ZAVEDANJE GREHA AUSCHWITZ:  izvlečki iz zbornika OSWIECIM - BRZEZINKA ŽRTVE HUDE JAME (razprava ne Dnevnik.si)
HOLOKAVST IN NJEGOVO ZANIKANJE FAŠISTIČNI SIMBOLI PRED VLADNO PALAČO   O FAŠIZMU - PPT  predstavitev

20.6.2013 sem s strani kabineta Predsednika RS prejel odgovor na svoj poziv 16.6. 2013 da še vedno nisem prejel odgovora glede FAŠISTIČNIH OBELEŽIJ PRED GLAVNIM VHODOM V PREDSEDNIŠKO PALAČO.

Alja Brglez: "prejeli smo vaše elektronsko pismo, v katerem nas seznanjate z vašim mnenjem o primernosti kipov, ki stojita pred glavnim vhodom v predsedniško palačo ob Prešernovi cesti v Ljubljani.

Iz vašega pisma in prilog ter spletnih povezav, ki ste jih navedli, je razvidno, da so vam na vašo pobudo že večkrat odgovorile institucije, ki so v Republiki Sloveniji pristojne za vsebinsko presojo vaše pobude. Tako Predsednik Republike kot njegov urad zaupata njihovi strokovno utemeljeni presoji, sama pa zanjo nimata ne pristojnosti ne strokovne usposobljenosti.

V upanju, da vas strokovni odgovori institucij lahko prepričajo, vas lepo pozdravljam«


Tudi iz podatkov na spletnih straneh je razvidno, da sem sicer dobil dva odgovora s strani ministrstva za kulturo RS, toda prvi je bil, da bodo odgovorili, drugi pa je obravnaval samo FAŠO, ki ga drži ena od dveh kipov pred glavnim vhodom v palačo Predsednika države, ki je REPUBLIKA.
Na napačno razlago FAŠO butarice s sekirico sem v nadaljnem pismu – PROTESTU - opozoril, da je navedba ministrstva za kulturo daje FAŠO Liktorski simbol napačna, saj je starorimski simbol liktorjev imel upodobljeno sekirico na spodnji ali zgornji tretjini butarice kar je skladno z takratno v zakonodaji zapisano dvorazredno družbo, Plebejcu lahko odrežeš glavo, Patriciju pa ne. Muza poleg FAŠO v drugi roki nosi knjigo z napisom CODEX - torej ZAKON.

Dodal pa sem tudi analizo simbola BULE, ki jo poleg meča nosi druga muza.

Na pismo nisem prejel odgovora. Sedaj pa kabinet govori, da so mi odgovorili. Formalno da, vsebinsko NE.
To pa ni skladno niti z predstavniško vlogo predsednika države, ki ščiti ustavnost in simbole države... kot z našo zakonodajo izvajanja Zakona o upravnem postopku, ki zahteva da se na vloge odgovori CELOVITO in to na vsa dejstva, ki so navedena v vlogi.  

Če v Uradu predsednika in na Ministrstvu nimajo ustreznih kadrov, ki bi poznali te osnove uradnega komuniciranja naj naredijo POSVET ali pa zamenjajo kadre z ustreznejšimi.

Večkrat sem predlagal posvet na to temo, pa nikoli ni bilo nobenega odziva.

 

Prosim za pomoč pri oblikovanju PROTESTA V ZVEZI Z FAŠO STANJEM IN OBELEŽJI oblasti v RS.Vladislav Stres
 


Zadeva: NEUSTREZNA NEDEMOKRATICNA SIMBOLIKA NA NEKATERIH DRZAVNIH OBJEKTIH
Datum: Sat, 15 Jun 2013 23:59:05 +0200
Od: Vladislav Stres <vladislav_stres1@t-2.net>
Odgovor-za: vladislav_stres1@t-2.net
Za: Nataša Kovač <natasa.kovac@gov.si>, natasa.kovac@up-rs.si, "Alja Brglez alja.brglez"@ick.si, alja.brglez@up-rs.si, "mag. Helena Kamnar" <helena.kamnar@gov.si>, helena.kamnar@up-rs.si, Marko Makovec <marko.makovec@up-rs.si>, marko.makovec@gov.si, Špela Vovk <spela.vovk@up-rs.si>, spela.vovk@gov.si, Boštjan Žekš <bostjan.zeks@sazu.si>, Uroš Krek <uros.krek@sazu.si>
Kp: Mirela Ćehić <mirela.cehic@ick.si>, Anja Karničar <anja.karnicar@ick.si>, Gita Zadnikar <gita.zadnikar@ick.si>, Andrej Brglez <ab@ick.si>, Igor Grdina <Igor.Grdina@zrc-sazu.si>, Miha Markelj <miha.markelj@ick.si>, Ahac Meden <ahac.meden@ick.si>, Neda Pagon <info@ick.si>, Mladen Dolar <mladen.dolar@guest.arnes.si>


