DRUŽBENA POGODBA - USTAVA JE ZA NAS POMEMBNA

 ZATO ZBIRAMO DOSEDANJE DA BOMO VEDELI KAJ JE BILO DO SEDAJ STORJENO

Ustava FLRJ 1946  1.del    2. del

Slovenska ustava 1947 pdf  (original slike 1, 2, 3,  4)

Ustava SRS 1974  1. del, 2.del   (VIR)

TEMELJNA LISTINA SLO 1989 SZDL

Ustavni amandmaji 1989 (UR.list RS) pdf

MAJNIŠKA DEKLARACIJA 1989 pdf (orig. jpg)

Od leta 1991 se je slovenska ustava spremenila:

-       14. julij 1997: sprememba 68. člena: tujim državljanom je bil dovoljen nakup nepremičnin v Sloveniji.
Ta sprememba ustave je bila posledica Španskega kompromisa, ki je omogočil približevanje Slovenije
Evropski uniji

-       25. julij 2000: dopolnitev 80. člena: proporcionalni sistem je bil zapisan neposredno v ustavo, da bi se izognili pravni praznini, ki je nastala po tem, ko je Ustavno sodišče Republike Slovenije odločilo, da mora zakon o volilnem sistemu, ki ga bi sprejel Državni zbor, upoštevati relativno večinsko mnenje, izraženo na referendumu o volilnem sistemu

-       7. marca 2003: sprememba I. poglavja (dodan 3. a člen) ter 47. in 68. člena: spremenjena ustava je omogočila vstop Slovenije
v Evropsko unijo in NATO.

-       15. junij 2004: sprememba 14., 43. in 50. člena (trije ustavni zakoni)

-       27. junij 2006: sprememba 121., 140. in 143. člena: do sedaj zadnja sprememba ustave, omogočila regionalizacijo Slovenije po pokrajinah

VIR 

OSAMOSVOJITVENI AKTI REPUBLIKE SLOVENIJE
 (27. september 1989 – 31. december 1991)

VIR

 
PREDLOG NOVEGA DOGOVORA DRŽAVLJANOV SLOVENIJE
imenovan

Ustava države Slovenije
    PDF

+

USTAVNA POBUDA ZARADI RAZLASTITVE DRŽAVLJANOV, 23.1.2016


 

+

VIDEO PREDSTAVITEV 5. SREČANJA 50plus na Ptuju
http://www.youtube.com/watch?v=psV4A9bj3uc

JOŽE KOS GRABAR
Tvorba novega družbenega nazora 2009

+

JOŽE KOS GRABAR
Tvorba novega družbenega nazora 2009

+

KAJ JE NA SPLETNIH STRANEH O SVOJEM POLOŽAJU ZAPISAL SODNI SVET RS:
 
"Sodni svet je državni organ, ki ga opredeljuje 131. člen Ustave Republike Slovenije.  Samostojnost Sodnega sveta kot državnega organa sui generis je bila potrjena tudi z odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije U-I-224/96 z dne 22.5.1997, ki v točki 11 ugotavlja, da ni mogoče sklepati, da je Sodni svet organ sodne oblasti. Sodni svet tudi ni zastopnik sodne veje oblasti pred drugima dvema vejama oblasti. Sodni svet je državni organ, v katerem so večinsko s svojimi izvoljenimi predstavniki zastopani nosilci sodne veje oblasti, njegovo sestavo pa dopolnjujejo člani, ki jih postavljata v sodelovanju zakonodajna oblast in predsednik republike. Sodni svet je torej organ, ki opravlja posebno vlogo pri konstituiranju sodne oblasti ter po veljavni zakonski ureditvi praviloma odloča o vprašanjih, ki zadevajo položaj sodnika."
 Vir:
http://www.sodni-svet.si/index.php/predstavitev-sodnega-sveta.html

 

KOMENTAR:  Torej Današnja Ustava po razlagi pravnikov ne določa kdo predstavlja Sodno vejo oblasti!
Ustavni samostojni člen o Sodnem svetu je po njihovem mnenju zapisan le zaradi lepšega. Ta člen torej potrebuje dodelavo, da postane razumljiv tudi tistim, ki so ga zapisovali.

ZAKONODAJA
USTAVA RS (pred spremembo 2013)  LISTINA TEMELJNE ČLOVEKOVE PRAVICE (2.PREDPISI (PIS)  POGODBA ZA USTAVO EU  več  

+

SLOVENSTVO
Sloveni v desetletju 1918 – 1928
(knjiga)

Slaveni u davnini (knjiga)

+

Spremljajte nas:  Facebook  RTV SLO BLOG  You tube  


Na referendumu 23. decembra 1990 smo se Slovenci odločili za samostojno in neodvisno Slovenijo. Glasovanja se je udeležilo 93,2 % volilnih upravičencev; za samostojnost je glasovalo 88,2 % vseh volivcev. Slovenija postala članica Organizacije združenih narodov leta 1992; Sveta Evrope leta 1993, Evropske unije (EU) in NATO leta 2004. Januarja 2007 je zamenjala slovenski tolar za EURo in tako vstopila v eroobmočje, decembra 2007 je sklenila Schengenski sporazum, ki so odpravile kontrolo potnih listov na skupnih notranjih mejah EU.
Na predčasnih volitvah  pričakujemo da bo velika večina volilnih upravičencev zavrnila odreklo podporo vsem kandidatom, kateri so bili v politiki na ključnih položajih v zadnjih 20. letih.
Slovence so imenovali tudi Starodavni (npr.: ruski zgodovinar Jurij Venelin leta 1834), sedaj pa kot da nimamo več: preteklosti, sedanjosti in prihodnosti.

DOMOV- GIBANJE ZA PRENOVO SLOVENIJE

PRIPRAVIL: Vladislav Stres
vladislav.stres@guest.arnes.si
gsm: 031 578 981