DVOJNOST DOBREGA IN ZLA

Bog razvezuje stvari
da bi prišlo do novih pomembnejših povezav
Razvezati se mora tudi Rimo katoliška cerkev,
da na plano pridejo "vidiki" resnice.


PRVOTNA ENOST

ADAM
(hebr. ´adám) - "odprtost za več - za presežno"

 

DVOJNOST DOBREGA IN ZLA

   
Denar, kralja Lydije, Croesus 561 - 545 p.n.š. Gilgameš premaguje svetega bika Huwawo, Akkadsko obdobje Naram Sin 2.255 - 2.219 p. n. št.
muzej Cinquantenaire, Bruselj; Belgija
Tsippori, mozaik, Golan, Izrael

 


Gilgamesh, ok. 2.700 p.n.št, muzej London, Anglija

Gilgameš s pomočjo Enquiduja ubija posedovalca - Cedre Huwawo (kasneje imenovanega Humbaba).
 Atlaška cedra je tu tudi simbol drevesa v središču Raja.

Prvotna enost je tako razpadla z vojnami najprej med svečeniškimi redovi,
kasneje pa predvsem med njihovimi zavezniki. .


Huwawa, 2.000 p.n.š. Metropolitan, New York, ZDA


Cerkev Megiddo, 3. st. Izrael

Izza simbolov se skrivajo konkretni vladarji in "junaki", ki so krojili podobo človeške civilizacije. V krščanstvu se tako ista simbolika preoblikuje v boj dveh rib, ene, ki je postarana z ostrimi zobmi in druge mlajše.
Samozavest in vse večja številčna premoč novega rodu je povzročila vse večjo babilonizacijo civilizacije.
Nosilci starega reda pa so bili napadeni na vse možne načine, tudi propagandno z zasramobvanjem. Tako dandanes praktično nihče izven posvečenih lož ne ve za obstoj starodavnega rodu Huwaw in Arkhontov.Zastave papeške države običajno prikazujejo simbol dveh ključev - lažnega (srebrnega - Pavlovega) in pravega (zlatega - Petrovega). Ker je srebrn povezan z zlatom in zlat s srebrom dobimo dodatno sporočilo, zlat ključ naj postane srebrn in srebrn naj postane zlat oz.  da si vodstvo Vatikana prizadeva, da se  vlogi sv. Petra (Simona) in Pavla Savla) zamenjata. So za pridobitev zlatega ključa sredstva, ki jih RKC uporablja dovoljena,pravilna in moralna?

Berninijev vhod v cerkev sv. Petra je oblikovan v obliki klešč, ki simbolizirajo grabež, zaradi obeliska pa predvsem simbol ključavnice.
Sitinsa kapela desno zgoraj je mehanize za odklepanje ključavnice oz. skrivnosti vere.
Sporočilo simbolov, je da bo "odklepanje" skrivnosti zakladnice znanj Vatikanske države svet dobesedno pretreslo.


Freska ene izmed sodobnih španskih cerkva in freska v kapelici na gori Katarina,  2010 Slovenija

Freska prikazuje večglavega zmaja, ki s krili objema Zemljo. Zmaj ima tudi sončno glavo, kar simbolizira da je vladar duhovnosti na Zemlji. "Zmaj" oklepa Zemljo z netopirskimi krili. Krila so simbol duhovnosti. Z njimi Zmaj objema globus na področju daljnega vzhoda (Polinezija, Kitajska, Indija...). Na teh področjih naj bi "zmaj" črpal svojo moč. Kača, ki je bila nekoč simbol potuhnjenosti, lažnjivosti novih ljudi je spremenjena v nasprotni simbol. V ustih ima kača jabolko kot simbol, da lahko uživa sadove Raja, "pravični" ljudje pa ne.
Marija, ki ji stoji na vratu kače pa naj bi posedovanje jabolka onemogočila.
Druga freska je prav  tako zanimiva. Ženska stopa za vrat kači, ki zato vse šibkeje ovija Zemljo. Izza Zemlje se vidijo rogovi, ki se sicer lahko interpretirajo tudi kot okrog obrnjena Luna. Rogovi predstavljajo moč Arkhontov.


Bik, muzej Metropolitan, New York, ZDA


Bog v "nebesih" (kot govori RKC molitev) se "vozi po dveh kolesih". Oglejmo si kolesi moči.


Dva leva z dvema različnima kolesoma v rokah - leva in desna "kolesna" resnica - Katedrala Burgos, 1221 - 15. st., Španija

 
Bazilika sv. Petra, Vatikan
 
Desno kolesna resnica - Gyütö  oz. Gyuto Mon
ks, red Rumenih klobukov, Manadala 2007 (reformirana cerkev tibetanskega budizma je bila ustanovljena 1475).

Sv. Goar, 1768, Nemčija
 
Samostan Gelugpa, Parping, Nepal

Muzej Pinacoteka, Vatikan
 
Katedrala Bamberg Berlin,13. st.
Ima verige v rokah sv. Peter?

Boj za "vajeti" med bežečim pristašem osebne spremembe in pristašem moči same zase.
Kdo bo vozil "nebeški voz? Kdo bo določal cilje in vrednote?
 
 
Walters Art muzej, Baltimor, ZDA


Darejeva velika palača, vrata Ischtar, 500 p.n.š., muzej Berlin, Nemčija (mala slika je obrnjena za 180o)

Spopad dveh sil - leva, ki simbolizira ljudi in bika, ki simbolizira potomce starozaveznega boga(ov). Lev je obdan z zeleno barvo, ki je simbol narave, njegova griva je rjave barve saj je "zgolj" zemljan (Adamah). Lev simbolizira moč in novega gospodarja.  Bik je obdan z modro barvo, ki simbolizira nebo, vodo in modrost. konica roga bika je zlate barve, saj svojo duhovnost tudi seva. Bik je simbol osebne moči in Arkhonti, so imeli izjemno fizično moč. Toda maloštevilnost ... jih je zaradi stalnega bojevanja, besa in primitivnosti "levov" ter lastne nečimrnosti izrinila.

 
Darejeva velika palača, vrata Ischtar, 500 p.n.š., muzej Berlin, Nemčija mala slika je obrnjena za 180o)

Odnos med tema dvema pogledoma na resnico verjetja lahko vidimo iz spodnjih slik.


DVE INAČICI  KRŠČANSKA -  KATOLIŠKA VERA


Rimokatoliška cerkev izpričuje predvsem "levokolesno" resnico. Toda tudi ta velika religija vsebuje dvojnost, dve osnovni smeri razumevanja verjetja. So brez greha samo desnokolesniki?
Je nujnost bojevanja še vedno zaukazana ali pa lahko že delujemo v smeri povezovanja in sodelovanja?

Odgovor je bistveno bolj zapleten. V silovitih maščevalnih dejavnostih  o tudi "desnokolesniki" naredili veliko grehov. Namesto fokusiranja na sodelovanje, fokusiranje na iskanje greha - "kače", "strogost" pa tudi sejanje praznoverja, strahu... Spodnji prikaz je tako malce črno bel, vsekakor pa je levo kolo še bistveno manj sveto in bolj problematično.