Ker se je kot kaže tudi to pismo izgubilo ga pošiljam vsem v kabinetu predsednika.
Fašistična obeležja na palači predsednika države:
http://stres.a.gape.org/nedemokrat_simboli_RS/fasist_simboli_pred_vladno_palaco.htm


Hvala za razumevanje

Zadeva:          DOPOLNITEV ODGOVORA - NEDEMOKRATICNA SIMBOLIKA NA PREDSEDNIŠKI PALAČI

Datum:           Fri, 09 Jul 2010 14:19:26 +0200

Od:        Vladislav Stres <vladislav.stres1@t-2.net>

Za:        gp.uprs@up-rs.si, borut.pahor@gov.si

CC:       branka.marinsek@up-rs.si, Suzana.Skrlj@up-rs.si, Andrej Ule <andrej.ule@gmail.com>, Valentin Hribar <valentin.hribar@guest.arnes.si>, nadskofija.ljubljana@rkc.si, Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik <info@varuh-rs.si>, franc.rode@rkc.si

 

 
Predsednik Republike RS
dr. Danilo Türk
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana
 
Predsednik vlade RS
Borut Pahor, univ. dipl. pol.
Gregorčičeva 20, 25;
1000 LjubljanaV zvezi z odgovorom Ministrstva za kulturo RS, z dne 01.07. 2010, glede NEDEMOKRATIČNIH SIMBOLOV NA PREDSEDNIŠKI PALAČI, prosim za resno obravnavo zahtevne tematike.

Več v pripeti datoteki in na www:
http://stres.a.gape.org/nedemokrat_simboli_RS/fasist_simboli_pred_vladno_palaco.htm


Vnaprej hvala za razreševanje zahtevnega problema

V Ljubljani: 09. 07. 2010
Vladislav Stres

 


 

Predsednik Republike RS,  Danilo Türk
Urad predsednika Republike Slovenije
Erjavčeva 17
1000 Ljubljana

 

Predsednik vlade RS, Borut Pahor
Gregorčičeva 20, 25;
1000 Ljubljana

 

 

 

ZADEVA: NEDEMOKRATIČNI SIMBOLI NA PREDSEDNIŠKI PALAČI
                dodatno pojasnilo  k odgovoru Ministrstva za kulturo z dne 01.07. 2010

 

 

Na zastavljeno zahtevo oz. trditev  z dne 12. 09. 2007 glede neustreznosti simbolike na predsedniški palači sem s strani MK prejel napotilo,  na Urad vlade za komuniciranje. Napotilo je v imenu ministrstva za kulturo podpisal Direktor direktorata za kulturno dediščino, Damjan  Prelovšek.  V napotilu moje trditve oz. zahteve niso bile  osporavane oz. izpodbite. 
 

Po nasvetu  gospoda Damjana Prelovška, sem enako zahtevo poslal na Urad vlade za komuniciranje, točneje  v.d. direktorju mag. Anžetu Logarju  in v vednost  Damjanu.Prelovšku, Gojku Zupanu  ter še nekaterim intelektualcem: Matevžu Krivicu, Mateju Makaroviču,  Andreju Uletu. Tudi Urad vlade za komuniciranje mi na zahteve oz. trditve ni odgovoril.
 

Zato sem  09.07.2008, 2 (pdf , doc),  napisal  PETICIJO PROTI NEDEMOKRATIČNIM SIMBOLOM  PREDSTAVNIŠKE OBLASTI V SLOVENIJI  in jo dal v podpis nekaterim intelektualcem ter jo s prvopodpisanim  prof. dr. Andrejem Uletom poslal na več strani - tudi v DZ RS. Tudi  DZ RS mi ni odgovoril.

