VAZE STVARJENJA

VAZE STVARJENJA
 

Najprej je bil ustvarjen Adam (Adamah) in šele potem Eva (Hawa). Kakšnega spola so bili ljudje, ki so jih označevali z Adam? So bili Adami obojespolni?
Adamah pomeni ustvarjen iz zemlje, verjetno je tu mišljena ilovica, ki se, če jo žgemo spremeni v pripomoček keramično posodo. V keramični posodi izjemne čistosti gline se, če so potopljene v vodo lahko dogajajo oploditve gensko različnih spolnih celic. Pomen besede pa je še globlji, minerali namreč sevajo hotenja lastnosti, ki se vgrajujejo tudi v ljudi. Tako smo duševno dejansko predvsem iz Zemlje, zelo težko doumemo, da je Svet bistveno večji in bolj povezan - da je dejansko ogromen. Pred Adami so živeli ljudje, ki so bili tudi nebeščani (Anunaki, ANU) prepovedani Janezov Evangelij jih imenuje Sofija, Platon pa jih v Simpoziju imenuje Androgini. Obojespolni starodavni Androgini - simbol, na egipčanskih hieroglifih je polž brez hišice - Lazar, so razdelili spole in ustvarili moškega in žensko. V Midrasch Bereshit Rabi, ključni Judovski knjigi, je zapisano: "Bog je ustvaril Adama kot moškega in žensko". Zakaj? Zato da bi prešel v dvospolno bitje. Sam sebi je želel razdeliti spol. Tega pa ni mogel brez pomoči pomočnice. Med Arkhonti je zaradi teh posegov in nasilja nad naravo samo prišlo do sporov. Tako so nas "posvojili" ne samo obojespolni A-belli ampak tudi   obojespolni K-aini, tudi zaradi njihovih medsebojnih obračunavanj. No kakorkoli - Človek je bil kreiran po podobi "boga", ki pa ni bil abstraktni Bog ampak človeški rod, ki je živel pred današnjimi ljudmi. 

Kreator - delilec spolov, Negada, muzej Louvre, Francija
 

Kreator, obojespolni človek pred sodobnim človekom je uporabil žensko kot "VAZO"  za svoje potomstvo. Vse sorodstvo žensk, ki so bile pri tem uporabljene je sistematično iztrebljal. Imenoval ga bom Arkhont oz. starozavezni Bog.

5500 - 3185 p.n.š., Negada, Louvre

Iz enega nedefiniranega in izjemnega sta nastala dva, različna a dopolnjujoča kot del skupnega, vsi trije spoli skupaj so tvorili božanski voz, ki ga je za časa civilizacije v Negadi glede na zgornjo upodobitev vodil rod obojespolnikov.
 

3000 p.n.š. iz Kanesha, muzej Ankara, Turčija
 

 

5500 - 3185 p.n.š., Negada, Louvre

 

5500 - 3185 p.n.š., Negada, Louvre

Vaza, ki je bila  najverjetneje del postopkov genskega ingeniringa. Obojespolni Arkhonti so bili spolno višje razvita bitka kot ljudje Sofije, ki so živeli pred njimi. Tudi ljudje Sofije so se namreč ukvarjali s kreacionističnimi postopki. Ljudje Sofija so ustvarili Arkhonte, ki so že poznali t.im. koinon - srečevanje semenčic v sebi samem oz. samooploditev preko srečevanja številnih "semenčic".

  

Predadam, Arkhont, oz. Starozavezni Bog, Çatal Höyük, ok. 6.000 p.n.š., Anatolijski muzej v Turčiji

Človek Sofija, desno simbolična kreacija Arkhontov.

Çatal Höyük, ok. 6.000 p.n.š., Anatolijski muzej v Turčiji

Arkhonti kot rečeno izvedejo delitev spolov.

Ta predadam  je bil spolno nemočen, zato je zase pa tudi zaradi "kreacije iz zemlje" uporabljal pripomočke.


Girsu, Irak, muzej Louvre; Nindara, 2.100p.n.š., Lagash, zbirka Nail, MBA, Lyon; "vaza" kraljice Emus, Mezopotamija, Lagash

V muzejih so istovrstni predmeti označeni z različnimi nevsebinskimi ali pa neprevedenimi imeni, predmete obračajo na glavo... samo zato da bi se dodatno zavedlo javnost.Girsu, Irak, muzej Louvre

Simbol Arkhontov je tudi bik, saj so s tem poudarjali svojo fizično moč - sposobnost bika z zvijanjem glave spraviti na tla. Spolne pa "Poseidon" ni imel.


