponudnika vrhunskih skoraj popolnih modrosti, lahko poimenujemo z O Sirius (OSIRIS). Toda dediči stvarnikov - Arkhontov človeka so si lastili izključno pravico komuniciranja in razlaganja z oddaljeno esenco Boga neba.  Preko sporov v zvezi z intepretacijo "rajskega jabolka oz. Siriusa" in  "jaboljkov" na sploh, prekonerazumevanja božjega razpade vsepovezujoča svetovna religija Osirisa. Posledica je hitro razkrajanje Edena, ki religijskih in deloma širših dimenzijah spominja na dogajanja pri gnitju, ki se na dogaja še dandanes.


O "BOGOVIH", MATERAH USTVARJENIH LJUDI

PRIPOVED SUMERSKEGA PEČATNIKA

Kdo sta bila Gilgamesh in kdo Huwawa?

IZVLEČEK O ANDROGINEM RODU - PLATON SYMPOZIJ

KAZALO


e poštni naslov  @