K  A  Z  A  L  O
 
K  U L  T & U R A

KULTURNE dobrine so danes razvrednotene do te mere, da je ogrožen sam obstoj človeškega v človeku, posledično pa tudi obstanek človeštva v času.  Igranje z: gensko spremenjenimi organizmi, atomskim orožjem, terorizmom kjer koli in kadarkoli, informacijskimi manipulacijami, čipiranjem ljudi, kemijskim onesnaževanjem ozračja je enosmerna cesta v razkroj in propad. Kulturnih dobrin, ki govorijo o razvoju posameznika kot osebnosti kot delu dopolnjujočega sveta je dejansko zelo malo.  Kvaliteta izginja in ravno zato je ustvarjanje pristnih, izvirnih kulturnih dobrin zelo pomembno. Oblastniki takšno kulturo zaničujejo in ji ne namenjajo nobenega priznanja - niti EURa. Kljub vsemu, da so nas porinili v nekakšno sodobno taborišče pa lahko delamo na obratem procesu. izdelujemo svoo lastno pristno vzporedno kulturo. 

ATLANTIDA

Odkritje Atlantide ima dolgoročne posledice za vedenja o njej. Ljudje 21. stoletja s tem dobivamo možnost, da o lastni zgodovini izvemo bistveno več. S poznavanjem Atlantide lahko presekamo probleme, ki so zaradi nerešenih  krivic preteklosti, obremenili naš vsakdan... Posledično so se odkrila ozadja o Babilonskem stolpu, ki ga imperialisti še vedno gradijo. Podobno zgodba o razvoju spolov, o ponarejenih delih zgodovine (predvsem interpreetacije in skrivanje določenih dejstev...). Babilonskega stolpa človeške civilizacije se moramo odreči in postaviti novega, kar pa je možno samo, če smo pošteni in BELI v smislu iskrenosti, sospoštovanja in zavezani vrednotam, ki dejansko zlepljajo ta svet - vrednotam ljubezni. 

                                                    
PROBL. MEDIJI

Menim, da je govorjenje kar naprej le o novinarski etiki povsem zgrešeno.
Govoriti  moramo predvsem o etiki odločevalcev - urednikov in lastnikov medijev.
Tu najdete več zanimivih sodobnih  primerov poročanja slovenskih medijev...

ŠOLSTVO

Je temelj vsakega gospodarskega in vrednostno družbenega preboja države, torej tudi t.im. lizbonske strategije, strategije o kateri je glas v Sloveniji  povsem zamrl.
Nekaj predlogov izboljšanja tega zahtevnega področja najdete tu...

POLITIKA

Država kot družba sodelovanja postaja vse pomembejša, saj so procesi izdelave in razdelitve dobrin vse bolj zapleteni in soodvisni.  Politiki so oblikovali klientelistične mreže preko katerih so to državo v Sloveniji ugrabili. Preko mogočnega državnega aparata z državljani delajo kar hočejo. Zatto e ukvarjanje s politiko na način da se jo ukroti in zopet povrne strokovnost NUJNO. 


MISEL  DNEVA

VIZUALIZACIJA UMETNOSTI


 copyright  ©  by Vladislav Stres

VLADISLAV STRES


Raziskovanja lahko podprete z nakazilom na:
Gorenjska banka d.d., Kranj, Bleiweisova c 1, Kranj
številka standardnega računa: 07651-4735597625
 

STARA SPLETNA STRAN STRES VLADISLAVA:  JE NA NASLOVU www

PROSTOR NA STREŽNIKU JE OMOGOČIL

www.gape.org

HVALA GAŠPER