OGLEJMO SI PRAZGODOVINSKE MATERE SODOBNIH LJUDI

Človek v današnjem smislu ločenih spolnih vlogje bil glede na dostopne biblijske zapise kreiran šele preko kreacionističnih postopkov t.im.  Hawe - Eve. Sumerski bogovi, ki jih poenoteno imenujem z Arkhonti so ustvarili obojespolne sinove tako da so se odrekli  ženski spolni vlogi in obdržali vlogo moškega. Tako pa je obstoj Huwaw  v času postajal odvečen. Med imeni Hawa in Huwawa (tako se imenuje velikan v epu o Gilgameshu) je očitna podobnost. Toda uvajanje delitve spolnih vlog je imelo tako pozitivne kot številne negativne posledice. Vzporedno so tako še dolgo časa bivali trije rodovi, torej rod Arkhontov (Huwaw), moških in žensk.  Zaradi predvsem duhovnih številnih prednosti Huwaw pred moškim in žensko se opisani spor vleče do današnjih dni.  Obenem pa se prikrito še vedno izvajajo postopki kreacije Človeka s ciljem, da bi se odpravila genomska zmeda v sodobnem moškem in ženski. Sam, menim, da smo na  razvojni stopnji na kateri je prav  da odpravimo sisteme manipuliranja z ljudmi in da sami prevzamemo  odgovornost za lastni tudi biološki razvoj. Obenem menim, da je prav da tako preostanki kultur kot Huwaw samih in ljudje živimo v sožitju. Osnovna zakonitost dejanskega Boga (stvarstvo) je dopolnjevanje ob upoštevanju absolutne ljubezni in absolutne svobode. Torej stopimo iz t.im. Platonove votline oz. iz Maye v svet novega sodelovanja.

 

25.000 p.n.š. t. im. Venera iz Savignana, Modena, Italija

Skušajte se vživeti v kipec na zgornji sliki. Kipec je en najstarejših pričevanj naše civilizacije. Radiokarbonske analize so pokazale starost najmanj 25.000 let pred novim štetjem (pred Jezusom). 

Roke so sklenjene nad prsmi, noge oseba tišči skupaj, je noseča z velikimi prsmi, ki jih s sklenjenimi rokami potiska navzdol. Vizualizacijska poved govori o močni penetraciji tako psihični kot fizični.  Ženska kaže očitne težave ter napor telesa na eni strani ter željo po višji duhovnosti (špičasta glava) po drugi strani. V njeni maternici se razvija povsem novo bitje. Napor "boginje" je zato izjemen. Kolena stiska skupaj saj želi plod obvarovati ali pa lahko rečemo da s tem izraža tudi nemoč npr. roditi otroka s "pravim spolom" fantka.Ženska (t.im. Poseidoni so jih imenovali s Kleito in Nereide) je bila podvržena kreacionističnim postopkom s ciljem rojstva "boga".


Papirus Ta di Mut,ok. 1000 p.n.š. Egipt; Avalokiteshvara, Indija

Še mnogo kasneje je simbol nadglavnih - presežnih znanj ostal v obliki simbola storžčaste oblike podarjenih znanj in slasti nad glavo.

"Venera" iz Monpazierja, Francija

ok._25,000 p.n.š. t. im. Venera iz Savignana,Modena, Italija 

"Venera" iz Rusije

 


Mammoth, Rusia

 

Lespugue, 25.000 - 18.000 p.n.š.Francija, Francija

Lespugue, 25.000 - 18.000 p.n.š.Francija, reprodukcija


Posledice kreacije naj bi bilo odločitev za "ptičje" (glejte "obraz) in odpadanje komponent moškosti in amorfnosti oz. nedoločenosti.Capitoline Venus, muzej Louvre, Francija

Zaradi genosmskega kaosa, ki je zavladal zaradi srečevanja in boja med genskimi strukturami dveh dokaj različnih bitij Adami in Eve niso bile zadovoljne s stalnimi predvsem psihičnimi problemi svojih otrok. Zato sta pred Arkhontom ("bogom")  spoznala da sta naga in si zakrila spol s figovim listom

 

Mozaik  cerkve Murano; Benetke, Italija

Osnovni cilj religij kot npr. Ishtar, Krščanstva... je rojstvo z božjim res povezanega otroka in s tem omogočenje zadovoljujoče genske urejenosti prihodnjih rodov. Šele to dejstvo naj bi sprožilo proces umikanja zavajajočih se podatkov in energij... Maye v kateri vse bolj domuje bes Kali. V današnjih časih breme lastne notranje urejenosti prevzemajo otroci. Moški kot oči družine globoko spi in v snu posluša nasvete neodgovornih ravnanj in norčevanja. Ženske ugotavljajo, da je nekaj zelo, zelo narobe. Nezadovoljstvo in nemoč na drugi strani, povzročata nadaljevanje razpadanja povezav in poglabljanje duhovnih problemov, ki se vse bolj zaostrujejo.