ČLOVEK POSEDUJE NAJVIŠJO PAMET

HIERARHIČEN USTROJ DRŽAVE, ENOUMJE SE UVELJAVLJA Z MOČJO, PODREDITEV POSAMEZNIKA, majhnost in ujetost v svoje potenciale, ki dolgoročno vodenijo - VICE.
  ČLOVEK SE STALNO UČI, SVET NI NIKOLI POVSEM DOUMLJIV

SPONTANOST, RAZVOJ, dojemanje Sveta kot celote, možno sožitje med individualnim in kolektivnim
- EDEN
KAIN   ABEL
SETH - simbol npr. Ramsesov  - OVEN   HORUS, FENIKS - simbol PTIČ
BALL   MOT
TIBERIUS - simbol VOLK   JEZUS - simbol OVCA
sv. Pavel  (lat. Paulus), umrl leta 64

Leta 33. postane FARIZEJ Pavel razlagalec Jezusovega nauka, tako da razglasi, da se mu Jezus prikazal in mu dal to nalogo.  Rim se je moral hitremu širjenju krščanstva zoperstaviti.  To je naredil s pobijanjem krščanov, sežiganjem pričevanj ter del in s penetracijo edinega z dovoljenjem razlaganja krščanstva - Savla oz. Pavla. FARIZEJI so sodobni FARJI, ki so gojijo t.im. duhovno letenje, duhovnomoč in obladovaju drugih, kar počnejoše dandanes. Saj ravno oni še vedno gradijo t.im. Babilonski stolp. Doba KRISTUSA pride ko se bo babilonski stolp SAMOUKINIL, ko njegovi nosilci ne bodo zmogli pritiskov razvoja samega. Babilonski stolp ni grajen na podlagi ljbezni ampak  značilnih lastnosti nedozorelosti: pogoltnost, pohlep, samozadostna moč....
Pavlu je blo ime SAVEL, če besedo obrnemo dobimo LEVAS,
torej je tisti, ki kar naprej menja kožo, se prilagaja, svojega bistva pa ne menja. Njihov način življenja in povezanosti je bil RELIGIO, krščane in "bogane" pa so označevali z SUPERSTITIO (pretirano verni kar pomešajo tudi z vraćževarni). Savel je bilo ime tudi kralju Davida...

sv. Pavel, 6.st., muzej, Cluny, Pariz, Francija

Ob razodetju s strani Jezusa naj bi bil začasno slep (Akti 9:1-31, 22:1-22, 26:9-24). sv. Pavel : »Bogu, ki me je izbral že v materinem telesu in me poklical po svoji milosti, se je zdelo prav razodeti v meni svojega Sina, da bi ga oznanjal med pogani …« (Gal 1, 15-16).

Slika Savla/Pavla iz 6. stoletja govori, da je edini, ki lahko zagotovi prihodnost (glej obok nad njim - simbolne upodobitve jajc), da je bil izbran s strani samega "Poseidona"  starozaveznega boga (simbol jakobove školjke nad njegovo glavo), da je tudi sam Arkhont (trebuh poudarja oboje spolne simbole, prsti desnice kažejo na simbol dolgih uhljev oz. "zajčka"), da je bil napovedan v stari zavezi (z levico drži biblijo), ki pa je sicer ne mara, saj jo uporablja le kot sredstvo (na njo gleda le s kotičkom svojih oči), da je Sarafin  t.im. zemeljskega sveta (njegova brada simbolizira dvoje  spodnjih kril Sarafina). Levo in desno sta dva stebra, ki simbolizirata Herkulova vrata, preko katerih naj bi prišel. Noge podkrepljujejo da  je prihodnost (kot simbol zoperstavljanja in prestopanje praga je postavljena desna noga, simbol hoje pa leva noga).

  sv. Peter (gr. Pétros), umrl leta 64

Leta 33. postane SADUCEJ Peter prvi Judejski škof, pa tudi širše in tako tudi krščanski papež. Krščanstvo se je širilo silovito  "kot požar", danes jih poznamo pod oznakami gnostična gibanja. Velika večina je bila globoko vernih. To je bilo obdobje "renesanse" na področju vere.
Za SADUCEJE (imenovani tudi KADUCEJI) je bilo značilno da so se odrekli vsega v imenu ČISTOSTI svetega. Peter je bil menovan tudi PETRA = PET krat RA. Ali PET krat SONCE. Peter je bil pred tem imeovan SIMON ribič, Če besedo SIMON obrnemo dobimonjegovo dejansko ime NOMIS. Simon je bil torej tisti, ki dajal imena.  Bil je vrhovni učitelj, ki je imel del znanj ADAMA - poimenovalca...
Zato v rokahdržitako srebrn (lažni) kot zlati ključ, ki simbolizira znaje o vrhovnih zakonitostih sveta in božje angelstvo. KLJUČ sama beseda govori K LUČ, da imamo ključ ko gremo k LUČI.


sv. Peter, 6. st., samostan sv. Katarine,Sinaj

Ben-Yonah Shimon, s Peter ga je kot prvega apostola poimenoval Jezus. Rojen je bil ok. leta 1 novega štetja v Bethsaidi, ki je bila najverjetneje v današnji Palestini. Je bil prvi krščanski škof in s tem tudi papež (33 - 64 n.š.).  Umorjen je bil, še pred zlomom sledilcev Jezusovega nauka - Zelotov, s križanjem leta 64 v Rimu. Križanje Simona galilejskega ribiča, je zapovedal cesar Neron. Tisto leto  je pred umorom Petra, diktator Neron ukazal požig Rima, krivdo za požig  pa je (?) naprtil na ramena krščanov.  

Slika Petra iz 6. stoletja govori, da je takrat potekal boj za nasledstvo Jezusa preko njegove rodbine (sliko povečate, če kliknete na hiperpovezavo slike)  - glejte upodobitve sina Jezusa ter Magdalene nad Petrovo glavo,  Peter je vedel za skrivnost bede križanja (del križa   predira Sonce  v ozadju),  vedel je za najgloblje skrivnosti Salamonovega templja (dela stavbe levo in desno okrog njegove glave) in da je vedel za skrivnost stare ter nove zaveze (zvitki, ki jih drži v desnici). Obraz je zaskrbljen toda Peter je posvečen. Na vrhu glave so lasje oblikovani v slutnjo božanskega jabolka - božje iniciacije.

 

katolištvo (edina prava pot)

SODOBNI DIKTATORJI IN MNOŽIČNI MORILCI:
Hitler
- diktator, poveljnik II. Raicha. Duševno uboga in majhna oseba s spranimi možgani.   Pogosto se je podpisoval z VOLK.
Kljub Eugeniki (rasno razlikovanje in  postavljanje temeljev za genocide) ali pa ravno zato je sklenil konkordat z Vatikanom.
Hitler je bil zagovornik fizične EUGENIKE, nosilci razvoja naj bi bil nov izbran narod. Dejanska fašistično nacionalistična oblast - združenje Thulle je določila telesno genske značilnosti izbrancev fizičnega preporoda ljudi ARIA, ostali so se morali umakniti izbranim, če ne drugače so bili ubiti.
Preko kulta osebnosti in navideznega idealizma je združenje Thula vzpostavila robotiiziran aparat odločanja s katerim je udejanila svoj vidik EUGENIKE - predvsem selektivno je fašizem iztrebil... več 10 milijonov ljudi.