 

Predsedniku Republike Slovenije Danilu Türku in  predsedniku vlade Borutu Pahorju sem 10.03.2009 zastavil enako zahtevo oz. trditev. Predsednik RS je, kot vem, zadolžen za varovanje ustavnosti in simbolov predstavniške oblasti, izvedbeno pa se s to tematiko ukvarja vlada RS.


 

Ker mi v roku leta dni ni bilo odgovorjeno sem na to dejstvo opozoril Kabinet vlade RS (urgenca molk organa vladi pdf).  Dne 1.7. 2010 sem zaradi  posredovanja kabineta vlade prejel odgovor Ministrstva za kulturo.


odgovor
pdf

Pismo je prijazno in dokaj strokovno, se pa z odgovorom ne morem strinjati. Zanimivo je, da me kot raziskovalca vizualizacije umetnosti niso povabili na izmenjavo mnenj o tej res zahtevni temi, ki ima veliko podplasti. Več o dejstvih, ki očitno niso dovolj znana kdaj drugič.

 

Direktorica direktorata za kulturno dediščino, Damjana Pečnik je med drugim zapisala:   "Cenimo vašo državljansko občutljivost za tako subtilne pomene simbolov v javnem prostoru nove države. V tem konkretnem primeru ne delimo vašega prepričanja, da bi kazalo poseči v kip pred portalom vladne palače in butaro odstraniti oziroma jo nadomestiti z novo skulpturo..." V zahtevi je bilo jasno povedano, da gre za nedemokratične - fašistične simbole, ki odražajo enoumje v nobenem primeru pa ne demokratične ustanove, za kar se ustavno razglaša  Republika Slovenija.
 

Nesporno je, da v zahtevi ni poudarek zgolj na problematičnosti butarice s sekirico temveč tudi Bule. Bula pa predstavlja neenakost, v pomenu nadrejenosti in podrejenosti, pri čemero to pomeni, da stališče nadrejenega absolutna resnica, ki jo mora podrejeni izvrševati v vsakem primeru, če ne želi imeti posledic za drugačno razmišljanje. To pomeni, da nadrejeni odloča o dovoljenosti in nedovoljenosti razmišljanja.  Ker simbolika, nepoznavanje ozadij simbolike in sam nedemokratični način delovanja ni problem samo v Sloveniji je razumljiv tudi sledeč del odgovora MK: "Palača z obema kipoma je do sedaj imela ustrezno vlogo tudi za Republiko Slovenijo in nikogar, tudi v času predsedovanja EU, kipa pred pročeljem nista motila. Nasprotno, mnoge državnike sta spominjala na simboliko, ki jo spoštujejo tudi v njihovih državah."

Iz zgoraj navedenih utemeljitev je nedvoumno, da odgovor direktorice direktorata Damjana Pečnik: "Vaš razlog za poseg je: butaro s sekiro si je kot svoj osrednji ali vsaj javnosti zelo poznan simbol prisvojil fašizem, ki je v polpretekli zgodo vini pustošil tudi po slovenskih tleh" ne vzdrži ker zagovarja neenakopravnost in nedemokratičnost in spoštovanje drugače mislečih.  

 

MK RS odgovor zaključuje: "V konkretnem primeru Ministrstvo za kulturo, na podlagi mnenj strokovnjakov, ne namerava sprožiti dejanj za izvedbo vašega predloga." Strokovnjaki s katerimi ste se pogovarjali glede te simbolike niso povsem kompetentni, oglejte si analizo posamičnih zgoraj opisanih spornih simbolov, ki temelji na zgodovinskih artefaktih in jo najdete na www naslovih:
- FAŠISTIČNI SIMBOLI PRED VLADNO PALAČO
- KRITIČNI ZAPIS GLEDE MOJIH INTERPRETACIJ

O FAŠIZMU - PPT  predstavitev

 

p.s.: Trditev odgovora MK RS, da sem: "Pred dvema letoma ste od Ministrstva za kulturo odgovore že prejeli, vendar z njim niste bili zadovoljni. Zato vam pošiljamo obširnejši odgovor." je zavajujoča, saj odgovora s strani vlade nisem prejel. V odgovoru MK RS beremo: "Upravljanje Vladne palače na Prešernovi cesti in urejanje simbolov države: Republike Slovenije, ni v pristojnosti Ministrstva za kulturo. V pristojnosti MK je varovanje dediščine in kulturnih spomenikov." Direktor direktorata v odgovoru zatrjuje da pač ni pristojen, odgovora tako nisem dobil, zapisanih pa je par sugestij (več odgovor Direktorja direktorata za kulturno dediščino Damjana Prelovška 01. 09. 2007). 