Venera (simbol ženske) in Mars (simbol moškega), Sandro Botticelli


SPOLNOST IN BOŽJE PORODNICE


Isis in faraon,  muzej Louvre, Francija

Še pred kratkim je bilo običajno da moški, ki želi poročiti z žensko pred njo poklekne in ji izroči poročni prstan. Pred tisočletji pa je bil ta obred za moškega še bolj ponižujoč. Javno je bilo ugotavljano da je spolno inferioren, saj je svojo spolnost kot potomec obojespolnih Akrhontov razvil šele pred kratkim in ima zaradi spolne nedozorelosti številne spolne težave - nepotešenost, nemoč, obsedenost s spolnostjo....

Faraon 18. dinastije je odložil svojo vladarsko krono1/, pred bodočo ženo ponižno kaže dve okrogli posodici.
Le kaj je v posodicah?

1/ Faraoni dejanskih kron niso nosili, krone so bile simbolne podobe vizualizirane nad glavami.

 


Horemheb daruje Sv. duhu (Ozirisu), 18. dinastija, Tebe 

V posodicah je moralo biti nekaj zelo pomembnega. Tu vidimo faraona, ki nekaj v okroglih posodicah ponuja duhu najvišjega boga  - Ozirisu. Faraon je kot kaže freska mlad, ravnokar je postal moški. Posodici Ozirisu nudi mu v višini nosu, tako svojega kot Ozirisovega, tako da vsebino lažje vonjata. Oziris je upodabljan z zeleno barvo kar govori, da je duh. V rokah ima vladarski palici kar govori, da je dejanski vladar. Vrhovno oblast (bodoči) faraon lahko prejme od Ozirisa (boga). Na okroglih posodicah je narisan nivo tekočine do katere sta napolnjeni Barva nivoja tekočine je enaka barvi telesa faraona (oz. kandidata za faraona). Torej je v posodicah neka telesna tekočina.
Le kaj je v posodicah?
 


Detajl iz lesene skrinje, Tutanch Amun, 1360 p.n.š., Theben 

Tu je prizor podoben. Na desni strani vidimo mladega, v najvišja znanja še neposvečenega faraona, ki duhu Ozirisa nekaj kaže. V roki, ki jo izroča pred Ozirisom je zopet znana okrogla posodica, v drugi pa drži simbol novega rojstva - prve bilke rastline, ki požene iz zemlje.Kje smo že videli poganjek, ki je izklesan na stebru, ki je na vhodu  v "Evraziano".


Hapi, Louvre, 1000 p.n.š.

Oziris pa je po delnem uničenju čaščanja, pričel z delovanjem preko glasnikov - Horusov, njegovo energije je simbolično upodabljal sokol.

 

 

Tu faraon 18. dinastije kleči pred žensko, ki bi jo kot kaže rad poročil. Ženska je svečenica, je vladarka, saj sedi na prestolu. Za njo bi lahko rekli da je svečenica reda ISIS. Faraon ji ponuja isto, kot smo videli zgoraj - modam podobni posodici z neko vsebino. Le kaj naj bi bilo v posodicah? Tekočino mod - svoja semenčeca.
 


Horemheb, 1320pns, muzej Louxor

Njen pogled je poglad zahtevnosti. V roki drži simbol nesmrtnega človeka, človeka, ki je njen cilj.


Pepi 1., 2332 BC - 2283 p.n.š 6. dinstija, muzej Brooklyn, NY

Glede na starost kipa sami uganite ali kleči pred sokolom ali pred žensko?


Pepi I.

Je del posvečevanj opravil tudi oče Pepi? Vedeti je treba, da so imeli faraoni kot patriarhi ne samo pravico do prve noči, ampak tudi večje število žena. 