Stalin - diktator, zaradi previsokih kriterijev je omogočil iztrebljenje številnih samostojno mislečih.
Na dokumente svojih ukazov je risal glavo VOLKA.
V mladosti je študiral teologijo.
Stalin je bil zagovornik duhovne EUGENIKE t.im. procesa ozaveščanja, ker ni znal drugače - na silo.
Preko kulta osebnosti in navideznega idealizma je vzpostavil robotiiziran aparat odločanja s katerim je udejanil svoj vidik EUGENIKE - predvsem selektivno je iztrebil... več 10 milijonov ljudi.
...

POSEGANJE V TEMELJE S STRANI ČLOVEKA
- več EUGENIKA
 

Načini delovanja:
- Skrb za otroke, beganje mladini ter lomljenje hrbtenice odraslim.

- "Velikani" človeške modrosti so lahko priznani šele po smrti.

  krščanstvo (šele posvetitev moči v vetru in ognju sveta omogočata lastni razvoj).

IZTREBLJENI, UMORJENI:
Sebastjan
je bil rimski vojak, slavni Pretorianec, ki je imel nalogo tudu prevzgajati krščane. Ker ni mogel/hotel  ubijati neoboroženih, neagresivnih, k dobroti zagledanih ljudi ga je diktator Dioklecian obsodil na smrt. Da bi dokazal svojo vero v dobroto se je kar sam nasadil na sulici, a je nekako preživel. Vojaki so nad hudo ranjenim izvršili smrtno obsodbo. Sebastian postane simbol sledilcev Jezusa, simbol človeka, ki je zaradi svoje plemenitosti oviran na vsakem koraku svojega delovanja: zapostavljan, zaničevan. Če se takšen človek izpostavi oz. če ogroža popolno oblast "volkov" je ubit. Pri izživljanju nad dobrim človekom RKC cerkev praviloma sodeluje le kot pasivni opazovalec. Cerkev je  običajno le možni posthumni  občudovalec pravičnih - za življenja samega pa takšnih ljudi največkrat ne zaščiti. Tako je tudi Sebastiana  stoletja kasneje proglasila za svetega.


Pregled neoboroženih, ki so se to in prejšnjo generacijo preveč uspešno zavzemali za obče človeške vrednote. Ker so onemogočali "čiščenje" civilizacij so bili ubiti:

Mahatma Gandhi, Indira Gandhi,
Martin Luther King, Abraham Lincoln, Robert F. Kennedy,
John Lenon, Benazir Buto, Ivan Stambolič, Aldo Moro,
Olof Palme
...

LJUBEZEN IN NENASILJE
- več O BOGU
 

Načini delovanja:
- Z osebnim zgledom, so eno z okoljem

"Samo tisti, ki se odrečejo vsega za svetlobo biti pridejo skozi šivankino uho."

MOLITVE
Daj nam

Stori, da

Odpusti nam...

MOLITVE
Dali bomo

Storili bomo

Smo tvoji otroci...

 PROBLEM MOLITVE
 

Bazilika San Vitale, Peter in Pavel, 527 - 548, Ravenna, Italija (2)

Zgornji mozaik prikazuje Petra na levi strani in Pavla na desni. Pavel je v središču dogajanja. Z roko kaže na simbol ljubezni, povezanosti.  Peter na drugi strani je tiho in opazuje simbol. Izza Petra ni nikogar, Pavel pa je z učenci obdan. Učencev je 12. Tako Peter kot Pavel torej razlagata  vero. Razlago vere je povsem prevzel Pavel, Peter pa je marginaliziran.


Pravoslavna ikona, Kreta, Grčija

Pravoslavna ikona, Rogdestva, Moldova Romunija

Najprej je bil lahko pri zibki svetih mater - Vestalk samo simbolni bik, torej je spremljal otroka predvidenega za svečenika od najzgodnejših dni naprej.Na  prvi ikoni je sam, torej glavni skrbnik duhovnega razvoja otroka, je svetlo rdeče barve sprememb, svečenica pa se obrnila od njega proč, glavni angel zapušča sveti prostor in prepričuje druge da nič več ne blagoslavljajo rituala v gori, ljudje ne vedo kako naj pridejo do novih prerokov, ikona opisuje tako obdelavo v zibki kot njegovo odraščanje, kasnejše umivanje dojenčka ter kasnejši dvomi pri ugotavljanju božanskosti otroka v levem kotu, v desnem pa se Pater Paternalis - vodja družine, ki je bil kot otrok maziljenec Nomisa, zato je njegova velikost bistveno večja kot je Setova. Posluša nasvete svečenika Setha, ki pa ima skrita znanja (zlat klobuk, palica). Spremlja ga pes. Pes simbolizira preproste ubogljive ljudi. Seth je mali čarovnik s čutarico, palico, zlatim klobukom. Izza njegovega hrbta raste lilija. Med njima je gora in simbolni znak gorskih grebenov v obliki zeusove strele, izza gore so hribi z bikovkimi lobanjami, saj je bik dedič svojih prednikov (sliko povečajte s klikom na manjšo)... Bik je rdeče barve sprememb (simbol Besa) jeznorit in vse bolj osamljen ter nezaželen gleda mladega Setha, na svoji desni, ki palico (simbol znanja) skriva izza svojega hrbta. Pes gleda kaj mu bo ukazal, sam pa gleda v nebo da bi dobil znamenje za dokončni obračun z bikom. Bik deloma gleda tudi v gledalca ikone, kot da sprašuje o tem kako se bo glede opisane zagate odločil vsak gledalec slike...   Kasneje se ikonografija spremeni. Biku, ki v bistvu simbolizira Petra (Simon - Nomis) dodaja Pavla b v simbolni podobi osla,  najpomembnejšo vlogo vplivanja pa dobi zvezda, ki simbolizira komunikacija otroka s svetim Duhom. Otrok se tako osvobaja vpliva tako Petra kot Pavla.


Muzej Nepalj, Italija

Starozacvezni Bog na oslu, ki je pod njegovo težo pokleknil. Osel noče vstati. Bog ima okrog glave simbolno sonce, gleda v nebo, se vede kot da še vedno jaha, v rokah nosi palico odločanja.


Bik kot hudič, nezaželeni upravljalec Duš po fizični smrti, Pravoslavna cerkev Biserica, Stavropoleos, Bukarešta, Romunija

Ruska ortodoksna Nikolaus katedrala, Dunaj, Austrija

Koga je na ruski ikoni pohodil Jezus? Okrog sv. Petra v verigah so številni ključi.
Bo našel pravi ključ, da se bo rešil verig?
Križ nad rdeče pobarvanim likom ležečega pod križem govori, zaradi hudobije križanja si sedaj osamljen in zavržen, tvoj podzemski prostor pa označujemo pekel.