 

Vlado RS prosim, da problem prouči v luči novih dejstev, ki so navedena v analizah simbolov. Lahko sodelujem  tudi pri izmenjavi mnenj v ustrezni delovni skupini.

 

Vnaprej hvala za odgovor

 

 

 

V Ljubljani: 08. 07. 2010

Vladislav Stres, univ. dipl. econ.
gsm: 031 578 981
 

 


DOPISOVANJE V OKVIRU PROJEKTA NEDEMOKRATIČNIH SIMBOLOV NA PREDSEDNIŠKI PALAČI

 

12. 09. 2007
Damjan.Prelovsek@gov.si


 FAŠISTOIDNI SIMBOLI NA PREDSEDNIŠKI OZ. VLADNI PALAČI
- butarica s sekirico ipd


Spodaj podpisani Vladislav Stres se zahvaljujem za odgovor, ki sem ga včeraj torej 12. 09. 2007 prejel od Generalnega direktorja direktorata za kulturno dediščino MK, dr. Damjana Prelovška.
Odgovor sem prejel na pismo poslano dne 19.6.2007, torej v časovnem razmaku slabih 3 mesecev in po večih prošnjah, da naj odgovor dobim.  Te besede pa niso besede očitkov, odgovora sem vseeno zelo vesel, saj je tema res delikatna in tako razumem ta časovni zamik.

zaradi delikatnosti teme sem pričakoval tudi to kar se je zgodilo - odgovor se je povsem izognil vsebini moje pobude, torej vprašanju nedemokartičnih simbolov na Predsedniški oz. Vladni palači, palači ki imata tudi predstavniško funkcijo in simbolizirata  današnjo oblast.  Gospod Prelovšek me je naslovil na drugo instanco, ki pa, glede na  utemeljitev v odgovoru, naj ne bi imela kompetenc za ureditev razmer. 
Odgovor je tako zgolj okrnjeno normativen. Kljub normativnosti odgovora se odgovor izogne zakonodaji, ki ni pogodu rešitvi, ki jo odgovor utemeljuje - status quo. 
Izogne se torej ustavnim normam  RS, kot normam EU, pa tudi zahtevam državljanov in splošno poznanemu javnemu mnenju, da so fašistični simboli prepovedani oziroma nezaželjeni. Prepovedan kot javni simbol sicer niso butarice s sekirico, ampak fašistični kljukasti križ, toda prepoved fašističnega kljukastega križa (ki je potvorba in zloraba okrog obrnjenega podobnega križa kot simbola sprememb)  se  posredno dotika tudi drugih  fašistoidnih in nasilnih simbolov.  
Ustavna listina EU o temeljnih pravicah: "Ob spoštovanju raznolikosti kultur in tradicij evropskih narodov ter nacionalne identitete držav članic in organizacije njihovih organov oblasti na državni, regionalni in lokalni ravni prispeva Unija k ohranjanju in razvijanju teh skupnih vrednot; prizadeva si za spodbujanje uravnoteženega in trajnostnega razvoja..."  govori o razvijanju vrednot, torej ne pristaja na večni staus quo simbolov vrednot, saj imajo ravno simboli močan vpliv na razvoj vrednot.

Ker je simbol butarice okrog katere je povezanih 10 posekanih leskovih palic nasilen in je bil  množično uporabljan predvsem v Italiji za časa Mussollinijevega fašizma, v podobni obliki srp in snopi pa v fašistični Nemčiji za časa Hitlerja je prav da si naša demokratična oblast postavi vprašanje o ustreznosti simbolov s katerimi se kot uporabnica palače predstavlja. Pripominjam, da imajo tudi različne npr. framazonske lože imajo takšno strukturo povezav posamezne celice kot jo simbolizira butarica s sekirico - več o tem glejte ppt predstavitev na internetu, če pa bi koga morda kaj zanimalo povem, da imam še mnogo več zgodovinskega in tehtnega materiala na to temo. Ukvarjam se namreč z vizualizacijo umetnosti in imam v številnih primerih povsem drugačen pogled  na  našo daljno preteklost kot je akademska, torej  poznam izvore fašističnih simbolov, ki so nastali okrog 4 - 3. stoletja pred novim štetjem oz. pred Jezusom, toda še ti govorijo o možni nekaznovani agresivnosti le do plebejcev. 