Tutancamon, muzej Kairo

Egipčanski hieroglif, Metropolitan muzej, New York, ZDA

Spolni akt so glede na hieroglif za penetracijo neposredno združevali s lepoto, užitkom - glejte cvet na falično oblikovanem batu. Hieroglif najden v grobnici ženske pa govori tudi o ženski spolni samopomoči.

Tudi svečeniški red Isis oziroma Izide je bil uničen, tako je nastopilo obdobje Vestalk...  Morda so ob ustanovitvi reda ok 8. st p.n.š. Vestalke želele udejaniti cilj božjih porodnic - roditi svečenika s pomočjo več partnerjev. Tako so v svoje temeljno poslanstvo vključile naravni izbor, svečenice Isis so namreč pri  tem poslanstvu stavile na  izbranega partnerja. Kakor koli, par stoletij kasneje se situacija povsem spremeni, fizični kontakti z moškimi postanejo povsem nezaželjeni.   Povsem prepovedan je bil 573 p.n.š. Pristni naravni izbor so uveljavile tako da so rojevale brez spolnih kontaktov. Semenčeca so zbirale pri izbranih moških darovalcih v posodah, ki so bile podobne majhnim vazicam. Še vedno je bila tako kot pri svečenicah, Maat, Nut, Tefnut, Isis... zaželjena izvorna kri oz. semenčeca potomcev Atlantidskih kraljev, toda bila so le del  zaželjenega nabora semenčic.

Tehnologija izdelave spodnjih vazic je starodavna in izjemna. Vaze so posredno obujale starodavno početje stvarjenja človeka. Menim, da so majhne falične vazice bile namenjene dvema opraviloma:

1. pripravljanje nožnice na zanositev in spočetje

2. zanositvi - zbiranju semenčic (sperme) izbranih mož in vlivanju le te v nožnice. Do vrha polne vaze s semenčicami so v obredu očiščevanja k devištvu zaobljubljene svečenice - Vestalke običajno dale v potoke t.im. žive vode (izjemna kvaliteta vode...), jo posvečevale, nato pa so določen del vsebine vlile v uterus za zanositev.

 


 

     Slike vaz so iz  Louvra in Metropolitanskega muzeja, danes datirane z 5 do 3 st. p. n.š.(npr.: 520 - 480 p.n.š. 320 - 280 p.n.š.), podobne pa so tudi bistveno starejše. Zakaj so se vaze  uporabljale današnji uradna "znanost" meni pa da so jih najverjetneje uporabljali za parfume.Slovenski strokovnjak za keramiko mi je potožil da je znanje kako se naredi takšno vazo iz več različnih glin... izgubljeno.
  
28,3 cm visok "klobuk", Schilfferstadt, zgodovinski muzej Pfalz, Nemčija

 

Raffaello Santi 1483 - 1520,  Sixtinische Madonna, Galerie Alte Meister, Dresden, Nemčija

Zgovorna oblika orisa slike Marije z otrokom, napovedujočim se Kristusom.

Kaj imata skupnega vazica in zlati klobuk zgoraj kot najdbi shranjeni v zgodovinski muzeju Pfalzrečejo "strokovnjaki" za arheologijo?

 

Deir el Medina, egipčanski papirus, Muzej Egizio, Torino, Italija   

 

Le kaj počne dekle med ličenjem? Ženska narisana na starodavni papirus ni Vestalka, saj se ni odrekala spolnemu občevanju z moškimi, vedela pa je, da širjenje nožnice omogoča lahek in za otroka nenevaren porod.


 
Antalque, 568-555 p.n.š., Karnak.

Tudi hieroglifi so oblikovani tako, da ženska predstavlja vazo moškemu. Kateri je simbol (značilen za srednje kraljestvo) ženske kateri simbol poduhovljenega moškega in kateri simbol moči ugotovite sami.

Tudi slavna mati Jezusa Marija - Maryām je bila neke vrste Vestalka - božja porodnica.Maryam v visoki nosečnosti. Ob njenem telesu je narisana aura, okrog glave in dela nog je aura zlate barve.

Anghor Wat, tempelj Prasat Kravan, Kambodža


O "BOGOVIH", MATERAH USTVARJENIH LJUDI

IZVLEČEK O ANDROGINEM RODU - PLATON SYMPOZIJ

KDO STA BILA GILGAMESH IN KDO JE BIL HUWAWA?


RESNIČNA PODOBA MARIJE

AVTOR copyright  ©  by  Vladislav Stres
 


domov