Če vemo da so prvotne krščanom rimljani omogočali da so opravljali svoja obredja v podzemskih katakombah, ki so jih ob ukinitvi krščanstva sistematično zasuli z verniki vred vemo kaj sploh hoče povedati slika - ikona. Namesto boja ZA, boj PROTI.

Stolna cerkev, sv. María de Sar, Santiago de Compostela, Španija
 

TRDITEV  "Sv." Pavla: 

Rim 6,3-4): "Ali mar ne veste, da smo bili vsi, ki smo bili krščeni v Kristusa Jezusa, krščeni v njegovo smrt"...

KOMENTAR V. STRES:  Krščeni smo po Sv. Duhu. Krščeni pa smo v življenje in ne v smrt.


Pavel se zagovarja pred kraljem Agripo
5 Ker me že od prej poznajo, lahko potrdijo, če hočejo, da sem živel po naši najstrožji verski ločini, kot farizej.
Jaz sem sam pri sebi mislil, da moram z vso močjo nasprotovati imenu Jezusa Nazarečana. 
10 In tako sem res ravnal v Jeruzalemu. S pooblastilom vélikih duhovnikov sem veliko svetih zapiral v ječe; in ko so jih pobijali, sem glasoval za to. 
11 
Po vseh shodnicah sem se pogosto znašal nad njimi in jih silil k bogokletstvu. Neizmerno sem divjal in jih preganjal celó po tujih mestih.«


Tertulijan (160-240 n.š.) piše, da se grešniki, ki se želijo spokoriti: ponižujejo, ležijo v raševini na pepelu, jokajo, se postijo, poklekujejo pred duhovniki (božja navzočnost), prosijo bližnje naj molijo zanje.  Javna pokora je imela v prvih stoletjih krščanstva še vedno različne dele:
•spokorniki so šli najprej v red jokajočih;
•nato v red poslušajočih, ki so hodili k svečenikom poslušat božjo besedo in homilijo;
•nato v red klečečih, ki so klečali na javnih mestih;
•nato v red stoječih, ki so se lahko že tudi javno kazali. 

"Sveti" Pavel seveda ni naredil nič od tega. Enostavno se je proglasil za svetnika.

O "svetem" Pavlu: Pavlizem več...


Sv. Peter kot ga je upodobil Michelangelo, Vatikan

 

SLEDILCI JEZUSA sv. Sebastijan

Upodobitev sv. Sebastjana - Pretorianca, rimskega vojaka,ki je živel 256 - 288, Katedrala Siena, talni mozaik, 1215 -1263, Italija

Slika govori o  tem, da je navezan na Drevo življenja (glejte preplet las z vejo)  da noče kršiti osnovne naravne zakonitosti, da je nenasilen. Kot takšen pa je postal žrtev oblastnikov, ki so zahtevali da bi bil pravi vojak  torej brezkompromisen morilec označenih za napačne.


Sebastjan, kipar Antonio Giorgetti, ok. 1660 Rim

Kipar je Sebastjana upodobil kot človeka, ki je preveč nagnjen k sanjarjenju in se premalo vklaplja v civilizacijo celodnevnega fizičnega oz. naročenega dela.


Katedrala v Kordobi, Španija

Triptih v katedrali govori o tem da je sledilec Jezusa ranjen oz. onemogočan na različne načine. Tako zvezana roka kot zadeta noga... govorijo o številnih težavah, kateri imajo za časa življenja dejanski sledilci starozaveznega boga - stvarnika, ki imajo romantičen odnos so sveta. Zvezana desnica govori da je predvsem levičar, puščica na levi strani ob srcu govori da je poniževan s strani "mnenja"  dejanske oblasti, puščica v bližini jeter da ne uživa kvalitetne hrane (dobri ljudje so praviloma materialni reveži), puščica v stegnu pa govori da je onemogočeno njegovo delovanje med ljudmi, ranjena je namreč t.im. aktivna noga, noga s katero bi rad šel naprej.

SATANIZEM spodbuja jezo, narcizem, fatalizem, egoizem in druge slabosti ljudi.  Podpira duševne revčke in jim podeljuje izjemne moči: preko sanj, spletk...  in jih povzdiguje v vladarje. Tako je npr. povzdignil Stalina, Hitlerja...

  
SIMBOL VOLKULJE


Katedrala Siena,1215 -1263, Italija

V Sienski katedrali lahko vidimo številne volkulje. Zgornja slika je iz talnega mozaika v katedrali. Simbolizira da je volkulja prevzela varovanje DREVESA V SREDIŠČU RAJA.


Rambone oz. sodobna Arabona, Olderik, diptih, 10. st. muzej Vatikan
napisi: 
SOL LUNA,  EGO SV MIHSNA SARENIS,  REX IV DEORVM,  MV LIEP EN   DISSIPVLEECCE,  ROMULUS ET REMULUS AI VPAN V TP I T I 

Volčjost Rima je določila tudi usodo Jezusa ter njegove vere.

Katedrala Siena,1215 -1263, Italija

Katedrala Burgos, 1221 - 15. st., Španija


Rom ubije Rema, ob povečavi se jasno vidi ročaj meča, Pergamon, Berlin

Volkulja je simbol matere z volčjimi lastnostmi - saj dovoljuje da močnejši zmaga.  Svoje poslanstvo mati - volkulja izpolnjuje tako, da skrbi predvsem za t.im. Romulusa, Rem pa je zapostavljen oz. izpostavljen, saj je zasanjan, preveč neživljenjski, preveč idealističen, preveč zvedav... Kot veste je Romus oz. Romullus pri 18. letih starosti ubil Rema in tako postal kralj takratne Rimske državice. Remus je obrnjeno ime civilizacije Sumer. Ubit je bil ke rje bil preveč navedan na KULT Ura oziroma na Sumerska znanja. Peter, ki ima originalno ime Simon je zelo skrivnostna oseba, ki ji dandanašnji pripisujejo nošenje ZLATEGA ključa. Če besedo Simon obrnemo dobimo njegovo dejansko ime - NOMIS. Tisti, ki je podeljeval imena. Nomis je bil bistveno več kot Jezus. Celotna katoliška razlaga vere je ponaredek krščansske vere, ki je preimenovana religija Horusa ter starodavnih znanj, ki so se z Jezusom dokončno ukinjala.  S "Petrom" prvim škofom in s tem prvim papežem Pontifexom krščanstva je rimska oblast, (z njegovim pristankom) obračunavala. Toda tudi glede lastnega odhoda v "onostranstvo" - energetski svet - je imel besedo. Hotel je biti je biti križan in to z glavo navzdol. In tej želji so obnoreli rimljani tudi ustregli.  Nomis je s tem uvedel DOBO KRIUŽA in simbolično zaprl tudi pot v "podzemlje"  imenovano Orcus (soočenje resnic), grško imenovano Pluto, kasneje pa Hades, židovsko Šeol...


