PREDLOGI
 

JAVNO DOBRO ŠOLSTVO

projekt za lažji dostop do znanj ter integriranje ponudbe izobrazbe javnega sektorja...

IZBOLJŠANJE IZOBR.

koncepcija izobraževanja: več predlogov za izboljšanje predvsem komunikacije v šolstvu kot sistemu...

KAKŠNO ŠOLO HOČEMO
posvet 19. 05. 2009

KAKŠNE ŠOLE NOČEMO
nekaj napak, ki jih je treba odpravitiRazvrednotenje učiteljev je osnova procesa razvrednotenja šolstva. Učitelji smo različni in bi morali biti vrednoteni glede na rezultate, ki jih dosegamo v pogojih trženja lastnega znanja. To pa lahko udejanimo le, če šole in preko njih tudi učitelji prevzamejo več odgovornosti za rezultate in prejmejo več avtonomije glede lastnega dela.  To pa zahteva PRENOVO KONCEPCIJE IZOBRAŽEVANJA.

CILJI IZOBRAŽEVANJA

predlog dodelave ciljev izobraževanja...

SPREM. SVETOV ŠOL

predlog sprememb dela ZOFVI iz leta 2006, predlog je lahko še vedno aktualen

 


Temi, ki še nista vključeni v spletno stran:

OSEBNI RAZVOJ

razvoj samozavedanja

VZGOJA

 z zgledom 

avtor predlogov: Vladislav Stres, univ. dipl. oec.

pedagog, andragog

GSM 031 578 981