Nasilje rodi nasilje, zato je prav da se nasilnim simbolom odpovedujemo in jih damo tja kamor spadajo - v muzeje.  Kip ženske, ki v rokah drži sporne simbole bi si z veseljem ogledoval v muzeju, pred vladno palačo pa je posmehovanje demokraciji, ki gradi na partnerskem odnosu do državljanov.

Aktualna Vlada RS je naredila  več pomembnih sprememb v družbi, menim da je čas, da naredi tudi to. Partnerski odnos je možen šele, ko se državljani lahko indentificiramo z oblastjo, to pa je možno le v odnosih medsebojnega spoštovanja. Sekanje  nog - identitete, pahnenje v materialno in duhovno odvisnost kar predstavlja butarica s sekirico je povsem v nasprotju s temelji mlade demokracije v RS.

Če pa s simboli ni nič narobe se pa čudim dejstvu da glavni vhod v  Vladno palačo iz Prešernove ulice ni predstavljen  na internetni predstavitvi Vlade RS - slika, ki predstavlja Vladno palačo je slika stranskega manj pomembnega vhoda. ipd


S spoštovanjem in vnaprej hvala za odgovor
oz. povabilo na pogovor


Vladislav Stres
Fabianijeva 45, Ljubljana
GSM  031 578 981


11.9.2007 23:02  od:  vladislav.stres@guest.arnes.si   za: Damjan.Prelovsek@gov.si, gojko.zupan@gov.si, m.krivic@siol.net, Dejan.Steinbuch@zurnal.org, matej.makarovic@guest.arnes.si

Ker do danes (seveda) nisem prejel vsebinskega odgovora,  vas ponovno pozivam, da izpolnite obljubljeno in da  uredite, da  bom odgovor na spodnje vprašanje dobil.

Pred vladno oziroma predsedniško palačo sta pred glavnim vhodom dva kipa. Na enem  ženska v eni roki drži knjigo z napisom  CODEX, v drugi pa butarico, ki je zvezana okrog sekirice. Ta simbol je simbol agresivnega podrejanja ljudi - je fašističen oz. fašistoiden. Kljub koreninam simbola v ideologiji rimskih liktorjev, je simbol vsebinsko povsem nezdružljiv z demokraticijo v Sloveniji, z njeno ustavno ureditvijo, ki se ji mora podrediti tudi simbolika Predsednika republike in Vlade RS.

V sliki in besedi pa je nekaj o tej problematiki zapisanega tudi na
http://stres.a.gape.org/vs/misel_dneva.htm  glejte PPT datoteko.


lep dan


Vladislav Stres01.08.2007 23:09  od vladislav.stres@guest.arnes.si   za    Damjan.Prelovsek@gov.si  (direktor Direktorata za kulturno dediščino, MK)

Gojko Zupan mi do danes ni odgovoril.

prosim za  odgovor na pobudo

lep dan


Vladislav StresDamjan.Prelovsek@gov.si pravi:

Spoštovani kolega Stres!
... Kot sem slišal Ti bo odgovoril tudi kolega Gojko Zupan.
Lep pozdrav
Damjan Prelovšek


19.6.2007 11:22 od:  vladislav.stres@guest.arnes.si  za Damjan.prelovsek@gov.si

Menim, da je prav, da se  simbolika uredi v skladu z demokratičnimi cilji Ustave RS.
Simbolika dokazuje le navidezmno demokratičnost prejšnjega režima.

http://stres.a.gape.org/vs/misel_dneva.htm  glejte PPT datoteko.
Sedaj pa ga še vam.   Prosim, da vlada reagira pravočasno. Tako se bomo lotili dejanskih problemov in uredili  deželo tako da bo v času predsedovanja EU še bistven bolj gostoljubna kot bi bila.

Pisno sem  s  13.6.2007 12:54 problemom seznanil bivšega ustavnega sodnika, gospoda  Toneta Jerovška in več intelektualcev,  dne 14.6.2007 10:23  sem  obvestil   dr. Rajka Pirnata. 


s spoštovanjem

prosim tudi za pogovor z Vami.
lep dan

Vladislav Stres, univ. dipl. oec.
*zasebni učitelj*
*Fabianijeva 45, Ljubljana
GSM  031 578 981


odgovor Direktorja direktorata za kulturno dediščino Damjana Prelovška 01. 09. 2007