Rem(ulus) in Rom(ulus), Pinacoteca, Vatikan

Rem sedi na jagnjetu - simbol Jezusa, Rom pa je podpiran s "hrano"


Rem posluša "masko", Rom posluša očeta, muzej Capitolini, Rim, Utalija


Volkulja izriva enega od dvojčkov (rema) v prepad.


Katedrala Siena - zgrajena je bila leta 1215 -1263 (doživela je tudi nekaj obnov zaradi požigov...), Italija

Tudi nezaželeni Remi so imeli grobove.
 

Katedrala Evora, Portugalska

Sarkofag človeka Meduse, Eudomus, Anatolija, Turčija

Zgornji sarkofag iz za stari Rim... najbolj zadrto verujočega kraja na svetu Anatoliji ima več simbolov. Glava Meduse v timpanonu govori, da gleda na spodnji svet od zgoraj, levo in desno sarkofag zamejujeta t.im. Herkulova stebra med katerima pljuje ladjica nad katero je opis svetega imena Meduse. Zločinci proti resnici so sicer uničili večino napisa. 
 

¸
Cerkev Kermeljske matere božje v Krkavčah, Slovenija, Katedrala Burgos, 1221 - 15. st., Španija, "Sv. Gabriel" in "demon", muzej Leon, Španija
Koga ubija "sveti" Jurij oz. Mihael, oz. Gabriel..? Kdo je pod njegovo peto? Mu je bilo sojeno ali je le spoznan za nezaželeno raso..?
Mar s pobijanjem nezaželenih razrešuje problem "lastništva zlatega ključa"?

Problemi starozaveznega "Boga" in zaveznik "Boga" t.im. Meduza 500 n.š., Mexico, muzej San Francisco, Kalifornia in "Perzej", ubije "Meduso", BenvenutoCellini 1545 - 54 Firence, Italija


Grifona ubijata "Boga", katedrala Fidenza, ItalijaVatikanski muzej

V imenu zamisli Človeka s strani el(it), idealne zamisli novega rojstva v prihodnosti, je dovoljeno vse. Ni lepote tu, danes! Ne, vse to je v prihodnosti, ki se nam zato vse bolj izmika in vse bolj prepričljivo govori, da smo civilizacija abotnosti.


Upodobitev Oktaviana (?), Hadrianov del muzeja, Vatikan
 


"Človek kot oseba je edini,
ki je podoben Bogu, ki je ustvarjeno po njegovi podobi in sličnosti in zato vesolje presega.
Je edini
v vesolju, ki je cilj in ne sredstvo.

Ni on ustvarjen zaradi vesolja,
temveč je vesolje zaradi njega."
 

izjava metropolita Ljubljane v Božja beseda danes, št. 2, 2009

Razlika med Romom in Remom je ravno v tem, da je Rem zatrjeval, da Človek ni popoln in da se razvija, da je vsak malce drugačen in dopolnjujoč del stvarstva, Rom pa je zatrjeval, da je on popoln in boljši od vseh, ki so se oklicevali za božje sinove, bogove za na Zemlji, tudi od Rema. To je bil tudi razlog da ga je umoril. Po umoru je Rom postal prvi kralj Rima.
Izbranec, maziljenec... je absolutno lepo, vedno bitje, ki je dosegel razvojni maksimum Človeštva, je Sonce vsem drugim. Danes nekateri zatrjujejo, da je celo sonce kar vsemu Vesolju (pri tem preskakujejo dimenzije osončja, galaksije Mlečna cesta...). V primeru, da to ni res je s postavitvijo kulta prepričanja o možni absolutni božanskosti Človeka, ustvarjen razlog za enoumno ideologijo, posredno pa tudi za to, da se vse drugačne odstrani.

V polemiki bi sam odgovoril, da je prav vse ustvarjeno po podobi Boga, zato Človek vesolje le dopolnjuje, lahko tudi kot delni vrtnar, skrbnik. Vse je torej ravno obratno. Poganstvo, ki ga v tekstu napada daje razmisleke za najdevanje dejanskega Boga, ki ni oseba, niti povsem razpoznaven preko božanstev, ampak je celota Vesolja, torej smo mi nepogrešljivi del Vesolja oziroma Boga. Res pa je da je Človek pomemben - s tem se strinjam. Toda pomen Človeka se žalostno izgublja: v podtikanjih, spletkah, nasilju...

 

Rimski vojak daje "krst" katoliški cerkvi, kapelica na Katarini 2010 in s tem simbolizira  da RKC uživa podporo "božjih bojevnikov" starodavnega rimskega imperija.

 
Katedrala Siena,1215 -1263, Italija

Talni mozaiki v katedrali Siena kažejo na postopke selekcije med dojenčki in  na to da so bili številni umorjeni. Preden so jih umorili so jih trgali iz rok nekaterih mater.

Genocidnost se izvaja predvsem preko označevanja posameznih tipov ljudi za nezaželene: najprej se jih smeši, proglaša za nosilce zla...


katedrala Conques, sv. Foy, 1030, Francija
Kdo je velikan v sredini, katerega noge je zvezala kača?

Zmaj predstavlja sedem smrtnih grehov. Ključna - fizična glava je človeška. Kaj je greh pa je določeval tudi  Gregor Veliki v 6. stoletju: 

  1. Superbia: napuh,  Avaritia: pohlep,  Luxuria: pohota, Ira: jeza, Gula: požrešnost, Invidia: zavist, Acedia: lenoba

Namesto da bi iskali dobroto, kreacijo lepega se tako številni posamezniki, kot človeštvo kar naprej ukvarjajo z iskanjem morebitnih napak... 

Dolga ušesa so klesali, risali...  t.im. Satyrom več glej Simpozij oz. Satyricon.


mozaik, Pompeji, Italija

Na kratko si oglejmo simbol zajčka. Pojavlja se tako  kot hieroglif  slikopisno -  religiozne pisave  egipta, kot tudi na krščanski in kasneje katoliški ikonografiji. Simbol zajčka govori o ljudeh, ki so lahko obračali svoja ušesa, se hitro plodili, spretno bežali... Več glej: PLATON SYMPOZIJ.

2680-2540 p.n.š., 5. dinastija Saqqara, Egipt

 

Alb
recht Duhrer Platz, Jürgen Goertz, Nürnberg, Nemčija , 1984

Inherkha, ok. 20. dinastija, muzej Kairo, Egipt
 
Nürnberg je kraj vzpona nacistične stranke, pred znamenito pivnico stoji zanimiv kip zajca, oz. zajklje, ki žre žeblje. V šapi s strahotno močjo drži človeško nogo, izza ograde pa rojeva nove zajčke.  Njena misel pa se osredotoča na zlatem še majhnem zajčku, na posebnem podstavku pred njo. Nürnberg  je mesto kjer so po vojni sodili glavarjem Hitlerjeve nacistične Nemčije. Prav simbol zajčka je religiozen in starodaven simbol dolgouhcev oz. t. im. Arhontov... Boj med "zajcem" in kačo, ki je spodkopala - zasvojila  drevo življenja. "Zajec" v "roki" drži  list trsa. Slika vsebuje številne simbole boja med "zajcem" in kačo.  

445-439 p.n.š., Tetradrachma, Messana

 
Marsikje so se za drugačne označeni svobodno sprehajali. Denar kot komunikacijsko sredstvo je lahko nosil tudi takšna sporočila. Toda prišel je čas ko so "zajčke" začeli sistematično loviti. Pred kočijažem je dolga pot. S kočijami kot je zgornja se zajcev seveda ne lovi. N ON - biti, oditi, PECI - v neznano in se zopet pojaviti.  

Sfinga v Alaja Huyuku,  Turčija
 
V stari grčiji so slikali številne krožnike... z motivi lovljenja "zajca".

 

Dvoglavi orel je ulovil zajca.  

Majevski Codex Fajervary - Mayer, Marseyside Country museum, Liverpool, ZDA


Mehiški kodeks, Codex Vaticanus1, Biblioteca Apostolica,Vatican

 
Boj med nekaterimi ljudmi in "zajčki" najdemo na vseh celinah, tako tudi na ameriški. Tudi Azteki, Tolteki... so imeli številne težave z "zajčki".  

Satanizem je povezan s skrbjo za kreacijo nadčloveka in s tem povezanim rasizmom - iztrebljanja t.im. nižjih ras npr.: prvobitnih naseljencev Amerike, Avstralije, Afrike, Judov...


med drugim o Pavlu torej Savlu v ovčji - Jezusovi "koži" zvemo veliko iz spodnjih tekstov, tudi iz njegovih:

1 Kor 5,10-11; 6,9-10; Gal 5,19-21; Ef 5,3-5; 1 Tim 1,9-10; Tit 3,3; 1 Pt 4,3; Raz 21,8; 22,15;
5 Ker me že od prej poznajo, lahko potrdijo, če hočejo, da sem živel po naši najstrožji verski ločini, kot farizej.
9 Jaz sem sam pri sebi mislil, da moram z vso močjo nasprotovati imenu Jezusa Nazarečana.
10 In tako sem res ravnal v Jeruzalemu. S pooblastilom vélikih duhovnikov sem veliko svetih zapiral v ječe; in ko so jih pobijali, sem glasoval za to.
11 Po vseh shodnicah sem se pogosto znašal nad njimi in jih silil k bogokletstvu. Neizmerno sem divjal in jih preganjal celó po tujih mestih.«
22 Feliks je precéj natančno poznal Pot, zato je obravnavo preložil z besedami: »O vaši zadevi bom razsodil, ko pride poveljnik Lizija.«
23 Stotniku je ukazal, naj Pavla drži pod stražo, vendar z olajšavami, in naj nobenemu izmed njegovih ne brani, da bi mu stregel.
24 Častili in oboževali so stvarstvo namesto Stvarnika, ki je slavljen na veke, amen.
29 Polni so vsakršne krivičnosti, zlobnosti, lakomnosti, hudobije. Zvrhani so nevoščljivosti, ubijanja, prepirljivosti, zvijačnosti, zlohotnosti. Hujskači so,
30 obrekljivci, Bogu sovražni, objestneži, domišljavci, bahači, iznajdljivi v hudobiji, neposlušni staršem,
31 brez pameti, brez zvestobe, brez srca, brez usmiljenja...
 

Tako imamo dve različni razlagi zgodovine. Dve resnici od katerih smo eni deležni samo LEVE, drugi samo DESNE resnice točneje netočnosti, zavajanj...Katedrala Burgos, 1221 - 15. st., Španija

Dve intepretaciji zgodovine Človeka, dve pristranskosti. Po pričevanju izklesanem zgoraj naj bi se o tem kaj je bilo res in kaj ne, ukvarjali celo angeli. 


 


Tehtanje duš človeka in človeka "meduse", katedrala
Aarhus ¸12. stoletje, Aarhus, Danska

Angel ima nad glavo simbol štirih prvin sveta. obrnjen je proti človeku, kar naj bi pomenilo da se bo tehtnica v kratkem prevesila v njegov prid. Kodeks Balduineus Triton oz Merman,; katedrala Burgos, 1221 - 15. st., Španija  in rokopis Bainecke iz 13. - 14.st., knjižnica Rothschild, Canticles, Univerza Yale

Kdo je velikan z ribjim repom in rogom na glavi. Kdo je oseba, ki zaustavlja plutje kardinalskemu zboru?  Tehtanje duš. Kdor je označen za napačnega ali pa če pripada napačnim bo mučen in iztrebljen, saj so pod vplivom zla, ki jih vleče k sebi. Sulica se je izza moškega na tehtnici zapičila v spol spake pod tehtnico.  Brez milosti, angel namreč natančno ve kaj je prav in kaj ne! Sobivanje raznolikosti je zanj "španska vas".


Zeus in Typhon, 550 p.n.š., Staatliche Antikensammlungen; Berlin


Žezlo Zeusa

Žezlo Vajra, Nepal


Siem Reap, Angkor Wat, 11. -15. stoletje, Kambodža


Boj med velikanom Gerudo in t.im. opičjim kraljem - Ravano. Opičji kralj simbolizira bitje iz katerega naj bi bili ljudje kreirani.
 

Eni in drugi želijo kreirati NOVEGA ČLOVEKA- novega t.im. Herkulesa oz.  Atlasa - Človeka, ki bo lahko prevzel duhovno skrb za povezavo zemlje z duhovnostjo Sveta.
 

Cerkev Petra na gori, 1100, Civate, Italija in Knjiga mrtvih, 21. dinastija, last gospe Cheritwebesher

Ubijanje kače - negativne podzavesti (ki naj bi jo napajal spodnji del hrbtenjače),  je nadomestilo ubijanje zmaja. Vlogi sta se zamenjali. Oboje govori o nesposobnosti reševanja problemov na način sodelovanja.

Lahko sicer zmagujemo, premagujemo... Toda ali smo sposobni obvladovati živalskost v samem sebi?

IZ NEOBJAVLJENE DATOTEKE: PAPEŽEV PAPEŽ

Cerkev Marije tolažnice, Kurešček, Slovenija, 2009

Film Avatar, 2009

 

 

Na levi strani vidimo evolucijski proces, ljubezen matere, ki naj bi preko blagoslova neba omogočila kreacijo Človeka izjemne aure in čistosti, ki bo zmogel harmonizirati in povezati energije Zemlje na duhovni ravni, druga pa govori o kreaciji novega Človeka preko postopka genskega inženiringa v katerem se uporabi najboljše kar premore sodobni človek (iz Raja izgnana rasa), ki trenutno najbolj množično poseljuje površino Zemlje  +  genska zasnova potomcev Arkhontov. Ena izmed teh ras naj bi v prihodnosti dokončno zmagala. Vsi, ki ne spadajo v  zmagovalno naj bi po scenariju intelektualno in duhovno nadmočnih Arkhontov končali kot sužnji, oziroma bodo  upepeljeni.

 


Z ZGORAJ OPISANIMI SIMBOLI PREŽETE RISANKE, RAČUNALNIŠKE IGRICE, PRAVLJICE...
Norčevanje iz "orla" in nato njegovo uničenje.


Premagovanje "volka" s strani "ptiča".
 


Muzej London, Velika Britanija

Šakal drži svojo šapo na krogli, ki simbolizira da vlada zemeljskemu svetu. Seth je v zgornjem primeru upodobljen kot bebec, ki zaman pričakuje smiselnih darov Neba.

Karte so so dobra premešane. Prva karta Alestra Crowleya (glejte zgoraj) se imenuje magik, druga pa norček, pa je ravno obratno. Magus je namreč karta na desni - zeleni "škrat" z rogovi ognjem v levici in kristalom v desnici. Izza njega je grozd, obletavajo ga metulj, golobica in ptič z diskom... Spol je poudarjen s simbolom sonca, pod njim pa so rože s katerimi zasipa otročička pod njim, Čisto spodaj je aligator. Tako poudarjene prsi, kot rogovi, aligator... pa so simboli Arkhontov. Napada ga lev, ki je simbol novega kreiranega moškega, ki je dejanski NORČEK.


Trdnjava v Baltskem morju, zgrajena 1.832 in srednjeveška slika soočenja škofov s Baalom (Satanom?), Olmeki; La Venta


Tudi tu vidimo simbole t.im. Magusa: simbolni rogovi, oči in stržen "vrh glave", način gradnje pa je stil gradnje t.im. kiklopskih zidov, mogočni kamniti bloki nepravilnih klinastih... oblik zloženi skorajda do popolnosti. Satan je lahko s strannio "vernih" škofov risan spodaj kot riba (lastnosti Poseidona pa tudi Jezusa - Ichtius), velikansko glavo krasita poudarjeno velika ušesa, rožička in nadglavni stržen.

Prva karta označena s številko 1 je imenovana Mag, kar pa seveda ni res. Pod samovšečno, neresno osebo je upodobljena opica, ki pleza proti njemu, saj ga lastna opičjost stalno sledi. Upodobitve okrog njega govorijo o izgubljenosti in mori v kateri dejansko živi . Nad glavo  ima dejanski norček simbol golobice, saj veruje da bo prejel sveto navdihnjenje. Toda kača, ki je njegov klobuk in zastrupljeno jabolko nad glavo mu to preprečujeta.

Pagat, v primeru ko se med seboj pomerijo Škis (mag), XXI (ženska) in Pagat (norček), Pagat zmaga, Pagat je sicer najmanjša karta, ko pa naleti na najmogočnejšo dvojico - zmaga. Pagat (norček) je kot kreirani - zamišljeni "sin boga" nosilec številnih znanj ter upanja. Znanj sicer ne zna dobro uporabljati, velikokrat jih niti ne spozna, kot slepa kura pa vseeno tu in tam najde zna.
Karte govorijo tudi o TROJICI in dvojnosti (dualnosti), podobno kot o sveti trojici govorijo cerkve: Oče, Sin, sv. Duh in na drugi strani  - paralelno, kot senca prve trojice uporniška trojica ZMAJ, Stara kača, Lažni prerok(i).

Ramses, Karnak, 12..din.1.150-1.000, Louvre, Francija
 


Tiara Janeza XXIII. (1881 -1963).

 

Tiara govori o poznavanju vsepovezanosti Sveta.


Tiara Benedikta XVI. na spominski plošči v katedrali v Londonu, Anglija.

Zgoraj vidimo t.im. Petrov križ, levo in desno pa simbol Hapija - čaplji.

 265. Petrov naslednik, papež Benedikta XVI. na prestolu papeža Pavla VI.
Papež se veličine škofov, ki so izvajali čudeže, kot ji je izvajal Jezus samo še nostalgično in premišljevalsko spominja. Simboli Palija, ki so naslikani na "šalu" okrog vratu so simboli 4. sil, oz. znanja sv. Petra, so prvič v zgodovini papeževanja rdeče barve. Benedikt je izjemno samokritičen papež, tako zelo da lahko v kratkem pričakujemo porojevanja novih obredij.


Mitra sedanjega papeža, Benedikta XVI, na levi vidite Tiaro, ki pa je današnji papež ne nosi.

 


Mitra je simbol želje po prejemanju središčnega znanja.
Napačna ravnanja pri iskanju središčnega znanja vodijo v učinke "zastrupljenega" sadeža.

Tiara je srebrna krona papežev sestavljena iz treh nivojev. Predstavlja kreiranje približka Raja na Zemlji na nivoju treh osnovnih elementov: "vode, zemlje in ognja".
Takšna polna krona simbolizira dozorelost, poznavanje velike celote Vesolja. 
 
Toda tovrstni Raj so skušali omogočiti le elitam katere so tako vezali nase in si omogočili vladavino v vseh porah delovanja držav.
 
 
Del skrivnosti o Tiari (TIA-MAAT - RA) razkriva napis v kroni Tiari in se glasi: "VICARIVS  FILII DEI" kar pomeni - namestnik Sina božjega.
Zanimiva je informacija, ki jo tu le povzemam Rimske črke namreč lahko seštevamo:  V = 5, I = 1, C = 100, A, R, I = 1, V = 5, SF, I = 1, L = 50, I = 1, I = 1 D = 500, E, I = 1 iz napisa dobimo številko 666, torej simbol egoizma oz. t.im. satanizma.  Te oznake pa so tako lahko dodatno sporočilo, ki govori o zapletenem položaju papeža in posredno, da moramo do Boga priti kar sami, brez posrednikov. 

Papež Benedikt XVI. se je kroni tiare odrekel, nosi le Mitro. Mitra lahko zapišemo tudi kot Mit - RA - kult boga sonca, glej tudi  MITRAIZEM.

Po drugem zasedanju drugega vatikanskega koncila leta 1963 papeži Tiare nič več ne nosijo. S tem se kot kaže dokončno odrekajo sv. Petru, na glavah namreč nosijo le še Mitro - krono z ribasto odprtino na njenem vrhu, le ta je tudi osnovni simbolizira sv. Pavla. Pričakujemo lahko hitro iztiskanje čaščenja sv. Petra (Simona) Nomisa.

"Šal" okrog glave papeža je prvič v zgodovini RKC rdeče barve. Šal, ki je bil nekoč plašč, se imenuje Palij (lat. Pallium). Sedaj tako ni več plašč  oz. kasneje štirje trakovi slave, ampak je dandanes le še trak okoli vratu največkrat v obliki črke Y (Y je vmesna črka med U in I), ki pada preko telesa in še enega obrnjenega Y, ki pada po hrbtu. Oičajno je preboden  na treh koncih (npr. na levi strani, na prsih…) kot simbol trnove krone in križanja. Palij tkejo  iz volne posvečenih jagnjet.

Papež - PAPA (Pater Patrium) Pontifex Maximus Benedikt XVI z Mitro.

Svoje dvojnosti SVETOST - HUDIČ se papež zaveda, zato je v zelo trpeče težkem položaju.  Tiara je vsebinsko podobna faraonovi kroni posvetitve v red Osirisa. 

Mitra simbolizira hlepenju po zunanji modrosti in rešitvi. Krona Mitra in Tiara  simbolizirata vdih in izdih ter se vsebinsko dopolnjujeta.

Vizualizacijska pripoved upodobitve Mojzesa iz 15. stoletja:

Sem sveti bik, ki na svojih plečih nosi znanja neba, ki ni iz tega sveta
darujem vam zapovedi zapisano v kamen,
ki posejan bo s tisoč koščki med vami..
V moji je levici.je palica.
Če hočeš biti, če hočeš živeti,
poslušaj zapovedi.
Drugače posežem med vas
in naredim spor.
Med dva stebra sem umeščen, sem vratar skozi katerega po smrti odidete Duše.
 

Vizualizacijska pripoved upodobitve Škofa:

"Biblijo natančno berem,
iščem nepravilnosti in bedo,
da gre skozi ogenj uničenja
tako ona kot njeni avtorji."

Ob meni je palica narave,
ki jo krivim po svoji zamisli lepote.
Na glavi nosim krono - prejemam višja spoznanja Neba,
in narava mi to  nudi tudi sama.
Knjigo berem v rokavicah kristusovih ran.
Saj si jih dopustil Ti Gospod...

Mojzes, Templarska kapela Rossalyn, 1.440 Škotska, Velika Britanija Sveti Auguštin, Cerkev je bila postavljena leta 602, nato pa na novo zgrajena med 958 - 1038, Cantenbury, Anglija


Dubrovnik, Črna gora.

Bog oče je dopustil križanje in smrt svojega maziljenca - Jezusa, zato so eni postavili cerkve v katerih častijo njegovega duha, ženske ga objokujejo, drugi pa s križem v rokah hodijopo svetui in razglašajo krivico zavrženja božjega sina.

Oglejmo si še ozadja pravljice o Snegulčici: Snegulčica je v bistvu božje jagnje - Jezus, čarovnica pa bog, ki mu je dal zastrupljeno namesto rajsko jaboljko - bog, ki ga je na milost in nemilost prepustil podivjanim Kaldejcem rimskega cesarstva...  jaboljko je simbol dostopnosti do rajskosti - do moči, do večnega življenja, jabolko je v bistvu simbol zlatega ključa, ki odpira vrata v Raj.

Bes oz. Nomis ("Simon") in Jezus, Martinikerk, 15.st. Bolsward, Nizozemska
Bes oziroma sv. Peter upodobljen v 15. stoletju nudi zastrupljeno(?) jaboljko Jezusu, v drugi roki drži pravo rajsko (granatno?) jabolko, noge so ptičje kar poudarja sposobnost "letenja"... Poved upodobitve Besa (hudiča) in Jezusa je v osnovi zelo podobna pravljici, ki sta jo po ustnem izročilu zapisala brata  Jacob in Wilhelm  Grimm - Sneguljčica.

Pred cerkvijo sv. Petra, Vatikan, Italija
U
podobitev sv. Petra kot je bila naročena kiparski delavnici Michelangela. Sveti Peter oz. Simon, torej Nomis ima v  rokah dva ključa, poseduje torej znanje tako zemeljske kot "nebesne" duhovnosti. Dostopa lahko do česarkoli in je v položaju dejanskega sina "boga", simbol dostopanja do znanj, tako lažnih kot pravih, sta  zlat in srebrn ključ. Nomis je bistveno pomembnejši lik kot Jezus.Nomis oz. Bes.


Mihael, 1.160 muzej Louvre, Velika Britanija

"Sveti" Mihael je prepovedal govoriti sv. Petru - Nomisu, zato mu s sulico prebada čeljust

Sveti Peter.s simbolnim srebrnim in zlatim ključem je dejanski odločevalec oz. Kristus, oz. sveti Peter. Samo on razpolaga z vrhunskim znanjem - odpira vrata v Raj - v reinrarnacijski proces  oz. nadaljno življenje Duše ali v Pekel - razpad Duše.


Seznam papežev, Cerkev Svetega petra, Vatikan, Rim


Jezus, Pravoslavna cerkev Biserica, Stavropoleos, Bukarešta, Romunija

Umiranje starega in vzpon novega Boga. Po letu 199 je bila krščanska cerkev ukinjena.
Leta 461 pa se vzpostavi derivat - katolištvo s prvim papežem Leo I. (lev prvi). "Bik" naj bi bil tako simbolično premagan tudi na duhovnem področju. V prehodnem obdobju ga vse bolj nadomešča Jezus kot ga interpretirajo katoliki. Ko bo boj na duhovnrem - kulturnem področju kulta URa izničen se bo cerkev samoukinila in dovolila postavitev nove.


Bog kot so ga imenoVALI tudi Saturn, Pena 1816 - 1885, National Palace, Portugalska

Staroizavezni bog s simboli ribe, školjke pokrovače - Poseidona se z rokami oklepa suhih vej drevesa v središču Raja - Drevesa Življenja

Jezus reševalec izbranih Duš, sodobnejši Orfej,
katedrala Roskilde, Danska

Kdo je zavržen, koga je Jezus na ikoni pohodil ali pa koga je za prehod uporabil?

Petrovi ključi, ki omogčajo da prerok ne zgrmi v "Hades", Pravoslavna ikona, CarigradJurij in demon - človek nakaza, spaka, zmaj, poreklo lesene skulpture iz Španije 1480, Walters Art Museum Baltimore, ZDA

Koga ubija "rasno pravilni nadčlovek". 

ZAKLJUČEK

Obe tako "levokolesni" kot "desnokolesni" pol imata v sebi veliko pozitivnega. Posledica zvezanosti, tekmovalnosti, samozagledanosti in izrinjanja drugega, drugačnega, pa sproža katastrofalne posledice in vse bolj tudi ogroža pozitivno, ki je del tako prvih kot drugih. Pot sodelovanja je v času edina možna pot, ki pa ne bo lahka, saj je treba iti preko obeh. Dvojnost moramo preseči kar sami...

Leto 2011 je leto  v katerem je vloga Venere (VENI - RA, pridi Sonce) in s tem vloga padlega sina poudarjena. Padli Sin je zvedavi sin Venere LUCI-PHER. Kdo je padli Sin, kdo je Ikarus? Padli sin na duhovnem področju je današnji Človek; Starozavezni Bog, Derdalus je Nomis, 
Lucifer., ki se napaja tudi s sijem jutranje zarje. Je res tako zelo pokvarjen da mora biti skrajno zavržen? Kaj sploh je luč? Katera je prava? Kdo vse so danes LAŽNI PREROKI, lažni razlagalci duhovnosti? Bliža se sodba: potrošniško, notranje razdvojenemu Človeku?
Kaj bo ostalo?
Tisto kar je vredno, ostalo zblazni in se skuri v ognju.

copyright  ©  by Vladislav Stres


PAVLIZEM VEČ  

PAPEŽEV PAPEŽ
(NI NA SPLETU)


 INICIACIJSKI POSTOPKI IN MAGIJA


KAKO IZ PLATONOVE VOTLINE


NEMOČ  FRAMACONOV      NEMOČ  PONTIFEKSOV


KAZALO